Határozatok 2015

Ekkor: .

2015. február 18.

1. napirendi pont: Balatonakarattya Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetés - előterjesztés

2. napirendi pont: 2015. évi belső ellenőrzési terv módosításának elfogadása - előterjesztés

3. napirendi pont: Az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjakról szóló rendelet megalkotása - előterjesztés

4. napirendi pont: Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti Működési Szabályzatának megtárgyalása - előterjesztés

5. napirendi pont: A település hulladékgazdálkodás közszolgáltatásról szóló rendelet-tervezet megtárgyalása - előterjesztés

6. napirendi pont: A polgármester 2015. évi szabadságterve - előterjesztés

7. napirendi pont: Utcanevek átnevezésének megtárgyalása - előterjesztés

8. napirendi pont: Könyvtárellátási szolgáltatás igénybevételének megtárgyalása - előterjesztés

Jegyzőkönyv

2015. február 25.

1. napirendi pont: Balatonakarattya Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetése - előterjesztés

2. napirendi pont: Az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjakról szóló rendelet megalkotása - előterjesztés

3. napirendi pont: A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló rendelet megalkotása - előterjesztés

Jegyzőkönyv

2015. március 04.

1. napirendi pont: Balatonakarattya-Balatonkenese Önkormányzat megállapodásának aláírásáról döntés - előterjesztés

2. napirendi pont: Old Timer által rendezett program hozzájárulásáról döntés - előterjesztés

3. napirendi pont: Döntés a Kelet-Balatoni Térség Önkormányzati Társulása Társulási megállapodásának 4. sz. módosításáról - előterjesztés

4. napirendi pont: Leader programhoz való csatlakozásról döntés - előterjesztés

5. napirendi pont: Szépkilátás Vendéglő megvásárlása - előterjesztés

6. napirendi pont: Zsidó Temetővel kapcsolatos megállapodás megkötéséről döntés - előterjesztés

Jegyzőkönyv

2015. március 11.

Jegyzőkönyv

2015. március 19.

2. napirendi pont: Szervezeti Működési Szabályzat módosítása - előterjesztés

3. napirendi pont: Tűzgyújtási rendelet-tervezet megtárgyalása - előterjesztés

4. napirendi pont: Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól szóló rendelet megalkotása - előterjesztés

5.1. napirendi pont: Nemzetközi Balatoni Pontyfogó Kupa - előterjesztés

5.2. napirendi pont: Utcanév változásra javaslat előterjesztés

5.3. napirendi pont: Lidó strand üzemeltetése

5.4. napirendi pont: Mihaleszkó Szilárd kérelme - előterjesztés

5.5. napirendi pont: Strand kézilabda - előterjesztés

Jegyzőkönyv

2015. április 01.

Jegyzőkönyv

2015. április 08.

1. napirendi pont: Településfejlesztési koncepció megalkotása a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény 116. §-a alapján - előterjesztés

Jegyzőkönyv

2015. április 15.

1. napirendi pont: Kodolányi János Főiskolával stratégiai partnerségi együttműködési megállapodás - előterjesztés

2. napirendi pont: MIND Pályázat és Projekt Menedzsment Irodával keretmegállapodás pályázatírási tevékenységre - előterjesztés

3.1. napirendi pont: Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére - előterjesztés

3.2. napirendi pont: A Személyes gondnokság keretében nyújtó ellátásokért fizetendő térítési díjakról - előterjesztés

Jegyzőkönyv

2015. április 30.

1. napirendi pont: 2014. évi zárszámadás megtárgyalása - előterjesztés

2. napirendi pont: A Bercsényi strand helyiség bérleti díjáról döntés - előterjesztés

Jegyzőkönyv

2015. május 13.

1. napirendi pont: Döntés az orvosi rendelő felújításáról - előterjesztés

2. napirendi pont: Döntés a megvásárolt Szépkilátás Vendéglő üzemeltetéséről - előterjesztés

3. napirendi pont: Döntés a strandbelépőjegyekről, és az Akarattya kártyáról - előterjesztés

4. napirendi pont: A település hulladékgazdálkodás közszolgáltatásról szóló rendelet-tervezet megtárgyalása - előterjesztés

5. napirendi pont: Az Óvodai oktatási nevelési feladatok ellátásával kapcsolatos döntés - előterjesztés

6. napirendi pont: Tűzgyújtási rendelet megalkotása - előterjesztés

7.1. napirendi pont: Rendkívüli támogatásról döntés - előterjesztés

7.2. Strandkézilabda megtárgyalása - előterjesztés

7.3. Vízi mentők alkalmazása - előterjesztés

7.4. Nagy Istvánné erdésszel kötendő megállapodásról döntés - előterjesztés

7.5. Balatonkenesei Pilinszky János Iskola kérelme - előterjesztés

7.6. Kodolányi Ház működtetése - előterjesztés

Jegyzőkönyv

2015. május 20.

