Testületi ülés meghívó

Ekkor: .

Meghívó

Balatonakarattya Község Önkormányzatának

Képviselő-testülete

2015. november 5-én (csütörtökön) 10:30 órakor

képviselő-testületi ülést tart.

Az ülés helye: 8172 Balatonakarattya, Iskola u. 7.

Napirend:

1./ A szociális tűzifa helyi szabályairól szóló rendelet megalkotása.

Előadó: Matolcsy Gyöngyi

2./ A helyi adókról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata.

Előadó: Matolcsy Gyöngyi

3./ A kötelező felvételt biztosító iskolák körzethatár tervezetének véleményezése.

Előadó: Matolcsy Gyöngyi

4./ Balatonakarattya Szilfa Óvoda Alapító Okirat módosításának elfogadása.

Előadó: Matolcsy Gyöngyi

Az ülésre ezúttal tisztelettel meghívom, megjelenésére feltétlenül számítok.

Balatonakarattya, 2015. október 30.     

               Tisztelettel:

                                                                     Matolcsy Gyöngyi

        polgármester