Rendeletek

 

Közművelődési rendelet

 

A forgalmi rend bevezetéséről szóló rendelet:

Balatonakarattya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2019.(VI.11.) önkormányzati rendelete a forgalmi rend bevezetésérőlLakossági és vendégkártya kérelem

 

Fák védelméről szóló rendelet:

Balatonakarattya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2018. (VIII.31.) önkormányzati rendelete a fák védelméről

 

Helyi civil szervezetek, egyházak pénzügyi támogatásáról szóló rendelet:

Balatonakarattya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015.(V.20.) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek, egyházak pénzügyi támogatásáról

 

Költségvetésről szóló rendelet:

Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021.(III.12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2020.(II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

 

Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2019.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2020.(VII.15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2020. (VII.15.) önkormányzati rendelete a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról

 

Zajrendelet: 

Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2019. (III.27.) önkormányzati rendelete a helyi zajvédelemről és zöldterületek védelméről

 

Közterület-használat engedélyezéséről szóló rendelet:

Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(XII.17.) önkormányzati rendelete a közterület-használat engedélyezéséről

 

Balatonakarattya Község nemzeti vagyonáról szóló rendelet:

Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015. (VIII.17.) önkormányzati rendelete Balatonakarattya Község nemzeti vagyonáról

Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2017. (V.31.) önkormányzati rendelete a Balatonakarattya Község nemzeti vagyonáról szóló 12/2015. (VIII.17.) önkormányzati rendelete módosításáról

 

Helyi közutak létesítéséről, korszerűsítéséről, karbantartásáról és üzemeltetéséről szóló rendelet:

Balatonakarattya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2017.(VI.28.) önkormányzati rendelete a helyi közutak létesítéséről, korszerűsítéséről, karbantartásáról és üzemeltetéséről

  

Szervezeti és Működési Szabályzat:

Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti Működési Szabályzatáról szóló 1/2014.(X.27.) önkormányzati rendelete 

 

Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól szóló rendelet:

Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015.(III.30.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól

Településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló rendelet:

Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2017.(VIII.16.) önkormányzati rendelete a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól 

 

Helyi adókról szóló rendelet:

Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014.(X.31.) önkormányzati rendelete a helyi adókról

 

Települési adóról szóló rendelet:

Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testületének a települési adóról szóló 16/2020.(XI.25.) önkormányzati rendeletének módosítása

 

Pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló rendelet:

Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2021.(VIII.25.) önkormányzati rendelet módosítása a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról

 

Szociális tűzifa szabályairól szóló rendelet:

Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2020.(X.21.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa helyi szabályairól

Települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról és a közterületek tisztántartásáról szóló rendelet:

Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016. (I.27.) önkormányzati rendelete a települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról és a közterületek tisztántartásáról szóló 7/2015. (V.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2015.(V.13.) önkormányzati rendelete a települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról és a közterületek tisztántartásáról

 

Önkormányzati címek, díjak, elismerések alapításáról és az adományozásáról szóló rendelet:

Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2016. (XI.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzati címek, díjak, elismerések alapításáról és az adományozás rendjéről

 

Díszpolgári cím és érdemérem alapításáról, adományozásáról szóló rendelet:

Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testülete 22/2015. (XII.30.) önkormányzati rendelete díszpolgári cím és érdemérem alapításáról, adományozásáról

Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2020.(IX.30.) önkormányzati rendelete a díszpolgári cím és érdemérem alapításáról, adományozásáról szóló 22/2015.(XII.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

Egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló rendelet:

Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2016. (XII.16.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról

 


Településkép védelméről és alakításáról szóló rendelet:

Balatonakarattya Község Önkormányzat Képvoiselő-testületének 9/2018.(XII.19.) önkormányzati rendelete a településkép védelméről és alakításáról

 

Helyi Építési Szabályzat és mellékletei:

Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (XII.08.) önkormányzati rendelete Balatonakarattya Község Helyi Építési Szabályzatának megállapításáról

 

Külterület szab. táblázat

Övezeti terv 1. sz. szelvény

Övezeti terv 2. sz. szelvény

ÖT/1/2016mód

ÖT/2/2016mód

ÖT/3/2016mód

Szabályozási terv jelkulcs

Szabályozási terv szelvényezés

Szabályozási terv 1.

Szabályozási terv 2.

Szabályozási terv 3.

Szabályozási terv 4.

Szabályozási terv 5.

Szabályozási terv 6.

Szabályozási terv 7.

Szabályozási terv 8.

Szabályozási terv 9.

Szabályozási terv 10.

Szabályozási terv 11.

Szabályozási terv 12.

Szabályozási terv 13.

Szabályozási terv 13.+

Szabályozási terv 14.

Szabályozási terv 15.

Szabályozási terv 16.

Szabályozási terv 16.+

Szabályozási terv 17.

SZT/1/2016mód

SZT/2/2016mód

SZT/3/2016mód

SZT/4/2016mód

SZT/5/2016mód

SZT/6/2016mód

SZT/7/2016mód

SZT/8/2016mód

SZT/1/2017mód

SZT/2/2017mód

SZT/3/2017mód

SZT/4/2017mód

SZT/5/2017mód

SZT/6/2017mód

SZT/7/2017mód

SZT/8/2017mód

SZT/1/2020mód

SZTm/2019/BBk

 


Anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő díj mértékéről szóló rendelet:

3/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről

 

Avar és növényi hulladék égetéséről szóló rendelet:

Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2020. (IX.25.) önkormányzati rendelete az avar és növényi hulladék égetéséről szóló 8/2015. (V.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

8/2015. (V.13.) önkormányzati rendelete az avar és növényi hulladék égetéséről

 

Talajterhelési díjról szóló rendelet:

 15/2015. (VIII.31.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról

 

Kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről szóló rendelet:

19/2015. (XI.26.) önkormányzati rendelete a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről

  

Partnerségi egyeztetés szabályairól szóló rendelet:

20/2015. (XII.28.) önkormányzati rendelete a partnerségi egyeztetés szabályairól

 

Közterület elnevezés, átnevezés és házszámozásról szóló rendelet:

21/2015. (XII.30.) önkormányzati rendelete a közterület elnevezés, átnevezés és házszámozás rendjéről

 

 


 

Határozatok és előterjesztések

 

2021. augusztus 25.

1. napirendi pont: Balatonakarattya Község Önkormányzata Polgármesterének a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 5/2020. (VI.2.) önkormányzati rendeletének felülvizsgálata. Melléklet

2. napirendi pont: Iskolabusz működtetéséről döntés.

3. napirendi pont: Döntés a szociális tűzifa pályázaton történő indulásról.

4. napirendi pont: Döntés a közösségi temető kialakításának környezetrendezési tanulmánytervéről. "A" terv "B" terv

Jegyzőkönyv

 

2021. július 15.

1. napirendi pont: Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi zajvédelemről és zöldterületek védelméről szóló 3/2019.(III.27.) önkormányzati rendeletének felülvizsgálata.

