Határozatok és előterjesztések

 

2024. július 03.

1. napirendi pont: Döntés a 2024. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatási pályázaton történő indulásról.

Jegyzőkönyv

 

2024. május 29.

1. napirendi pont: Beszámoló - Önkormányzat TSZSZI beszámoló

2. napirendi pont: Beszámoló a Balatonakarattyai Szilfa Óvoda működéséről.

3. napirendi pont: Beszámoló a gyermekorvos tevékenységéről. Beszámoló a felnőtt háziorvos tevékenységéről.

4. napirendi pont: Beszámoló a védőnő munkájáról.

5. napirendi pont: Civil szervezetek támogatási kérelmei.

6. napirendi pont: Beszámoló a Balatonakarattyai Önkormányzati Szolgáltató Kft. 2023. évi tevékenységéről. Mérleg, eredménykimutatás Beszámoló

Jegyzőkönyv 

2024. április 24.

1. napirendi pont előterjesztése

1. napirendi pont előterjesztése

1-2. napirendi pont előterjesztése

2. napirendi pont előterjesztése

2. napirendi pont előterjesztése

3. napirendi pont előterjesztése

3-4. napirendi pont előterjesztése

4. napirendi pont előterjesztése

5. napirendi pont előterjesztése

6. napirendi pont előterjesztése

7. napirendi pont előterjesztése

8. napirendi pont előterjesztése

9. napirendi pont előterjesztése

10. napirendi pont előterjesztése

11. napirendi pont előterjesztése

Jegyzőkönyv

2024. március 27.

1-3. napirendi pont előterjesztése

4. napirendi pont előterjesztése

5. napirendi pont előterjesztése

6. napirendi pont előterjezstése

7. napirendi pont előterjesztése

8. napirendi pont előterjesztése

Jegyzőkönyv

2024. február 28.

1. napirendi pont: BALATONAKARATTYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ RENDELET MEGALKOTÁSA. Költségvetési-tervezet - Önkormányzat Költségvetési-tervezet - Óvoda Előzetes hatástanulmány

2. napirendi pont: JAVASLAT BALATONAKARATTYA KÖZSÉG 2024. ÉVI RENDEZVÉNY TERVÉRE.

3. napirendi pont: A KÖZMŰVELŐDÉSI SZÍNTÉR ÉVES MUNKATERVÉNEK (SZOLGÁLTATÁSI TERV) ELFOGADÁSA.

4. napirendi pont: DÖNTÉS A BALATONAKARATTYA – BALATONKENESE TELEPÜLÉSEK INGATLAN-NYILVÁNTARTÁSI SZÉTVÁLASZTÁSI DOKUMENTÁCIÓJÁNAK ELKÉSZÍTÉSÉRE BEÉRKEZETT ÁRAJÁNLATOKRÓL.

5. napirendi pont: DÖNTÉS A BALATONKENESE (BALATONAKARATTYA), 0204/3 HRSZ-Ú KIVETT KÖZÚT MŰVELÉSI ÁGÚ INGATLAN TÉRÍTÉSMENTES TULAJDONBA VÉTELÉRŐL.

6. napirendi pont: DÖNTÉS A CIVIL SZERVEZETEK ÉS EGYHÁZ TÁMOGATÁSI ELŐLEG KIFIZETÉSÉRŐL. 

Jegyzőkönyv 

Együttes Bizottsági ülés jegyzőkönyve

 

2024. február 14.

1. napirendi pont: BALATONAKARATTYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MEGTÁRGYALÁSA.  Költségvetés-tervezet - Önkormányzat Költségvetés-tervezet - Óvoda

2. napirend: JAVASLAT A POLGÁRMESTER, ALPOLGÁRMESTER SZABADSÁGOLÁSI ÜTEMTERVÉRE.

3. napirendi pont: JAVASLAT BALATONAKARATTYA KÖZSÉG 2024. ÉVI RENDEZVÉNY TERVÉRE.

4. napirend: KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSA A BALATONAKARATTYAI TEMETŐ ÉS RAVATALOZÓ KIALAKÍTÁSÁNAK TÁRGYÁBAN.

5. napirend: DÖNTÉS BÍRÓSÁGI IDEIGLENES INTÉZKEDÉS KEZDEMÉNYEZÉSE TÁRGYÁBAN.

Jegyzőkönyv

 

Pénzügyi és Gzadasági Bizottság

1. napirend: BALATONAKARATTYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MEGTÁRGYALÁSA.

2. napirend: JAVASLAT BALATONAKARATTYA KÖZSÉG 2024. ÉVI RENDEZVÉNY TERVÉRE.

Jegyzőkönyv

 

2024. január 31.

1. napirend: BALATONAKARATTYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI MUNKATERV I. FÉLÉVÉNEK MEGTÁRGYALÁSA.

2. napirend: A KÖTELEZŐ FELVÉTELT BIZTOSÍTÓ ISKOLÁK 2024/2025. TANÉVRE VONATKOZÓ KÖRZETHATÁR TERVEZETÉNEK VÉLEMÉNYEZÉSE. Melléklet - körzethatár

3. napirend: DÖNTÉS A BALATONAKARATTYAI SZILFA ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL.

4. napirend: A BALATONKENESEI PILINSZKY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGE ÁLTAL BENYÚJTOTT KÉRELEM MEGTÁRGYALÁSA.

5. napirend: DÖNTÉS A VESZPRÉM VÁRMEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG BALATONALMÁDI RENDŐRKAPITÁNYSÁGÁNAK TÁMOGATÁSÁRÓL.

6. napirend: DÖNTÉS BALATONAKARATTYA VASÚTÁLLOMÁSNÁL LÉVŐ KÖRFORGALOMNÁL A KAMERÁK TELEPÍTÉSÉRE BEÉRKEZETT ÁRAJÁNLATOKRÓL.

7. napirend: DÖNTÉS A BALATONAKARATTYAI SPORT KLUB TÁMOGATÁSI KÉRELMÉRŐL.

Jegyzőkönyv

 

2023. december 12.

Közmeghallgatás

Jegyzőkönyv

 

2023. december 06.

1. napirendi pont: Döntés Balatonakarattya Község hatályos szabályozási tervén szereplő szabályozási vonalak megtartásáról.

2. napirendi pont: Döntés a polgármester év végi jutalmáról.

3. napirendi pont: Döntés az alpolgármesterek év végi jutalmáról.

Jegyzőkönyv

 

2023. november 29.

1-2. napirendi pont: Tájékoztató az önkormányzat 2023. évi költségvetésének I-III. negyedéves helyzetéről.  Rendelet-tervezet Mellékletek Előzetes hatástanulmány

3. napirendi pont: Helyi adórendelet felülvizsgálata.

4. napirendi pont: A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 5/2020. (VI.2.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata. Előzetes hatástanulmány

5. napirendi pont: A Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztása.

Jegyzőkönyv

 

2023. november 08.

1. napirendi pont: A SZOCIÁLIS TŰZIFA HELYI SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ RENDELET MEGALKOTÁSA. 

1. melléklet 2. melléklet Előzetes hatástanulmány

2. napirendi pont: A KÖTELEZŐ FELVÉTELT BIZTOSÍTÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖRZETHATÁRÁNAK VÉLEMÉNYEZÉSE. Melléklet

3. napirendi pont: DÖNTÉS A BALATONAKARATTYA, BERCSÉNYI STRANDON LÉVŐ 3534/6 HRSZ-Ú TENGÓSOK KIKÖTŐJE VENDÉGLÁTÓEGYSÉG ÜZEMELTETÉSÉRE BEÉRKEZETT PÁLYÁZATRÓL.

4. napirendi pont: DÖNTÉS A 2024. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI MUNKATERV ELFOGADÁSÁRÓL.

Jegyzőkönyv

 

2023. szeptember 27.

1. napirendi pont: TÁJÉKOZTATÓ AZ ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK I. FÉLÉVI VÉGREHAJTÁSÁRÓL. Melléklet - Önkormányzat Melléklet - Óvoda

2. napirendi pont: BALATONAKARATTYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A TEMETŐHASZNÁLATRÓL ÉS A TEMETKEZÉSI TEVÉKENYSÉG HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL SZÓLÓ RENDELETÉNEK MEGALKOTÁSA.

3. napirendi pont: DÖNTÉS A 2024. ÉVI BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZATHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSRÓL.

4. napirendi pont: DÖNTÉS A GYERMEKEK ÉS FIATALKORÚAK ÉS AZ ÖREGSÉGI NYUGDÍJBAN RÉSZESÜLŐK KARÁCSONYI TÁMOGATÁSÁNAK ÖSSZEGÉRŐL.

5. napirendi pont: BALATONAKARATTYA BERCSÉNYI STRANDON LÉVŐ 3534/6 HRSZ-Ú TENGÓSOK KIKÖTŐJE ÜZEMELTETÉSÉRE VONATKOZÓ PÁLYÁZAT KIÍRÁSA.

6. napirendi pont: DÖNTÉS A BALATONAKARATTYAI SPORT KLUB TÁMOGATÁSI KÉRELMÉRŐL.

Jegyzőkönyv

 

2023. szeptember 06.

1. napirendi pont: Döntés a Balatonakarattya, Toldi u. 1984/24 hrsz-ú ingatlanon létesítendő temető terület előkészítési munkáiról.

2. napirendi pont: Döntés települési utak felújításáról.

Jegyzőkönyv

 

2023. augusztus 02.

1. napirendi pont: 2023. évi munkaterv II. félévének megtárgyalása.

2. napirendi pont: A Veszprém Vármegyei Kormányhivatal VE/53/950-7/2023. ügyiratszámú törvényességi felhívására vonatkozó döntés meghozatala.

3. napirendi pont: Döntés a Balatonakarattya 2934/11 hrsz. és a Balatonakarattya 2935/2 hrsz. alatti területek telekalakításáról.

4. napirendi pont: „Balatonakarattya Napfény parkoló felújítás” közbeszerzési eljárás lezárása, javaslattétel az eljárás eredményére vonatkozóan.

5. napirendi pont: Döntés a Központi háziorvosi ügyelettel kapcsolatosan.

Jegyzőkönyv

 

2023. július 05.

1. napirendi pont: DÖNTÉS A LOCATION OFFICE KFT. ÉS AZ MTVA KÉRELMÉRŐL.

Jegyzőkönyv

 

2023. június 14.

1. napirendi pont: KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSA A BALATONAKARATTYA, NAPFÉNY PARKOLÓ FELÚJÍTÁSÁVAL KAPCSOLATBAN.

2. napirendi pont: DÖNTÉS A MAGYAR FALU PROGRAM„ÚT, HÍD, JÁRDA ÉPÍTÉSE/FELÚJÍTÁSA” MFP-UHJ/2023 KÓDSZÁMÚ PÁLYÁZATON TÖRTÉNŐ INDULÁSRÓL.

