Hulladékszállításról tájékoztatás

Ekkor: .

H U L L A D É K S Z Á L L Í T Á S

Tájékoztatjuk a Tisztelt Ingatlantulajdonosokat, hogy 2016. április 1-től 2018. március 31-ig a lakossági és közületi hulladékszállítást Balatonakarattyán - a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tárgyú közbeszerzési eljárás nyertese - a VERTIKÁL Nonprofit Zrt. (8154 Polgárdi, Bocskai u. 39.) közszolgáltató végzi.

A hulladékszállítás időpontjai:

Április 15-től október 15-ig - minden héten vasárnap.

Október 16-től április 14-ig- minden héten hétfő.

Kérjük, hogy a hulladékgyűjtő edényeket, szelektív és zöldhulladékos zsákokat a szállítási napokon reggel 7:00 óráig szíveskedjenek kihelyezni az ingatlanuk elé. Későbbi időpontban történő kihelyezés esetén az ürítés elmaradhat.

Az üdülőingatlan használók 6 hónapra: április 15-től október 15-ig terjedő időszakra kötelesek a szállítást igénybe venni.

A szelektív hulladékokat házhoz menő rendszerben gyűjti a szolgáltató. A gyűjtések havonta egyszer, az alábbi időpontokban lesznek: április 24., május 22., június 19., július 31., augusztus 28., szeptember 25., október 24., november 21., december 19.

Átlátszó zsákban kell vegyesen a papír, műanyag, fém(italos) dobozokat a gyűjtő napokon az ingatlanuk elé kihelyezni. A kihelyezhető mennyiség nem korlátozott. A szolgáltató a szelektív gyűjtésre zsákokat (fél éves „üdülő” használóknak 6 db-ot, egész évre „állandó lakóknak” 12 db-ot) biztosít, melyeket az önkormányzatnál lehet átvenni.

A szolgáltató humán munkaerővel szelektálja a vegyes hasznosítható hulladékot, és a balesetveszély csökkentése érdekében kéri, hogy az üveget kizárólag a szelektív gyűjtőpontokra kihelyezett konténerekbe helyezzék! Kérjük, legyenek erre tekintettel!

Újdonság, hogy a közszolgáltatás keretein belül a zöldhulladék is elszállításra kerül az alábbi feltételek betartása esetén:

- Faágakat, gallyakat maximum 80 cm hosszúra vágva, kézi erővel mozgatható kötegekben (összekötve) kell az ingatlan elé kihelyezni.

- A fű, lomb, egyéb ömlesztett zöldhulladékot a szolgáltató által biztosított (szállításonként 1-1 db biológiailag lebomló) zöldhulladékos zsákban kell kihelyezni. A zsákokat az önkormányzatnál lehet átvenni. A szállítások április 15-től október 15-ig a páratlanhetek vasárnapján lesznek. Felhívjuk figyelmüket, hogy a nem előírt módon kihelyezett zöldhulladék nem kerül elszállításra!

Kérjük, hogy az ingatlanuk előtti terület tisztántartása érdekében a kihelyezés módját tartsák be!

A többlet háztartási hulladékok elszállítására a szolgáltató zsákot biztosít 435.- Ft+ÁFA darabáron. Ezek beszerzésére szintén az önkormányzatnál van lehetőség, az átvett zsákok az átvételi elismervények szerint kerülnek majd kiszámlázásra.

Akarattya-pusztánaz ingatlanok tulajdonosainak a szolgáltató – a korábbi évek gyakorlatának megfelelően - kötelezően használandó zsákokat biztosít. Elszállításra csak a VERTIKÁL-os zsákban kitett hulladékok kerülnek! A zsákokat az önkormányzatnál lehet átvenni.

Kérjük, hogy a korábban megvásárolt, SIÓKOM Kft.-s többletszállításra szolgáló zsákokat NE használják!

A lomtalanításmódja változik: nem kell egy meghatározott időponthoz igazodni, hanem az ingatlanhasználó által bejelentett kérésre, a szolgáltatóval előre egyeztetett időpontban évente egyszer, háztartásonként max. 1,5m3 lom elszállítását fogja a szolgáltató végrehajtani. Az időpont egyeztetése a VERTIKÁL Nonprofit Zrt. elérhetőségeinek bármelyikén lehetséges. A lomtalanítás alkalmával a háztartásban feleslegessé vált használati tárgyakat, eszközöket, bútorokat szállítják el. A kisebb méretű anyagok a hatékonyabb elszállítás és szétszóródás megakadályozása érdekében kizárólag bezsákolva, kötegelve kerülnek elszállításra. A kihelyezésre kerülő lomok között a továbbiakban sem lehet: veszélyes hulladék; építési, bontási törmelék; gumiabroncs; gépjárműroncs; ipari- és mezőgazdasági tevékenység során képződött hulladék; elektronikai hulladék.

A közszolgáltatást igénybevevők az első negyedévi (január-március) számlákat a VERTIKÁL Nonprofit Zrt.-től fogják megkapni.

2016. április 1-től a közszolgáltatás díjáról szóló számlát az NHKV Zrt. (Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt.) fogja az ingatlantulajdonosok részére kiküldeni.

A VERTIKÁL Zrt. elérhetőségei:

8154 Polgárdi, Bocskai u. 39. tel.: 22/366-029, 576-070, fax: 22/576-071, e-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

                                             Balatonakarattya Község Önkormányzata
                                             8172 Balatonakarattya, Iskola u. 7.