Határozatok és előterjesztések

 

2021. október 20.

1. napirendi pont: A szociális tűzifa helyi szabályairól szóló rendelet megalkotása. Előzetes hatástanulmány

2. napirendi pont: Döntés a gyermekek és fiatalkorúak és az öregségi nyugdíjban részesülők karácsonyi támogatásának összegéről.

3. napirendi pont: Döntés a Balatonakarattya, Köztársaság utca felújítására beérkezett árajánlatokról.

Jegyzőkönyv

 

2021. október 06.

1. napirendi pont: Döntés közbeszerzési eljárás lezárásáról.

2. napirendi pont: Döntés a Balatonakarattya 2934/7 helyrajzi számú ingatlanon lévő 4. és 5. számú felépítmény elővásárlási jogáról.

3. napirendi pont: Döntés Nánási Pál és Nánási-Ördög Nóra benyújtott kérelméről.

Jegyzőkönyv

 

2021. szeptember 29.

1. napirendi pont: Közmeghallgatás

Jegyzőkönyv

 

2021. szeptember 15.

1. napirendi pont: Balatonakarattya vasútállomás rekonstrukciójával kapcsolatos HÉSZ módosítás - tárgyalásos eljárás megindítása Melléklet

2. napirendi pont: A kötelező felvételt biztosító Általános Iskola körzethatárának véleményezése

3. napirendi pont: Döntés a 2022. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való csatlakozásról

4. napirendi pont: Döntés a "Rendőr az út mellett" elnevezésű projektről

5. napirendi pont: Döntés a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés aláírásáról

6. napirendi pont: Döntés a Location Office Kft. és a Fegyveres Biztonsági Iroda Kft. kérelméről.

Jegyzőkönyv

 

2021. augusztus 25.

1. napirendi pont: Balatonakarattya Község Önkormányzata Polgármesterének a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 5/2020. (VI.2.) önkormányzati rendeletének felülvizsgálata. Melléklet

2. napirendi pont: Iskolabusz működtetéséről döntés.

3. napirendi pont: Döntés a szociális tűzifa pályázaton történő indulásról.

4. napirendi pont: Döntés a közösségi temető kialakításának környezetrendezési tanulmánytervéről. "A" terv "B" terv

Jegyzőkönyv

 

2021. július 15.

1. napirendi pont: Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi zajvédelemről és zöldterületek védelméről szóló 3/2019.(III.27.) önkormányzati rendeletének felülvizsgálata.

2. napirendi pont: Balatonakarattyai Szilfa Óvoda intézményvezetői pályázatának kiírása.

3. napirendi pont: Döntés a Magyar Falu Program keretében felajánlott ingatlanok önkormányzati tulajdonba kerülésének támogatásáról.

4. napirendi pont: Balatonakarattya, Állomás utcai körforgalomnál térfigyelő kamerarendszer kiépítése.

Jegyzőkönyv 

 

2021. június 16. rendkívüli ülés:

1. napirendi pont: Döntés a Balatonakarattya 3534/6 helyrajzi számú ingatlanon lévő felépítmény elővásárlási jogáról.

2. napirendi pont: Döntés a Balatonakarattya 2934/7 helyrajzi számú ingatlanon lévő felépítmény elővásárlási jogáról

3. napirendi pont: A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRA VONATKOZÓ MÓDOSÍTÁSI JAVASLAT MEGTÁRGYALÁSA

Jegyzőkönyv

2021. június 09. polgármesteri döntés:

Előterjesztés - Közművelődési rendelet 

Előterjesztés - A Pilinszky János Általános Iskola Szülői Munkaközösség elnöke által benyújtott kérelem megtárgyalása Határozat

 2021. június 02. polgármesteri döntés:

Előterjesztés - BALA LIGET KFT. BALATONAKARATTYA KOPPÁNY SOR 1. (VOLT VITUKI ÜDÜLŐ) TERÜLETÉVEL KAPCSOLATOS HÉSZ MÓDOSÍTÁS Tervdokumentáció Határozat

 

 

2021. május 19. polgármesteri döntés:

Előterjesztés - A BALA LIGET KFT. BALATONAKARATTYA KOPPÁNY SOR 1. (VOLT VITUKI ÜDÜLŐ) TERÜLETÉVEL KAPCSOLATOS HÉSZ MÓDOSÍTÁS Határozat

Előterjesztés - A 2021. ÉVI LAKOSSÁGI VÍZ- ÉS CSATORNASZOLGÁLTATÁS TÁMOGATÁSI PÁLYÁZATON TÖRTÉNŐ INDULÁSRÓL DÖNTÉS Határozat

Előterjesztés - BALATONAKARATTYAI SZILFA ÓVODA SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZMSZ Határozat

 

2021. április 29. polgármesteri döntés:

Előterjesztés - BALATONAKARATTYA 2934/7 HRSZ-Ú INGATLAN ELŐVÁSÁRLÁSÁRÓL SZÓLÓ DÖNTÉS MEGHOZATALA Határozat

 

2021. április 21. polgármesteri döntés:

Előterjesztés - Döntés a Balatonakarattya Balaton Kapuja Polgárőr Egyesület kérelméről   Határozat

Előterjesztés - A BALA LIGET KFT. BALATONAKARATTYA KOPPÁNY SOR 1. (VOLT VITUKI ÜDÜLŐ) TERÜLETÉVEL KAPCSOLATOS HÉSZ MÓDOSÍTÁS  Határozat  Tanulmányterv

 

2021. április 14. Polgármesteri döntés:

Előterjesztés - Balatonakarattya 2934/7 hrsz-ú ingatlan elővásárlásáról szóló döntés meghozatala.  Határozat

2021. április 07. Polgármesteri döntés:

Előterjezstés - "2021. évi Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása - Belterületi utak, járdák, hidak felújítása" támogatására szolgáló pályázaton történő indulás Határozat

 

2021. március 31. Polgármesteri döntés:

Előterjesztés - Helyi Esélyegyenlőségi Program Határozat

 

2021. március 12. Polgármesteri döntés:

Előterjesztés - Költségvetés Mellékletek

Előterjesztés - Polgármesteri beszámoló Határozat

 

2021. március 10. Polgármesteri döntés:

Előterjesztés - "2021. évi Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása - Belterületi utak, járdák, hidak felújítása" támogatására szolgáló pályázaton történő indulás Határozat

Előterjesztés - elővásárlás  Határozat

 

2021. február 19. Polgármesteri döntés:

Előterjesztés - Bíráló Bizottság kijelöléséről döntés Határozat

Előterjesztés - Balatonakarattya Állomás és Csittényhegyi állomás építése tárgyában környezeti vizsgálat szükségességének megítélése Határozat

 

2021. február 10. Polgármesteri döntés:

Előterjesztés - elővásárlás Határozat

Előterjesztés - Településszerkezeti terv módosításának elfogadása. Határozat

Előterjesztés - Hulladékgazdálkodási közbeszerzés megindítása Határozat

Előterjesztés - Közbeszerzés megindítása   Határozat

 

2021. február 01. Polgármesteri döntés:

Előterjesztés - vagyonnyilatkozattételi kötelezettség  Határozatok

 

2021. január 28. Polgármesteri döntés:

Előterjesztés - Adórendelet módosítása Adórendelet módosítása 

 

2021. január 27. Polgármesteri döntés

Előterjesztés - 2019. évi maradvány

Előterjesztés - Balatonakarattya vasútállomás rekonstrukciójával kapcsolatos partnerségi egyeztetés lezárása.