1. napirendi pont: Helyi civil szervezetek, egyházak pénzügyi támogatásáról szóló rendelet megalkotása - előterjesztés

2. napirendi pont: "Önkormányzati feladatellátását szolgáló fejlesztések támogatása" elnevezésű pályázaton történő indulásról döntés - előterjesztés

3. napirendi pont: Két fő közterület-felügyelő felvételéről döntés - előterjesztés

4. napirendi pont: Óvoda további működtetéséről döntés - előterjesztés

5. naprendi pont: Strand üzemeltetése - előterjesztés

6. napirendi pont: Adó moratórium - előterjesztés

Jegyzőkönyv

2015. május 27.

 1. napirendi pont: 2014. évi zárszámadás megtárgyalása - előterjesztés

Zárszámadás rendelet tervezet

2. napirendi pont: A Közoktatási Intézményi Társulás, Társulási Megállapodásának módosítása - előterjesztés

3. napirendi pont: Vagyonmegosztásról döntés - előterjesztés

4. napirendi pont: Strand üzemeltetése - előterjesztés

Jegyzőkönyv

2015. június 04.

1. napirendi pont: Balatonakarattya-Balatonkenese közötti vagyonmegosztás - előterjesztés

2. napirendi pont: A Siókom Nonprofit Kft. részére fizetendő törzstőkéről döntés - előterjesztés

3. napirendi pont: 2014. évi zárszámadás megtárgyalása - előterjesztés

4. napirendi pont: Thury Pál kérelme - előterjesztés

5. napirendi pont: Helyi sportfejlesztési koncepció - előterjesztés

6. napirendi pont: "Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására" irányuló pályázat - előterjesztés

 Jegyzőkönyv

2015. június 24.

1. napirendi pont: Szabályzatok megtárgyalása, elfogadása Beszerzések lebonyolításának szabályzata

                                                                                                  Operatív gazdálkodási jogkörök gyakorlásáról szóló szabályzata

2. napirendi pont: "Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására" irányuló pályázat - előterjesztés

3. napirendi pont: Veszprém Megyei Kormányhivatalban történt megbeszélésről tájékoztatás

4. napirendi pont: SIÓKOM Nonprofit Zrt. házhoz menő szelektív hulladékgyűjtésről döntés - előterjesztés

 Jegyzőkönyv

2015. június 26.

1. napirendi pont: Balatonakarattya Szilfa Óvoda Alapító Okiratának elfogadása - előterjesztés

Jegyzőkönyv

 2015. június 30.

1. napirendi pont: A 2015. évre vonatkozóan Balatonakarattya és Balatonkenese illetékességi területén elhelyezkedő strandok üzemeltetése - előterjesztés

2. napirendi pont: SIÓKOM Nonprofit Zrt. törzstőke emelés - előterjesztés

3. napirendi pont: Országúti Tigrisek Motorosok kérelme - előterjesztés

Jegyzőkönyv

2015. július 10.

1. napirendi pont: Utcanevek átnevezésének megtárgyalása - előterjesztés

2. napirendi pont: Javaslattétel dohánytermék-kiskereskedelem ideiglenes gyakorlására történő kijelölésre - előterjesztés

3. napirendi pont: Helyi civil szervezetek, egyházak támogatása - előterjesztés

 Jegyzőkönyv

2015. július 27.

1. napirendi pont: Óvoda épületének használatba vétele, megállapodás aláírása - előterjesztés

2. napirendi pont: Pályázati felhívás kiírása a volt Szépkilátó Vendéglő büfé üzemeltetésére - előterjesztés

3. napirendi pont: Kárpátaljai gyermekek támogatása - előterjesztés

4. napirendi pont: Balatonakarattya Szilfa Óvoda Alapító Okiratának módosítása, elfogadása - előterjesztés

Jegyzőkönyv

2015. augusztus 17.

1. napirendi pont: Beszámoló az Önkormányzat 2015. I. félévi gazdálkodásról, 2015. I. félévi előirányzat módosítása - előterjesztés

2. napirendi pont: Kulturális Bizottsági kültag lemondásának megtárgyalása, javaslat tétel - előterjesztés

3. napirendi pont: Vagyonrendelet megalkotása - előterjesztés

4. napirendi pont: Beiskolázási támogatás - előterjesztés

5. napirendi pont: Lakóhelyi környezet értékelésről szóló beszámoló - előterjesztés

6. napirendi pont: SIÓKOM Nonprofit Kft. tagi kölcsön kérése - előterjesztés

7. napirendi pont: Pályázat a testvérvárosi kapcsolatok keretében megrendezett konferenciák és műhelymunkák támogatására, testvérváros kiválasztása - előterjesztés

8. napirendi pont: Kilenc személyes kisbusz megvételének megtárgyalása - előterjesztés

Jegyzőkönyv

2015. augusztus 27.

