Rendeletek

 

Balatonakarattya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról https://or.njt.hu/eli/v01/827014/r/2023/11

 

Az üzletek éjszakai nyitva-tartási rendjének szabályozásáról

Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2023. (IV.19.) önkormányzati rendelete 

https://or.njt.hu/eli/v01/827014/r/2023/8/2023-04-20


A közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek megszegésének jogkövetkezményeiről

Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2022. (IV.6.) önkormányzati rendelete

https://or.njt.hu/eli/v01/827014/r/2022/4


Zajvédelem helyi szabályozásáról szóló rendelet: 

Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2022. (IV.27.) önkormányzati rendelete

https://or.njt.hu/eli/v01/827014/r/2022/9


Szociális tűzifa szabályairól szóló rendelet:

Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2022. (XI.23.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa helyi szabályozásáról https://or.njt.hu/eli/v01/827014/r/2022/17


Közművelődési rendelet:

Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021. (VI.9.) Önkormányzati rendelete https://or.njt.hu/eli/v01/827014/r/2021/9


A forgalmi rend bevezetéséről szóló rendelet:

Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2019. (VI.11.) önkormányzati rendelete a forgalmi rend bevezetéséről https://or.njt.hu/eli/v01/827014/r/2019/7

Lakossági és vendégkártya kérelem

 

Fák védelméről szóló rendelet:

Balatonakarattya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2018. (VIII.31.) önkormányzati rendelete a fák védelméről

 

Helyi civil szervezetek, egyházak pénzügyi támogatásáról szóló rendelet:

https://or.njt.hu/eli/v01/827014/r/2015/9

 

Költségvetésről szóló rendelet:

Balatonakarattya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről   https://or.njt.hu/eli/v01/827014/r/2023/6

Balatonakarattya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról  https://or.njt.hu/onkormanyzati-rendelet/628283 

Balatonakarattya Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (III.12.) önkormányzati rendelete https://or.njt.hu/onkormanyzati-rendelet/628300 

Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2022. (II.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről  https://or.njt.hu/eli/v01/827014/r/2022/2

Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2020.(II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2019.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2020. (VII.15.) önkormányzati rendelete a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról

 

Közterület-használat engedélyezéséről szóló rendelet:

Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014. (X.27.) önkormányzati rendelete 

https://or.njt.hu/eli/v01/827014/r/2014/8

 

Balatonakarattya Község nemzeti vagyonáról szóló rendelet:

Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015. (VIII.17.) önkormányzati rendelete Balatonakarattya Község nemzeti vagyonáról

 

Helyi közutak létesítéséről, korszerűsítéséről, karbantartásáról és üzemeltetéséről szóló rendelet:

Balatonakarattya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2017.(VI.28.) önkormányzati rendelete a helyi közutak létesítéséről, korszerűsítéséről, karbantartásáról és üzemeltetéséről

  

Szervezeti és Működési Szabályzat:

Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és íműködési Szabályzatáról szóló 1/2014. (X.27.) önkormányzati rendelete: https://or.njt.hu/eli/v01/827014/r/2014/1

 

Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól szóló rendelet:

Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015.(III.30.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól

Településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló rendelet:

Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2017.(VIII.16.) önkormányzati rendelete a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól 

 

Helyi adókról szóló rendelet:

Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014.(X.31.) önkormányzati rendelete a helyi adókról

 

Települési adóról szóló rendelet:

Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testületének a települési adóról szóló 16/2020.(XI.25.) önkormányzati rendeletének módosítása

 

Pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló rendelet:

Balatonakarattya Község Önkormányzata Polgármesterének 5/2020. (VI.2.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokrólMellékletek

 

Települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról és a közterületek tisztántartásáról szóló rendelet:

Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2015.(V.13.) önkormányzati rendelete a települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról és a közterületek tisztántartásáról

 

Önkormányzati címek, díjak, elismerések alapításáról és az adományozásáról szóló rendelet:

Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2016. (XI.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzati címek, díjak, elismerések alapításáról és az adományozás rendjéről

 

Díszpolgári cím és érdemérem alapításáról, adományozásáról szóló rendelet:

Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testülete 22/2015. (XII.30.) önkormányzati rendelete díszpolgári cím és érdemérem alapításáról, adományozásáról

 

Egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló rendelet:

Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2016. (XII.16.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról

 


Településkép védelméről és alakításáról szóló rendelet:

Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2018. (XII.19.) önkormányzati rendelete: https://or.njt.hu/onkormanyzati-rendelet/611165

 

Helyi Építési Szabályzat és mellékletei:

Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (XII.08.) önkormányzati rendelete Balatonakarattya Község Helyi Építési Szabályzatának megállapításáról: https://or.njt.hu/eli/v01/827014/r/2014/6

Mellékletek:

Külterület szab. táblázat

Övezeti terv 1. sz. szelvény

Övezeti terv 2. sz. szelvény

ÖT/1/2016mód

ÖT/2/2016mód

ÖT/3/2016mód

Szabályozási terv jelkulcs

Szabályozási terv szelvényezés

Szabályozási terv 1.

Szabályozási terv 2.

Szabályozási terv 3.

Szabályozási terv 4.

Szabályozási terv 5.

Szabályozási terv 6.

Szabályozási terv 7.

Szabályozási terv 8.

Szabályozási terv 9.

Szabályozási terv 10.

Szabályozási terv 11.

Szabályozási terv 12.

Szabályozási terv 13.

Szabályozási terv 13.+

Szabályozási terv 14.

Szabályozási terv 15.

Szabályozási terv 16.

Szabályozási terv 16.+

Szabályozási terv 17.

SZT/1/2016mód

SZT/2/2016mód

SZT/3/2016mód

SZT/4/2016mód

SZT/5/2016mód

SZT/6/2016mód

SZT/7/2016mód

SZT/8/2016mód

SZT/1/2017mód

SZT/2/2017mód

SZT/3/2017mód

SZT/4/2017mód

SZT/5/2017mód

SZT/6/2017mód

SZT/7/2017mód

SZT/8/2017mód

SZT/1/2020mód

SZTm/2019/BBk

SZT/1/2021mód

SZT1/2023mód

SZT2/2023mód

SZT3/2023mód

SZT4/2023mód 


Anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő díj mértékéről szóló rendelet:

3/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről

 

Avar és növényi hulladék égetéséről szóló rendelet:

Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2020. (IX.25.) önkormányzati rendelete az avar és növényi hulladék égetéséről szóló 8/2015. (V.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

Talajterhelési díjról szóló rendelet:

 15/2015. (VIII.31.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról

 

Kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről szóló rendelet:

19/2015. (XI.26.) önkormányzati rendelete a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről

  

Partnerségi egyeztetés szabályairól szóló rendelet:

20/2015. (XII.28.) önkormányzati rendelete a partnerségi egyeztetés szabályairól

 

Közterület elnevezés, átnevezés és házszámozásról szóló rendelet:

21/2015. (XII.30.) önkormányzati rendelete a közterület elnevezés, átnevezés és házszámozás rendjéről