Határozatok

 

2021. január 20. Polgármesteri döntés:

Előterjesztés - Borbély Zoltán r. alezredes rendőrségi főtanácsos kinevezésének véleményezése.

Előterjesztés - A kötelező felvételt biztosító iskolák körzethatár tervezetének véleményezése.

Előterjesztés - Lidó strand IV. ütemének Infrastruktúra és szolgáltatásfejlesztés közbeszerzés kiírása.

Előterjesztés - Bercsényi strand IV. ütemének Infrastruktúra és szolgáltatásfejlesztés közbeszerzés kiírása.

Határozatok

 

2021. január 14. Polgármesteri döntés

Előterjesztés - Balatonakarattya vasútállomás rekonstrukciójával kapcsolatos HÉSZ módosítás.

Előterjesztés - elővásárlás

Határozatok

2020. november 30. Polgármesteri döntés:

Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 3/2014. (X.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

2020. november 25. Polgármesteri döntések:

A helyi környezet védelméről és a településkép tisztaságáról szóló 8/2015. (V.13.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése.

Települési adóról szóló rendelet megalkotása.

2021. évi belső ellenrőzési terv jóváhagyása

Alpolgármesterek év végi jutalma.

Határozatok

 

Közmeghallgatás: 2020. november 04.

Jegyzőkönyv

 

Testületi ülés 2020. október 28.

1. napirendi pont: Döntés a gyermekek és fiatalkorúak és az öregségi nyugdíjban részesülők karácsonyi támogatásának összegéről.

Jegyzőkönyv 

 

Testületi ülés: 2020. október 21.

1. napirendi pont: A szociális tűzifa helyi szabályairól szóló rendelet megalkotása. Előzetes hatástanulmány

2. napirendi pont: Döntés a központi háziorvosi ügyelettel kapcsolatosan.

3. napirendi pont: Döntés a Balatonalmádi Rendőrkapitányság tevékenységének anyagi támogatásáról.

4. napirendi pont: Döntés a Közösségi Ház kivitelezésére beérkezett árajánlat kiválasztásáról.

5. napirendi pont: Döntés a rézsűkaszára beérkezett árajánlat kiválasztásáról.

Jegyzőkönyv

 

Testületi ülés: 2020. szeptember 30.

1-2. napirendi pont: Tájékoztató az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról. Rendelet tervezet.

3. napirendi pont: Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testület 22/2015. (XII.30.) önkormányzati rendeletének felülvizsgálata a díszpolgári cím és érdemérem alapításáról, adományozásáról.

4. napirendi pont: A kötelező felvételt biztosító Általános Iskola körzethatárának véleményezése.  Körzethatárok

5. napirendi pont: Beszámoló a strandok működéséről.

6. napirendi pont: Beszámoló a Balatonakarattyai Önkormányzati Szolgáltató Kft. 2019. évi tevékenységéről.

7. napirendi pont: Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata.

8. napirendi pont: Balatonakarattyai Szilfa Óvoda 2020/2021. nevelési évre vonatkozó munkatervének jóváhagyása.

Jegyzőkönyv

 

Testületi ülés: 2020. szeptember 16.

1. napirendi pont: Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testületének a Balatonakarattya Helyi Építési Szabályzatáról szóló 6/2014. (XII.08.) önkormányzati rendelet módosítása. Melléklet

2. napirendi pont: Döntés a "Balatoni Bringakör, Balatonakarattya-Siófok közötti szakasz megvalósítási ügye" - Balatonkenese természetben Balatonakarattya belterület 2934/2 hrsz. és 2935 hrsz. alatti ingatlanokat érintő területrészek állami tulajdonba adásáról.

3. napirendi pont: Döntés a "Budapest-Balaton kerékpáros útvonal Székesfehérvár-Balatonakarattya szakasz fejlesztési ügye" - Balatonkenese, természetben Balatonakarattya külterület 0201/2 hrsz. és 0202 hrsz. alatti ingatlanokat érintő területrészek tulajdonba adásáról.

4. napirendi pont: A Balatoni Bringakörre vonatkozóan benyújtott három terv tervezetének megtárgyalása.

5. napirendi pont: Döntés a Balatonkenese, természetben Balatonakarattya 2359/4 hrsz-ú ingatlan művelési ág módosításáról.

6. napirendi pont: Döntés a 2021. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való csatlakozásról.

Jegyzőkönyv

Testületi ülés: 2020. szeptember 02.

1. napirendi pont: Döntés Balatonakarattya Község településszerkezeti tervének elfogadásáról. Melléklet

2. napirendi pont: Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testületének a Balatonakarattya Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 6/2014. (XII.08.) önkormányzati rendelet módosítása.

Jegyzőkönyv

Testületi ülés: 2020. augusztus 26.

1. napirendi pont: Balatonakarattyai Szilfa Óvoda óvodai gyermekétkeztetés térítési díjának felülvizsgálata.

2. napirendi pont: Döntés a Magyar Falu Program keretében benyújtandó pályázatokról.

3. napirendi pont: Intelligens gyalogos átkelőhely kialakításáról döntés.

Jegyzőkönyv

 

Testületi ülés: 2020. augusztus 12.

1. napirendi pont: Balatonakarattya településrendezési eszközök módosítás (kiemelt fejlesztési területre vonatkozóan) környezeti vizsgálat lefolytatása szükségességének eldöntéséről. Határozat-tervezet.

2. napirendi pont: Balatonakarattya Önkormányzat Képviselő-testülete önkormányzati iskolakezdési támogatásáról szóló rendeletének megalkotása.

3. napirendi pont: Döntés a szociális tűzifa pályázaton történő indulásról.

4. napirendi pont: Döntés az iskolabusz működtetéséről.

Jegyzőkönyv

 

Testületi ülés: 2020. július 29.

1. napirendi pont: Döntés a Balatonakarattya 2361 hrsz-ú terület kiemelt fejlesztési területté nyilvánításáról. MFP2020

2. napirendi pont: Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testületének a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól szóló 5/2015. (III.30.) önkormányzati rendelet módosítása.

3. napirendi pont: Balatonkenese Város Önkormányzatának kérelméről döntés a Bezerédj strandon lévő vizesblokk épületek építésének tárgyában.

4. napirendi pont: Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 72/2017. (V.31.) önkormányzati határozatának visszavonása.

Jegyzőkönyv

 

Testületi ülés: 2020. július 15.

1. napirendi pont: Az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosítása.

2. napirendi pont: Javaslat a 2019. évi költségvetési zárszámadási rendelet és beszámoló jóváhagyására.

3. napirendi pont: Javaslat a 2019. évi belső ellenőrzési tevékenység végrehajtásáról szóló beszámoló jóváhagyására.

4. napirendi pont: Belső kontrollrendszer működéséről szóló nyilatkozat.

5. napirendi pont: Katolikus Karitasz által benyújtott kérelemről döntés.

6. napirendi pont: Második féléves munkaterv elfogadása.

Jegyzőkönyv

 

Testületi ülés: 2020. július 02.

1. napirendi pont: A 2020. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatási pályázaton történő indulásról döntés.