Jegyzőkönyv 

 

2023. május 31.

1. napirendi pont: Az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosítása. Rendelet-tervezet. Rendelet-tervezet mellékletek 

Előzetes hatástanulmány

2. napirendi pont: Javaslat a 2022. évi költségvetési zárszámadási rendelet és beszámoló jóváhagyására. Előzetes hatástanulmány

3. napirendi pont: Javaslat a 2022. évi belső ellenőrzési tevékenység végrehajtásáról szóló beszámoló jóváhagyására. Nyilatkozat

4. napirendi pont: Beszámoló Balatonakarattya Község közbiztonsági helyzetéről.

5. napirendi pont: Beszámoló a Balatonfűzfői Hivatásos Tűzoltó-Parancsnokság tevékenységéről.

6. napirendi pont: Beszámoló a gyermek háziorvos tevékenységéről. Beszámoló a felnőtt háziorvos tevékenységéről.

7. napirendi pont: Beszámoló a 2022. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról. Beszámoló.

8. napirendi pont: Beszámoló a Balatonakarattyai Szilfa Óvoda működéséről.

9. napirendi pont: Beszámoló a polgárőrség tevékenységéről.

10. napirendi pont: Beszámoló a védőnő munkájáról.

11. napirendi pont: Beszámoló a Balatonakarattyai Önkormányzati Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2022. évi tevékenységéről. Eredménykimutatás

12. napirendi pont: Beszámoló a civil szervezetek tevékenységéről.

13. napirendi pont: Döntés a civil szervezetek támogatási kérelmeiről.

14. napirendi pont: Döntés a környezetvédelmi programról.

15. napirendi pont: Döntés a Balatonalmádi Rendőrkapitányság plusz tevékenységének támogatásáról.

16. napirendi pont: Döntés az Országgyűlés 5/2023. (III.31.) OGY határozatához történő csatlakozásról. Határozat

Jegyzőkönyv

 

2023. április 19.

1. napirendi pont: Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testületének az üzletek éjszakai nyitva-tartási rendjének szabályozásáról szóló rendeletének megalkotása. Előzetes hatástanulmány

2. napirendi pont: Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testületének a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek megszegésének jogkövetkezményeiről szóló rendeletének módosítása.

3. napirendi pont: Döntés a szociális tűzifa pályázaton történő indulásról.

4. napirendi pont: A Balatonakarattyai Önkormányzati Kft. felhatalmazása a Balatonakarattya Bercsényi strandon lévő 3534/6 hrsz-ú "Kőműves Büfé" üzemeltetésére vonatkozó pályázat kiírására.

5. napirendi pont: A Balatonakarattyai Önkormányzati kft. felhatalmazása a Balatonakarattya, Bercsényi strandon lévő 3534/6 hrsz-ú 96 m2 területű stég hasznosítására vonatkozó pályázat kiírása.

6. napirendi pont: Balatonakarattya, Bercsényi strandon lévő 3534/6 hrsz-ú Mosoly Büfé üzemeltetésére vonatkozó pályázat kiírása.

Jegyzőkönyv

2023. március 29.

1./ A Veszprém Megyei Kormányhivatal VE/53/1232-1/2022. ügyiratszámú törvényességi felhívására vonatkozó döntés meghozatala.

Jegyzőkönyv 

 

2023. március 14.

1./ Balatonakarattya Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló rendeletének megalkotása. Rendelet-tervezet

2./ Döntés A 2023. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatási pályázaton történő indulásról.

3./ Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testületének a Településrendezési eszközök módosítása a 2918 hrsz-ú ingatlan vonatkozásában. 4./ Helyi Építési Szabályzat módosítása.

Jegyzőkönyv

 

2023. február 22.

1. napirendi pont: Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testületének a Településrendezési eszközök módosítása, jóváhagyása.

2. napirendi pont: Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testületének a Helyi Építési Szabályzatáról szóló 6/2014. (XII.8.) önkormányzati rendeletének módosítása.

3. napirendi pont: Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzat megállapításáról szóló 1/2014. (X.27.) önkormányzati rendeletének módosítása.

4. napirendi pont: Döntés a Location Office Kft. és az MTVA kérelméről

Jegyzőkönyv

 

2023. február 15.

1. napirendi pont: Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2014. (X.27.) önkormányzati rendeletének módosítása.

2. napirendi pont: Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testületének a Településrendezési eszközök módosítása, partnerségi egyeztetés lezárása, véleményezés lezárása, környezeti értékelés lezárása.

3. napirendi pont: 2023. évi költségvetés beterjesztése. Rendelet-tervezet

4. napirendi pont: Javaslat a polgármester, alpolgármester szabadságolási ütemtervére.

5. napirendi pont: Javaslat Balatonakarattya Község 2023. évi rendezvény tervére.

6. napirendi pont: Döntés a közösségi temető kerítés létesítésére beérkezett árajánlatokról.

Jegyzőkönyv

 

2023. január 24.

1. napirendi pont előterjesztés Előzetes hatástanulmány

2. napirendi pont 

3. napirendi pont

4. napirendi pont Melléklet

5. napirendi pont

6. napirendi pont előterjesztés Melléklet

7. napirendi pont előterjesztés Előzetes hatástanulmány

8. napirendi pont

Jegyzőkönyv

 

2022. december 01.

Közmeghallgatás

Jegyzőkönyv

 

2022. november 23.

1-2. napirendi pont

3. napirendi pont

4. napirendi pont

6. napirendi pont

7. napirendi pont

8. napirendi pont

Jegyzőkönyv

 

2022. október 26.

1. napirendi pont

2. napirendi pont

Jegyzőkönyv

 

2022. szeptember 14.

1. napirendi pont: Szépkilátás Vendéglőben lévő bisztró üzemeltetésére beérkezett pályázat elbírálása.

Jegyzőkönyv

 

2022. augusztus 31.

1. napirendi pont: Balatonakarattya egyes településrendezési eszközeinek módosítása a Balatonakarattya 2918 hrsz-ú ingatlan vonatkozásában. Melléklet Melléklet

Jegyzőkönyv

 

2022. augusztus 17.

1. napirendi pont: Pályázat benyújtása rendkívüli önkormányzati támogatásra.

Jegyzőkönyv 

 

2022. augusztus 08.

1. napirendi pont: A Balatonakarattyai Szilfa Óvoda beérkezett óvodavezetői pályázatának elbírálása.

Jegyzőkönyv

 

2022. július 27.

1. napirendi pont: Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testületének a településrendezési eszközök módosításáról szóló 88/2021. (XII.15.) önkormányzati határozat kiegészítése és az 1. sz. mellékletének módosítása.

2. napirendi pont: Döntés a Balatonakarattya-Konferencia és Oktatási Központ építéséhez tartozó csapadékvíz elvezetési rendszer használatához, üzemeltetéséhez, karbantartásához történő tulajdonosi hozzájárulás megadásáról.

Jegyzőkönyv

 

2022. július 12.

1. napirendi pont: Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testületének a közterület-használat engedélyezéséről szóló 8/2014. (XII.10.) önkormányzati rendelet módosítása. Előzetes hatástanulmány

2. napirendi pont: Döntés a Balatonakarattya belterület 3642, 3652, 3612/1, 3613/9, 3561/1-2 és 3561/7 hrsz-ú ingatlanok útépítéséhez kapcsolódó közútkezelői megállapodás aláírásáról. Közútkezelői szerződés tervezet Kezelői lehatárolási terv

3. napirendi pont: Döntés a szociális tűzifa pályázaton történő indulásról

Jegyzőkönyv

 

2022. július 06.

1. napirendi pont: Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testületének a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek megszegésének jogkövetkezményeiről szóló 4/2022. (IV.6.) önkormányzati rendeletének módosítása.

2. napirendi pont: Beszámoló a Balatonfűzfői Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság tevékenységéről

3. napirendi pont: Döntés a Helyi Esélyegyenlőségi Programról.

4. napirendi pont: Beszámoló Balatonakarattya Község közbiztonsági helyzetéről.

5. napirendi pont: Beszámoló a Polgárőrség tevékenységéről

6. napirendi pont: Beszámoló a Balatonakarattyai Szilfa Óvoda működéséről.

7. napirendi pont: Beszámoló a gyermekorvos tevékenységéről. Beszámoló a felnőtt háziorvos tevékenységéről.

8. napirendi pont: Beszámoló a védőnő munkájáról.

9. napirendi pont: Iskolabusz működtetéséről döntés.

10. napirendi pont: Második féléves munkaterv elfogadása.

11. napirendi pont: Balatonakarattya 2918 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos Helyi Építési Szabályzat módosítása. Telepítési tanulmányterv 

12. napirendi pont: Bala Liget Kft. Balatonakarattya, Koppány sor 1. területével kapcsolatos HÉSZ módosítás-egyszerűsített eljárás véleményezési szakasz lezárása.

Jegyzőkönyv

2022. június 29.

1. napirendi pont: Szépkilátás Vendéglőben lévő bisztró üzemeltetésére pályázat kiírása.

2. napirendi pont: Balatonakarattyai Szilfa Óvoda intézményvezetői pályázatának kiírása.

Jegyzőkönyv

 

 2022. június 15.

1. napirendi pont: DÖNTÉS AZ E.ON ÉSZAK-DUNÁNTÚLI ÁRAMHÁLÓZATI ZRT.-VEL KÖTENDŐ KÖZVILÁGÍTÁSI ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS ALÁÍRÁSÁRÓL.

Jegyzőkönyv

 

2022. május 25.

1. napirendi pont: BALATONAKARATTYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A KÖZTERÜLET-HASZNÁLATÁRÓL SZÓLÓ 8/2014. (XII.10.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSA.

2. napirendi pont: BALATONAKARATTYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A ZAJVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL SZÓLÓ 9/2022. (IV.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSA.

3. napirendi pont: JAVASLAT A 2021. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI JELENTÉS ELFOGADÁSÁRA.

4. napirendi pont: JAVASLAT A 2021. ÉVI BELSŐ CONTROLLING JELENTÉS ELFOGADÁSÁRA.

5-6. napirendi pont: AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÓDOSÍTÁSA. JAVASLAT A 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSI RENDELET JÓVÁHAGYÁSÁRA.

7. napirendi pont: BESZÁMOLÓ A BALATONAKARATTYAI ÖNKORMÁNYZATI SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2021. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL.

8. napirendi pont: DÖNTÉS A CIVIL SZERVEZETEK ELSZÁMOLÁSÁRÓL.

9. napirendi pont: A HELYI CIVIL SZERVEZETEK, EGYHÁZAK PÉNZÜGYI TÁMOGATÁSÁRÓL DÖNTÉS.

10. napirendi pont: BESZÁMOLÓ A 2021. ÉVI GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL. BESZÁMOLÓ A 2021. ÉVI GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL.

11. napirendi pont: DÖNTÉS A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSÁRA BEÉRKEZETT ÁRAJÁNLATOKRÓL.

