Hírek

 • Családi Sportnap és II. Szilfa futóverseny

  futoverseny

   

  Bővebben...
 • Testületi ülés

  Meghívó

  Balatonakarattya Község Önkormányzatának

  Képviselő-testülete

  2017. április 26-án (szerdán) 10:00 órakor

  képviselő-testületi ülést tart.

   

  Az ülés helye: 8172 Balatonakarattya, Iskola u. 7.

   

  Napirend:

  1./ Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosítása.

  Előterjesztő: Matolcsy Gyöngyi polgármester

  2./ Javaslat a 2016. évi költségvetési zárszámadási rendelet és beszámoló jóváhagyására.

  Előterjesztő: Matolcsy Gyöngyi polgármester

  3./ Javaslat a 2016. évi belső ellenőrzési tevékenység végrehajtásáról szóló beszámoló jóváhagyására.

  Előterjesztő: Matolcsy Gyöngyi polgármester

  4./ Beszámoló adó tartozások alakulásáról, az ezzel kapcsolatos feladatokról.

  Előterjesztő: Matolcsy Gyöngyi polgármester

  5./ Beszámoló Balatonakarattya Község közbiztonsági helyzetéről.

  Előterjesztő: Matolcsy Gyöngyi polgármester

  6./ Beszámoló a Balatonfűzfői Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2016. évi tűzvédelmi tevékenységéről.

  Előterjesztő: Matolcsy Gyöngyi polgármester

  7./ Balatonakarattya Szilfa Óvoda Alapító Okiratának módosítása.

  Előterjesztő: Matolcsy Gyöngyi polgármester

  8./ Gumirádli strandon (3499/6 hrsz.) lévő büfé üzemeltetésére kiírt pályázat elbírálása.

  Előterjesztő: Matolcsy Gyöngyi polgármester

   

  Az ülésre ezúttal tisztelettel meghívom, megjelenésére feltétlenül számítok.

  Balatonakarattya, 2017. április 20.

                 Tisztelettel:

                                                                                                           Matolcsy Gyöngyi

    polgármester

   

   

  Bővebben...

Naptár

loader

Meghívó

husvet

 

 

 

Felhívás

Pályázati felhívás

 

1.) Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testülete (8172 Balatonakarattya, Iskola utca 7.) nyilvános pályázati felhívást tesz közzé a Balatonakarattya 3499/6 hrsz.-ú ingatlanon lévő büfé és illemhely helységek hasznosítására, bérbeadására.

2.) Az üzemeltetés 2017. június 15-től 2019. december 31-éig tart, mely időszak Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testületének külön döntésével meghosszabbítható. A bérleti díjon felül a pályázót terheli az üzemeltetéssel kapcsolatos minden költség, beleértve a rezsi költségeket is. A pályázatnak részét kell, hogy képezze az illemhely és büfé épületek építési előírások szerinti megfelelő elhelyezése, amennyiben szükséges áthelyezése, átépítése.

3.) A pályázó csak természetes személy vagy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3.§ 1. pontja szerinti átlátható szervezettel lehet.

A pályázónak a szerződésben vállalnia kell, hogy

a) a hasznosításra vonatkozó szerződésben előírt beszámolási, nyilvántartási, adatszolgáltatási kötelezettségeket teljesíti,

b) az átengedett helységeket a szerződési előírásoknak és a tulajdonosi rendelkezéseknek, valamint a meghatározott hasznosítási célnak megfelelően használja,

c) a hasznosításban - a hasznosítóval közvetlen vagy közvetett módon jogviszonyban álló harmadik félként - kizárólag természetes személyek vagy átlátható szervezetek vesznek részt.

Balatonakarattya Község Önkormányzata a szerződést kártalanítás nélkül és azonnali hatállyal felmondhatja, ha a pályázó vagy bármely - a vele közvetlen vagy közvetett módon jogviszonyban álló harmadik fél - a szerződés megkötését követően beállott körülmény folytán már nem minősül átlátható szervezetnek. 

4.) A kiíró fenntartja azon jogát, hogy a pályázat során pályázott egyik pályázóval se kössön szerződést, és ily módon a pályázatot – akár indoklás nélkül is – eredménytelennek minősítheti

5.) A pályázat benyújtásának helye, határideje: A pályázatokat személyesen lehet benyújtani a 8172 Balatonakarattya, Iskola utca 7. szám alatti hivatali helységbe ügyfélfogadási időben 2017. április 18-ig zárt borítékban. A borítékra a „Pályázat büfé és illemhely üzemeltetésre” szöveget kell rávezetni.

6.) Borítékbontás helye: 8172 Balatonakarattya, Iskola u. 7., ideje 2017. április 21. 11 óra.   

Eredményhirdetés helye: 8172 Balatonakarattya, Iskola u. 7., ideje: 2017. április 24. 11 óra.

7.) A képviselő-testület az összességében kedvezőbb ajánlatot tevő pályázót nyilvánítja győztesnek.

8.) Szerződéskötés határideje: 2017. május 30.

9.) További információk elérésének lehetősége: Lukács Tamásné kirendeltség-vezető