Jegyzőkönyv

 

Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármesterének 59/2020. (VI. 17.) határozata

Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármesterének 58/2020. (VI. 17.) határozata

Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármesterének 57/2020. (VI. 17.) határozata

Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármesterének 56/2020. (VI. 17.) határozata

Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármesterének 55/2020. (VI. 17.) határozata

Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármesterének 54/2020. (VI. 17.) határozata

 

Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármesterének 53/2020. (VI. 10.) határozata

Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármesterének 52/2020. (VI. 10.) határozata

 

Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármesterének 51/2020. (VI.3.) határozata

Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármesterének 48/2020. (VI.3.), 49/2020. (VI.3.), 50/2020. (VI.3.) határozata a Központi Orvosi Ügyelet tárgyában

Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármesterének 5/2020.(VI.2.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról

 

Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármesterének 47/2020. (V. 27.) határozata

Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármesterének 46/2020. (V. 27.) határozata

 

Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármesterének 45/2020. (V. 25.) határozata

Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármesterének 44/2020. (V. 25.) határozata

 

Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármesterének 43/2020. (V. 11.) határozata

Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármesterének 42/2020. (V. 11.) határozata

 

Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármesterének 41/2020. (V. 6.) határozata

Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármesterének 40/2020. (V. 6.) határozata

Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármesterének 39/2020. (V. 6.) határozata

Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármesterének 38/2020. (V. 6.) határozata

Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármesterének 37/2020. (V. 6.) határozata

Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármesterének 36/2020. (V. 6.) határozata

 

Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármesterének 35/2020. (IV. 29.) határozata

Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármesterének 34/2020. (IV. 29.) határozata

 

Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármesterének 33/2020. (IV. 22.) határozata

Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármesterének 32/2020. (IV. 22.) határozata

Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármesterének 31/2020. (IV. 22.) határozata

 

Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármesterének 30/2020. (IV. 15.) határozata

Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármesterének 29/2020. (IV. 15.) határozata

 

Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármesterének 28/2020. (IV. 8.) határozata

 

 

Testületi ülés: 2020. március 18.

1. napirendi pont: Döntés a Balatonakarattya Balaton Kapuja Polgárőr Egyesület által benyújtott kérelemről.

2. napirendi pont: Döntés a Balatonakarattya 2359/4 hrsz-ú terület kiemelt fejlesztési területté nyilvánításáról.

Jegyzőkönyv

 

Testületi ülés: 2020. február 26. 

  

Testületi ülés: 2020. február 19.

1. napirendi pont: Döntés seprőgép vásárlásának tárgyában.

2. napirendi pont: Döntés a Balatonakarattyai Önkormányzati Kft. ügyvezetőjének tekintetében.

3. napirendi pont: Döntés ingatlanforgalmi-könyvszakértő megbízásáról a vagyonmegosztási eljárás tekintetében.

Jegyzőkönyv

Testületi ülés: 2020. február 12.

1. napirendi pont: Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezet megtárgyalása.  Rendelet-tervezet.

2. napirendi pont: A forgalmi rend bevezetéséről szóló rendelet módosítása.

3. napirendi pont: Döntés a Rákóczi u. járdafelújításra beérkezett pályázatokról.

4. napirendi pont: Döntés a Bercsényi strand felújítás II. ütem kivitelezési munkálataihoz beérkezett árajánlatokról.

Jegyzőkönyv

Testületi ülés: 2020. január 22.

1. napirendi pont: Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2019. (VI.11.) forgalmi rend bevezetéséről szóló rendeletének módosítása. Előzetes hatástanulmány

2. napirendi pont: Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014. (XII.10.) közterület-használat engedélyezéséről szóló rendeletének módosítása. Előzetes hatástanulmány

3. napirendi pont: Az elkészített Vízügyi Igazgatóság által elfogadott vízkár elhárítási terv jóváhagyása.

4. napirendi pont: A Pilinszky János Általános Iskola Szülői Munkaközössége által benyújtott kérelem megtárgyalása.

Jegyzőkönyv

 

Testületi ülés: 2020. január 15.

1. napirendi pont: Balatonakarattya Község Önkormányzat 2020. évi munkaterv I. félévének megtárgyalása.

2. napirendi pont: 2020. évi belső ellenőrzési terv elfogadása.

3. napirendi pont: 2020-2023. évekre vonatkozó belső ellenőrzési stratégiai terv.

4. napirendi pont: Balatonakarattya, Késmárk utca és Ybl Miklós utca közötti szakaszára vonatkozó kérelem elbírálása.

Jegyzőkönyv

Testületi ülés: 2019. november 27.

1. napirendi pont: a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 2/2015.(II.26.) önkormányzati rendelet módosítása. Előzetes hatástanulmány

Jegyzőkönyv

 

Testületi ülés: 2019. november 20.

Jegyzőkönyv

Testületi ülés: 2019. november 20.

1. napirendi pont: Döntés kiemelkedő sportteljesítmény elismeréséről.

2. napirendi pont: Tájékoztató az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének I-III. negyedéves helyzetéről és az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosítása.  Rendelet.

3. napirendi pont: A Balaton vízparti területei közcélú terület-felhasználási tervének szakmai egyeztetése.

4. napirendi pont: Polgármester és az alpolgármesterek év végi jutalma.

5. napirendi pont: Közös Hivatal csatlakozásáról szóló döntés meghozatala.

Jegyzőkönyv

 

Testületi ülés: 2019. november 06.

1. napirendi pont: Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(XII.10.) közterület-használat engedélyezéséről szóló rendeletének felülvizsgálata.  Előzetes hatástanulmány

2. napirendi pont: Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 3/2014.(X.31.) önkormányzati rendeletének felülvizsgálata.Előterjesztés.

3. napirendi pont: A szociális tűzifa helyi szabályairól szóló rendelet megalkotása. Előzetes hatástanulmány.

4. napirendi pont: A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 2/2015.(II.26.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata. Előzetes hatástanulmány

Jegyzőkönyv

 

Alakuló ülés: 2019. október 21.

1. napirendi pont: A Helyi Választási Bizottság tájékoztatója a választási eredményről, megbízólevelek átadása.

2. napirendi pont: Az önkormányzati képviselők eskütétele.

3. napirendi pont: A polgármester eskütétele.

4. napirendi pont: Alpolgármester választásSzavazás eredményét megállapító jegyzőkönyv.

5. napirendi pont: A polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása.

6. napirendi pont: Az alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása.

7. napirendi pont: Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(X.27.) Szervezeti Működési Szabályzatáról szóló rendeletének módosítása.

8. napirendi pont: Bizottságok és tagjainak megválasztása.

9. napirendi pont: Bizottsági tagok tiszteletdíjának megállapítása.

Jegyzőkönyv

 

Testületi ülés: 2019. szeptember 25.

1. napirendi pont: Az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása. Előterjesztés

2. napirendi pont: Döntés a 2020. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíjpályázathoz való csatlakozásról. 

3. napirendi pont: A kötelező felvételt biztosító általános iskola körzethatárának véleményezése.

4. napirendi pont: Állomás utca és környéke útépítés tárgyú közbeszerzés nyertesének elfogadása.

5. napirendi pont: Tájékoztatás az Optimum-Gamma Ingatlanbefektetési Kft.-vel megkötött együttműködési megállapodásról.

6. napirendi pont: A Balatonakarattyai Szilfa Óvoda óvodavezetői kinevezésének módosítása.

7. napirendi pont: Balatoni Bringakör megvalósításához a településrendezési eszközök módosítása tárgyában lévő módosított tervek megismerése.

Jegyzőkönyv

Testületi ülés: 2019. szeptember 11.

1. napirendi pont: Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (X.27.) Szervezeti Működési Szabályzatáról szóló rendeletének módosítása.

2. napirendi pint: Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(XII.10.) közterület-használat engedélyezéséről szóló rendeletének módosítása.

3. napirendi pont: Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2019.(VI.11.) forgalmi rend bevezetéséről szóló rendeletének módosítása.