12. napirendi pont: DÖNTÉS A 2022. ÉVI STRANDJEGY ÁRAKRÓL.

 Jegyzőkönyv

 

2022. május 18.

1. napirendi pont:  DÖNTÉS KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS LEZÁRÁSÁRÓL A BERCSÉNYI ÉS LIDÓ STRAND BERUHÁZÁSA TÁRGYÁBAN.

2. napirendi pont: DÖNTÉS A MED-BIANCO BT. FELNŐTT HÁZIORVOSI SZERZŐDÉSÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL.

Jegyzőkönyv

 

2022. április 27.

1. napirendi pont: Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testületének a településkép védelméről és alakításáról szóló 9/2018. (XII.19.) önkormányzati rendeletének módosítása. Előzetes hatásvizsgálat Rendelet.

2. napirendi pont: Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testületének a zajvédelem helyi szabályozásáról szóló önkormányzati rendeletének módosítása. Előzetes hatástanulmány Rendelet

3. napirendi pont: Döntés a környezetvédelmi program elkészítésére beérkezett árajánlatokról.

4. napirendi pont: Döntés a Balatonakarattya, Rákóczi út járdafelújítás II. ütemének kivitelezőjéről.

Jegyzőkönyv

 

2022. április 20.

1-2. napirendi pont: Közbeszerzési eljárás visszavonása és közbeszerzési eljárás megindítása a Bercsényi és Lidó strand beruházásával kapcsolatban.

Jegyzőkönyv

 

2022. április 06.

 1. napirendi pont előterjesztés

2. napirendi pont előterjesztés

3. napirendi pont előterjesztés

4. napirendi pont előterjesztés

5. napirendi pont előterjesztés

6. napirendi pont előterjesztés Javaslat díjakról

7. napirendi pont előterjesztés

Jegyzőkönyv

 

2022. március 23.

1. napirendi pont: Közbeszerzési eljárás megindítása a Bercsényi és Lidó strand beruházásával kapcsolatban.

Jegyzőkönyv

 

2022. március 02.

1. napirendi pont: Balatonakarattya, Koppány sor 1. 3632 hrsz-ú ingatlan területére vonatkozó települési, környezeti értékelés elfogadása Véleményezési tervdokumentáció Települési környezeti értékelés

Jegyzőkönyv

 

2022. február 16.

1. napirendi pont: Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezet megtárgyalása. Költségvetési rendelet-tervezet. Előzetes hatásvizsgálat Költségvetés tervezet Önkormányzat Költségvetés tervezet Óvoda

2. napirendi pont: A 2022. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatási pályázaton történő indulásról döntés.

Jegyzőkönyv

 

2022. február 02.

1. napirendi pont: "2022. évi önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása - Belterületi utak, járdák, hídak felújítása" támogatására szolgáló pályázaton történő indulás.

2. napirendi pont: Döntés a Magyar Falu Program 2022. keretében benyújtandó pályázatokról.

3. napirendi pont: Balatonakarattya Balaton Kapuja Polgárőr Egyesület 2022. évi támogatási kérelme.

Jegyzőkönyv

 

2022. január 12.

1. napirendi pont: Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 1/2014.(X.27.) önkormányzati rendelet módosítása.

2. napirendi pont: Döntés a polgármester és alpolgármesterek illetményéről.

3. napirendi pont: Döntés Balatonakarattya Község Önkormányzata 2022-2025 belső ellenőrzési stratégiai tervéről.

4. napirendi pont: A kötelező felvételt biztosító iskolák közethatár tervezetének véleményezése.

Jegyzőkönyv

 

 

2021. december 15.

1. napirendi pont: Javaslat a 2022. évi belső ellenőrzési terv elfogadására. Jelentés

2. napirendi pont: Balatonakarattya egyes településrendezési eszközeinek módosítása.  Melléklet

Jegyzőkönyv

 

2021. november 30.

1. napirendi pont: Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testületének a közművelődésről szóló 9/2021. (VI.9.) önkormányzati rendeletének módosítása. Előzetes hatástanulmány 

2. napirendi pont: Döntés a polgármester év végi jutalmáról.

3. napirendi pont: Döntés az alpolgármester év végi jutalmáról.

4. napirendi pont: Döntés Dr. Détár Bianka felnőtt háziorvos jutalomban való részesítéséről.

Jegyzőkönyv

 

2021. november 11.

1. napirendi pont: Tájékoztató az önkormányzat 2021. évi költségvetésének III. negyedévi végrehajtásáról.

2. napirendi pont: Döntés a Balatonakarattya 2934/7 helyrajzi számú ingatlanon lévő 4. és 5. számú felépítmény elővásárlási jogáról.

3. napirendi pont: Döntés a Balatonakarattya 3534/6 helyrajzi számú ingatlanon lévő felépítmény elővásárlási jogáról.

4. napirendi pont: Döntés a Balatonalmádi Rendőrkapitányság tevékenységének anyagi támogatásáról.

5. napirendi pont: Pályázati felhívás a kistelepülési településtervek elkészítésének támogatására.

Jegyzőkönyv

 

2021. október 27.

1. napirendi pont: Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testületének a Helyi Építési Szabályzatról szóló 6/2014. (XII.8.) önkormányzati rendeletének módosítása. Rendelet Melléklet

2. napirendi pont: Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testületének a településkép védelméről és alakításáról szóló 9/2018. (XII.19.) önkormányzati rendeletének módosítása.

Jegyzőkönyv

 

2021. október 20.

1. napirendi pont: A szociális tűzifa helyi szabályairól szóló rendelet megalkotása. Előzetes hatástanulmány

2. napirendi pont: Döntés a gyermekek és fiatalkorúak és az öregségi nyugdíjban részesülők karácsonyi támogatásának összegéről.

3. napirendi pont: Döntés a Balatonakarattya, Köztársaság utca felújítására beérkezett árajánlatokról.

Jegyzőkönyv

 

2021. október 06.

1. napirendi pont: Döntés közbeszerzési eljárás lezárásáról.

2. napirendi pont: Döntés a Balatonakarattya 2934/7 helyrajzi számú ingatlanon lévő 4. és 5. számú felépítmény elővásárlási jogáról.

3. napirendi pont: Döntés Nánási Pál és Nánási-Ördög Nóra benyújtott kérelméről.

Jegyzőkönyv

 

2021. szeptember 29.

1. napirendi pont: Közmeghallgatás

Jegyzőkönyv

 

2021. szeptember 15.

1. napirendi pont: Balatonakarattya vasútállomás rekonstrukciójával kapcsolatos HÉSZ módosítás - tárgyalásos eljárás megindítása Melléklet

2. napirendi pont: A kötelező felvételt biztosító Általános Iskola körzethatárának véleményezése

3. napirendi pont: Döntés a 2022. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való csatlakozásról

4. napirendi pont: Döntés a "Rendőr az út mellett" elnevezésű projektről

5. napirendi pont: Döntés a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés aláírásáról

6. napirendi pont: Döntés a Location Office Kft. és a Fegyveres Biztonsági Iroda Kft. kérelméről.

Jegyzőkönyv

 

2021. augusztus 25.

1. napirendi pont: Balatonakarattya Község Önkormányzata Polgármesterének a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 5/2020. (VI.2.) önkormányzati rendeletének felülvizsgálata. Melléklet

2. napirendi pont: Iskolabusz működtetéséről döntés.

3. napirendi pont: Döntés a szociális tűzifa pályázaton történő indulásról.

4. napirendi pont: Döntés a közösségi temető kialakításának környezetrendezési tanulmánytervéről. "A" terv "B" terv

Jegyzőkönyv

 

2021. július 15.

1. napirendi pont: Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi zajvédelemről és zöldterületek védelméről szóló 3/2019.(III.27.) önkormányzati rendeletének felülvizsgálata.

2. napirendi pont: Balatonakarattyai Szilfa Óvoda intézményvezetői pályázatának kiírása.

3. napirendi pont: Döntés a Magyar Falu Program keretében felajánlott ingatlanok önkormányzati tulajdonba kerülésének támogatásáról.

4. napirendi pont: Balatonakarattya, Állomás utcai körforgalomnál térfigyelő kamerarendszer kiépítése.

Jegyzőkönyv 

 

2021. június 16. rendkívüli ülés:

1. napirendi pont: Döntés a Balatonakarattya 3534/6 helyrajzi számú ingatlanon lévő felépítmény elővásárlási jogáról.

2. napirendi pont: Döntés a Balatonakarattya 2934/7 helyrajzi számú ingatlanon lévő felépítmény elővásárlási jogáról

3. napirendi pont: A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRA VONATKOZÓ MÓDOSÍTÁSI JAVASLAT MEGTÁRGYALÁSA

Jegyzőkönyv

2021. június 09. polgármesteri döntés:

Előterjesztés - Közművelődési rendelet 

Előterjesztés - A Pilinszky János Általános Iskola Szülői Munkaközösség elnöke által benyújtott kérelem megtárgyalása Határozat

 2021. június 02. polgármesteri döntés:

Előterjesztés - BALA LIGET KFT. BALATONAKARATTYA KOPPÁNY SOR 1. (VOLT VITUKI ÜDÜLŐ) TERÜLETÉVEL KAPCSOLATOS HÉSZ MÓDOSÍTÁS Tervdokumentáció Határozat

 

 

2021. május 19. polgármesteri döntés:

Előterjesztés - A BALA LIGET KFT. BALATONAKARATTYA KOPPÁNY SOR 1. (VOLT VITUKI ÜDÜLŐ) TERÜLETÉVEL KAPCSOLATOS HÉSZ MÓDOSÍTÁS Határozat

Előterjesztés - A 2021. ÉVI LAKOSSÁGI VÍZ- ÉS CSATORNASZOLGÁLTATÁS TÁMOGATÁSI PÁLYÁZATON TÖRTÉNŐ INDULÁSRÓL DÖNTÉS Határozat

Előterjesztés - BALATONAKARATTYAI SZILFA ÓVODA SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZMSZ Határozat

 

2021. április 29. polgármesteri döntés:

Előterjesztés - BALATONAKARATTYA 2934/7 HRSZ-Ú INGATLAN ELŐVÁSÁRLÁSÁRÓL SZÓLÓ DÖNTÉS MEGHOZATALA Határozat

 

2021. április 21. polgármesteri döntés:

Előterjesztés - Döntés a Balatonakarattya Balaton Kapuja Polgárőr Egyesület kérelméről   Határozat

Előterjesztés - A BALA LIGET KFT. BALATONAKARATTYA KOPPÁNY SOR 1. (VOLT VITUKI ÜDÜLŐ) TERÜLETÉVEL KAPCSOLATOS HÉSZ MÓDOSÍTÁS  Határozat  Tanulmányterv

 

2021. április 14. Polgármesteri döntés:

