Határozatok 2016

Ekkor: .

2016. december 30.

1. napirendi pont: Balatonakarattya közvilágítás korszerűsítés műszaki ellenőrének kiválasztás tárgyában hozott 192/2016. (XII.29.) önkormányzati határozat módosítása.

Jegyzőkönyv

2016. december 29.

1. napirendi pont: Balatonakarattya közvilágítás korszerűsítés műszaki ellenőrének kiválasztása.

Jegyzőkönyv

2016. december 16.

1. napirendi pont: Balatonakarattya Község Önkormányzata közvilágítási rendszerének korszerűsítése és üzemeltetése tárgyú közbeszerzési eljárás lezárása.

2. napirendi pont: Az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló önkormányzati rendelet megalkotása.

3. napirendi pont: 2017. évi belső ellenőrzési munkaterv elfogadása. Munkaterv

4. napirendi pont: A Központi orvosi ügyeletről döntés. Beadvány Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. levele

5. napirendi pont: A Szépkilátás Bisztró bérleti szerződésének meghosszabbítása. Kérelem.

6. napirendi pont: A külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához szükséges erő - és munkagépek beszerzése című VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 számú pályázaton történő indulásról döntés.

Jegyzőkönyv

2016. december 07.

1. napirendi pont: A 143/2016. (IX.14.) önkormányzati határozat mellékletének módosítása. Tervezési program kiegészítése a településrendezési eszközök egyszerűsített eljárásban történő módosításához.

2. napirendi pont: Elővásárlási jogról való lemondás a 3470 hrsz-ú ingatlan vonatkozásában.

3. napirendi pont: A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló rendelet módosítása. Előzetes hatástanulmány

Jegyzőkönyv

2016. november 30.

1. napirendi pont: Beszámoló a Pilinszky János Általános Iskola munkájáról.

2. napirendi pont: Tájékoztató az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének I-X. havi helyzetéről.

3. napirendi pont: A Képviselő-testület 2017. I. félévi munkatervének megtárgyalása.

4. napirendi pont: Balatonakarattya Község Önkormányzat adórendeletének módosítása. Melléklet.

5. napirendi pont: Központi ügyelet részére vásárolt gépjármű pénzeszköz átadás-átvételi megállapodásának módosítása.

6. napirendi pont: Öböl TV támogatási kérelme. Kérelem

Jegyzőkönyv

2016. november 23.

1. napirendi pont: Balatonakarattya Hársfa utca útfelújításának módosítása.

Jegyzőkönyv

2016. november 16.

1. napirendi pont: Polgármester és alpolgármester év végi jutalma.

2. napirendi pont: Új Településfejlesztési Bizottsági tag megválasztása.

3. napirendi pont: A szociális tűzifa helyi szabályairól szóló rendelet megalkotása.

4. napirendi pont: Balatonakarattya 1984/23 hrsz-ú erdő vagyonkezelésbe vétele.

5. napirendi pont: Balatonakarattyai Partalja Tájvédő Egylet javaslata a 3499/5 hrsz. és a 3524/13 hrsz-ú ingatlanok helyi jelentőségű természetvédelmi területté nyilvánítására. Térkép

6. napirendi pont: A kötelező felvételt biztosító iskolák körzethatár tervezetének véleményezése.  Körzethatár

7. napirendi pont: Balatonakarattya önkormányzati címek, díjak, elismerések alapításáról és adományozásáról szóló rendelet megalkotása.

8. napirendi pont: A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. tv. 113. § (1) bekezdése szerinti nyílt közbeszerzési eljárás megindításáról és ajánlattételi felhívás elfogadásáról. Ajánlattételi felhívás

9. napirendi pont: Balatonakarattya településrendezési eszközeinek egyszerűsített módosítása - véleményezési tervdokumentáció elfogadása. Véleményezési tervdokumentáció

10. napirendi pont: TNM rendelet módosításának kérelme.Feljegyzés

Jegyzőkönyv

2016. november 02.

1. napirendi pont: Hársfa utca felújítása.

2. napirendi pont: Balatonakarattya közvilágítási rendszerének (energiatakarékos) korszerűsítése (tervezés és kivitelezés), 5 évre vonatkozó üzemeltetése.

3. napirendi pont: Balatonakarattya közvilágítási rendszerének (energiatakarékos) korszerűsítése (tervezés és kivitelezés), 5 évre vonatkozó üzemeltetése, közbeszerzési eljáráshoz bíráló bizottsági tagok megválasztása.

4. napirendi pont: Közvilágítási hálózat villamos energia beszerzésére árajánlat bekérése.

