Az Önkormányzat pénzügyi feladatai

Ekkor: .

A választást követően a Képviselő-testület határozatának értelmében megalakult a Pénzügyi és Jogi Bizottság. Elnöke dr. Imrédy Szabolcs, tagjai dr. Détár Bianka és külsőként Bánki Attila. Bizottságunk – annak ellenére, hogy működésének sem a tárgyi, sem pedig a személyi feltételei egyáltalán nem voltak adottak – azonnal munkához látott. A legfontosabb feladatokra már készültünk a Kenesétől kapott előzetes adatok és információk, valamint saját programunk alapján.

Ezek a feladatok – amelyek közül többnek a megoldása folyamatban van, a többségét pedig már eredményes tárgyalások során teljesítettük – a következők voltak:

  • Soron kívül biztosítani kell a kötelező feladatok átmeneti finanszírozását egészen 2015. áprilisig, amikor is az első bevételekre számíthatunk.

  • Azonnal meg kell kezdeni a tárgyalásokat Kenesével a 2014. évi költségvetés Akarattyát érintő bevételeinek és kiadásainak méltányos megosztásáról, és az éves tényadatok ismeretében 2015. év elején el kell számolni egymással.

  • El kell érni, hogy a napi költségek finanszírozásához Kenese a minket jogosan megillető bevételek terhére adjon át egy keretösszeget.

  • Az Önkormányzat feladatainak ellátásához szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása céljából rendkívüli támogatást kell kérni a kormányzattól, mivel erre a célra az újonnan létrejövő szervezet nem rendelkezik forrással.

  • El kell indítani a megalakulással kapcsolatos kötelező adminisztratív regisztrációkat, megszerezni a jogosultságokat, megnyitni a bankszámlákat stb.

  • December közepéig dönteni kell arról, hogy a lehetséges partnerek közül kivel kössünk megállapodást közös önkormányzati hivatal alakításáról és fenntartásáról – jövőbeni érdekeink, önállóságunk figyelembevételével.

  • Meg kell kezdeni a 2015. év költségvetésének kidolgozását, valamint az egyeztetéseket az Önkormányzat önként vállalandó közfeladatainak forrásairól, majd több változat megvitatása után február közepén elő kell terjeszteni az elfogadásra alkalmas, tételes költségvetést.

  • Különös gondot kell fordítani a Falugondnokság mielőbbi felszerelésére, és a téli munkák költségeinek (eszközök, munkabérek, külső szolgáltatások) előteremtésére.

Jóllehet, az előírt képzettséggel rendelkező pénzügyi munkatárs – Molnár Róbert úr – csak január 5-től állt munkába, elmondható, hogy a fenti feladatok időarányos teljesítését sikeresen megoldottuk.

Pénzügyes szemszögből nézve Főkajárnak, mint gesztornak a kiválasztása kölcsönösen előnyös és költségkímélő. A közelmúltban létrejött, és máris szép eredményeket felmutató kistérségi társulás – várakozásaink szerint – még nagyobb lehetőségekhez fog jutni a közös programokban, fejlesztésekben, szolgáltatásokban megvalósuló együttműködés során.

A működés jelenlegi finanszírozása – a kormánytól kapott rendkívüli támogatás segítségével – áprilisig megoldott, az Önkormányzat és a Falugondnokság részére a szükséges eszközbeszerzések forrásai rendelkezésre állnak. A 2015. évi költségvetés első variánsainak megvitatása már folyamatban van. A leendő faluközpont kialakítása, a közutak fejlesztése, a strandok rendbetétele, a hulladékkezelés korszerűsítése stb. a lakossági igényeket szolgáló ez évi terveink. Megvalósításuk reális pénzügyi alapokra építhető.

Bánki Attila
a Pénzügyi és Jogi Bizottság kültagja