Rendeletek

Szociális tűzifa szabályairól szóló rendelet:

Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2021. (X.20.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa helyi szabályairól

 

Közművelődési rendelet:

Közművelődési rendelet

 

A forgalmi rend bevezetéséről szóló rendelet:

Balatonakarattya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2019.(VI.11.) önkormányzati rendelete a forgalmi rend bevezetésérőlLakossági és vendégkártya kérelem

 

Fák védelméről szóló rendelet:

Balatonakarattya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2018. (VIII.31.) önkormányzati rendelete a fák védelméről

 

Helyi civil szervezetek, egyházak pénzügyi támogatásáról szóló rendelet:

Balatonakarattya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015.(V.20.) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek, egyházak pénzügyi támogatásáról

 

Költségvetésről szóló rendelet:

Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021.(III.12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2020.(II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2019.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2020. (VII.15.) önkormányzati rendelete a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról

 

Zajrendelet: 

Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2019. (III.27.) önkormányzati rendelete a helyi zajvédelemről és zöldterületek védelméről

 

Közterület-használat engedélyezéséről szóló rendelet:

Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(XII.17.) önkormányzati rendelete a közterület-használat engedélyezéséről

 

Balatonakarattya Község nemzeti vagyonáról szóló rendelet:

Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015. (VIII.17.) önkormányzati rendelete Balatonakarattya Község nemzeti vagyonáról

Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2017. (V.31.) önkormányzati rendelete a Balatonakarattya Község nemzeti vagyonáról szóló 12/2015. (VIII.17.) önkormányzati rendelete módosításáról

 

Helyi közutak létesítéséről, korszerűsítéséről, karbantartásáról és üzemeltetéséről szóló rendelet:

Balatonakarattya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2017.(VI.28.) önkormányzati rendelete a helyi közutak létesítéséről, korszerűsítéséről, karbantartásáról és üzemeltetéséről

  

Szervezeti és Működési Szabályzat:

Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti Működési Szabályzatáról szóló 1/2014.(X.27.) önkormányzati rendelete 

 

Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól szóló rendelet:

Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015.(III.30.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól

Településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló rendelet:

Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2017.(VIII.16.) önkormányzati rendelete a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól 

 

Helyi adókról szóló rendelet:

Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014.(X.31.) önkormányzati rendelete a helyi adókról

 

Települési adóról szóló rendelet:

Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testületének a települési adóról szóló 16/2020.(XI.25.) önkormányzati rendeletének módosítása

 

Pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló rendelet:

Balatonakarattya Község Önkormányzata Polgármesterének 5/2020. (VI.2.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokrólMellékletek

 

Települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról és a közterületek tisztántartásáról szóló rendelet:

Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016. (I.27.) önkormányzati rendelete a települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról és a közterületek tisztántartásáról szóló 7/2015. (V.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2015.(V.13.) önkormányzati rendelete a települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról és a közterületek tisztántartásáról

 

Önkormányzati címek, díjak, elismerések alapításáról és az adományozásáról szóló rendelet:

Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2016. (XI.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzati címek, díjak, elismerések alapításáról és az adományozás rendjéről

 

Díszpolgári cím és érdemérem alapításáról, adományozásáról szóló rendelet:

Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testülete 22/2015. (XII.30.) önkormányzati rendelete díszpolgári cím és érdemérem alapításáról, adományozásáról

Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2020.(IX.30.) önkormányzati rendelete a díszpolgári cím és érdemérem alapításáról, adományozásáról szóló 22/2015.(XII.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

Egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló rendelet:

Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2016. (XII.16.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról

 


Településkép védelméről és alakításáról szóló rendelet:

Balatonakarattya Község Önkormányzat Képvoiselő-testületének 9/2018.(XII.19.) önkormányzati rendelete a településkép védelméről és alakításáról

 

Helyi Építési Szabályzat és mellékletei:

Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (XII.08.) önkormányzati rendelete Balatonakarattya Község Helyi Építési Szabályzatának megállapításáról

 

Külterület szab. táblázat

Övezeti terv 1. sz. szelvény

Övezeti terv 2. sz. szelvény

ÖT/1/2016mód

ÖT/2/2016mód

ÖT/3/2016mód

Szabályozási terv jelkulcs

Szabályozási terv szelvényezés

Szabályozási terv 1.

Szabályozási terv 2.

Szabályozási terv 3.

Szabályozási terv 4.

Szabályozási terv 5.

Szabályozási terv 6.

Szabályozási terv 7.

Szabályozási terv 8.

Szabályozási terv 9.

Szabályozási terv 10.

Szabályozási terv 11.

Szabályozási terv 12.

Szabályozási terv 13.

Szabályozási terv 13.+

Szabályozási terv 14.

Szabályozási terv 15.

Szabályozási terv 16.

Szabályozási terv 16.+

Szabályozási terv 17.

SZT/1/2016mód

SZT/2/2016mód

SZT/3/2016mód

SZT/4/2016mód

SZT/5/2016mód

SZT/6/2016mód

SZT/7/2016mód

SZT/8/2016mód

SZT/1/2017mód

SZT/2/2017mód

SZT/3/2017mód

SZT/4/2017mód

SZT/5/2017mód

SZT/6/2017mód

SZT/7/2017mód

SZT/8/2017mód

SZT/1/2020mód

SZTm/2019/BBk

 


Anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő díj mértékéről szóló rendelet:

3/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről

 

Avar és növényi hulladék égetéséről szóló rendelet:

Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2020. (IX.25.) önkormányzati rendelete az avar és növényi hulladék égetéséről szóló 8/2015. (V.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

8/2015. (V.13.) önkormányzati rendelete az avar és növényi hulladék égetéséről

 

Talajterhelési díjról szóló rendelet:

 15/2015. (VIII.31.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról

 

Kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről szóló rendelet:

19/2015. (XI.26.) önkormányzati rendelete a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről

  

Partnerségi egyeztetés szabályairól szóló rendelet:

20/2015. (XII.28.) önkormányzati rendelete a partnerségi egyeztetés szabályairól

 

Közterület elnevezés, átnevezés és házszámozásról szóló rendelet:

21/2015. (XII.30.) önkormányzati rendelete a közterület elnevezés, átnevezés és házszámozás rendjéről