Előterjesztés - Balatonakarattya 2934/7 hrsz-ú ingatlan elővásárlásáról szóló döntés meghozatala.  Határozat

2021. április 07. Polgármesteri döntés:

Előterjezstés - "2021. évi Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása - Belterületi utak, járdák, hidak felújítása" támogatására szolgáló pályázaton történő indulás Határozat

 

2021. március 31. Polgármesteri döntés:

Előterjesztés - Helyi Esélyegyenlőségi Program Határozat

 

2021. március 12. Polgármesteri döntés:

Előterjesztés - Költségvetés Mellékletek

Előterjesztés - Polgármesteri beszámoló Határozat

 

2021. március 10. Polgármesteri döntés:

Előterjesztés - "2021. évi Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása - Belterületi utak, járdák, hidak felújítása" támogatására szolgáló pályázaton történő indulás Határozat

Előterjesztés - elővásárlás  Határozat

 

2021. február 19. Polgármesteri döntés:

Előterjesztés - Bíráló Bizottság kijelöléséről döntés Határozat

Előterjesztés - Balatonakarattya Állomás és Csittényhegyi állomás építése tárgyában környezeti vizsgálat szükségességének megítélése Határozat

 

2021. február 10. Polgármesteri döntés:

Előterjesztés - elővásárlás Határozat

Előterjesztés - Településszerkezeti terv módosításának elfogadása. Határozat

Előterjesztés - Hulladékgazdálkodási közbeszerzés megindítása Határozat

Előterjesztés - Közbeszerzés megindítása   Határozat

 

2021. február 01. Polgármesteri döntés:

Előterjesztés - vagyonnyilatkozattételi kötelezettség  Határozatok

 

2021. január 28. Polgármesteri döntés:

Előterjesztés - Adórendelet módosítása Adórendelet módosítása 

 

2021. január 27. Polgármesteri döntés

Előterjesztés - 2019. évi maradvány

Előterjesztés - Balatonakarattya vasútállomás rekonstrukciójával kapcsolatos partnerségi egyeztetés lezárása.

Határozatok

 

2021. január 20. Polgármesteri döntés:

Előterjesztés - Borbély Zoltán r. alezredes rendőrségi főtanácsos kinevezésének véleményezése.

Előterjesztés - A kötelező felvételt biztosító iskolák körzethatár tervezetének véleményezése.

Előterjesztés - Lidó strand IV. ütemének Infrastruktúra és szolgáltatásfejlesztés közbeszerzés kiírása.

Előterjesztés - Bercsényi strand IV. ütemének Infrastruktúra és szolgáltatásfejlesztés közbeszerzés kiírása.

Határozatok

 

2021. január 14. Polgármesteri döntés

Előterjesztés - Balatonakarattya vasútállomás rekonstrukciójával kapcsolatos HÉSZ módosítás.

Előterjesztés - elővásárlás

Határozatok

2020. november 30. Polgármesteri döntés:

Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 3/2014. (X.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

2020. november 25. Polgármesteri döntések:

A helyi környezet védelméről és a településkép tisztaságáról szóló 8/2015. (V.13.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése.

Települési adóról szóló rendelet megalkotása.

2021. évi belső ellenrőzési terv jóváhagyása

Alpolgármesterek év végi jutalma.

Határozatok

 

Közmeghallgatás: 2020. november 04.

Jegyzőkönyv

 

Testületi ülés 2020. október 28.

1. napirendi pont: Döntés a gyermekek és fiatalkorúak és az öregségi nyugdíjban részesülők karácsonyi támogatásának összegéről.

Jegyzőkönyv 

 

Testületi ülés: 2020. október 21.

1. napirendi pont: A szociális tűzifa helyi szabályairól szóló rendelet megalkotása. Előzetes hatástanulmány

2. napirendi pont: Döntés a központi háziorvosi ügyelettel kapcsolatosan.

3. napirendi pont: Döntés a Balatonalmádi Rendőrkapitányság tevékenységének anyagi támogatásáról.

4. napirendi pont: Döntés a Közösségi Ház kivitelezésére beérkezett árajánlat kiválasztásáról.

5. napirendi pont: Döntés a rézsűkaszára beérkezett árajánlat kiválasztásáról.

Jegyzőkönyv

 

Testületi ülés: 2020. szeptember 30.

1-2. napirendi pont: Tájékoztató az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról. Rendelet tervezet.

3. napirendi pont: Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testület 22/2015. (XII.30.) önkormányzati rendeletének felülvizsgálata a díszpolgári cím és érdemérem alapításáról, adományozásáról.

4. napirendi pont: A kötelező felvételt biztosító Általános Iskola körzethatárának véleményezése.  Körzethatárok

5. napirendi pont: Beszámoló a strandok működéséről.

6. napirendi pont: Beszámoló a Balatonakarattyai Önkormányzati Szolgáltató Kft. 2019. évi tevékenységéről.

7. napirendi pont: Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata.

8. napirendi pont: Balatonakarattyai Szilfa Óvoda 2020/2021. nevelési évre vonatkozó munkatervének jóváhagyása.

Jegyzőkönyv

 

Testületi ülés: 2020. szeptember 16.

1. napirendi pont: Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testületének a Balatonakarattya Helyi Építési Szabályzatáról szóló 6/2014. (XII.08.) önkormányzati rendelet módosítása. Melléklet

2. napirendi pont: Döntés a "Balatoni Bringakör, Balatonakarattya-Siófok közötti szakasz megvalósítási ügye" - Balatonkenese természetben Balatonakarattya belterület 2934/2 hrsz. és 2935 hrsz. alatti ingatlanokat érintő területrészek állami tulajdonba adásáról.

3. napirendi pont: Döntés a "Budapest-Balaton kerékpáros útvonal Székesfehérvár-Balatonakarattya szakasz fejlesztési ügye" - Balatonkenese, természetben Balatonakarattya külterület 0201/2 hrsz. és 0202 hrsz. alatti ingatlanokat érintő területrészek tulajdonba adásáról.

4. napirendi pont: A Balatoni Bringakörre vonatkozóan benyújtott három terv tervezetének megtárgyalása.

5. napirendi pont: Döntés a Balatonkenese, természetben Balatonakarattya 2359/4 hrsz-ú ingatlan művelési ág módosításáról.

6. napirendi pont: Döntés a 2021. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való csatlakozásról.

Jegyzőkönyv

Testületi ülés: 2020. szeptember 02.

1. napirendi pont: Döntés Balatonakarattya Község településszerkezeti tervének elfogadásáról. Melléklet

2. napirendi pont: Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testületének a Balatonakarattya Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 6/2014. (XII.08.) önkormányzati rendelet módosítása.

Jegyzőkönyv

Testületi ülés: 2020. augusztus 26.

1. napirendi pont: Balatonakarattyai Szilfa Óvoda óvodai gyermekétkeztetés térítési díjának felülvizsgálata.

2. napirendi pont: Döntés a Magyar Falu Program keretében benyújtandó pályázatokról.

3. napirendi pont: Intelligens gyalogos átkelőhely kialakításáról döntés.

Jegyzőkönyv

 

Testületi ülés: 2020. augusztus 12.

1. napirendi pont: Balatonakarattya településrendezési eszközök módosítás (kiemelt fejlesztési területre vonatkozóan) környezeti vizsgálat lefolytatása szükségességének eldöntéséről. Határozat-tervezet.

2. napirendi pont: Balatonakarattya Önkormányzat Képviselő-testülete önkormányzati iskolakezdési támogatásáról szóló rendeletének megalkotása.

3. napirendi pont: Döntés a szociális tűzifa pályázaton történő indulásról.

4. napirendi pont: Döntés az iskolabusz működtetéséről.

Jegyzőkönyv

 

Testületi ülés: 2020. július 29.

1. napirendi pont: Döntés a Balatonakarattya 2361 hrsz-ú terület kiemelt fejlesztési területté nyilvánításáról. MFP2020

2. napirendi pont: Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testületének a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól szóló 5/2015. (III.30.) önkormányzati rendelet módosítása.

3. napirendi pont: Balatonkenese Város Önkormányzatának kérelméről döntés a Bezerédj strandon lévő vizesblokk épületek építésének tárgyában.

4. napirendi pont: Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 72/2017. (V.31.) önkormányzati határozatának visszavonása.

Jegyzőkönyv

 

Testületi ülés: 2020. július 15.

1. napirendi pont: Az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosítása.

2. napirendi pont: Javaslat a 2019. évi költségvetési zárszámadási rendelet és beszámoló jóváhagyására.

3. napirendi pont: Javaslat a 2019. évi belső ellenőrzési tevékenység végrehajtásáról szóló beszámoló jóváhagyására.

4. napirendi pont: Belső kontrollrendszer működéséről szóló nyilatkozat.

5. napirendi pont: Katolikus Karitasz által benyújtott kérelemről döntés.

6. napirendi pont: Második féléves munkaterv elfogadása.

Jegyzőkönyv

 

Testületi ülés: 2020. július 02.

1. napirendi pont: A 2020. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatási pályázaton történő indulásról döntés.

Jegyzőkönyv

 

Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármesterének 59/2020. (VI. 17.) határozata

Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármesterének 58/2020. (VI. 17.) határozata

Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármesterének 57/2020. (VI. 17.) határozata

Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármesterének 56/2020. (VI. 17.) határozata

Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármesterének 55/2020. (VI. 17.) határozata

Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármesterének 54/2020. (VI. 17.) határozata

 

Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármesterének 53/2020. (VI. 10.) határozata

Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármesterének 52/2020. (VI. 10.) határozata

 

Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármesterének 51/2020. (VI.3.) határozata

Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármesterének 48/2020. (VI.3.), 49/2020. (VI.3.), 50/2020. (VI.3.) határozata a Központi Orvosi Ügyelet tárgyában

Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármesterének 5/2020.(VI.2.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról

 

Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármesterének 47/2020. (V. 27.) határozata

Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármesterének 46/2020. (V. 27.) határozata

 

Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármesterének 45/2020. (V. 25.) határozata

Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármesterének 44/2020. (V. 25.) határozata

 

Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármesterének 43/2020. (V. 11.) határozata

Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármesterének 42/2020. (V. 11.) határozata

 

Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármesterének 41/2020. (V. 6.) határozata

Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármesterének 40/2020. (V. 6.) határozata

Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármesterének 39/2020. (V. 6.) határozata

Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármesterének 38/2020. (V. 6.) határozata

Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármesterének 37/2020. (V. 6.) határozata

Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármesterének 36/2020. (V. 6.) határozata

 

Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármesterének 35/2020. (IV. 29.) határozata

Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármesterének 34/2020. (IV. 29.) határozata

 

Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármesterének 33/2020. (IV. 22.) határozata

Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármesterének 32/2020. (IV. 22.) határozata

Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármesterének 31/2020. (IV. 22.) határozata

 

Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármesterének 30/2020. (IV. 15.) határozata

Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármesterének 29/2020. (IV. 15.) határozata

 

Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármesterének 28/2020. (IV. 8.) határozata

 

 

Testületi ülés: 2020. március 18.