5. napirendi pont: Erdősor utca felújítása.

Jegyzőkönyv

2016. október 13.

1. napirendi pont: Ügyvédi megbízás a vagyonmegosztás és a határvonal tárgyában.

2. napirendi pont: Az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló önkormányzati rendelet megalkotására javaslat.

Jegyzőkönyv

2016. október 12.

1. napirendi pont: Közmeghallgatás.

Jegyzőkönyv

2016. szeptember 28.

1. napirendi pont: Az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása.  Előzetes hatásvizsgálat.

2. napirendi pont: Tájékoztató az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról.

3. napirendi pont: Pályázat benyújtása 136 218 930 Forint összegű rendkívüli önkormányzati támogatásra.

Jegyzőkönyv

2016. szeptember 21.

1. napirendi pont: Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázaton történő indulás 2017.

2. napirendi pont: Balatonalmádi Rendőrkapitány kinevezésének véleményezése.

3. napirendi pont: Szociális tűzifa pályázaton történő indulásról döntés.

4. napirendi pont: HÉSZ határozatainak meghozatala.  Hatásvizsgálat

5. napirendi pont: Közvilágítás korszerűsítésére közbeszerzés kiírása.

6. napirendi pont: Útfelújítás műszaki tartalom kiírása árajánlat bekérése.

7. napirendi pont: TNM rendelet jogszabályi módosításának kezdeményezése.

Jegyzőkönyv

2016. szeptember 14.

1. napirendi pont: Lantos András József földhasználati jog bejegyzésére irányuló kérelme.

2. napirendi pont: Balatonakarattya 3470 hrsz-ú ingatlan elővásárlási jogáról döntés.

3. napirendi pont: Balatonakarattya 2927/41 hrsz-ú, A 2927/57 és a 2927/54 ingatlanok elővásárlási jogáról döntés.

4. napirendi pont: Szociális tűzifa pályázaton történő indulás.

5. napirendi pont: Balatonakarattya - Településrendezési eszközeinek módosítása egységes eljárás keretében–tervezési program módosítása.

6. napirendi pont: Balatonakarattya - Településrendezési eszközeinek módosítása egyszerűsített eljárás keretében – tervező kiválasztása.

7. napirendi pont: Közbeszerzési pályázat kiírása.

Jegyzőkönyv

2016. augusztus 31.

1. napirendi pont: Iskolabusz működtetése.

2. napriendi pont: Balatonakarattya címerének kiválasztása.

3. napriendi pont: A Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztása.

4. napirendi pont: Veszprém Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívása rendeletalkotásról.

Jegyzőkönyv

2016. augusztus 17.

1. napirendi pont: HÉSZ véleményezési eljárás lezárása.

2. napirendi pont: Döntés az iskolabusz igénybevételésről.

3. napirendi pont: Balatonakarattya 1984/23 hrsz-ú erdő vagyonkezelésbe vétele.

4. napirendi pont: Új pályázati rendszerben való indulás, adatpontosító megrendelés készíttetése.

Jegyzőkönyv

2016. augusztus 05.

1. napirendi pont: Partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 20/2015. (XII.28.) rendelet 4. § (7) bekezdése szerinti dönésről.

2. napirendi pont: 14/2005. TNM rendeletben a MH. RKKK. (Magyar Honvédség Rekreációs, Kiképzési és Konferencia Központ) területén csónakkikötő létesítési lehetőségét megteremtő módosítás kezdeményezésének elhatározása.

Jegyzőkönyv

2016. július 27.

1. napirendi pont: Balatonakarattya Község Önkormányzat Szervezeti Működési Szabályzatának módosítása.

2. napirendi pont: Beiskolázási támogatás.

3. napirendi pont: Lakóhelyi környezet értékeléséről szóló beszámoló.

4. napirendi pont: Balatonakarattya településrendezési eszközeinek módosítása, egyszerűsített eljárás keretében.

5. napirendi pont: Balatonkenese Sportclub támogatási kérelme.

Jegyzőkönyv

2016. június 29.

1. napirendi pont: 2016. évi munkaterv II. félévének megtárgyalása.

2. napirendi pont: Közvilágítás korszerűsítése közbeszerzésének megindítása.

Jegyzőkönyv

2016. június 17.

1. napirendi pont: "Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására" irányuló pályázat.

Jegyzőkönyv

2016. június 10.

1. napirendi pont: Balatonakarattya településen lévő strandok üzemeltetéséről döntés.

2. napirendi pont: Törzsvagyon átvétele Balatonkenese Város Önkormányzatától.  Megállapodás.