2. napirendi pont: Balatonakarattyai Szilfa Óvoda intézményvezetői pályázatának kiírása.

3. napirendi pont: Döntés a Magyar Falu Program keretében felajánlott ingatlanok önkormányzati tulajdonba kerülésének támogatásáról.

4. napirendi pont: Balatonakarattya, Állomás utcai körforgalomnál térfigyelő kamerarendszer kiépítése.

Jegyzőkönyv 

 

2021. június 16. rendkívüli ülés:

1. napirendi pont: Döntés a Balatonakarattya 3534/6 helyrajzi számú ingatlanon lévő felépítmény elővásárlási jogáról.

2. napirendi pont: Döntés a Balatonakarattya 2934/7 helyrajzi számú ingatlanon lévő felépítmény elővásárlási jogáról

3. napirendi pont: A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRA VONATKOZÓ MÓDOSÍTÁSI JAVASLAT MEGTÁRGYALÁSA

Jegyzőkönyv

2021. június 09. polgármesteri döntés:

Előterjesztés - Közművelődési rendelet 

Előterjesztés - A Pilinszky János Általános Iskola Szülői Munkaközösség elnöke által benyújtott kérelem megtárgyalása Határozat

 2021. június 02. polgármesteri döntés:

Előterjesztés - BALA LIGET KFT. BALATONAKARATTYA KOPPÁNY SOR 1. (VOLT VITUKI ÜDÜLŐ) TERÜLETÉVEL KAPCSOLATOS HÉSZ MÓDOSÍTÁS Tervdokumentáció Határozat

 

 

2021. május 19. polgármesteri döntés:

Előterjesztés - A BALA LIGET KFT. BALATONAKARATTYA KOPPÁNY SOR 1. (VOLT VITUKI ÜDÜLŐ) TERÜLETÉVEL KAPCSOLATOS HÉSZ MÓDOSÍTÁS Határozat

Előterjesztés - A 2021. ÉVI LAKOSSÁGI VÍZ- ÉS CSATORNASZOLGÁLTATÁS TÁMOGATÁSI PÁLYÁZATON TÖRTÉNŐ INDULÁSRÓL DÖNTÉS Határozat

Előterjesztés - BALATONAKARATTYAI SZILFA ÓVODA SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZMSZ Határozat

 

2021. április 29. polgármesteri döntés:

Előterjesztés - BALATONAKARATTYA 2934/7 HRSZ-Ú INGATLAN ELŐVÁSÁRLÁSÁRÓL SZÓLÓ DÖNTÉS MEGHOZATALA Határozat

 

2021. április 21. polgármesteri döntés:

Előterjesztés - Döntés a Balatonakarattya Balaton Kapuja Polgárőr Egyesület kérelméről   Határozat

Előterjesztés - A BALA LIGET KFT. BALATONAKARATTYA KOPPÁNY SOR 1. (VOLT VITUKI ÜDÜLŐ) TERÜLETÉVEL KAPCSOLATOS HÉSZ MÓDOSÍTÁS  Határozat  Tanulmányterv

 

2021. április 14. Polgármesteri döntés:

Előterjesztés - Balatonakarattya 2934/7 hrsz-ú ingatlan elővásárlásáról szóló döntés meghozatala.  Határozat

2021. április 07. Polgármesteri döntés:

Előterjezstés - "2021. évi Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása - Belterületi utak, járdák, hidak felújítása" támogatására szolgáló pályázaton történő indulás Határozat

 

2021. március 31. Polgármesteri döntés:

Előterjesztés - Helyi Esélyegyenlőségi Program Határozat

 

2021. március 12. Polgármesteri döntés:

Előterjesztés - Költségvetés Mellékletek

Előterjesztés - Polgármesteri beszámoló Határozat

 

2021. március 10. Polgármesteri döntés:

Előterjesztés - "2021. évi Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása - Belterületi utak, járdák, hidak felújítása" támogatására szolgáló pályázaton történő indulás Határozat

Előterjesztés - elővásárlás  Határozat

 

2021. február 19. Polgármesteri döntés:

Előterjesztés - Bíráló Bizottság kijelöléséről döntés Határozat

Előterjesztés - Balatonakarattya Állomás és Csittényhegyi állomás építése tárgyában környezeti vizsgálat szükségességének megítélése Határozat

 

2021. február 10. Polgármesteri döntés:

Előterjesztés - elővásárlás Határozat

Előterjesztés - Településszerkezeti terv módosításának elfogadása. Határozat

Előterjesztés - Hulladékgazdálkodási közbeszerzés megindítása Határozat

Előterjesztés - Közbeszerzés megindítása   Határozat

 

2021. február 01. Polgármesteri döntés:

Előterjesztés - vagyonnyilatkozattételi kötelezettség  Határozatok

 

2021. január 28. Polgármesteri döntés:

Előterjesztés - Adórendelet módosítása Adórendelet módosítása 

 

2021. január 27. Polgármesteri döntés

Előterjesztés - 2019. évi maradvány

Előterjesztés - Balatonakarattya vasútállomás rekonstrukciójával kapcsolatos partnerségi egyeztetés lezárása.

Határozatok

 

2021. január 20. Polgármesteri döntés:

Előterjesztés - Borbély Zoltán r. alezredes rendőrségi főtanácsos kinevezésének véleményezése.

Előterjesztés - A kötelező felvételt biztosító iskolák körzethatár tervezetének véleményezése.

Előterjesztés - Lidó strand IV. ütemének Infrastruktúra és szolgáltatásfejlesztés közbeszerzés kiírása.

Előterjesztés - Bercsényi strand IV. ütemének Infrastruktúra és szolgáltatásfejlesztés közbeszerzés kiírása.

Határozatok

 

2021. január 14. Polgármesteri döntés

Előterjesztés - Balatonakarattya vasútállomás rekonstrukciójával kapcsolatos HÉSZ módosítás.

Előterjesztés - elővásárlás

Határozatok

2020. november 30. Polgármesteri döntés:

Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 3/2014. (X.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

2020. november 25. Polgármesteri döntések:

A helyi környezet védelméről és a településkép tisztaságáról szóló 8/2015. (V.13.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése.

Települési adóról szóló rendelet megalkotása.

2021. évi belső ellenrőzési terv jóváhagyása

Alpolgármesterek év végi jutalma.

Határozatok

 

Közmeghallgatás: 2020. november 04.

Jegyzőkönyv

 

Testületi ülés 2020. október 28.

1. napirendi pont: Döntés a gyermekek és fiatalkorúak és az öregségi nyugdíjban részesülők karácsonyi támogatásának összegéről.

Jegyzőkönyv 

 

Testületi ülés: 2020. október 21.

1. napirendi pont: A szociális tűzifa helyi szabályairól szóló rendelet megalkotása. Előzetes hatástanulmány

2. napirendi pont: Döntés a központi háziorvosi ügyelettel kapcsolatosan.