1. napirendi pont: Döntés a Balatonakarattya Balaton Kapuja Polgárőr Egyesület által benyújtott kérelemről.

2. napirendi pont: Döntés a Balatonakarattya 2359/4 hrsz-ú terület kiemelt fejlesztési területté nyilvánításáról.

Jegyzőkönyv

 

Testületi ülés: 2020. február 26. 

  

Testületi ülés: 2020. február 19.

1. napirendi pont: Döntés seprőgép vásárlásának tárgyában.

2. napirendi pont: Döntés a Balatonakarattyai Önkormányzati Kft. ügyvezetőjének tekintetében.

3. napirendi pont: Döntés ingatlanforgalmi-könyvszakértő megbízásáról a vagyonmegosztási eljárás tekintetében.

Jegyzőkönyv

Testületi ülés: 2020. február 12.

1. napirendi pont: Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezet megtárgyalása.  Rendelet-tervezet.

2. napirendi pont: A forgalmi rend bevezetéséről szóló rendelet módosítása.

3. napirendi pont: Döntés a Rákóczi u. járdafelújításra beérkezett pályázatokról.

4. napirendi pont: Döntés a Bercsényi strand felújítás II. ütem kivitelezési munkálataihoz beérkezett árajánlatokról.

Jegyzőkönyv

Testületi ülés: 2020. január 22.

1. napirendi pont: Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2019. (VI.11.) forgalmi rend bevezetéséről szóló rendeletének módosítása. Előzetes hatástanulmány

2. napirendi pont: Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014. (XII.10.) közterület-használat engedélyezéséről szóló rendeletének módosítása. Előzetes hatástanulmány

3. napirendi pont: Az elkészített Vízügyi Igazgatóság által elfogadott vízkár elhárítási terv jóváhagyása.

4. napirendi pont: A Pilinszky János Általános Iskola Szülői Munkaközössége által benyújtott kérelem megtárgyalása.

Jegyzőkönyv

 

Testületi ülés: 2020. január 15.

1. napirendi pont: Balatonakarattya Község Önkormányzat 2020. évi munkaterv I. félévének megtárgyalása.

2. napirendi pont: 2020. évi belső ellenőrzési terv elfogadása.

3. napirendi pont: 2020-2023. évekre vonatkozó belső ellenőrzési stratégiai terv.

4. napirendi pont: Balatonakarattya, Késmárk utca és Ybl Miklós utca közötti szakaszára vonatkozó kérelem elbírálása.

Jegyzőkönyv

Testületi ülés: 2019. november 27.

1. napirendi pont: a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 2/2015.(II.26.) önkormányzati rendelet módosítása. Előzetes hatástanulmány

Jegyzőkönyv

 

Testületi ülés: 2019. november 20.

Jegyzőkönyv

Testületi ülés: 2019. november 20.

1. napirendi pont: Döntés kiemelkedő sportteljesítmény elismeréséről.

2. napirendi pont: Tájékoztató az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének I-III. negyedéves helyzetéről és az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosítása.  Rendelet.

3. napirendi pont: A Balaton vízparti területei közcélú terület-felhasználási tervének szakmai egyeztetése.

4. napirendi pont: Polgármester és az alpolgármesterek év végi jutalma.

5. napirendi pont: Közös Hivatal csatlakozásáról szóló döntés meghozatala.

Jegyzőkönyv

 

Testületi ülés: 2019. november 06.

1. napirendi pont: Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(XII.10.) közterület-használat engedélyezéséről szóló rendeletének felülvizsgálata.  Előzetes hatástanulmány

2. napirendi pont: Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 3/2014.(X.31.) önkormányzati rendeletének felülvizsgálata.Előterjesztés.

3. napirendi pont: A szociális tűzifa helyi szabályairól szóló rendelet megalkotása. Előzetes hatástanulmány.

4. napirendi pont: A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 2/2015.(II.26.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata. Előzetes hatástanulmány

Jegyzőkönyv

 

Alakuló ülés: 2019. október 21.

1. napirendi pont: A Helyi Választási Bizottság tájékoztatója a választási eredményről, megbízólevelek átadása.

2. napirendi pont: Az önkormányzati képviselők eskütétele.

3. napirendi pont: A polgármester eskütétele.

4. napirendi pont: Alpolgármester választásSzavazás eredményét megállapító jegyzőkönyv.

5. napirendi pont: A polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása.

6. napirendi pont: Az alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása.

7. napirendi pont: Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(X.27.) Szervezeti Működési Szabályzatáról szóló rendeletének módosítása.

8. napirendi pont: Bizottságok és tagjainak megválasztása.

9. napirendi pont: Bizottsági tagok tiszteletdíjának megállapítása.

Jegyzőkönyv

 

Testületi ülés: 2019. szeptember 25.

1. napirendi pont: Az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása. Előterjesztés

2. napirendi pont: Döntés a 2020. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíjpályázathoz való csatlakozásról. 

3. napirendi pont: A kötelező felvételt biztosító általános iskola körzethatárának véleményezése.

4. napirendi pont: Állomás utca és környéke útépítés tárgyú közbeszerzés nyertesének elfogadása.

5. napirendi pont: Tájékoztatás az Optimum-Gamma Ingatlanbefektetési Kft.-vel megkötött együttműködési megállapodásról.

6. napirendi pont: A Balatonakarattyai Szilfa Óvoda óvodavezetői kinevezésének módosítása.

7. napirendi pont: Balatoni Bringakör megvalósításához a településrendezési eszközök módosítása tárgyában lévő módosított tervek megismerése.

Jegyzőkönyv

Testületi ülés: 2019. szeptember 11.

1. napirendi pont: Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (X.27.) Szervezeti Működési Szabályzatáról szóló rendeletének módosítása.

2. napirendi pint: Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(XII.10.) közterület-használat engedélyezéséről szóló rendeletének módosítása.

3. napirendi pont: Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2019.(VI.11.) forgalmi rend bevezetéséről szóló rendeletének módosítása.

4. napirendi pont: Döntés közalkalmazotti álláshely létrehozásáról.

5. napirendi pont: Döntés a Balatonakarattya 3628/2 helyrajzi számú ingatlanon lévő pavilon elővásárlási jogáról.

6. napirendi pont: Magyarok Nagyasszonya Katolikus Karitasz támogatásáról döntés.

Jegyzőkönyv

 

Testületi ülés: 2019. augusztus 21.

1. napirendi pont: Döntés a Balatonakarattya 3024 helyrajzi számú ingatlan elővásárlási jogáról.

2. napirendi pont: A MAGYAR FALU PROGRAM KERETÉBEN KIÍRÁSRA KERÜLT MFP-BJA/2019., A MFP-ÖTU/2019., AZ MFP-FFT/2019., A MFP-KKE/2019. A MFP-OUF/2019. ÉS AZ MFP-HPH/2019. SZÁMÚ PÁLYÁZATON TÖRTÉNŐ INDULÁSRÓL DÖNTÉS.

3. napirendi pont: Döntés az iskolabusz működtetéséről.

4. napirendi pont: A Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztása.

Jegyzőkönyv

 

Testületi ülés: 2019. augusztus 07.

1. napirendi pont: A Bercsényi strand II. ütemének vizes blokk felújítására kiírt feltételes közbeszerzési eljárás nyertesének kihirdetése.

Jegyzőkönyv

 

Testületi ülés: 2019. július 17.

1. napirendi pont: Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testülete önkormányzati iskolakezdési támogatásról szóló rendeletének megalkotása.

2. napirendi pont: Döntés a településrendezési eszközök módosításáról.

3. napirendi pont: Döntés a szociális tűzifa pályázaton történő indulásról.

4. napirendi pont: Döntés a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által kiírt "Vidékfejlesztési Program eredményeinek népszerűsítése" tárgyú pályázaton történő indulásról.

Jegyzőkönyv

 

Testületi ülés: 2019. július 10.

1. napirendi pont: Intelligens gyalogos átkelőhely kialakításáról döntés.

2. napirendi pont: Közbeszerzés megindítása az Állomás, Fácános, Pusztaszeri, Veres Péter és Szép utca útépítésére és vízelvezetésére.

3. napirendi pont: Feltételes közbeszerzés megindítása Balatonakarattya, Koppány sor, Deák Ferenc utca útfelújítására.

Jegyzőkönyv

 

Testületi ülés: 2019. június 25.

1. napirendi pont: A 2019. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatási pályázaton történő indulásról döntés.

Jegyzőkönyv

 

Testületi ülés: 2019. május 29.

1. napirendi pont: Az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosítása. Rendelet. Költségvetési rendelet

2. napirendi pont: Javaslat a 2018. évi költségvetési zárszámadási rendelet és beszámoló jóváhagyására.

3. napirendi pont: Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testületének a forgalomkorlátozás bevezetéséről szóló rendelet megalkotása.

4. napirendi pont: Javaslat a 2018. évi belső ellenőrzési tevékenység végrehajtásáról szóló beszámoló jóváhagyására. Beszámoló. Függelék Nyilvántartás

5. napirendi pont: Beszámoló a 2018. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról. Tátorján Szociális Szolgáltató Intézmény beszámolója.

6. napirendi pont: Beszámoló a Balatonakarattyai Szilfa Óvoda működéséről.

7. napirendi pont: Beszámoló a felnőtt háziorvos tevékenységéről. Beszámoló a gyermek háziorvos tevékenységéről.

8. napirendi pont: Beszámoló a védőnő munkájáról.

9. napirendi pont: A Balatonaarattyai Önkormányzati Szolgáltató Kft. 2018. évi beszámolójának elfogadása.

10. napirendi pont: Döntés a 2019. évi strandjegy árakról.

Jegyzőkönyv

 

Testületi ülés: 2019. május 15.

1. napirendi pont: Döntés a Magyar Falu program keretében kiírásra került MFP-AEE/2019. kódszámú orvosi eszközök fejlesztésének támogatása pályázaton történő indulásról.

2. napirendi pont: Döntés a Magyar Falu Program keretében kiírásra került MFP-NHI/2019. kódszámú Nemzeti és helyi identitástudat erősítése című pályázaton történő indulásról.

3. napirendi pont: Döntés a Balatonakarattya 3470 hrsz-ú ingatlan elővásárlási jogáról.

4. napirendi pont: Döntés a Balatonakarattya 2934/9 hrsz-ú Napfény pavilonsor 3. ingatlan elővásárlási jogáról.

Jegyzőkönyv

 

Testületi ülés: 2019. május 08.

1. napirendi pont: Balatonakarattya Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Közszolgálati Tisztviselők napjáról szóló rendelet megalkotása.

2. napirendi pont: Beszámoló Balatonakarattya Község közbiztonsági helyzetéről.