3. napriendi pont: Balatonakarattya-Balatonkenese vagyonértékelés közös közbeszerzésének kiírásáról döntés.

Jegyzőkönyv

2016. május 26.

1. napirendi pont: Balatonakarattya településrendezési eszközeinek módosítása kapcsán a véleményezési tervdokumentáció 2016. május elfogadása.

2. napirendi pont: Balatonakarattya településrendezési eszközeinek módosítása egyszerűsített eljárás keretében.

Jegyzőkönyv

2016. május 25.

1. napirendi pont: Beszámoló a 2015. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról. - Önkormányzat

1. napirendi pont: Beszámoló a 2015. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról. - TSZSZI

2. napirendi pont: Beszámoló a Balatonakarattyai Szilfa Óvoda működéséről.

3. napirendi pont: Beszámoló a gyermek háziorvos tevékenységéről.

3. napirendi pont: Beszámoló a felnőtt háziorvos tevékenységéről.

4. napirendi pont: Balatonakarattya-Balatonkenese külterületi határvonal megállapítása.

Térkép

Térkép2

5. napirendi pont: A Kelet-Balatoni Térség Önkormányzati Társulása társulási megállapodásának 6. sz. módosításáról döntés.  Megállapodás

6. napirendi pont: Balatonkenesei Pilinszky János Iskola kérelme.

7. napirendi pont: Strandüzemeltetés és strandbelépő árak meghatározása. - Bercsényi strand jegyárak Lidó strand jegyárak

8. napirendi pont: A 2015. IV. negyedévi előirányzat módosításának elfogadása.

9. napirendi pont: 2015. évi zárszámadási rendelet elfogadása.

10. napirendi pont: Balatonkenesei Szociális Társulás Társulási megállapodásának módosítása.

Jegyzőkönyv

   

2016. április 27.

1. napirendi pont: Beszámoló Balatonakarattya Község közbiztonsági helyzetéről.

2. napirendi pont: Beszámoló a Polgárőrség tevékenységéről.

3. napirendi pont: Javaslat a 2015. évi belső ellenőrzési tevékenység végrehajtásáról szóló beszámoló jóváhagyására.  Jelentés Ellenőrzés

4. napirendi pont: Balatonakarattyai Szilfa Óvoda intézményvezetői pályázat kiírása.

5. napirendi pont: Balatonakarattya 3024 hrsz-ú ingatlanon lévő felépítmény elővásárlási jogáról döntés.

6. napirendi pont: Balatonakarattya belterület 3534/6 hrsz-ú ingatlanon lévő felépítmény elővásárlási jogáról döntés.

7. napirendi pont: A Helyi Civil Szervezetk, Egyházak pénzügyi támogatásáról döntés.

8. napirendi pont: Balatonakarattya belterület 3534/6 hrsz-ú (Kőműves Étterem) ingatlanon lévő felépítmény vételi ajánlata.

9. napirendi pont: Településrendezési eszközök véleményezési tervdokumentációjának elfogadása. Vélemény I. Vélemény II. Vélemény III.

Jegyzőkönyv

2016. április 21.

1. napirendi pont: Pályázat benyújtása 35 630 300 forint összegű rendkívüli önkormányzati támogatásra.

Jegyzőkönyv

2016. április 20.

1. napirendi pont: A 2016. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatási pályázaton történő indulásról döntés.

2. napirendi pont: Önkormányzati Kft. létrehozása.

3. napirendi pont: Önkormányzati pályázatokon történő indulásról döntés.

4. napirendi pont: Vagyonmegosztással kapcsolatos döntés.

5. napirendi pont: Pályázatokhoz való hozzájárulás megkérése Balatonkenese Város Önkormányzatától.

6. napirendi pont: Országos Labdarugó pályaépítési program keretében megvalósítandó műfüves pályaépítés megállapodásának módosítása.

Jegyzőkönyv

2016. április 14.

1. napirendi pont: TOP pályázatokon történő indulásról döntés.

2. napirendi pont: Balatonakarattya településrendezési eszközeinek módosítása során a tervezési program módosítása.

3. napirendi pont: Közterület használati engedélyezésről szóló rendelet módosítása.

Jegyzőkönyv

2016. március 31.

1. napirendi pont: Kerékpárút megvalósításával kapcsolatos konzorciumi megállapodásról szóló határozat visszavonása.

2. napirendi pont: Pályázat benyújtásáról a TOP-3.1.1-15 számú fenntartható települési közlekedésfejlesztés tárgyú felhívására.

3. napirendi pont: Helyi esélyegyenlőségi program elfogadása.