4. napirendi pont: Döntés közalkalmazotti álláshely létrehozásáról.

5. napirendi pont: Döntés a Balatonakarattya 3628/2 helyrajzi számú ingatlanon lévő pavilon elővásárlási jogáról.

6. napirendi pont: Magyarok Nagyasszonya Katolikus Karitasz támogatásáról döntés.

Jegyzőkönyv

 

Testületi ülés: 2019. augusztus 21.

1. napirendi pont: Döntés a Balatonakarattya 3024 helyrajzi számú ingatlan elővásárlási jogáról.

2. napirendi pont: A MAGYAR FALU PROGRAM KERETÉBEN KIÍRÁSRA KERÜLT MFP-BJA/2019., A MFP-ÖTU/2019., AZ MFP-FFT/2019., A MFP-KKE/2019. A MFP-OUF/2019. ÉS AZ MFP-HPH/2019. SZÁMÚ PÁLYÁZATON TÖRTÉNŐ INDULÁSRÓL DÖNTÉS.

3. napirendi pont: Döntés az iskolabusz működtetéséről.

4. napirendi pont: A Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztása.

Jegyzőkönyv

 

Testületi ülés: 2019. augusztus 07.

1. napirendi pont: A Bercsényi strand II. ütemének vizes blokk felújítására kiírt feltételes közbeszerzési eljárás nyertesének kihirdetése.

Jegyzőkönyv

 

Testületi ülés: 2019. július 17.

1. napirendi pont: Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testülete önkormányzati iskolakezdési támogatásról szóló rendeletének megalkotása.

2. napirendi pont: Döntés a településrendezési eszközök módosításáról.

3. napirendi pont: Döntés a szociális tűzifa pályázaton történő indulásról.

4. napirendi pont: Döntés a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által kiírt "Vidékfejlesztési Program eredményeinek népszerűsítése" tárgyú pályázaton történő indulásról.

Jegyzőkönyv

 

Testületi ülés: 2019. július 10.

1. napirendi pont: Intelligens gyalogos átkelőhely kialakításáról döntés.

2. napirendi pont: Közbeszerzés megindítása az Állomás, Fácános, Pusztaszeri, Veres Péter és Szép utca útépítésére és vízelvezetésére.

3. napirendi pont: Feltételes közbeszerzés megindítása Balatonakarattya, Koppány sor, Deák Ferenc utca útfelújítására.

Jegyzőkönyv

 

Testületi ülés: 2019. június 25.

1. napirendi pont: A 2019. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatási pályázaton történő indulásról döntés.

Jegyzőkönyv

 

Testületi ülés: 2019. május 29.

1. napirendi pont: Az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosítása. Rendelet. Költségvetési rendelet

2. napirendi pont: Javaslat a 2018. évi költségvetési zárszámadási rendelet és beszámoló jóváhagyására.

3. napirendi pont: Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testületének a forgalomkorlátozás bevezetéséről szóló rendelet megalkotása.

4. napirendi pont: Javaslat a 2018. évi belső ellenőrzési tevékenység végrehajtásáról szóló beszámoló jóváhagyására. Beszámoló. Függelék Nyilvántartás

5. napirendi pont: Beszámoló a 2018. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról. Tátorján Szociális Szolgáltató Intézmény beszámolója.

6. napirendi pont: Beszámoló a Balatonakarattyai Szilfa Óvoda működéséről.

7. napirendi pont: Beszámoló a felnőtt háziorvos tevékenységéről. Beszámoló a gyermek háziorvos tevékenységéről.

8. napirendi pont: Beszámoló a védőnő munkájáról.

9. napirendi pont: A Balatonaarattyai Önkormányzati Szolgáltató Kft. 2018. évi beszámolójának elfogadása.

10. napirendi pont: Döntés a 2019. évi strandjegy árakról.

Jegyzőkönyv

 

Testületi ülés: 2019. május 15.

1. napirendi pont: Döntés a Magyar Falu program keretében kiírásra került MFP-AEE/2019. kódszámú orvosi eszközök fejlesztésének támogatása pályázaton történő indulásról.

2. napirendi pont: Döntés a Magyar Falu Program keretében kiírásra került MFP-NHI/2019. kódszámú Nemzeti és helyi identitástudat erősítése című pályázaton történő indulásról.

3. napirendi pont: Döntés a Balatonakarattya 3470 hrsz-ú ingatlan elővásárlási jogáról.

4. napirendi pont: Döntés a Balatonakarattya 2934/9 hrsz-ú Napfény pavilonsor 3. ingatlan elővásárlási jogáról.

Jegyzőkönyv

 

Testületi ülés: 2019. május 08.

1. napirendi pont: Balatonakarattya Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Közszolgálati Tisztviselők napjáról szóló rendelet megalkotása.

2. napirendi pont: Beszámoló Balatonakarattya Község közbiztonsági helyzetéről.

3. napirendi pont: Döntés a beérkezett civil szervezetek támogatási kérelmeiről.

4. napirendi pont: Magyar Mentőmotoros Szolgálat támogatási kérelme.

5. napirendi pont: Balatonkenesei Pilinszky János Általános Iskola kérelme.

6. napirendi pont: Döntés a hulladékgazdálkodási közbeszerzési pályázatról.

7. napirendi pont: Thököly utcában térburkolattal kialakítandó parkoló építésére beérkezett árajánlat kiválasztása.

8. napirendi pont: Thököly utcában kialakítandó parkoló építésének földmunkálataira beérkezett árajánlat kiválasztása.

9. napirendi pont: Döntés a Bercsényi strand 3534/6 hrsz-ú Kőműves Büfé pályázatáról.

10. napirendi pont: Döntés a Bercsényi strand 3534/6 hrsz-ú Csobi Büfé pályázatáról

11. napirendi pont: Döntés a Bercsényi strand 3534/6 hrsz-ú tetőterasz pályázatáról.

12. napirendi pont: Helyi választási Bizottság póttag választása.

Jegyzőkönyv

Testületi ülés: 2019. április 17.

1. napirendi pont: Balatonakarattya, Bercsényi strand tetőteraszán kialakított vendéglátóegység üzemeltetésére pályázat kiírása.

2. napirendi pont: Balatonakarattya, Bercsényi strandon lévő Kőműves Büfé üzemeltetésére pályázat kiírása

3. napirendi pont: Balatonakarattya, Bercsényi strandon lévő Csobi Büfé üzemeltetésére pályázat kiírása.

Jegyzőkönyv

 

Testületi ülés: 2019. április 03.

1. napirendi pont: VE/53/544/2019. ügyiratszámú törvényességi felhívás megtárgyalása.

2. napirendi pont: VE/53/545/2019. ügyiratszámú törvényességi felhívás megtárgyalása.

3. napirendi pont: Ács Gábor Településfejlesztési Bizottsági tag lemondása.

4. napirendi pont: Balatonakarattya 2239/A hrsz-ú volt Trafóház elővásárlási jogáról történő lemondásról döntés.

Jegyzőkönyv

 

Testületi ülés: 2019. március 27.

1. napirendi pont: Balatonakarattya Helyi Zajvédelméről és a zöldterületek védelméről szóló rendeletének megalkotása.

2. napirendi pont: Beszámoló a civil szervezetek tevékenységéről.

3. napirendi pint: A közfoglalkoztatás 2018. évi tapasztalatai, javaslat a 2019. évi közfoglalkoztatás szervezésére.

4. napirendi pont: Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata.

5. napirendi pont: Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testülete 41/2015.(IV.8.) önkormányzati határozatának visszavonása, hatályon kívül helyezése.