3. napirendi pont: Döntés a beérkezett civil szervezetek támogatási kérelmeiről.

4. napirendi pont: Magyar Mentőmotoros Szolgálat támogatási kérelme.

5. napirendi pont: Balatonkenesei Pilinszky János Általános Iskola kérelme.

6. napirendi pont: Döntés a hulladékgazdálkodási közbeszerzési pályázatról.

7. napirendi pont: Thököly utcában térburkolattal kialakítandó parkoló építésére beérkezett árajánlat kiválasztása.

8. napirendi pont: Thököly utcában kialakítandó parkoló építésének földmunkálataira beérkezett árajánlat kiválasztása.

9. napirendi pont: Döntés a Bercsényi strand 3534/6 hrsz-ú Kőműves Büfé pályázatáról.

10. napirendi pont: Döntés a Bercsényi strand 3534/6 hrsz-ú Csobi Büfé pályázatáról

11. napirendi pont: Döntés a Bercsényi strand 3534/6 hrsz-ú tetőterasz pályázatáról.

12. napirendi pont: Helyi választási Bizottság póttag választása.

Jegyzőkönyv

Testületi ülés: 2019. április 17.

1. napirendi pont: Balatonakarattya, Bercsényi strand tetőteraszán kialakított vendéglátóegység üzemeltetésére pályázat kiírása.

2. napirendi pont: Balatonakarattya, Bercsényi strandon lévő Kőműves Büfé üzemeltetésére pályázat kiírása

3. napirendi pont: Balatonakarattya, Bercsényi strandon lévő Csobi Büfé üzemeltetésére pályázat kiírása.

Jegyzőkönyv

 

Testületi ülés: 2019. április 03.

1. napirendi pont: VE/53/544/2019. ügyiratszámú törvényességi felhívás megtárgyalása.

2. napirendi pont: VE/53/545/2019. ügyiratszámú törvényességi felhívás megtárgyalása.

3. napirendi pont: Ács Gábor Településfejlesztési Bizottsági tag lemondása.

4. napirendi pont: Balatonakarattya 2239/A hrsz-ú volt Trafóház elővásárlási jogáról történő lemondásról döntés.

Jegyzőkönyv

 

Testületi ülés: 2019. március 27.

1. napirendi pont: Balatonakarattya Helyi Zajvédelméről és a zöldterületek védelméről szóló rendeletének megalkotása.

2. napirendi pont: Beszámoló a civil szervezetek tevékenységéről.

3. napirendi pint: A közfoglalkoztatás 2018. évi tapasztalatai, javaslat a 2019. évi közfoglalkoztatás szervezésére.

4. napirendi pont: Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata.

5. napirendi pont: Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testülete 41/2015.(IV.8.) önkormányzati határozatának visszavonása, hatályon kívül helyezése.

6. napirendi pont: Vízi ugrálóvár üzemeltetési ajánlatáról döntés.

7. napirendi pont: Döntés a Gumirádli szabadstrand pályázatra beérkezett árajánlatokról.

Jegyzőkönyv

 

Testületi ülés: 2019. március 07.

1. napirendi pont: A Gumirádli stranddal kapcsolatos támogatói okirathoz kapcsolódó nyilatkozat aláírásáról döntés.

2. napirendi pont: Bercsényi strand II. ütemének vize blokk felújítására feltételes közbeszerzés kiírása.

Jegyzőkönyv

 

Testületi ülés: 2019. február 27.

1. napirendi pont: Az Önkormányzat 2019. évi költségvetése. Rendelet-tervezet.

2. napirendi pont: Javaslat a polgármester és alpolgármester szabadságolási ütemtervére.

3. napirendi pont: Javaslat Balatonakarattya Község 2019. évi rendezvény tervére.

4. napirendi pont: Döntés a Balaton Keleti Kapuja Turisztikai Egyesület együttműködési megállapodásról.

Jegyzőkönyv

 

Testületi ülés: 2019. február 13.

1. napirendi pont: Az Önkormányzat 2019. évi költségvetése. Önkormányzat - költségvetési tábla Óvoda - költségvetési tábla

2. napirendi pont: Balatoni Bringakör megvalósításához a településrendezési eszközök módosításának folyamatában. Melléklet.

3. napirendi pont: Balatonalmádi Rendőrkapitányságának kérelme.

4. napirendi pont: Döntés a Posta kialakításáról.

Jegyzőkönyv

 

Testületi ülés: 2019. február 04. 

1. napirendi pont: A kötelező felvételt biztosító iskolák körzethatár tervezetének véleményezése. Melléklet.

2. napirendi pont: Pilinszky János Általános Iskola Szülői Munkaközössége által benyújtásra került kérelem megtárgyalása.

3. napirendi pont: Balatonakarattya Állomás utca, Fácános utca, Pusztaszeri utca,Szép utca és Veres Péter utca kiépítésének útépítési tervezési árajánlat kiválasztása. Melléklet.

4. napirendi pont: Döntés a téli rezsicsökkentés kapcsán a tüzelőanyag jogosulthoz történő szállítási költség önkormányzati átvállalásáról.

5. napirendi pont: A Budapest-Balaton kerékpáros útvonal Polgárdi-Balatonakarattya szakaszának megvalósításához a településrendezési eszközök környezeti vizsgálat szükségességének eldöntéséről.

6. napirendi pont: Döntés az Önkormányzat és az E.ON Energiakereskedelmi Kft. között létrejött közvilágítás üzemeltetési szerződés meghosszabbításáról.

7. napirendi pont: Hulladékgazdálkodási közbeszerzés gazdasági szereplőinek meghívása.

Jegyzőkönyv

 

Testületi ülés: 2019. január 24.

1. napirendi pont: A közszolgálati tisztviselők 2019. évi illetményalapjáról szóló rendelet megalkotása. Pályázati kiírás

Jegyzőkönyv

 

Testületi ülés: 2018. december 19.

1. napirendi pont: Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testületének a településkép védelméről és alakításáról szóló rendelet megalkotása.

2. napirendi pont: Hulladékgazdálkodási közbeszerzés gazdasági szereplőinek meghívása.

3. napirendi pont: Partnerségi egyeztetés lezárásáról a településrendezési eszközök módosításának folyamatában.

Jegyzőkönyv

 

Testületi ülés: 2018. december 12.

1. napirendi pont: Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testületének a településkép védelméről és alakításáról szóló rendelet megalkotása.

2. napirendi pont: Balatonakarattya Község Önkormányzat 2019. évi munkaterv I. félévének megtárgyalása.

Jegyzőkönyv

 

Testületi ülés: 2018. december 05.

1. napirendi pont: Döntés a karácsonyi támogatás összegének kifizetéséről.

2. napirendi pont: Döntés céltartalék képzéséről.

3. napirendi pont: Döntés a Balatonakarattyai Szilfa Óvoda kazáncsere beérkezett árajánlatokról.

4. Döntés Balatonkenese Város Önkormányzatával kötendő köztemető fenntartására vonatkozó megállapodásról.

Jegyzőkönyv

 

Testületi ülés: 2018. november 28.

1. napirendi pont: Az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása.

2. napirendi pont: Tájékoztató az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének I-III. negyedéves helyzetéről.

3. napirendi pont: A szociális tűzifa helyi szabályairól szóló rendelet megalkotása.

4. napirendi pont: 2019. évi belső ellenőrzési munkaterv elfogadása.

5. napirendi pont: Hulladékgazdálkodási közbeszerzés kiírása.

6. napirendi pont: Polgármester és alpolgármesterek év végi jutalma.

7. napirendi pont: Településrendezési eszközök módosítása a Budapest-Balaton kerékpáros útvonal Polgárdi-Balatonakarattya szakaszának megvalósításához. 

8. napirendi pont: Polgárőrség címerhasználatához való hozzájárulásról döntés.

9. napirendi pont: Balatonakarattya 2934/7 hrsz. alatt nyilvámntartott 4. és 5. számú pavilon területhasználati díjának mérséklése.

Jegyzőkönyv

 

Testületi ülés: 2018. november 09.

1. napirendi pont: A TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00023 projekt keretében kerékpárforgalmi út építés közbeszerzési eljárásának eredményhirdetése.

Jegyzőkönyv

 

Testületi ülés: 2018. november 07.

1. napirendi pont: Településrendezési eszközök programpontjainak módosítása.

2. napirendi pont: Partnerségi egyeztetés lezárása.

3. napirendi pont: Tervdokumentáció módosítása.

Jegyzőkönyv

 

Testületi ülés: 2018. október 17.

1. napirendi pont: Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testületének a településkép védelméről és alakításáról szóló rendelet megalkotása.

2. napirendi pont: Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testület 62/2018.(VIII.1.) önkormányzati határozatának módosítása.

3. napirendi pont: Településszerkezeti terv módosítása és 4. napirendi pont: Balatonakarattya Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 6/2014.(XII.8.) önkormányzati rendelet módosítása.

5. napirendi pont: Partnerségi egyeztetés lezárása.

6. napirendi pont: Vis maior pályázat benyújtása - települési utak csapadékkár helyreállítása.

7. napirendi pont: Döntés az Urban Family Zrt. által benyújtott kérelemről a konténerkávézó bérleti szerződésének meghosszabbítása tárgyában.

Jegyzőkönyv

 

Testületi ülés: 2018. október 10.

1. napirendi pont: Közmeghallgatás előterjesztése

Jegyzőkönyv

 

Testületi ülés: 2018. szeptember 26.

1. napirendi pont: Döntés a 2019. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való csatlakozásról.

2. napirendi pont: A kötelező felvételt biztosító Általános Iskola körzethatárának véleményezése.

3. napirendi pont: Döntés Balatonakarattya vízkár-elhárítási tervének elkészítéséről.

4. napirend: Döntés a Bercsényi strand felújítás I. ütem többletköltségeiről és a Lidó strand felújítás többletköltségéről.  Melléklet - Bercsényi Melléklet - Lidó

5. napirendi pont: Döntés az önkormányzatok rendkívüli támogatására kiírt pályázaton való indulásról.

6. napirendi pont: Döntés a Balaton Kapuja Polgárőr Egyesület kérelméről.

Jegyzőkönyv

 

Testületi ülés: 2018. szeptember 12.

1. napirendi pont: Közbeszerzési szabályzatról döntés.

2. napirendi pont: Közbeszerzési eljárás lebonyolítása tekintetében a TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00023 azonosító számú projektre beérkezett árajánlatok kiválasztásáról döntés.

3. napirendi pont: Települések, vagy településközpont és lakott területen kívül elérhető lakott településrész közötti kerékpárforgalmi útvonal kialakítása (építési beruházás) a TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00023 projekt kiírása az eljárást megindító felhívásban foglaltak alapján.

4. napirendi pont: Bíráló Bizottság kijelöléséről döntés.

Jegyzőkönyv

 

Testületi ülés: 2018. augusztus 29.