3. napirendi pont: Döntés a Balatonalmádi Rendőrkapitányság tevékenységének anyagi támogatásáról.

4. napirendi pont: Döntés a Közösségi Ház kivitelezésére beérkezett árajánlat kiválasztásáról.

5. napirendi pont: Döntés a rézsűkaszára beérkezett árajánlat kiválasztásáról.

Jegyzőkönyv

 

Testületi ülés: 2020. szeptember 30.

1-2. napirendi pont: Tájékoztató az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról. Rendelet tervezet.

3. napirendi pont: Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testület 22/2015. (XII.30.) önkormányzati rendeletének felülvizsgálata a díszpolgári cím és érdemérem alapításáról, adományozásáról.

4. napirendi pont: A kötelező felvételt biztosító Általános Iskola körzethatárának véleményezése.  Körzethatárok

5. napirendi pont: Beszámoló a strandok működéséről.

6. napirendi pont: Beszámoló a Balatonakarattyai Önkormányzati Szolgáltató Kft. 2019. évi tevékenységéről.

7. napirendi pont: Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata.

8. napirendi pont: Balatonakarattyai Szilfa Óvoda 2020/2021. nevelési évre vonatkozó munkatervének jóváhagyása.

Jegyzőkönyv

 

Testületi ülés: 2020. szeptember 16.

1. napirendi pont: Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testületének a Balatonakarattya Helyi Építési Szabályzatáról szóló 6/2014. (XII.08.) önkormányzati rendelet módosítása. Melléklet

2. napirendi pont: Döntés a "Balatoni Bringakör, Balatonakarattya-Siófok közötti szakasz megvalósítási ügye" - Balatonkenese természetben Balatonakarattya belterület 2934/2 hrsz. és 2935 hrsz. alatti ingatlanokat érintő területrészek állami tulajdonba adásáról.

3. napirendi pont: Döntés a "Budapest-Balaton kerékpáros útvonal Székesfehérvár-Balatonakarattya szakasz fejlesztési ügye" - Balatonkenese, természetben Balatonakarattya külterület 0201/2 hrsz. és 0202 hrsz. alatti ingatlanokat érintő területrészek tulajdonba adásáról.

4. napirendi pont: A Balatoni Bringakörre vonatkozóan benyújtott három terv tervezetének megtárgyalása.

5. napirendi pont: Döntés a Balatonkenese, természetben Balatonakarattya 2359/4 hrsz-ú ingatlan művelési ág módosításáról.

6. napirendi pont: Döntés a 2021. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való csatlakozásról.

Jegyzőkönyv

Testületi ülés: 2020. szeptember 02.

1. napirendi pont: Döntés Balatonakarattya Község településszerkezeti tervének elfogadásáról. Melléklet

2. napirendi pont: Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testületének a Balatonakarattya Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 6/2014. (XII.08.) önkormányzati rendelet módosítása.

Jegyzőkönyv

Testületi ülés: 2020. augusztus 26.

1. napirendi pont: Balatonakarattyai Szilfa Óvoda óvodai gyermekétkeztetés térítési díjának felülvizsgálata.

2. napirendi pont: Döntés a Magyar Falu Program keretében benyújtandó pályázatokról.

3. napirendi pont: Intelligens gyalogos átkelőhely kialakításáról döntés.

Jegyzőkönyv

 

Testületi ülés: 2020. augusztus 12.

1. napirendi pont: Balatonakarattya településrendezési eszközök módosítás (kiemelt fejlesztési területre vonatkozóan) környezeti vizsgálat lefolytatása szükségességének eldöntéséről. Határozat-tervezet.

2. napirendi pont: Balatonakarattya Önkormányzat Képviselő-testülete önkormányzati iskolakezdési támogatásáról szóló rendeletének megalkotása.

3. napirendi pont: Döntés a szociális tűzifa pályázaton történő indulásról.

4. napirendi pont: Döntés az iskolabusz működtetéséről.

Jegyzőkönyv

 

Testületi ülés: 2020. július 29.

1. napirendi pont: Döntés a Balatonakarattya 2361 hrsz-ú terület kiemelt fejlesztési területté nyilvánításáról. MFP2020

2. napirendi pont: Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testületének a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól szóló 5/2015. (III.30.) önkormányzati rendelet módosítása.

3. napirendi pont: Balatonkenese Város Önkormányzatának kérelméről döntés a Bezerédj strandon lévő vizesblokk épületek építésének tárgyában.

4. napirendi pont: Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 72/2017. (V.31.) önkormányzati határozatának visszavonása.

Jegyzőkönyv

 

Testületi ülés: 2020. július 15.

1. napirendi pont: Az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosítása.

2. napirendi pont: Javaslat a 2019. évi költségvetési zárszámadási rendelet és beszámoló jóváhagyására.

3. napirendi pont: Javaslat a 2019. évi belső ellenőrzési tevékenység végrehajtásáról szóló beszámoló jóváhagyására.

4. napirendi pont: Belső kontrollrendszer működéséről szóló nyilatkozat.

5. napirendi pont: Katolikus Karitasz által benyújtott kérelemről döntés.

6. napirendi pont: Második féléves munkaterv elfogadása.

Jegyzőkönyv

 

Testületi ülés: 2020. július 02.

1. napirendi pont: A 2020. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatási pályázaton történő indulásról döntés.

Jegyzőkönyv

 

Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármesterének 59/2020. (VI. 17.) határozata

Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármesterének 58/2020. (VI. 17.) határozata

Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármesterének 57/2020. (VI. 17.) határozata

Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármesterének 56/2020. (VI. 17.) határozata

Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármesterének 55/2020. (VI. 17.) határozata

Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármesterének 54/2020. (VI. 17.) határozata

 

Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármesterének 53/2020. (VI. 10.) határozata

Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármesterének 52/2020. (VI. 10.) határozata

 

Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármesterének 51/2020. (VI.3.) határozata

Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármesterének 48/2020. (VI.3.), 49/2020. (VI.3.), 50/2020. (VI.3.) határozata a Központi Orvosi Ügyelet tárgyában

Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármesterének 5/2020.(VI.2.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról

 

Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármesterének 47/2020. (V. 27.) határozata

Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármesterének 46/2020. (V. 27.) határozata

 

Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármesterének 45/2020. (V. 25.) határozata

Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármesterének 44/2020. (V. 25.) határozata

 

Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármesterének 43/2020. (V. 11.) határozata

Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármesterének 42/2020. (V. 11.) határozata

 

Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármesterének 41/2020. (V. 6.) határozata

Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármesterének 40/2020. (V. 6.) határozata

Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármesterének 39/2020. (V. 6.) határozata

Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármesterének 38/2020. (V. 6.) határozata

Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármesterének 37/2020. (V. 6.) határozata

Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármesterének 36/2020. (V. 6.) határozata

 

Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármesterének 35/2020. (IV. 29.) határozata

Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármesterének 34/2020. (IV. 29.) határozata

 

Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármesterének 33/2020. (IV. 22.) határozata

Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármesterének 32/2020. (IV. 22.) határozata

Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármesterének 31/2020. (IV. 22.) határozata

 

Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármesterének 30/2020. (IV. 15.) határozata

Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármesterének 29/2020. (IV. 15.) határozata

 

Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármesterének 28/2020. (IV. 8.) határozata

 

 

Testületi ülés: 2020. március 18.