6. napirendi pont: Vízi ugrálóvár üzemeltetési ajánlatáról döntés.

7. napirendi pont: Döntés a Gumirádli szabadstrand pályázatra beérkezett árajánlatokról.

Jegyzőkönyv

 

Testületi ülés: 2019. március 07.

1. napirendi pont: A Gumirádli stranddal kapcsolatos támogatói okirathoz kapcsolódó nyilatkozat aláírásáról döntés.

2. napirendi pont: Bercsényi strand II. ütemének vize blokk felújítására feltételes közbeszerzés kiírása.

Jegyzőkönyv

 

Testületi ülés: 2019. február 27.

1. napirendi pont: Az Önkormányzat 2019. évi költségvetése. Rendelet-tervezet.

2. napirendi pont: Javaslat a polgármester és alpolgármester szabadságolási ütemtervére.

3. napirendi pont: Javaslat Balatonakarattya Község 2019. évi rendezvény tervére.

4. napirendi pont: Döntés a Balaton Keleti Kapuja Turisztikai Egyesület együttműködési megállapodásról.

Jegyzőkönyv

 

Testületi ülés: 2019. február 13.

1. napirendi pont: Az Önkormányzat 2019. évi költségvetése. Önkormányzat - költségvetési tábla Óvoda - költségvetési tábla

2. napirendi pont: Balatoni Bringakör megvalósításához a településrendezési eszközök módosításának folyamatában. Melléklet.

3. napirendi pont: Balatonalmádi Rendőrkapitányságának kérelme.

4. napirendi pont: Döntés a Posta kialakításáról.

Jegyzőkönyv

 

Testületi ülés: 2019. február 04. 

1. napirendi pont: A kötelező felvételt biztosító iskolák körzethatár tervezetének véleményezése. Melléklet.

2. napirendi pont: Pilinszky János Általános Iskola Szülői Munkaközössége által benyújtásra került kérelem megtárgyalása.

3. napirendi pont: Balatonakarattya Állomás utca, Fácános utca, Pusztaszeri utca,Szép utca és Veres Péter utca kiépítésének útépítési tervezési árajánlat kiválasztása. Melléklet.

4. napirendi pont: Döntés a téli rezsicsökkentés kapcsán a tüzelőanyag jogosulthoz történő szállítási költség önkormányzati átvállalásáról.

5. napirendi pont: A Budapest-Balaton kerékpáros útvonal Polgárdi-Balatonakarattya szakaszának megvalósításához a településrendezési eszközök környezeti vizsgálat szükségességének eldöntéséről.

6. napirendi pont: Döntés az Önkormányzat és az E.ON Energiakereskedelmi Kft. között létrejött közvilágítás üzemeltetési szerződés meghosszabbításáról.

7. napirendi pont: Hulladékgazdálkodási közbeszerzés gazdasági szereplőinek meghívása.

Jegyzőkönyv

 

Testületi ülés: 2019. január 24.

1. napirendi pont: A közszolgálati tisztviselők 2019. évi illetményalapjáról szóló rendelet megalkotása. Pályázati kiírás

Jegyzőkönyv

 

Testületi ülés: 2018. december 19.

1. napirendi pont: Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testületének a településkép védelméről és alakításáról szóló rendelet megalkotása.

2. napirendi pont: Hulladékgazdálkodási közbeszerzés gazdasági szereplőinek meghívása.

3. napirendi pont: Partnerségi egyeztetés lezárásáról a településrendezési eszközök módosításának folyamatában.

Jegyzőkönyv

 

Testületi ülés: 2018. december 12.

1. napirendi pont: Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testületének a településkép védelméről és alakításáról szóló rendelet megalkotása.

2. napirendi pont: Balatonakarattya Község Önkormányzat 2019. évi munkaterv I. félévének megtárgyalása.

Jegyzőkönyv

 

Testületi ülés: 2018. december 05.

1. napirendi pont: Döntés a karácsonyi támogatás összegének kifizetéséről.

2. napirendi pont: Döntés céltartalék képzéséről.

3. napirendi pont: Döntés a Balatonakarattyai Szilfa Óvoda kazáncsere beérkezett árajánlatokról.

4. Döntés Balatonkenese Város Önkormányzatával kötendő köztemető fenntartására vonatkozó megállapodásról.

Jegyzőkönyv

 

Testületi ülés: 2018. november 28.

1. napirendi pont: Az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása.

2. napirendi pont: Tájékoztató az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének I-III. negyedéves helyzetéről.

3. napirendi pont: A szociális tűzifa helyi szabályairól szóló rendelet megalkotása.

4. napirendi pont: 2019. évi belső ellenőrzési munkaterv elfogadása.

5. napirendi pont: Hulladékgazdálkodási közbeszerzés kiírása.

6. napirendi pont: Polgármester és alpolgármesterek év végi jutalma.

7. napirendi pont: Településrendezési eszközök módosítása a Budapest-Balaton kerékpáros útvonal Polgárdi-Balatonakarattya szakaszának megvalósításához. 

8. napirendi pont: Polgárőrség címerhasználatához való hozzájárulásról döntés.

9. napirendi pont: Balatonakarattya 2934/7 hrsz. alatt nyilvámntartott 4. és 5. számú pavilon területhasználati díjának mérséklése.

Jegyzőkönyv

 

Testületi ülés: 2018. november 09.

1. napirendi pont: A TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00023 projekt keretében kerékpárforgalmi út építés közbeszerzési eljárásának eredményhirdetése.

Jegyzőkönyv

 

Testületi ülés: 2018. november 07.

1. napirendi pont: Településrendezési eszközök programpontjainak módosítása.

2. napirendi pont: Partnerségi egyeztetés lezárása.

3. napirendi pont: Tervdokumentáció módosítása.

Jegyzőkönyv

 

Testületi ülés: 2018. október 17.

1. napirendi pont: Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testületének a településkép védelméről és alakításáról szóló rendelet megalkotása.

2. napirendi pont: Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testület 62/2018.(VIII.1.) önkormányzati határozatának módosítása.

3. napirendi pont: Településszerkezeti terv módosítása és 4. napirendi pont: Balatonakarattya Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 6/2014.(XII.8.) önkormányzati rendelet módosítása.

5. napirendi pont: Partnerségi egyeztetés lezárása.

6. napirendi pont: Vis maior pályázat benyújtása - települési utak csapadékkár helyreállítása.

7. napirendi pont: Döntés az Urban Family Zrt. által benyújtott kérelemről a konténerkávézó bérleti szerződésének meghosszabbítása tárgyában.

Jegyzőkönyv

 

Testületi ülés: 2018. október 10.

1. napirendi pont: Közmeghallgatás előterjesztése

Jegyzőkönyv

 

Testületi ülés: 2018. szeptember 26.

1. napirendi pont: Döntés a 2019. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való csatlakozásról.

2. napirendi pont: A kötelező felvételt biztosító Általános Iskola körzethatárának véleményezése.

3. napirendi pont: Döntés Balatonakarattya vízkár-elhárítási tervének elkészítéséről.

4. napirend: Döntés a Bercsényi strand felújítás I. ütem többletköltségeiről és a Lidó strand felújítás többletköltségéről.  Melléklet - Bercsényi Melléklet - Lidó

5. napirendi pont: Döntés az önkormányzatok rendkívüli támogatására kiírt pályázaton való indulásról.

6. napirendi pont: Döntés a Balaton Kapuja Polgárőr Egyesület kérelméről.

Jegyzőkönyv

 

Testületi ülés: 2018. szeptember 12.