1. napirendi pont: Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testületének a fák védelméről szóló rendelet megalkotása.

2. napirendi pont: 2018. évi munkaterv II. félévének megtárgyalása.

3. napirendi pont: Szociális tűzifa pályázaton történő indulásról döntés.

4. napirendi pont: Iskolabusz működtetéséről döntés.

5. napirendi pont: Balatonakarattya, Koppány sor 3561/1, 3561/2, 3613/7, 3613/8, 3613/9, és a 3615 helyrajzi számú ingatlan területén lévő építkezéssel kapcsolatos településképi tanulmány jóváhagyása.

Jegyzőkönyv

 

Testületi ülés: 2018. augusztus 01.

1. napirendi pont: Dr. Fülöp Zoltán közbeszerző megbízása az új közbeszerzési terv és szabályzat elkészítésére.

2. napirendi pont: Balatonakarattya településrendezési eszközeinek módosítása állami főépítészi eljárás keretében. Szabályozási terv módosítás Településrendezési terv mód.

3. napirendi pont: Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testlete önkormányzati iskolakezdési támogatásáról szóló rendeletének megalkotása.

Jegyzőkönyv

Testületi ülés: 2018. május 30.

1-2. napirendi pont: 2017. évi költségvetés és zárszámadás. Zárszámadási rendelet terv.

3. napirendi pont: Javaslat a 2017. évi belső ellenőrzési tevékenység végrehajtsáról szóló beszámoló jóváhagyására.

4. napirendi pont: Beszámoló a 2017. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról.

5. napirendi pont: Beszámoló Balatonakarattya Község közbiztonsági helyzetéről.

6. napirendi pont: Beszámoló a Balatonakarattyai Szilfa Óvoda működéséről.

7. napirendi pont: Beszámoló a gyermek és felnőtt háziorvos tevékenységéről.

8. napirendi pont: Beszámoló a védőnő munkájáról.

9. napirendi pont: Beszámoló a Balatonfűzfői Hivatásos Tűzoltóparancsnokság tevékenységéről.

10. napirendi pont: A helyi civil szervezetek, egyházak pénzügyi támogatásáról döntés.

11. napirendi pont: Beszámoló a Balatonakarattya Önkormányzati Élelmiszeripari és Kereskedelmi Kft. 2017. évi tevékenységéről.

Jegyzőkönyv

 

Testületi ülés: 2018. május 23.

1. napirendi pont: Balatoni Bringakör - kerékpárút építése tárgyában telekmegosztásról döntés.

Jegyzőkönyv

 

Testületi ülés: 2018. január 25.

1. napirendi pont: Alapvető Jogok Biztosa által küldött jelentés.

2. napirendi pont: Bevándorlás szervező iroda létesítéséről döntés.

Jegyzőkönyv

 

Testületi ülés 2018. május 16. 

1. napirendi pont: Balatonakarattya, Bercsényi strand tetőteraszán kialakított vendéglátóegység üzemeltetésére pályázat kiírása.

2. napirendi pont: Balatonkenesei Református Egyházközösség együttműködési megállapodás aláírásáról döntés.

3. napirendi pont: Balatonakarattya Község Önkormányzatának a strand használatához kapcsolódó lakossági kedvezmény megállapítása.

4. napirendi pont: Az idei évi strandjegy árak meghatározása.

5. napirendi pont: Településszervezési szakértő árajánlatáról döntés.

Jegyzőkönyv

 

Testületi ülés: 2018. április 25.

1. napirendi pont: Balatonakarattya vízkár-elhárítási tervének elkészítéséről döntés.

2. napirendi pont: Beérkezett támogatási kérelmekről döntés: Országos Mentőszolgálat Alapítvány Balatonkenesei Pilinszky János Általános Iskola Dr. Meláth Viola

3. napirendi pont: A 2018. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatási pályázaton történő indulásról döntés.

4. napirendi pont: A 2018. évi lakossági víz-és csatornaszolgáltatás támogatási pályázaton történő indulásról döntés.

Jegyzőkönyv

 

Testületi ülés: 2018. március 21.

1. napirendi pont: A Helyi Választási Bizottság póttagjának lemondása, és új póttag megválasztása.

 Jegyzőkönyv

 

Testületi ülés: 2018. január 17.

1. napirendi pont: A települések, vagy településközpont és lakott területen kívül elérhető lakott településrész közötti kerékpárforgalmi útvonal kialakítása című, TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00023 azonosító számú projekt kapcsánfelmerülő előkészítéssel kapcsolatos tevékenység elvégzésére beérkezett ajánlatok elbírálása.

2. napirendi pont: Balatonakarattya Bercsényi strandon lévő Tengó büfé üzemeltetésére vonatkozó pályázat kiírása.

Jegyzőkönyv

 

Testületi ülés: 2017. december 29.

1. napirendi pont: Településképi Arculati Kézikönyv elfogadásáról döntés.

2. napirendi pont: Balatonkenese Város vízpart-rehabilitációs szabályozási követelményekkel érintett területének lehatárolásáról és vízpartrehabilitációs tanulmánytervének elfogadásáról szóló 14/2005. (IV.21.) TNM rendelet módosítása.

Jegyzőkönyv

 

Testületi ülés: 2017. november 29.

1. napirendi pont: A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata.

2. napirendi pont: 2018. évi belső ellenőrzési terv elfogadása.

3. napirendi pont: A szociális tűzifa helyi szabályairól szóló rendelet megalkotása.

Jegyzőkönyv

 

Testületi ülés: 2017. november 22.

1. napirendi pont: Helyi adórendelet felülvizsgálata.

2. napirendi pont: A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj megállapítására vonatkozó szabályzat módosítása.

3. napirendi pont: Önkormányzati vagyon megosztása tárgyú bírósági tárgyalásra meghatalmazás.

Jegyzőkönyv

 

Együttes bizottsági ülés: 2017. november 22.

1. napirendi pont: Az adórendelet módosításával kapcsolatos javaslattétel.

2. napirendi pont: Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíj megállapításáról szóló szabályzat módosítására javaslattétel.

3. napirendi pont: A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló rendelet módosítására javaslattétel.

Jegyzőkönyv

 

Testületi ülés: 2017. november 20.

1. napirendi pont: A Magyar Turisztikai Ügynökség által kiírt pályázat közbeszerzési eljárásának lezárása.

Jegyzőkönyv

 

Testületi ülés: 2017. november 15.

1. napirendi pont: Balatonakarattya, Kárpátalja és Csittényhegyi utca felújításáról döntés.

2. napirendi pont: Polgármester és alpolgármester év végi jutalma.

Jegyzőkönyv

 

Testületi ülés: 2017. október 25.

1. napirendi pont: Közmeghallgatás.

Jegyzőkönyv

 

Testületi ülés: 2017. szeptember 27.

1. napirendi pont: Az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása. Rendelet-tervezet egységes szerkezetben. Rendelet-tervezet módosító.

2. napirendi pont: Tájékoztató az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról.

3. napirendi pont: Döntés a 2018. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való csatlakozásról.

4. napirendi pont: Balatonfőkajári Közös Önkormányzati Hivatal és a Balatonakarattyai Szilfa Óvoda közötti együttműködési megállapodás megkötéséről döntés feladatellátás megvalósítására.

5. napirendi pont: A kötelező felvételt biztosító Általános Iskola körzethatárának véleményezése.

Jegyzőkönyv

 

Együttes bizottsági ülés: 2017. szeptember 27.

1. napirendi pont: Az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása. Rendelet-tervezet egységes szerkezetben. 

Rendelet-tervezet módosító.

2. napirendi pont: Tájékoztató az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról.

3. napirendi pont: Döntés a 2017. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való csatlakozásról.

Jegyzőkönyv

 

Testületi ülés: 2017. szeptember 20.

1. napirendi pont: Balatonkenese Város Önkormányzatával megkötendő strandüzemeltetési szerződés aláírásáról döntés.

2. napirendi pont: Bercsényi strandon lévő Taslár Henrik Vitorlás Menedék bérleti szerződéséről döntés.

3. napirendi pont: Alpolgármester választása.

4. napirendi pont: Elektromos kisbusz megvásárlásáról döntés.

5. napirendi pont: Önkormányzati vagyon megosztása tárgyú bírósági tárgyalásra meghatalmazás.

6. napirendi pont: Kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek támogatására kiírt pályázaton történő indulásról döntés.

7. napirendi pont: A polgármester és alpolgármester illetményének megállapítása.

8. napirendi pont: A Pénzügyi, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság elnökének megválasztása.

Jegyzőkönyv

 

Testületi ülés: 2017. augusztus 16.

1. napirendi pont: Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló rendelet megalkotása.  Rendelet-tervezet.  Előzetes hatástanulmány.

2. napirendi pont: Települési Arculati Kézikönyv elkészítésére vonatkozó árajánlat elfogadása.

3. napirendi pont: Településfejlesztési Bizottság megszűntetéséről, Pénzügyi és Jogi Bizottság átalakításáról döntés.

4. napirendi pont: Balatonkenese vízpart rehabilitációs szabályozási követelményekkel érintett területének lehatárolásáról és vízpart rehabilitációs tanulmánytervének elfogadásáról szóló 14/2005.(IV.21.) TNM rendelet módosításának kezdeményezéséről.

5. napirendi pont: Kárpátaljai gyermekek üdültetéséről döntés.

6. napirendi pont: Iskolabusz működtetése.

Jegyzőkönyv

 

Testületi ülés: 2017. augusztus 02.

1. napirendi pont: Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testülete önkormányzati iskolakezdési támogatásról szóló rendelet megalkotása. Rendelet-tervezet.

2. napirendi pont: Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2014.(X.27.) önkormányzati rendeletének módosítása a Szervezeti Működési Szabályzatról.  Rendelet-tervezet.  Módosító Rendelet-tervezet.

3. napirendi pont: Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló rendelet megalkotása.  Rendelet-tervezet.  Előzetes hatástanulmány.

4. napirendi pont: Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól szóló rendelet módosítása.  Rendelet-tervezet.  Módosító rendelet-tervezet.

5. napirendi pont: Balatonakarattya 2934/5 hrsz-ú ingatlanon lévő Napfény pavilonsor 4. sz. felépítmény elővásárlási jogáról döntés.

6. napirendi pont: Szociális tűzifa pályázaton történő indulásról döntés.  Pályázati kiírás.  Pályázati adatlap.

7. napirendi pont: Országos Mentőszolgálat Alapítvány támogatási kérelméről döntés.

8. napirendi pont: A Településfejlesztési Bizottság elnök lemondásának tudomásul vétele.

Jegyzőkönyv

 

Testületi ülés: 2017. június 28.

1. napirendi pont: A helyi közutak létesítéséről, korszerűsítéséről, karbantartásáról és üzemeltetéséről szóló rendelet megalkotása.