1. napirendi pont: Határozat az étkezési térítési díjakról, döntés a Balatonakarattyai Szilfa Óvodába történő élelmiszer beszállítójáról - előterjesztés

2. napirendi pont: Pulai Istvánné ideiglenes vezető megbízása - előterjesztés

3. napirendi pont: A Balatonakarattyai Szilfa Óvoda költségvetésének elfogadása, módosított költségvetési rendelet elfogadása - előterjesztés

4. napirendi pont: Döntés az iskolabusz igénybevételéről - előterjesztés

5. napirendi pont: Talajterhelési díj rendelet megalkotása - előterjesztés

6. napirendi pont: Dr. Bánkuti Józsefné Szociális Kultúrális Bizottsági kültag eskütétele. 

Jegyzőkönyv

2015. augusztus 28.

1. napirendi pont: Határozathozatal közbeszerzési eljárás lefolytatásáról - előterjesztés

Jegyzőkönyv

2015. szeptember 23.

1. napirendi pont: Szociális tűzifa pályázaton történő indulás - előterjesztés

2. napirendi pont: Bursa Hungarica pályázaton történő indulás - előterjesztés

3. napirendi pont: Balatonakarattya-Balatonkenese törzsvagyon részleges megállapodása - előterjesztés

4. napirendi pont: SIÓKOM törzstőke emelése - előterjesztés

Jegyzőkönyv

2015. szeptember 30.

1. napirendi pont: MLSZ Országos Pályaépítési Programjához kapcsolódó pályázaton történő indulás - előterjesztés

Jegyzőkönyv

2015. október 07.

1. napirendi pont: Balatonakarattya-Balatonkenese vagyonmegosztás.

Jegyzőkönyv

2015. október 12.

Közmeghallgatás - Jegyzőkönyv

 2015. október 14.

1. napirendi pont: Közbeszerző által kiírt pályázatról döntés.

2. napirendi pont: Építésügyi Hatóság részéről ügyintéző kérése.

Jegyzőkönyv

2015. november 05.

1. napirendi pont: A szociális tűzifa helyi szabályairól szóló rendelet megalkotása.

2. napirendi pont: A helyi adókról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata.

3. napirendi pont: A kötelező felvételt biztosító iskolák körzethatár tervezetének véleményezése.

4. napirendi pont: Balatonakarattya Szilfa Óvoda Alapító Okirat módosításának elfogadása.

Jegyzőkönyv

  

2015. november 26.

1-2. napirendi pont: Költségvetés

3. napirendi pont: Balatonakarattya Község Önkormányzat rendelet tervezete a kiadások készpénzben történő teljesítésének szabályozásáról.

4. napirendi pont: Kelet-Balatoni Kistérségi Többcélú Társulás együttműködési megállapodása.

5. napirendi pont: A Dél-Balatoni Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának módosítása.

6. napirendi pont: A balatonkenesei Szociális Társulás családsegítési és gyermekjóléti szolgáltatás feladatának ellátásáról döntés.

Jegyzőkönyv

2015. december 09.

1. napirendi pont: Balatonakarattyai Szilfa Óvoda intézményvezető pótlékának emelése.

2. napirendi pont: A Kelet-Balatoni Térség Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának 5. sz. módosítása.

3. napirendi pont: Belső ellenőrzési feladatok ellátására vonatkozó feladat-ellátási szerződés módosítása.

4. napirendi pont: SIÓKOM Nonprofit Kft. 2016. évi közszolgáltatási szerződésének elfogadása.

Jegyzőkönyv

2015. december 28.

1. napirendi pont: Partnerségi egyeztetés szabályairól szóló rendelet megalkotása.

2. napirendi pont: Közterületek elnevezésének, átnevezésének, valamint a házszámozás rendjének helyi szabályozása.

3. napirendi pont: Településfejlesztési koncepció hatályosítása. Településfejlesztési koncepció

4. napirendi pont: Döntés a településrendezési eszközök módosításának szándékáról.

5. napirendi pont: Településrendezési eszközök módosításának tervezési programjáról, társadalmasításáról.

6. napirendi pont: Balatonakarattya Község településképi védelméről szóló rendelet megalkotása.

7. napirendi pont: Rendelet a díszpolgári cím és érdemérem alapításáról, adományozásáról.

8. napirendi pont: Dél-Balatoni Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulásról döntés.

9. napirendi pont: SIÓKOM Nonprofit Kft. 2016. évi közszolgáltatási szerződésének elfogadása.

Jegyzőkönyv