Felhívás ebtulajdonosok részére

Ekkor: .

Tisztelt Ebtartók!

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. Törvény 42/B §-a alapján a tartás helye szerint illetékes települési önkormányzat ebrendészeti feladataik elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járvány védelmi vonatkozásaira tekintettel három évente legalább egy alkalommal ebösszeírást végez.

Balatonakarattya területén 2015. november 15. és 2016. január 31. között történik az ebösszeírás.

Jogszabály változás miatt 2013. január 1-től a négy hónapnál idősebb eb csak transzponderrel (chippel) megjelölve tartható, ezért kérem, hogy szíveskedjen a transzponderrel még nem rendelkező ebeket állatorvosnál megjelöltetni.

Az ebösszeírás önbevallásos módszerrel történik, ezért az ebösszeíráshoz összeállított Adatlap beszerzése az ebtulajdonosok/ebtartók kötelessége.Az ebösszeíráshoz szükséges „Adatlap” beszerezhető a Balatonfőkajári Közös Önkormányzati Hivatal Balatonakarattyai Kirendeltségénekhivatali helyiségében, (Iskola utca. 7.) valamint letölthető a honlapról. Több eb esetén ebenként külön-külön kell az adatlapot az eb oltási könyve, kisállat útlevele, törzskönyve alapján kitölteni.

Az adatlap kitöltésével kapcsolatban a 88/656-677 telefonszámon kaphatnak tájékoztatást.

Kérem, hogy az Adatlapot teljes körűen szíveskedjen kitölteni, aláírni és az ebösszeírási időszak végéig, azaz legkésőbb 2016. január 31. napjáig a Balatonfőkajári Közös Önkormányzati Hivatal Balatonakarattyaihivatal helyiségébe, vagy postai úton eljuttatni szíveskedjen.

Felhívom az ebtulajdonosok, ebtartók figyelmét, hogy az ebösszeírásra vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését a Balatonakarattya Község Önkormányzata, a határidő lejártát követően ellenőrzi. Aki adatszolgáltatási kötelezettségének nem tesz eleget, állatvédelmi bírság megfizetésére kötelezhető.

Felhívom az ebtulajdonosok, ebtartók figyelmét, hogy az ebösszeírást követően is kötelesek az adatokban bekövetkező változásokat a változás bekövetkezésétől számított 8 napon belül írásban bejelenteni. Az ebtartásban bekövetkezett változást (az eb elveszett, elhullott, más ebtartóhoz került) bejelentésére szolgáló változás bejelentő adatlap, valamint az új eb tartásának bejelentésére szolgáló adatlap is elérhető a Balatonfőkajári Közös Önkormányzati Hivatal Balatonakarattyai Kirendeltségének hivatali helyiségében, valamint letölthető a honlapról.

Együttműködését köszönöm!

                                                                                                                           

Balatonakarattya, 2015. november 12.                                                                                                

                                                                  Lukács Tamásné

                                                              kirendeltség-vezető