Jegyzőkönyv

2016. március 30.

1. napirendi pont: A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata.

2. napirendi pont: A helyi civil szervezetek, egyházak pénzügyi támogatásáról szóló rendelet módosítása.

3. napirendi pont: Beszámoló a civil szervezetek tevékenységéről.

4. napirendi pont: Beszámoló adótartozások alakulásáról, az ezzel kapcsolatos feladatokról.

5. napirendi pont: A Balatonakarattya 3024 hrsz-ú ingatlan elővásárlási jogáról döntés.

6. napirendi pont: A Balatonakarattya 3628/2 hrsz-ú ingatlan elővásárlási jogáról döntés.

7. napirendi pont: Balatonkenese település állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisának megrendelése.

8. napirendi pont: A helyi civil szervezetek, egyházak pénzügyi támogatásának előleg meghatározása.

Jegyzőkönyv

2016. március 16.

1. napirendi pont: Balatoni Szövetségbe való belépésről döntés.

2. napirendi pont: Új autó beszerzése a központi ügyelet részére.

3. napirendi pont: NHSZ Zöldfok Zrt. - Hulladékgazdálkodási szolgáltatási kötelezettségről döntés.

4. napirendi pont: Hulladékgazdálkodás közbeszerzési pályázat értékelése.

5. napirendi pont: Kerékpárút konzorciumi szerződés megkötéséről döntés.

Jegyzőkönyv

  

2016. február 24.

1. napirendi pont: Az önkormányzat 2016. évi költségvetése.

2. napirendi pont: Javaslat a polgármester, alpolgármesterek szabadságolási ütemtervére.

3. napirendi pont: A strandüzemeltetés 2015. évi beszámolója.

4. napirendi pont: Tájékoztató a 2016. évre várható közbeszerzésekről.

5. napirendi pont: Önkormányzati tulajdonszerzésre irányuló kezdeményezések megtárgyalása.

6. napirendi pont: Javaslat Balatonakarattya 2016. évi rendezvénytervére.

7. napirendi pont: A testvérvárosi kapcsolatok kialakítása, jövőbeni feladatai, céljai.

8. napirendi pont: Balatonakarattya településrendezési eszközei módosítására érkezett tervezői árajánlatokról döntés.

9. napirendi pont: 2016. évi belső ellenőrzési terv elfogadása.

10. napirendi pont: Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés megkötésével kapcsolatos közbeszerzési eljárás szabályzatának megalkotása, és a bíráló bizottság megválasztása.

Jegyzőkönyv

2016. február 18.

1. napirendi pont: Balatonkenese Város ismételt megkeresése a törzsvagyon átvétele tárgyában.

2. napirendi pont: Szépkilátás Vendéglő pályázat elbírálása.

3. napirendi pont: Településszerkezeti terv hatályosítása. Településszerkezeti terv szöveges ismertetése 2012.04. Jelkulcs 1. szelvény 2. szelvény 3. szelvény 4. szelvény 5. szelvény 6. szelvény Településszerkezeti terv szöveges ismertetése 2005.03

4. napirendi pont: Partnerségi egyeztetés lezárásáról, a településrendezési eszközök módosításának folyamatában, az előzetes tájékoztatási szakaszban.

5. napirendi pont: Balatonakarattya településrendezési eszközei módosítására érkezett tervezői árajánlatokról döntés.

Jegyzőkönyv

2016. február 04.

1. napirendi pont: Szépkilátás Vendéglő pályázatának kiválasztása.

2. napirendi pont: Hulladékgazdálkodási közszolgáltató közbeszerzési ajánlattételi felhívás megtárgyalása.

3. napirendi pont: Településrendezési eszköz módosítására tervezői árajánlat bekérése.

Jegyzőkönyv

2016. január 27.

1. napirendi pont: 2016. évi munkaterv I. félévének megtárgyalása.

2. napirendi pont: A települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról és a közterületek tisztántartásáról szóló rendelet módosítása.

3. napirendi pont: A közfoglalkoztatás 2015. évi tapasztalatai, javaslat a 2016. évi közfoglalkoztatás szervezésére.

4. napirendi pont: Előterjesztés a Község 2016. évre vonatkozó fejlesztési projektjeiről.

5. napirendi pont: Öböl TV 2015. évi elszámolása és a 2016. évi támogatási kérelme.

6. napirendi pont: Kárpátaljai Gát település támogatása.

Jegyzőkönyv

2016. január 13.

1. napirendi pont: Szépkilátás Vendéglőben bisztró üzemeltetésére pályázat kiírása.

Jegyzőkönyv