1. napirendi pont: Döntés a Balatonakarattya Balaton Kapuja Polgárőr Egyesület által benyújtott kérelemről.

2. napirendi pont: Döntés a Balatonakarattya 2359/4 hrsz-ú terület kiemelt fejlesztési területté nyilvánításáról.

Jegyzőkönyv

 

Testületi ülés: 2020. február 26. 

  

Testületi ülés: 2020. február 19.

1. napirendi pont: Döntés seprőgép vásárlásának tárgyában.

2. napirendi pont: Döntés a Balatonakarattyai Önkormányzati Kft. ügyvezetőjének tekintetében.

3. napirendi pont: Döntés ingatlanforgalmi-könyvszakértő megbízásáról a vagyonmegosztási eljárás tekintetében.

Jegyzőkönyv

Testületi ülés: 2020. február 12.

1. napirendi pont: Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezet megtárgyalása.  Rendelet-tervezet.

2. napirendi pont: A forgalmi rend bevezetéséről szóló rendelet módosítása.

3. napirendi pont: Döntés a Rákóczi u. járdafelújításra beérkezett pályázatokról.

4. napirendi pont: Döntés a Bercsényi strand felújítás II. ütem kivitelezési munkálataihoz beérkezett árajánlatokról.

Jegyzőkönyv

Testületi ülés: 2020. január 22.

1. napirendi pont: Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2019. (VI.11.) forgalmi rend bevezetéséről szóló rendeletének módosítása. Előzetes hatástanulmány

2. napirendi pont: Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014. (XII.10.) közterület-használat engedélyezéséről szóló rendeletének módosítása. Előzetes hatástanulmány

3. napirendi pont: Az elkészített Vízügyi Igazgatóság által elfogadott vízkár elhárítási terv jóváhagyása.

4. napirendi pont: A Pilinszky János Általános Iskola Szülői Munkaközössége által benyújtott kérelem megtárgyalása.

Jegyzőkönyv

 

Testületi ülés: 2020. január 15.

1. napirendi pont: Balatonakarattya Község Önkormányzat 2020. évi munkaterv I. félévének megtárgyalása.

2. napirendi pont: 2020. évi belső ellenőrzési terv elfogadása.

3. napirendi pont: 2020-2023. évekre vonatkozó belső ellenőrzési stratégiai terv.

4. napirendi pont: Balatonakarattya, Késmárk utca és Ybl Miklós utca közötti szakaszára vonatkozó kérelem elbírálása.

Jegyzőkönyv

Testületi ülés: 2019. november 27.

1. napirendi pont: a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 2/2015.(II.26.) önkormányzati rendelet módosítása. Előzetes hatástanulmány

Jegyzőkönyv

 

Testületi ülés: 2019. november 20.

Jegyzőkönyv

Testületi ülés: 2019. november 20.

1. napirendi pont: Döntés kiemelkedő sportteljesítmény elismeréséről.

2. napirendi pont: Tájékoztató az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének I-III. negyedéves helyzetéről és az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosítása.  Rendelet.

3. napirendi pont: A Balaton vízparti területei közcélú terület-felhasználási tervének szakmai egyeztetése.

4. napirendi pont: Polgármester és az alpolgármesterek év végi jutalma.

5. napirendi pont: Közös Hivatal csatlakozásáról szóló döntés meghozatala.

Jegyzőkönyv

 

Testületi ülés: 2019. november 06.

1. napirendi pont: Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(XII.10.) közterület-használat engedélyezéséről szóló rendeletének felülvizsgálata.  Előzetes hatástanulmány

2. napirendi pont: Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 3/2014.(X.31.) önkormányzati rendeletének felülvizsgálata.Előterjesztés.

3. napirendi pont: A szociális tűzifa helyi szabályairól szóló rendelet megalkotása. Előzetes hatástanulmány.

4. napirendi pont: A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 2/2015.(II.26.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata. Előzetes hatástanulmány

Jegyzőkönyv

 

Alakuló ülés: 2019. október 21.

1. napirendi pont: A Helyi Választási Bizottság tájékoztatója a választási eredményről, megbízólevelek átadása.

2. napirendi pont: Az önkormányzati képviselők eskütétele.

3. napirendi pont: A polgármester eskütétele.

4. napirendi pont: Alpolgármester választásSzavazás eredményét megállapító jegyzőkönyv.

5. napirendi pont: A polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása.

6. napirendi pont: Az alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása.

7. napirendi pont: Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(X.27.) Szervezeti Működési Szabályzatáról szóló rendeletének módosítása.

8. napirendi pont: Bizottságok és tagjainak megválasztása.

9. napirendi pont: Bizottsági tagok tiszteletdíjának megállapítása.

Jegyzőkönyv

 

Testületi ülés: 2019. szeptember 25.

1. napirendi pont: Az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása. Előterjesztés

2. napirendi pont: Döntés a 2020. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíjpályázathoz való csatlakozásról. 

3. napirendi pont: A kötelező felvételt biztosító általános iskola körzethatárának véleményezése.

4. napirendi pont: Állomás utca és környéke útépítés tárgyú közbeszerzés nyertesének elfogadása.

5. napirendi pont: Tájékoztatás az Optimum-Gamma Ingatlanbefektetési Kft.-vel megkötött együttműködési megállapodásról.

6. napirendi pont: A Balatonakarattyai Szilfa Óvoda óvodavezetői kinevezésének módosítása.

7. napirendi pont: Balatoni Bringakör megvalósításához a településrendezési eszközök módosítása tárgyában lévő módosított tervek megismerése.

Jegyzőkönyv

Testületi ülés: 2019. szeptember 11.

1. napirendi pont: Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (X.27.) Szervezeti Működési Szabályzatáról szóló rendeletének módosítása.

2. napirendi pint: Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(XII.10.) közterület-használat engedélyezéséről szóló rendeletének módosítása.

3. napirendi pont: Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2019.(VI.11.) forgalmi rend bevezetéséről szóló rendeletének módosítása.

4. napirendi pont: Döntés közalkalmazotti álláshely létrehozásáról.

5. napirendi pont: Döntés a Balatonakarattya 3628/2 helyrajzi számú ingatlanon lévő pavilon elővásárlási jogáról.

6. napirendi pont: Magyarok Nagyasszonya Katolikus Karitasz támogatásáról döntés.

Jegyzőkönyv

 

Testületi ülés: 2019. augusztus 21.

1. napirendi pont: Döntés a Balatonakarattya 3024 helyrajzi számú ingatlan elővásárlási jogáról.

