Akarattyai Önkormányzat megalakításának első lépései

Ekkor: .

Már a kampány során, a választásokat megelőzően is nyilvánvaló volt, hogy a majdani, új önkormányzatra háruló legfontosabb feladat egyfelől az új önkormányzat gazdasági alapjainak megteremtése, másfelől az új önkormányzatiság létrehozása, amelyek közül az utóbbit érinteném írásomban.

Elmondhatjuk, hogy a választások óta eltelt bő három hónapban leraktuk az önkormányzatiság alapjait. Az alakuló ülést követően elfogadtuk azokat a helyi rendeleteket – csak néhányat említve: adórendeletek, szociális rendeletek, helyi építési szabályzat stb. –, amelyek az új önkormányzat működéséhez nélkülözhetetlenek. Ezen rendeletek megalkotásával az önkormányzatiság jogi alapjait megteremtettük. Sikerült kialakítani – jóval az egyébként rendelkezésre álló 6 hónapon belül – a Balatonakarattyai Önkormányzat szervezetét. Jelenleg 4 alkalmazott intézi az önkormányzati ügyeket, ami lehetővé teszi, hogy ügyeinket önállóan kezeljük, és ne kelljen más önkormányzat hivatali apparátusára támaszkodnunk. Ez a gyakorlati önállóság kialakításának fontos lépése volt.

Sikerült megvásárolnunk a korábbi „ÉT-GÉP” épületet, amellyel elhárult a jogi akadály az elől, hogy Akarattyának méltó főtere legyen.

2014 decemberében a képviselő-testület döntött arról, hogy – mint 2000 fő alatti település – melyik közös önkormányzati hivatalhoz csatlakozik. A döntést hosszas tárgyalási és egyeztetési folyamat előzte meg, és az előzetes egyeztetések alapján reális lehetőségként a Balatonfőkajári Közös Önkormányzati Hivatalhoz történő csatlakozás, illetve Balatonkenese városhoz történő csatlakozás lehetősége állt fenn. A döntés során több szempontot kellett mérlegelnie a képviselő-testületnek. Elsőként azt, hogy 2012. augusztus 5-én az akarattyai lakosok a népszavazás során elsöprő többséggel arról döntöttek, hogy le kívánnak válni Balatonkeneséről, amely döntés megítélésünk szerint önmagában kizárta azt, hogy Balatonkenese várossal közös önkormányzati hivatalt tartsunk fenn. Szintén mérlegelni kellett a képviselő-testületnek, hogy melyik közös önkormányzati hivatallal történő együttműködés útján lehet megvalósítani azt, hogy Balatonakarattya – a törvény keretei között – a lehető legnagyobb önállóságot élvezze az önkormányzatiság területén. Ezt a törvények adta keretek közötti, lehető legnagyobb önállóságot a Balatonfőkajári Közös Önkormányzati Hivatalhoz történő csatlakozás útján tudtuk megteremteni, ugyanis az érintett önkormányzatok között létrejött megállapodás gyakorlatilag megteremtette annak a lehetőségét, hogy az akarattyaiak szinte minden ügyet helyben, Balatonakarattyán tudnak intézni. Hiszem és tudom, hogy a Balatonfőkajári Közös Önkormányzati Hivatalhoz történő csatlakozás messzemenőkig Balatonakarattya és lakosai érdekeit szolgálja.

Megkezdtük Balatonkenesével a vagyon és a határvonal tekintetében a tárgyalásokat. Bár a határ kérdésében a képviselő-testület álláspontja változatlan, mely szerint a népszavazás által kijelölt, és a köztársasági elnök határozatában rögzített határvonaltól eltérni nem lehet. A vagyon tekintetében zajló tárgyalás legfontosabb része a vagyon teljes körű felmérése, és értékének meghatározása, hiszen a vagyonmegosztás alapja a vagyon értékének ismerete. Álláspontunk szerint mindkét település elemi érdeke, hogy ne egy évekig tartó bírósági eljárás eredményeképpen jöjjön létre a vagyonmegosztás, hanem a két település egyező akarattal megállapodásra tudjon jutni. E szándék első lépése, hogy a két önkormányzat közösen kíván megbízni egy vagyonértékelő céget, értelemszerűen olyat, amelyben mindkét érintett fél megbízik.

Összességében elmondható, hogy a kampány során tett ígéretünkhöz híven az új önkormányzat jogi és gazdasági alapjait az egyébként rendelkezésünkre álló 6 hónapnál jóval korábban megteremtettük, és megvalósítottuk azt az ígéretünket is, hogy olyan önkormányzatot hozunk létre, amely lehetővé teszi, hogy az akarattyaiak és a nyaralók a hivatali ügyeiket Balatonakarattyán, helyben intézhessék.

Természetszerűleg a képviselő-testületre számos jogi és egyéb természetű feladat vár a jövőben, amelyeknek a legjobb tudásunk szerint, Balatonakarattya és lakosai érdekében fogunk eleget tenni.

Dr. Imrédy Szabolcs