2. napirendi pont: Bercsényi strandon lévő Taslár Henrik Vitorlás Menedék bérleti szerződéséről döntés.

3. napirendi pont: 2017. évi munkaterv II. félévének megtárgyalása.

Jegyzőkönyv

 

Testületi ülés: 2017. június 21.

1. napirendi pont: Balatonakarattya Község Önkormányzata Helyi Építési Szabályzatának megállapításáról szóló 6/2014.(XII.8.) önkormányzati rendelet módosítása, határozathozatal. Rendelet.

2. napirendi pont: Mohácsibe Kft. egyedi szálláshely kialakítása tárgyában támogatói nyilatkozat.

3. napirendi pont: Feind Péter egyedi szálláshely kialakítása tárgyában támogatói nyilatkozat.

4. napirendi pont: Tárgyalásos közbeszerzési kiírás a "Balatoni strandok fejlesztése című, BTSP-1.1-2016 kódszámú támogatási konstrukcióra.

5. napirendi pont: Településképi Arculati Kézikönyv elkészítése tárgyában döntéshozatal.

6. napirendi pont: Gumirádli strandon gyermekpancsoló vízjogi létesítéséről döntéshozatal.

7. napirendi pont: Balatonkenese 3534/3 hrsz-ú és a Balatonkenese 3529 hrsz-ú ingatlanok bérbevételéről és bérbeadásáról döntéshozatal.

8. napirendi pont: Elektromos kisbusz bérléséről döntéshozatal.

9. napirendi pont: Urban Family Zrt-vel a konténerkávézó elhelyezésére és bérletére kötendő bérleti szerződés megkötéséről határozathozatal.

Jegyzőkönyv

 

Testületi ülés: 2017. május 31.

1. napirendi pont: Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015. (VIII.17.) nemzeti vagyonáról szóló önkormányzati rendelet módosítása.

2. napirendi pont: Beszámoló a Balatonakarattyai Szilfa Óvoda működéséről.

3. napirendi pont: Beszámoló a gyermek és felnőtt háziorvos tevékenységéről. (felnőtt) Beszámoló a gyermek háziorvos tevékenységéről.

4. napirendi pont: Beszámoló a védőnő munkájáról.

5. napirendi pont: Beszámoló a Balatonakarattya Önkormányzati Élelmiszeripari és Kereskedelmi Kft. 2016. évi tevékenységéről. Beszámoló.

6. napirendi pont: Balatonakarattya Község Önkormányzatának a strand használatához kapcsolódó lakossági kedvezmény megállapítása.

7. napirendi pont: A helyi civil szervezetek, egyházak pénzügyi támogatásáról döntés.  

8. napirendi pont: A Zentai-Sport Kft-vel strandkézilabda versenyek megszervezésére és lebonyolítására kötött használati szerződés meghosszabbításának megtárgyalása.

Jegyzőkönyv

 

Rendkívüli bizottsági ülés: 2017. május 31.

1. napirendi pont: A helyi civil szervezetek, egyházak pénzügyi támogatásáról döntés.

Jegyzőkönyv

 

Testületi ülés: 2017. május 24.

1. napirendi pont: Beszámoló a 2016. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról. Önkormányzati beszámoló.

2. napirendi pont: Javaslat a 2016. évi költségvetési zárszámadási rendelet és beszámoló jóváhagyására. Rendelet-tervezet

3. napirendi pont: Strandbelépő árak meghatározása. (Bercsényi strand) Lidó strand jegyárak.

4. napirendi pont: Balatonakarattyai Szilfa Óvoda Alapító Okiratának módosítása, és egységes szerkezetének elfogadásáról döntés. Alapító Okirat.  Módosító Okirat.

5. napirendi pont: Gumirádli strandon (3499/6 hrsz.) lévő büfé üzemeltetésére kiírt pályázat elbírálása.

6. napirendi pont: Pályázat benyújtása rendkívüli önkormányzati támogatásra.

Jegyzőkönyv.

 

Rendkívüli bizottsági ülés: 2017. május 24.

1. napirendi pont: Javaslat a 2016. évi mköltségvetési zárszámadási rendelet és beszámoló jóváhagyására.

2. napirendi pont: Strandbelépő árak meghatározása. Bercsényi strand Lidó strand jegyárak

3. napirendi pont: Beszámoló a strandok és pályázatok helyzetéről.

Jegyzőkönyv

 

Testületi ülés: 2017. május 04.

1. napirendi pont: Gumirádli strandon (3499/6 hrsz.) lévő büfé üzemeltetésére kiírt pályázat érvénytelenné nyilvánítása, és új pályázat kiírása.

2. napirendi pont: Balatonakarattya Önkormányzati Kft. ügyvezetőjének kinevezése.

3. napirendi pont: Feltételes közbeszerzési pályázat kiírása a Bercsényi és Lidó strand vonatkozóan, valamint a vis maior keretében benyújtott pályázatra.

Jegyzőkönyv

 

Testületi ülés: 2017. április 26.

1. napirendi pont: Az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosítása.  Költségvetés rendelet-tervezet és mellékletei

2. napirendi pont: Javaslat a 2016. évi költségvetési zárszámadási rendelet és beszámoló jóváhagyására.  Rendelet-tervezet.

3. napirendi pont: Javaslat a 2016. évi belső ellenőrzési tevékenység végrehajtásáról szóló beszámoló jóváhagyására.

4. napirendi pont: Beszámoló adó tartozások alakulásáról, az ezzel kapcsolatos feladatokról.

5. napirendi pont: Beszámoló Balatonakarattya Község közbiztonsági helyzetéről.

6. napirendi pont: Beszámoló a Balatonfűzfői Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2016. évi tűzvédelmi tevékenységéről.

7. napirendi pont: Balatonakarattya Szilfa Óvoda Alapító Okiratának módosítása.

Jegyzőkönyv

 

Rendkívüli testületi ülés: 2017. április 12.

1. napirendi pont: Partvédműben keletkezett jégkár miatti vis maior pályázat benyújtása.

2. napirendi pont: A Magyar Turisztikai Ügynökség által kiírt Balatoni strandok fejlesztése című BTSP-1.1-2016. kódszámú pályázaton történő indulásról döntés.

3. napirendi pont: A Bercsényi strand tervezői árajánlatának kiválasztása.

4. napirendi pont: A strandok nyitásának meghatározása.

5. napirendi pont: A Bercsényi strand stég engedélyezési eljárásának megindítása.

Jegyzőkönyv

 

Rendkívüli bizottsági ülés: 2017. április 12.

1. napirendi pont: Partvédműben keletkezett jégkár miatti vis maior pályázat benyújtása.

Jegyzőkönyv

 

Rendkívüli testületi ülés: 2017. április 05.

1. napirendi pont: Pályázat benyújtása rendkívüli önkormányzati támogatásra.

2. napirendi pont: Balatonkenesei Pilinszkí János Általános Iskola kérelme.

3. napirendi pont: Háziorvosi Központi Ügyelet ügye.  Megállapodás tervezet.

4. napirendi pont: A 2017. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatási pályázaton történő indulásról döntés.

5. napirendi pont: Balatonakarattya 3534/6 hrsz-ú ingatlanon lévő ún.: "Kőműves Étterem" felépítmény megvétele.

6. napirendi pont: Változási vázrajz benyújtásáról döntés.  1. melléklet 2. melléklet

7. napirendi pont: Rákóczi parkban lévő konténerkávézó elhelyezése.

Jegyzőkönyv

 

Testületi ülés: 2017. március 30.

1. napirendi pont: Az Önkormányzat 2017. évi költségvetése. 

Rendelet tervezet az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről 1. melléklet 1/A melléklet 1/B. melléklet 2. melléklet 2/A. melléklet 2/B. melléklet 3. melléklet 4. melléklet  5. melléklet 6. melléklet 7. melléklet 8. melléklet 9. melléklet 10. melléklet

2. napirendi pont: Javaslat a polgármester és alpolgármester szabadságolási ütemtervére.

3. napirendi pont: Javaslat Balatonakarattya Község 2017. évi rendezvény tervére.

4. napirendi pont: Beszámoló a civil szervezetek tevékenységéről.

5. napirendi pont: Lantos András József földhasználati jog bejegyzésére irányuló kérelme.

6. napirendi pont: Partalja Tájvédő Egylet javaslatáról helyi jelentőségű természetvédelmi területté nyilvánításáról döntés.

7. napirendi pont: Gumirádli strandon (3499/6 hrsz.) lévő büfé üzemeltetésére pályázat kiírása.

8. napirendi pont: A közterület-használat engedélyezéséről szóló 8/2014.(XII.17.) önkormányzati rendelet módosítása. Rendelet-tervezet

9. napirendi pont: Balaton Keleti Kapuja Turisztikai Egyesület együttműködési megállapodásról döntés.

Jegyzőkönyv

 

Rendkívüli bizottsági ülés: 2017. március 14.

1. napirendi pont: Az Önkormányzat 2017. évi kötlségvetése.

Jegyzőkönyv

 

Rendkívüli testületi ülés: 2017. február 15.

1. napirendi pont: A kötelező felvételt biztosító iskolák körzethatár tervezetének véleményezése.  Melléklete

2. napirendi pont: KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 azonosító jelű "Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez" című felhívás alapján támogatási kérelem benyújtásához.

3. napirendi pont: Fogászati alapellátási szerződés megkötése.

4. napirendi pont: Beérkezett támogatási kérelmek megtárgyalása.

5. napirendi pont: Balatonakarattya Község Önkormányzata nemzeti vagyonárólszóló rendelet módosítása.

6. napirendi pont: A településrendezési eszközök egyszerűsített eljárással történő módosításának, lezáró határozatainak meghozatala.

Jegyzőkönyv

 

Rendkívüli bizottsági ülés: 2017. február 02.

1. napirendi pont: A 2017. évi munkaterv megbeszélése, elfogadása.

Jegyzőkönyv

 

Testületi ülés: 2017. január 25.

1. napirendi pont: Tájékoztatás az Önkormányzat pénzügyi helyzetéről.  1. melléklet 2. melléklet 3. melléklet

2. napirendi pont: Előterjesztés a Község 2017. évre vonatkozó fejlesztési projektjeiről.

3. napirendi pont: A közfoglalkoztatás 2016. évi tapasztalatai, javaslat a 2017. évi közfoglalkoztatás szervezésére.

Jegyzőkönyv

 

Rendkívüli testületi ülés: 2017. január 18.

1. napirendi pont: A polgármester és alpolgármester illetményének megállapítása.

Jegyzőkönyv

 

Rendkívüli együttes bizottsági ülés: 2017. január 18.

1. napirendi pont: Tájékoztatás az Önkormányzat pénzügyi helyzetéről.  1. melléklet  2. melléklet  3. melléklet

2. napirendi pont: Előterjesztés a Község 2017. évre vonaktozó fejlesztési projektjeiről.

Jegyzőkönyv

Archívum