2. napirendi pont: A MAGYAR FALU PROGRAM KERETÉBEN KIÍRÁSRA KERÜLT MFP-BJA/2019., A MFP-ÖTU/2019., AZ MFP-FFT/2019., A MFP-KKE/2019. A MFP-OUF/2019. ÉS AZ MFP-HPH/2019. SZÁMÚ PÁLYÁZATON TÖRTÉNŐ INDULÁSRÓL DÖNTÉS.

3. napirendi pont: Döntés az iskolabusz működtetéséről.

4. napirendi pont: A Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztása.

Jegyzőkönyv

 

Testületi ülés: 2019. augusztus 07.

1. napirendi pont: A Bercsényi strand II. ütemének vizes blokk felújítására kiírt feltételes közbeszerzési eljárás nyertesének kihirdetése.

Jegyzőkönyv

 

Testületi ülés: 2019. július 17.

1. napirendi pont: Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testülete önkormányzati iskolakezdési támogatásról szóló rendeletének megalkotása.

2. napirendi pont: Döntés a településrendezési eszközök módosításáról.

3. napirendi pont: Döntés a szociális tűzifa pályázaton történő indulásról.

4. napirendi pont: Döntés a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által kiírt "Vidékfejlesztési Program eredményeinek népszerűsítése" tárgyú pályázaton történő indulásról.

Jegyzőkönyv

 

Testületi ülés: 2019. július 10.

1. napirendi pont: Intelligens gyalogos átkelőhely kialakításáról döntés.

2. napirendi pont: Közbeszerzés megindítása az Állomás, Fácános, Pusztaszeri, Veres Péter és Szép utca útépítésére és vízelvezetésére.

3. napirendi pont: Feltételes közbeszerzés megindítása Balatonakarattya, Koppány sor, Deák Ferenc utca útfelújítására.

Jegyzőkönyv

 

Testületi ülés: 2019. június 25.

1. napirendi pont: A 2019. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatási pályázaton történő indulásról döntés.

Jegyzőkönyv

 

Testületi ülés: 2019. május 29.

1. napirendi pont: Az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosítása. Rendelet. Költségvetési rendelet

2. napirendi pont: Javaslat a 2018. évi költségvetési zárszámadási rendelet és beszámoló jóváhagyására.

3. napirendi pont: Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testületének a forgalomkorlátozás bevezetéséről szóló rendelet megalkotása.

4. napirendi pont: Javaslat a 2018. évi belső ellenőrzési tevékenység végrehajtásáról szóló beszámoló jóváhagyására. Beszámoló. Függelék Nyilvántartás

5. napirendi pont: Beszámoló a 2018. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról. Tátorján Szociális Szolgáltató Intézmény beszámolója.

6. napirendi pont: Beszámoló a Balatonakarattyai Szilfa Óvoda működéséről.

7. napirendi pont: Beszámoló a felnőtt háziorvos tevékenységéről. Beszámoló a gyermek háziorvos tevékenységéről.

8. napirendi pont: Beszámoló a védőnő munkájáról.

9. napirendi pont: A Balatonaarattyai Önkormányzati Szolgáltató Kft. 2018. évi beszámolójának elfogadása.

10. napirendi pont: Döntés a 2019. évi strandjegy árakról.

Jegyzőkönyv

 

Testületi ülés: 2019. május 15.

1. napirendi pont: Döntés a Magyar Falu program keretében kiírásra került MFP-AEE/2019. kódszámú orvosi eszközök fejlesztésének támogatása pályázaton történő indulásról.

2. napirendi pont: Döntés a Magyar Falu Program keretében kiírásra került MFP-NHI/2019. kódszámú Nemzeti és helyi identitástudat erősítése című pályázaton történő indulásról.

3. napirendi pont: Döntés a Balatonakarattya 3470 hrsz-ú ingatlan elővásárlási jogáról.

4. napirendi pont: Döntés a Balatonakarattya 2934/9 hrsz-ú Napfény pavilonsor 3. ingatlan elővásárlási jogáról.

Jegyzőkönyv

 

Testületi ülés: 2019. május 08.

1. napirendi pont: Balatonakarattya Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Közszolgálati Tisztviselők napjáról szóló rendelet megalkotása.

2. napirendi pont: Beszámoló Balatonakarattya Község közbiztonsági helyzetéről.

3. napirendi pont: Döntés a beérkezett civil szervezetek támogatási kérelmeiről.

4. napirendi pont: Magyar Mentőmotoros Szolgálat támogatási kérelme.

5. napirendi pont: Balatonkenesei Pilinszky János Általános Iskola kérelme.

6. napirendi pont: Döntés a hulladékgazdálkodási közbeszerzési pályázatról.

7. napirendi pont: Thököly utcában térburkolattal kialakítandó parkoló építésére beérkezett árajánlat kiválasztása.

8. napirendi pont: Thököly utcában kialakítandó parkoló építésének földmunkálataira beérkezett árajánlat kiválasztása.

9. napirendi pont: Döntés a Bercsényi strand 3534/6 hrsz-ú Kőműves Büfé pályázatáról.

10. napirendi pont: Döntés a Bercsényi strand 3534/6 hrsz-ú Csobi Büfé pályázatáról

11. napirendi pont: Döntés a Bercsényi strand 3534/6 hrsz-ú tetőterasz pályázatáról.

12. napirendi pont: Helyi választási Bizottság póttag választása.

Jegyzőkönyv

Testületi ülés: 2019. április 17.

1. napirendi pont: Balatonakarattya, Bercsényi strand tetőteraszán kialakított vendéglátóegység üzemeltetésére pályázat kiírása.

2. napirendi pont: Balatonakarattya, Bercsényi strandon lévő Kőműves Büfé üzemeltetésére pályázat kiírása

3. napirendi pont: Balatonakarattya, Bercsényi strandon lévő Csobi Büfé üzemeltetésére pályázat kiírása.

Jegyzőkönyv

 

Testületi ülés: 2019. április 03.

1. napirendi pont: VE/53/544/2019. ügyiratszámú törvényességi felhívás megtárgyalása.

2. napirendi pont: VE/53/545/2019. ügyiratszámú törvényességi felhívás megtárgyalása.

3. napirendi pont: Ács Gábor Településfejlesztési Bizottsági tag lemondása.

4. napirendi pont: Balatonakarattya 2239/A hrsz-ú volt Trafóház elővásárlási jogáról történő lemondásról döntés.

Jegyzőkönyv

 

Testületi ülés: 2019. március 27.

1. napirendi pont: Balatonakarattya Helyi Zajvédelméről és a zöldterületek védelméről szóló rendeletének megalkotása.

2. napirendi pont: Beszámoló a civil szervezetek tevékenységéről.

3. napirendi pint: A közfoglalkoztatás 2018. évi tapasztalatai, javaslat a 2019. évi közfoglalkoztatás szervezésére.

4. napirendi pont: Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata.

5. napirendi pont: Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testülete 41/2015.(IV.8.) önkormányzati határozatának visszavonása, hatályon kívül helyezése.