1. napirendi pont: Közbeszerzési szabályzatról döntés.

2. napirendi pont: Közbeszerzési eljárás lebonyolítása tekintetében a TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00023 azonosító számú projektre beérkezett árajánlatok kiválasztásáról döntés.

3. napirendi pont: Települések, vagy településközpont és lakott területen kívül elérhető lakott településrész közötti kerékpárforgalmi útvonal kialakítása (építési beruházás) a TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00023 projekt kiírása az eljárást megindító felhívásban foglaltak alapján.

4. napirendi pont: Bíráló Bizottság kijelöléséről döntés.

Jegyzőkönyv

 

Testületi ülés: 2018. augusztus 29.

1. napirendi pont: Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testületének a fák védelméről szóló rendelet megalkotása.

2. napirendi pont: 2018. évi munkaterv II. félévének megtárgyalása.

3. napirendi pont: Szociális tűzifa pályázaton történő indulásról döntés.

4. napirendi pont: Iskolabusz működtetéséről döntés.

5. napirendi pont: Balatonakarattya, Koppány sor 3561/1, 3561/2, 3613/7, 3613/8, 3613/9, és a 3615 helyrajzi számú ingatlan területén lévő építkezéssel kapcsolatos településképi tanulmány jóváhagyása.

Jegyzőkönyv

 

Testületi ülés: 2018. augusztus 01.

1. napirendi pont: Dr. Fülöp Zoltán közbeszerző megbízása az új közbeszerzési terv és szabályzat elkészítésére.

2. napirendi pont: Balatonakarattya településrendezési eszközeinek módosítása állami főépítészi eljárás keretében. Szabályozási terv módosítás Településrendezési terv mód.

3. napirendi pont: Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testlete önkormányzati iskolakezdési támogatásáról szóló rendeletének megalkotása.

Jegyzőkönyv

Testületi ülés: 2018. május 30.

1-2. napirendi pont: 2017. évi költségvetés és zárszámadás. Zárszámadási rendelet terv.

3. napirendi pont: Javaslat a 2017. évi belső ellenőrzési tevékenység végrehajtsáról szóló beszámoló jóváhagyására.

4. napirendi pont: Beszámoló a 2017. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról.

5. napirendi pont: Beszámoló Balatonakarattya Község közbiztonsági helyzetéről.

6. napirendi pont: Beszámoló a Balatonakarattyai Szilfa Óvoda működéséről.

7. napirendi pont: Beszámoló a gyermek és felnőtt háziorvos tevékenységéről.

8. napirendi pont: Beszámoló a védőnő munkájáról.

9. napirendi pont: Beszámoló a Balatonfűzfői Hivatásos Tűzoltóparancsnokság tevékenységéről.

10. napirendi pont: A helyi civil szervezetek, egyházak pénzügyi támogatásáról döntés.

11. napirendi pont: Beszámoló a Balatonakarattya Önkormányzati Élelmiszeripari és Kereskedelmi Kft. 2017. évi tevékenységéről.

Jegyzőkönyv

 

Testületi ülés: 2018. május 23.

1. napirendi pont: Balatoni Bringakör - kerékpárút építése tárgyában telekmegosztásról döntés.

Jegyzőkönyv

 

Testületi ülés: 2018. január 25.

1. napirendi pont: Alapvető Jogok Biztosa által küldött jelentés.

2. napirendi pont: Bevándorlás szervező iroda létesítéséről döntés.

Jegyzőkönyv

 

Testületi ülés 2018. május 16. 

1. napirendi pont: Balatonakarattya, Bercsényi strand tetőteraszán kialakított vendéglátóegység üzemeltetésére pályázat kiírása.

2. napirendi pont: Balatonkenesei Református Egyházközösség együttműködési megállapodás aláírásáról döntés.

3. napirendi pont: Balatonakarattya Község Önkormányzatának a strand használatához kapcsolódó lakossági kedvezmény megállapítása.

4. napirendi pont: Az idei évi strandjegy árak meghatározása.

5. napirendi pont: Településszervezési szakértő árajánlatáról döntés.

Jegyzőkönyv

 

Testületi ülés: 2018. április 25.

1. napirendi pont: Balatonakarattya vízkár-elhárítási tervének elkészítéséről döntés.

2. napirendi pont: Beérkezett támogatási kérelmekről döntés: Országos Mentőszolgálat Alapítvány Balatonkenesei Pilinszky János Általános Iskola Dr. Meláth Viola

3. napirendi pont: A 2018. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatási pályázaton történő indulásról döntés.

4. napirendi pont: A 2018. évi lakossági víz-és csatornaszolgáltatás támogatási pályázaton történő indulásról döntés.

Jegyzőkönyv

 

Testületi ülés: 2018. március 21.

1. napirendi pont: A Helyi Választási Bizottság póttagjának lemondása, és új póttag megválasztása.

 Jegyzőkönyv

 

Testületi ülés: 2018. január 17.

1. napirendi pont: A települések, vagy településközpont és lakott területen kívül elérhető lakott településrész közötti kerékpárforgalmi útvonal kialakítása című, TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00023 azonosító számú projekt kapcsánfelmerülő előkészítéssel kapcsolatos tevékenység elvégzésére beérkezett ajánlatok elbírálása.

2. napirendi pont: Balatonakarattya Bercsényi strandon lévő Tengó büfé üzemeltetésére vonatkozó pályázat kiírása.

Jegyzőkönyv

 

Testületi ülés: 2017. december 29.

1. napirendi pont: Településképi Arculati Kézikönyv elfogadásáról döntés.

2. napirendi pont: Balatonkenese Város vízpart-rehabilitációs szabályozási követelményekkel érintett területének lehatárolásáról és vízpartrehabilitációs tanulmánytervének elfogadásáról szóló 14/2005. (IV.21.) TNM rendelet módosítása.

Jegyzőkönyv

 

Testületi ülés: 2017. november 29.

1. napirendi pont: A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata.

2. napirendi pont: 2018. évi belső ellenőrzési terv elfogadása.

3. napirendi pont: A szociális tűzifa helyi szabályairól szóló rendelet megalkotása.

Jegyzőkönyv

 

Testületi ülés: 2017. november 22.

1. napirendi pont: Helyi adórendelet felülvizsgálata.

2. napirendi pont: A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj megállapítására vonatkozó szabályzat módosítása.

3. napirendi pont: Önkormányzati vagyon megosztása tárgyú bírósági tárgyalásra meghatalmazás.

Jegyzőkönyv

 

Együttes bizottsági ülés: 2017. november 22.

1. napirendi pont: Az adórendelet módosításával kapcsolatos javaslattétel.

2. napirendi pont: Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíj megállapításáról szóló szabályzat módosítására javaslattétel.

3. napirendi pont: A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló rendelet módosítására javaslattétel.

Jegyzőkönyv

 

Testületi ülés: 2017. november 20.

1. napirendi pont: A Magyar Turisztikai Ügynökség által kiírt pályázat közbeszerzési eljárásának lezárása.

Jegyzőkönyv

 

Testületi ülés: 2017. november 15.

1. napirendi pont: Balatonakarattya, Kárpátalja és Csittényhegyi utca felújításáról döntés.

2. napirendi pont: Polgármester és alpolgármester év végi jutalma.

Jegyzőkönyv

 

Testületi ülés: 2017. október 25.

1. napirendi pont: Közmeghallgatás.

Jegyzőkönyv

 

Testületi ülés: 2017. szeptember 27.

