Hirdetmény

Ekkor: .

Hirdetmény településrendezési eszközök módosítására, felülvizsgálatára vonatkozó eljárás megindításáról

Balatonakarattya Község Önkormányzata 133/2015. (XII. 28.) számú Képviselő-testületi határozatával elhatározta településrendezési eszközeinek módosítását, a Képviselő-testületi határozat mellékleteként egyben elfogadta a község településrendezési eszközeinek módosítására vonatkozó tervezési programot is.

A szükséges egyeztetéseket a módosítások jellegének megfelelően a vonatkozó 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 32. § (1) a) pontja szerinti "teljes" egyeztetési eljárás szabályai szerint kívánja az önkormányzat lefolytatni.

Balatonakarattya község 20/2015. (XII.28.) számú, a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló önkormányzati rendelete szerint az elfogadott tervezési program anyagát a község honlapján (www.balatonakarattya.hu) közzétettük, ezzel egyben a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 37. § szerinti előzetes tájékoztatási szakaszt kezdeményezem. Az elfogadott tervezési program anyaga előzetes időpont egyeztetést követően ügyfélfogadási időben Kovács Márta műszaki titkárnál a hivatalban papíralapon is megtekinthető. 

A rendezés alá vont terület Balatonakarattya község közigazgatási területének a csatolt tervezési program szerint érintett "foltszerű" részeinek összessége.

A rendezés célja a 2014-ben önálló településsé vált Balatonakarattya alapvető települési működéséhez szükséges településrendezési feltételek megteremtése, az új település közigazgatási területére hatályosított, korábban Balatonkenese teljes közigazgatási területére vonatkozó településrendezési eszközök készítése óta bekövetkezett jogszabályváltozások, az alkalmazás során felmerült módosítási igények, tapasztalatok értékelése, integrálása.

A rendezés várható hatása az új település adottságaihoz a hatályos jogi környezet figyelembe vételével leginkább illeszkedő, a település értékeinek megőrzését, önálló működésének alapvető feltételeit biztosító, elsősorban minőségi fejlesztéseket lehetővé tevő fenntartható, egyeztetett keretszabályainak kialakulása.

Kérem, hogy az előzetes tájékoztatóval (tervezési programmal) illetve a településrendezési eszközök elhatározott módosításával kapcsolatos javaslatait, észrevételeit, véleményét a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 37. § (4) alatt rögzített határidőn, közzétételtől számított 21 napon belül a írásban az önkormányzathoz (8172 Balatonakarattya, Iskola u. 7. sz.) címezve jelezni szíveskedjen.

Balatonakarattya, 2016. január 07.

Matolcsy Gyöngyi

polgármester sk.

  

Melléklet Balatonakarattya Község Önkormányzatának 132/2015. (XII. 28.) sz. határozatához

letöltése