6. napirendi pont: Vízi ugrálóvár üzemeltetési ajánlatáról döntés.

7. napirendi pont: Döntés a Gumirádli szabadstrand pályázatra beérkezett árajánlatokról.

Jegyzőkönyv

 

Testületi ülés: 2019. március 07.

1. napirendi pont: A Gumirádli stranddal kapcsolatos támogatói okirathoz kapcsolódó nyilatkozat aláírásáról döntés.

2. napirendi pont: Bercsényi strand II. ütemének vize blokk felújítására feltételes közbeszerzés kiírása.

Jegyzőkönyv

 

Testületi ülés: 2019. február 27.

1. napirendi pont: Az Önkormányzat 2019. évi költségvetése. Rendelet-tervezet.

2. napirendi pont: Javaslat a polgármester és alpolgármester szabadságolási ütemtervére.

3. napirendi pont: Javaslat Balatonakarattya Község 2019. évi rendezvény tervére.

4. napirendi pont: Döntés a Balaton Keleti Kapuja Turisztikai Egyesület együttműködési megállapodásról.

Jegyzőkönyv

 

Testületi ülés: 2019. február 13.

1. napirendi pont: Az Önkormányzat 2019. évi költségvetése. Önkormányzat - költségvetési tábla Óvoda - költségvetési tábla

2. napirendi pont: Balatoni Bringakör megvalósításához a településrendezési eszközök módosításának folyamatában. Melléklet.

3. napirendi pont: Balatonalmádi Rendőrkapitányságának kérelme.

4. napirendi pont: Döntés a Posta kialakításáról.

Jegyzőkönyv

 

Testületi ülés: 2019. február 04. 

1. napirendi pont: A kötelező felvételt biztosító iskolák körzethatár tervezetének véleményezése. Melléklet.

2. napirendi pont: Pilinszky János Általános Iskola Szülői Munkaközössége által benyújtásra került kérelem megtárgyalása.

3. napirendi pont: Balatonakarattya Állomás utca, Fácános utca, Pusztaszeri utca,Szép utca és Veres Péter utca kiépítésének útépítési tervezési árajánlat kiválasztása. Melléklet.

4. napirendi pont: Döntés a téli rezsicsökkentés kapcsán a tüzelőanyag jogosulthoz történő szállítási költség önkormányzati átvállalásáról.

5. napirendi pont: A Budapest-Balaton kerékpáros útvonal Polgárdi-Balatonakarattya szakaszának megvalósításához a településrendezési eszközök környezeti vizsgálat szükségességének eldöntéséről.

6. napirendi pont: Döntés az Önkormányzat és az E.ON Energiakereskedelmi Kft. között létrejött közvilágítás üzemeltetési szerződés meghosszabbításáról.

7. napirendi pont: Hulladékgazdálkodási közbeszerzés gazdasági szereplőinek meghívása.

Jegyzőkönyv

 

Testületi ülés: 2019. január 24.

1. napirendi pont: A közszolgálati tisztviselők 2019. évi illetményalapjáról szóló rendelet megalkotása. Pályázati kiírás

Jegyzőkönyv

 

Testületi ülés: 2018. december 19.

1. napirendi pont: Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testületének a településkép védelméről és alakításáról szóló rendelet megalkotása.

2. napirendi pont: Hulladékgazdálkodási közbeszerzés gazdasági szereplőinek meghívása.

3. napirendi pont: Partnerségi egyeztetés lezárásáról a településrendezési eszközök módosításának folyamatában.

Jegyzőkönyv

 

Testületi ülés: 2018. december 12.

1. napirendi pont: Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testületének a településkép védelméről és alakításáról szóló rendelet megalkotása.

2. napirendi pont: Balatonakarattya Község Önkormányzat 2019. évi munkaterv I. félévének megtárgyalása.

Jegyzőkönyv

 

Testületi ülés: 2018. december 05.

1. napirendi pont: Döntés a karácsonyi támogatás összegének kifizetéséről.

2. napirendi pont: Döntés céltartalék képzéséről.

3. napirendi pont: Döntés a Balatonakarattyai Szilfa Óvoda kazáncsere beérkezett árajánlatokról.

4. Döntés Balatonkenese Város Önkormányzatával kötendő köztemető fenntartására vonatkozó megállapodásról.

Jegyzőkönyv

 

Testületi ülés: 2018. november 28.

1. napirendi pont: Az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása.

2. napirendi pont: Tájékoztató az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének I-III. negyedéves helyzetéről.

3. napirendi pont: A szociális tűzifa helyi szabályairól szóló rendelet megalkotása.

4. napirendi pont: 2019. évi belső ellenőrzési munkaterv elfogadása.

5. napirendi pont: Hulladékgazdálkodási közbeszerzés kiírása.

6. napirendi pont: Polgármester és alpolgármesterek év végi jutalma.

7. napirendi pont: Településrendezési eszközök módosítása a Budapest-Balaton kerékpáros útvonal Polgárdi-Balatonakarattya szakaszának megvalósításához. 

8. napirendi pont: Polgárőrség címerhasználatához való hozzájárulásról döntés.

9. napirendi pont: Balatonakarattya 2934/7 hrsz. alatt nyilvámntartott 4. és 5. számú pavilon területhasználati díjának mérséklése.

Jegyzőkönyv

 

Testületi ülés: 2018. november 09.

1. napirendi pont: A TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00023 projekt keretében kerékpárforgalmi út építés közbeszerzési eljárásának eredményhirdetése.

Jegyzőkönyv

 

Testületi ülés: 2018. november 07.

1. napirendi pont: Településrendezési eszközök programpontjainak módosítása.

2. napirendi pont: Partnerségi egyeztetés lezárása.

3. napirendi pont: Tervdokumentáció módosítása.

Jegyzőkönyv

 

Testületi ülés: 2018. október 17.

1. napirendi pont: Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testületének a településkép védelméről és alakításáról szóló rendelet megalkotása.

2. napirendi pont: Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testület 62/2018.(VIII.1.) önkormányzati határozatának módosítása.

3. napirendi pont: Településszerkezeti terv módosítása és 4. napirendi pont: Balatonakarattya Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 6/2014.(XII.8.) önkormányzati rendelet módosítása.

5. napirendi pont: Partnerségi egyeztetés lezárása.

6. napirendi pont: Vis maior pályázat benyújtása - települési utak csapadékkár helyreállítása.

7. napirendi pont: Döntés az Urban Family Zrt. által benyújtott kérelemről a konténerkávézó bérleti szerződésének meghosszabbítása tárgyában.

Jegyzőkönyv

 

Testületi ülés: 2018. október 10.

1. napirendi pont: Közmeghallgatás előterjesztése

Jegyzőkönyv

 

Testületi ülés: 2018. szeptember 26.

1. napirendi pont: Döntés a 2019. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való csatlakozásról.

2. napirendi pont: A kötelező felvételt biztosító Általános Iskola körzethatárának véleményezése.