1. napirendi pont: Az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása. Rendelet-tervezet egységes szerkezetben. Rendelet-tervezet módosító.

2. napirendi pont: Tájékoztató az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról.

3. napirendi pont: Döntés a 2018. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való csatlakozásról.

4. napirendi pont: Balatonfőkajári Közös Önkormányzati Hivatal és a Balatonakarattyai Szilfa Óvoda közötti együttműködési megállapodás megkötéséről döntés feladatellátás megvalósítására.

5. napirendi pont: A kötelező felvételt biztosító Általános Iskola körzethatárának véleményezése.

Jegyzőkönyv

 

Együttes bizottsági ülés: 2017. szeptember 27.

1. napirendi pont: Az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása. Rendelet-tervezet egységes szerkezetben. 

Rendelet-tervezet módosító.

2. napirendi pont: Tájékoztató az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról.

3. napirendi pont: Döntés a 2017. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való csatlakozásról.

Jegyzőkönyv

 

Testületi ülés: 2017. szeptember 20.

1. napirendi pont: Balatonkenese Város Önkormányzatával megkötendő strandüzemeltetési szerződés aláírásáról döntés.

2. napirendi pont: Bercsényi strandon lévő Taslár Henrik Vitorlás Menedék bérleti szerződéséről döntés.

3. napirendi pont: Alpolgármester választása.

4. napirendi pont: Elektromos kisbusz megvásárlásáról döntés.

5. napirendi pont: Önkormányzati vagyon megosztása tárgyú bírósági tárgyalásra meghatalmazás.

6. napirendi pont: Kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek támogatására kiírt pályázaton történő indulásról döntés.

7. napirendi pont: A polgármester és alpolgármester illetményének megállapítása.

8. napirendi pont: A Pénzügyi, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság elnökének megválasztása.

Jegyzőkönyv

 

Testületi ülés: 2017. augusztus 16.

1. napirendi pont: Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló rendelet megalkotása.  Rendelet-tervezet.  Előzetes hatástanulmány.

2. napirendi pont: Települési Arculati Kézikönyv elkészítésére vonatkozó árajánlat elfogadása.

3. napirendi pont: Településfejlesztési Bizottság megszűntetéséről, Pénzügyi és Jogi Bizottság átalakításáról döntés.

4. napirendi pont: Balatonkenese vízpart rehabilitációs szabályozási követelményekkel érintett területének lehatárolásáról és vízpart rehabilitációs tanulmánytervének elfogadásáról szóló 14/2005.(IV.21.) TNM rendelet módosításának kezdeményezéséről.

5. napirendi pont: Kárpátaljai gyermekek üdültetéséről döntés.

6. napirendi pont: Iskolabusz működtetése.

Jegyzőkönyv

 

Testületi ülés: 2017. augusztus 02.

1. napirendi pont: Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testülete önkormányzati iskolakezdési támogatásról szóló rendelet megalkotása. Rendelet-tervezet.

2. napirendi pont: Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2014.(X.27.) önkormányzati rendeletének módosítása a Szervezeti Működési Szabályzatról.  Rendelet-tervezet.  Módosító Rendelet-tervezet.

3. napirendi pont: Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló rendelet megalkotása.  Rendelet-tervezet.  Előzetes hatástanulmány.

4. napirendi pont: Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól szóló rendelet módosítása.  Rendelet-tervezet.  Módosító rendelet-tervezet.

5. napirendi pont: Balatonakarattya 2934/5 hrsz-ú ingatlanon lévő Napfény pavilonsor 4. sz. felépítmény elővásárlási jogáról döntés.

6. napirendi pont: Szociális tűzifa pályázaton történő indulásról döntés.  Pályázati kiírás.  Pályázati adatlap.

7. napirendi pont: Országos Mentőszolgálat Alapítvány támogatási kérelméről döntés.

8. napirendi pont: A Településfejlesztési Bizottság elnök lemondásának tudomásul vétele.

Jegyzőkönyv

 

Testületi ülés: 2017. június 28.

1. napirendi pont: A helyi közutak létesítéséről, korszerűsítéséről, karbantartásáról és üzemeltetéséről szóló rendelet megalkotása.

2. napirendi pont: Bercsényi strandon lévő Taslár Henrik Vitorlás Menedék bérleti szerződéséről döntés.

3. napirendi pont: 2017. évi munkaterv II. félévének megtárgyalása.

Jegyzőkönyv

 

Testületi ülés: 2017. június 21.

1. napirendi pont: Balatonakarattya Község Önkormányzata Helyi Építési Szabályzatának megállapításáról szóló 6/2014.(XII.8.) önkormányzati rendelet módosítása, határozathozatal. Rendelet.

2. napirendi pont: Mohácsibe Kft. egyedi szálláshely kialakítása tárgyában támogatói nyilatkozat.

3. napirendi pont: Feind Péter egyedi szálláshely kialakítása tárgyában támogatói nyilatkozat.

4. napirendi pont: Tárgyalásos közbeszerzési kiírás a "Balatoni strandok fejlesztése című, BTSP-1.1-2016 kódszámú támogatási konstrukcióra.

5. napirendi pont: Településképi Arculati Kézikönyv elkészítése tárgyában döntéshozatal.

6. napirendi pont: Gumirádli strandon gyermekpancsoló vízjogi létesítéséről döntéshozatal.

7. napirendi pont: Balatonkenese 3534/3 hrsz-ú és a Balatonkenese 3529 hrsz-ú ingatlanok bérbevételéről és bérbeadásáról döntéshozatal.

8. napirendi pont: Elektromos kisbusz bérléséről döntéshozatal.

9. napirendi pont: Urban Family Zrt-vel a konténerkávézó elhelyezésére és bérletére kötendő bérleti szerződés megkötéséről határozathozatal.

Jegyzőkönyv

 

Testületi ülés: 2017. május 31.

1. napirendi pont: Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015. (VIII.17.) nemzeti vagyonáról szóló önkormányzati rendelet módosítása.

2. napirendi pont: Beszámoló a Balatonakarattyai Szilfa Óvoda működéséről.

3. napirendi pont: Beszámoló a gyermek és felnőtt háziorvos tevékenységéről. (felnőtt) Beszámoló a gyermek háziorvos tevékenységéről.

4. napirendi pont: Beszámoló a védőnő munkájáról.

5. napirendi pont: Beszámoló a Balatonakarattya Önkormányzati Élelmiszeripari és Kereskedelmi Kft. 2016. évi tevékenységéről. Beszámoló.

6. napirendi pont: Balatonakarattya Község Önkormányzatának a strand használatához kapcsolódó lakossági kedvezmény megállapítása.

7. napirendi pont: A helyi civil szervezetek, egyházak pénzügyi támogatásáról döntés.  

8. napirendi pont: A Zentai-Sport Kft-vel strandkézilabda versenyek megszervezésére és lebonyolítására kötött használati szerződés meghosszabbításának megtárgyalása.

Jegyzőkönyv

 

Rendkívüli bizottsági ülés: 2017. május 31.

1. napirendi pont: A helyi civil szervezetek, egyházak pénzügyi támogatásáról döntés.

Jegyzőkönyv

 

Testületi ülés: 2017. május 24.

1. napirendi pont: Beszámoló a 2016. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról. Önkormányzati beszámoló.

2. napirendi pont: Javaslat a 2016. évi költségvetési zárszámadási rendelet és beszámoló jóváhagyására. Rendelet-tervezet

3. napirendi pont: Strandbelépő árak meghatározása. (Bercsényi strand) Lidó strand jegyárak.

