Önkormányzati hírek

Ekkor: .

Balatonakarattya Község Önkormányzatának 2014. decemberében és 2015. januárjában megtartott testületi ülésének napirendi pontjai és határozatai.

2014. december 16-ai testületi ülés napirendi pontjai:

  1. Balatonakarattya csatlakozása a Balatonfőkajári Közös Önkormányzati Hivatalhoz.
  2. Közös Önkormányzati Hivatal alakításáról és fenntartásáról szóló Megállapodás módosítása.
  3. A Balatonfőkajári Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának módosítása.

A testületi ülésen Balatonakarattya Község Önkormányzata csatlakozott a Balatonfőkajári Közös Önkormányzati Hivatalhoz, melyet egyhangúlag elfogadta. A Megállapodás módosítását, és az alapító Okirat módosítását is egyhangúlag elfogadta.

2014. december 17-ei rendkívüli testületi ülés napirendi pontjai:

  1. Döntés a SIÓKOM NKft-vel kötött szerződés módosításáról.

A Képviselő- testület a SIÓKOM NKft-vel kötendő 2015. évre szóló szerződést jóváhagyta, és felhatalmazta a polgármestert annak aláírására.

2015. január 21-ei testületi ülés napirendi pontjai:

  1. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól szóló rendelet megalkotása.
  2. Döntés a helyi önkormányzatok rendkívüli támogatására kapott összeg felhasználásáról.
  3. Döntés a köztemető üzemeltetéséről és fenntartásáról.
  4. Döntés az iskolabusz közös működtetéséről.
  5. Döntés a Pilinszky János Általános Iskola és alapfokú művészeti iskola közös működtetéséről.
  6. Vegyes ügyek megtárgyalása.

A nem közművel összegyűjtött szennyvíz begyűjtését érintő közszolgáltatás helyi szabályairól szóló rendelettervezet került megalkotásra.

A rendkívüli támogatásra kapott összegből megújítják a falugondnokság eszközeit, járműveket, számítógépeket vásárolnak. A kapott összeget előírás szerint három hónapon belül fel kell használni.

A temető közös fenntartását elfogadták.

Az iskolabusz működtetését elfogadták.

A Pilinszky János Általános Iskola és alapfokú művészeti iskola közös működtetését nem fogadták el.

A vegyes ügyekben megtárgyalásra került, hogy a falugondnokság és a polgárőrség részére gépjárművet vásároljanak, melyet a testület elfogadott.

A TSZSZI megállapodás módosítása is elfogadásra került.