3. napirendi pont: Döntés Balatonakarattya vízkár-elhárítási tervének elkészítéséről.

4. napirend: Döntés a Bercsényi strand felújítás I. ütem többletköltségeiről és a Lidó strand felújítás többletköltségéről.  Melléklet - Bercsényi Melléklet - Lidó

5. napirendi pont: Döntés az önkormányzatok rendkívüli támogatására kiírt pályázaton való indulásról.

6. napirendi pont: Döntés a Balaton Kapuja Polgárőr Egyesület kérelméről.

Jegyzőkönyv

 

Testületi ülés: 2018. szeptember 12.

1. napirendi pont: Közbeszerzési szabályzatról döntés.

2. napirendi pont: Közbeszerzési eljárás lebonyolítása tekintetében a TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00023 azonosító számú projektre beérkezett árajánlatok kiválasztásáról döntés.

3. napirendi pont: Települések, vagy településközpont és lakott területen kívül elérhető lakott településrész közötti kerékpárforgalmi útvonal kialakítása (építési beruházás) a TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00023 projekt kiírása az eljárást megindító felhívásban foglaltak alapján.

4. napirendi pont: Bíráló Bizottság kijelöléséről döntés.

Jegyzőkönyv

 

Testületi ülés: 2018. augusztus 29.

1. napirendi pont: Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testületének a fák védelméről szóló rendelet megalkotása.

2. napirendi pont: 2018. évi munkaterv II. félévének megtárgyalása.

3. napirendi pont: Szociális tűzifa pályázaton történő indulásról döntés.

4. napirendi pont: Iskolabusz működtetéséről döntés.

5. napirendi pont: Balatonakarattya, Koppány sor 3561/1, 3561/2, 3613/7, 3613/8, 3613/9, és a 3615 helyrajzi számú ingatlan területén lévő építkezéssel kapcsolatos településképi tanulmány jóváhagyása.

Jegyzőkönyv

 

Testületi ülés: 2018. augusztus 01.

1. napirendi pont: Dr. Fülöp Zoltán közbeszerző megbízása az új közbeszerzési terv és szabályzat elkészítésére.

2. napirendi pont: Balatonakarattya településrendezési eszközeinek módosítása állami főépítészi eljárás keretében. Szabályozási terv módosítás Településrendezési terv mód.

3. napirendi pont: Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testlete önkormányzati iskolakezdési támogatásáról szóló rendeletének megalkotása.

Jegyzőkönyv

Testületi ülés: 2018. május 30.

1-2. napirendi pont: 2017. évi költségvetés és zárszámadás. Zárszámadási rendelet terv.

3. napirendi pont: Javaslat a 2017. évi belső ellenőrzési tevékenység végrehajtsáról szóló beszámoló jóváhagyására.

4. napirendi pont: Beszámoló a 2017. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról.

5. napirendi pont: Beszámoló Balatonakarattya Község közbiztonsági helyzetéről.

6. napirendi pont: Beszámoló a Balatonakarattyai Szilfa Óvoda működéséről.

7. napirendi pont: Beszámoló a gyermek és felnőtt háziorvos tevékenységéről.

8. napirendi pont: Beszámoló a védőnő munkájáról.

9. napirendi pont: Beszámoló a Balatonfűzfői Hivatásos Tűzoltóparancsnokság tevékenységéről.

10. napirendi pont: A helyi civil szervezetek, egyházak pénzügyi támogatásáról döntés.

11. napirendi pont: Beszámoló a Balatonakarattya Önkormányzati Élelmiszeripari és Kereskedelmi Kft. 2017. évi tevékenységéről.

Jegyzőkönyv

 

Testületi ülés: 2018. május 23.

1. napirendi pont: Balatoni Bringakör - kerékpárút építése tárgyában telekmegosztásról döntés.

Jegyzőkönyv

 

Testületi ülés: 2018. január 25.

1. napirendi pont: Alapvető Jogok Biztosa által küldött jelentés.

2. napirendi pont: Bevándorlás szervező iroda létesítéséről döntés.

Jegyzőkönyv

 

Testületi ülés 2018. május 16. 

1. napirendi pont: Balatonakarattya, Bercsényi strand tetőteraszán kialakított vendéglátóegység üzemeltetésére pályázat kiírása.

2. napirendi pont: Balatonkenesei Református Egyházközösség együttműködési megállapodás aláírásáról döntés.

3. napirendi pont: Balatonakarattya Község Önkormányzatának a strand használatához kapcsolódó lakossági kedvezmény megállapítása.

4. napirendi pont: Az idei évi strandjegy árak meghatározása.

5. napirendi pont: Településszervezési szakértő árajánlatáról döntés.

Jegyzőkönyv

 

Testületi ülés: 2018. április 25.

1. napirendi pont: Balatonakarattya vízkár-elhárítási tervének elkészítéséről döntés.

2. napirendi pont: Beérkezett támogatási kérelmekről döntés: Országos Mentőszolgálat Alapítvány Balatonkenesei Pilinszky János Általános Iskola Dr. Meláth Viola

3. napirendi pont: A 2018. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatási pályázaton történő indulásról döntés.

4. napirendi pont: A 2018. évi lakossági víz-és csatornaszolgáltatás támogatási pályázaton történő indulásról döntés.

Jegyzőkönyv

 

Testületi ülés: 2018. március 21.

1. napirendi pont: A Helyi Választási Bizottság póttagjának lemondása, és új póttag megválasztása.

 Jegyzőkönyv

 

Testületi ülés: 2018. január 17.

1. napirendi pont: A települések, vagy településközpont és lakott területen kívül elérhető lakott településrész közötti kerékpárforgalmi útvonal kialakítása című, TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00023 azonosító számú projekt kapcsánfelmerülő előkészítéssel kapcsolatos tevékenység elvégzésére beérkezett ajánlatok elbírálása.

2. napirendi pont: Balatonakarattya Bercsényi strandon lévő Tengó büfé üzemeltetésére vonatkozó pályázat kiírása.

Jegyzőkönyv

 

Testületi ülés: 2017. december 29.

1. napirendi pont: Településképi Arculati Kézikönyv elfogadásáról döntés.

2. napirendi pont: Balatonkenese Város vízpart-rehabilitációs szabályozási követelményekkel érintett területének lehatárolásáról és vízpartrehabilitációs tanulmánytervének elfogadásáról szóló 14/2005. (IV.21.) TNM rendelet módosítása.

Jegyzőkönyv

 

Testületi ülés: 2017. november 29.

1. napirendi pont: A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata.

2. napirendi pont: 2018. évi belső ellenőrzési terv elfogadása.

3. napirendi pont: A szociális tűzifa helyi szabályairól szóló rendelet megalkotása.

Jegyzőkönyv

 

Testületi ülés: 2017. november 22.

1. napirendi pont: Helyi adórendelet felülvizsgálata.

2. napirendi pont: A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj megállapítására vonatkozó szabályzat módosítása.