4. napirendi pont: Balatonakarattyai Szilfa Óvoda Alapító Okiratának módosítása, és egységes szerkezetének elfogadásáról döntés. Alapító Okirat.  Módosító Okirat.

5. napirendi pont: Gumirádli strandon (3499/6 hrsz.) lévő büfé üzemeltetésére kiírt pályázat elbírálása.

6. napirendi pont: Pályázat benyújtása rendkívüli önkormányzati támogatásra.

Jegyzőkönyv.

 

Rendkívüli bizottsági ülés: 2017. május 24.

1. napirendi pont: Javaslat a 2016. évi mköltségvetési zárszámadási rendelet és beszámoló jóváhagyására.

2. napirendi pont: Strandbelépő árak meghatározása. Bercsényi strand Lidó strand jegyárak

3. napirendi pont: Beszámoló a strandok és pályázatok helyzetéről.

Jegyzőkönyv

 

Testületi ülés: 2017. május 04.

1. napirendi pont: Gumirádli strandon (3499/6 hrsz.) lévő büfé üzemeltetésére kiírt pályázat érvénytelenné nyilvánítása, és új pályázat kiírása.

2. napirendi pont: Balatonakarattya Önkormányzati Kft. ügyvezetőjének kinevezése.

3. napirendi pont: Feltételes közbeszerzési pályázat kiírása a Bercsényi és Lidó strand vonatkozóan, valamint a vis maior keretében benyújtott pályázatra.

Jegyzőkönyv

 

Testületi ülés: 2017. április 26.

1. napirendi pont: Az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosítása.  Költségvetés rendelet-tervezet és mellékletei

2. napirendi pont: Javaslat a 2016. évi költségvetési zárszámadási rendelet és beszámoló jóváhagyására.  Rendelet-tervezet.

3. napirendi pont: Javaslat a 2016. évi belső ellenőrzési tevékenység végrehajtásáról szóló beszámoló jóváhagyására.

4. napirendi pont: Beszámoló adó tartozások alakulásáról, az ezzel kapcsolatos feladatokról.

5. napirendi pont: Beszámoló Balatonakarattya Község közbiztonsági helyzetéről.

6. napirendi pont: Beszámoló a Balatonfűzfői Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2016. évi tűzvédelmi tevékenységéről.

7. napirendi pont: Balatonakarattya Szilfa Óvoda Alapító Okiratának módosítása.

Jegyzőkönyv

 

Rendkívüli testületi ülés: 2017. április 12.

1. napirendi pont: Partvédműben keletkezett jégkár miatti vis maior pályázat benyújtása.

2. napirendi pont: A Magyar Turisztikai Ügynökség által kiírt Balatoni strandok fejlesztése című BTSP-1.1-2016. kódszámú pályázaton történő indulásról döntés.

3. napirendi pont: A Bercsényi strand tervezői árajánlatának kiválasztása.

4. napirendi pont: A strandok nyitásának meghatározása.

5. napirendi pont: A Bercsényi strand stég engedélyezési eljárásának megindítása.

Jegyzőkönyv

 

Rendkívüli bizottsági ülés: 2017. április 12.

1. napirendi pont: Partvédműben keletkezett jégkár miatti vis maior pályázat benyújtása.

Jegyzőkönyv

 

Rendkívüli testületi ülés: 2017. április 05.

1. napirendi pont: Pályázat benyújtása rendkívüli önkormányzati támogatásra.

2. napirendi pont: Balatonkenesei Pilinszkí János Általános Iskola kérelme.

3. napirendi pont: Háziorvosi Központi Ügyelet ügye.  Megállapodás tervezet.

4. napirendi pont: A 2017. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatási pályázaton történő indulásról döntés.

5. napirendi pont: Balatonakarattya 3534/6 hrsz-ú ingatlanon lévő ún.: "Kőműves Étterem" felépítmény megvétele.

6. napirendi pont: Változási vázrajz benyújtásáról döntés.  1. melléklet 2. melléklet

7. napirendi pont: Rákóczi parkban lévő konténerkávézó elhelyezése.

Jegyzőkönyv

 

Testületi ülés: 2017. március 30.

1. napirendi pont: Az Önkormányzat 2017. évi költségvetése. 

Rendelet tervezet az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről 1. melléklet 1/A melléklet 1/B. melléklet 2. melléklet 2/A. melléklet 2/B. melléklet 3. melléklet 4. melléklet  5. melléklet 6. melléklet 7. melléklet 8. melléklet 9. melléklet 10. melléklet

2. napirendi pont: Javaslat a polgármester és alpolgármester szabadságolási ütemtervére.

3. napirendi pont: Javaslat Balatonakarattya Község 2017. évi rendezvény tervére.

4. napirendi pont: Beszámoló a civil szervezetek tevékenységéről.

5. napirendi pont: Lantos András József földhasználati jog bejegyzésére irányuló kérelme.

6. napirendi pont: Partalja Tájvédő Egylet javaslatáról helyi jelentőségű természetvédelmi területté nyilvánításáról döntés.

7. napirendi pont: Gumirádli strandon (3499/6 hrsz.) lévő büfé üzemeltetésére pályázat kiírása.

8. napirendi pont: A közterület-használat engedélyezéséről szóló 8/2014.(XII.17.) önkormányzati rendelet módosítása. Rendelet-tervezet

9. napirendi pont: Balaton Keleti Kapuja Turisztikai Egyesület együttműködési megállapodásról döntés.

Jegyzőkönyv

 

Rendkívüli bizottsági ülés: 2017. március 14.

1. napirendi pont: Az Önkormányzat 2017. évi kötlségvetése.

Jegyzőkönyv

 

Rendkívüli testületi ülés: 2017. február 15.

1. napirendi pont: A kötelező felvételt biztosító iskolák körzethatár tervezetének véleményezése.  Melléklete

2. napirendi pont: KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 azonosító jelű "Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez" című felhívás alapján támogatási kérelem benyújtásához.

3. napirendi pont: Fogászati alapellátási szerződés megkötése.

4. napirendi pont: Beérkezett támogatási kérelmek megtárgyalása.

5. napirendi pont: Balatonakarattya Község Önkormányzata nemzeti vagyonárólszóló rendelet módosítása.

6. napirendi pont: A településrendezési eszközök egyszerűsített eljárással történő módosításának, lezáró határozatainak meghozatala.

Jegyzőkönyv

 

Rendkívüli bizottsági ülés: 2017. február 02.

1. napirendi pont: A 2017. évi munkaterv megbeszélése, elfogadása.

Jegyzőkönyv

 

Testületi ülés: 2017. január 25.

1. napirendi pont: Tájékoztatás az Önkormányzat pénzügyi helyzetéről.  1. melléklet 2. melléklet 3. melléklet

2. napirendi pont: Előterjesztés a Község 2017. évre vonatkozó fejlesztési projektjeiről.

3. napirendi pont: A közfoglalkoztatás 2016. évi tapasztalatai, javaslat a 2017. évi közfoglalkoztatás szervezésére.

Jegyzőkönyv

 

Rendkívüli testületi ülés: 2017. január 18.

1. napirendi pont: A polgármester és alpolgármester illetményének megállapítása.

Jegyzőkönyv

 

Rendkívüli együttes bizottsági ülés: 2017. január 18.

1. napirendi pont: Tájékoztatás az Önkormányzat pénzügyi helyzetéről.  1. melléklet  2. melléklet  3. melléklet

2. napirendi pont: Előterjesztés a Község 2017. évre vonaktozó fejlesztési projektjeiről.

Jegyzőkönyv

Archívum