Felhívás

Ekkor: .

Felhívom a balatonakarattyai ingatlan tulajdonosok figyelmét, hogy a tulajdonukat képező ingatlan után Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 3/2014. (X.31.) számú rendelete értelmében építményadó illetve telek adó megfizetésére kötelezettek.

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. tv. 32. § (2) bekezdése értelmében az adózó az adó megállapítása érdekében az adókötelezettség keletkezését (változását) követő 15 napon belül köteles adóbevallást tenni.

A helyi adókról szóló 1990. évi C. tv. 12. § (1) alapján az adókötelezettség a tulajdonba kerülést követő év első napján keletkezik.

Tájékoztatom, hogy az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. tv. 172. § (1) bekezdésének c) pontja alapján a bevallási kötelezettség elmulasztása esetén magánszemély adózó esetén 200 ezer, más adózó esetén 500 ezer forintig terjedő mulasztási bírság szabható ki!

Aki 2016.augusztus 31-ig benyújtja a bevallását, a mulasztási bírság kiszabásától eltekintünk! Csak a 2015.-2016. évi adót és a késedelmi pótlékot kell megfizetnie. Ezek után az adó kivetés értesítéssel folyamatos.

Sajnos megállapítást nyert ,hogy nagyon sok esetben nem tettek eleget bevallási kötelezettségüknek, ezért felkérem a tisztelt építmény illetve telek tulajdonosokat, hogy bevallási kötelezettségüknek a www.balatonakarattya.huhonlapona nyomtatványok menü pontban található bevallási nyomtatványok kitöltésével tegyenek eleget!  A kitöltésben az önkormányzat dolgozói a hivatal telefonszámán vagy e-mailben szívesen nyújtanak segítséget.

Balatonakarattya, 2016. február 22.

                                                  Polgár Beatrix

                                                       jegyző

 

Felhívás letöltése