3. napirendi pont: Önkormányzati vagyon megosztása tárgyú bírósági tárgyalásra meghatalmazás.

Jegyzőkönyv

 

Együttes bizottsági ülés: 2017. november 22.

1. napirendi pont: Az adórendelet módosításával kapcsolatos javaslattétel.

2. napirendi pont: Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíj megállapításáról szóló szabályzat módosítására javaslattétel.

3. napirendi pont: A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló rendelet módosítására javaslattétel.

Jegyzőkönyv

 

Testületi ülés: 2017. november 20.

1. napirendi pont: A Magyar Turisztikai Ügynökség által kiírt pályázat közbeszerzési eljárásának lezárása.

Jegyzőkönyv

 

Testületi ülés: 2017. november 15.

1. napirendi pont: Balatonakarattya, Kárpátalja és Csittényhegyi utca felújításáról döntés.

2. napirendi pont: Polgármester és alpolgármester év végi jutalma.

Jegyzőkönyv

 

Testületi ülés: 2017. október 25.

1. napirendi pont: Közmeghallgatás.

Jegyzőkönyv

 

Testületi ülés: 2017. szeptember 27.

1. napirendi pont: Az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása. Rendelet-tervezet egységes szerkezetben. Rendelet-tervezet módosító.

2. napirendi pont: Tájékoztató az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról.

3. napirendi pont: Döntés a 2018. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való csatlakozásról.

4. napirendi pont: Balatonfőkajári Közös Önkormányzati Hivatal és a Balatonakarattyai Szilfa Óvoda közötti együttműködési megállapodás megkötéséről döntés feladatellátás megvalósítására.

5. napirendi pont: A kötelező felvételt biztosító Általános Iskola körzethatárának véleményezése.

Jegyzőkönyv

 

Együttes bizottsági ülés: 2017. szeptember 27.

1. napirendi pont: Az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása. Rendelet-tervezet egységes szerkezetben. 

Rendelet-tervezet módosító.

2. napirendi pont: Tájékoztató az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról.

3. napirendi pont: Döntés a 2017. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való csatlakozásról.

Jegyzőkönyv

 

Testületi ülés: 2017. szeptember 20.

1. napirendi pont: Balatonkenese Város Önkormányzatával megkötendő strandüzemeltetési szerződés aláírásáról döntés.

2. napirendi pont: Bercsényi strandon lévő Taslár Henrik Vitorlás Menedék bérleti szerződéséről döntés.

3. napirendi pont: Alpolgármester választása.

4. napirendi pont: Elektromos kisbusz megvásárlásáról döntés.

5. napirendi pont: Önkormányzati vagyon megosztása tárgyú bírósági tárgyalásra meghatalmazás.

6. napirendi pont: Kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek támogatására kiírt pályázaton történő indulásról döntés.

7. napirendi pont: A polgármester és alpolgármester illetményének megállapítása.

8. napirendi pont: A Pénzügyi, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság elnökének megválasztása.

Jegyzőkönyv

 

Testületi ülés: 2017. augusztus 16.

1. napirendi pont: Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló rendelet megalkotása.  Rendelet-tervezet.  Előzetes hatástanulmány.

2. napirendi pont: Települési Arculati Kézikönyv elkészítésére vonatkozó árajánlat elfogadása.

3. napirendi pont: Településfejlesztési Bizottság megszűntetéséről, Pénzügyi és Jogi Bizottság átalakításáról döntés.

4. napirendi pont: Balatonkenese vízpart rehabilitációs szabályozási követelményekkel érintett területének lehatárolásáról és vízpart rehabilitációs tanulmánytervének elfogadásáról szóló 14/2005.(IV.21.) TNM rendelet módosításának kezdeményezéséről.

5. napirendi pont: Kárpátaljai gyermekek üdültetéséről döntés.

6. napirendi pont: Iskolabusz működtetése.

Jegyzőkönyv

 

Testületi ülés: 2017. augusztus 02.

1. napirendi pont: Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testülete önkormányzati iskolakezdési támogatásról szóló rendelet megalkotása. Rendelet-tervezet.

2. napirendi pont: Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2014.(X.27.) önkormányzati rendeletének módosítása a Szervezeti Működési Szabályzatról.  Rendelet-tervezet.  Módosító Rendelet-tervezet.

3. napirendi pont: Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló rendelet megalkotása.  Rendelet-tervezet.  Előzetes hatástanulmány.

4. napirendi pont: Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól szóló rendelet módosítása.  Rendelet-tervezet.  Módosító rendelet-tervezet.

5. napirendi pont: Balatonakarattya 2934/5 hrsz-ú ingatlanon lévő Napfény pavilonsor 4. sz. felépítmény elővásárlási jogáról döntés.

6. napirendi pont: Szociális tűzifa pályázaton történő indulásról döntés.  Pályázati kiírás.  Pályázati adatlap.

7. napirendi pont: Országos Mentőszolgálat Alapítvány támogatási kérelméről döntés.

8. napirendi pont: A Településfejlesztési Bizottság elnök lemondásának tudomásul vétele.

Jegyzőkönyv

 

Testületi ülés: 2017. június 28.

1. napirendi pont: A helyi közutak létesítéséről, korszerűsítéséről, karbantartásáról és üzemeltetéséről szóló rendelet megalkotása.

2. napirendi pont: Bercsényi strandon lévő Taslár Henrik Vitorlás Menedék bérleti szerződéséről döntés.

3. napirendi pont: 2017. évi munkaterv II. félévének megtárgyalása.

Jegyzőkönyv

 

Testületi ülés: 2017. június 21.

1. napirendi pont: Balatonakarattya Község Önkormányzata Helyi Építési Szabályzatának megállapításáról szóló 6/2014.(XII.8.) önkormányzati rendelet módosítása, határozathozatal. Rendelet.

2. napirendi pont: Mohácsibe Kft. egyedi szálláshely kialakítása tárgyában támogatói nyilatkozat.

3. napirendi pont: Feind Péter egyedi szálláshely kialakítása tárgyában támogatói nyilatkozat.

4. napirendi pont: Tárgyalásos közbeszerzési kiírás a "Balatoni strandok fejlesztése című, BTSP-1.1-2016 kódszámú támogatási konstrukcióra.

5. napirendi pont: Településképi Arculati Kézikönyv elkészítése tárgyában döntéshozatal.

6. napirendi pont: Gumirádli strandon gyermekpancsoló vízjogi létesítéséről döntéshozatal.

7. napirendi pont: Balatonkenese 3534/3 hrsz-ú és a Balatonkenese 3529 hrsz-ú ingatlanok bérbevételéről és bérbeadásáról döntéshozatal.

8. napirendi pont: Elektromos kisbusz bérléséről döntéshozatal.

9. napirendi pont: Urban Family Zrt-vel a konténerkávézó elhelyezésére és bérletére kötendő bérleti szerződés megkötéséről határozathozatal.

Jegyzőkönyv

 

Testületi ülés: 2017. május 31.

1. napirendi pont: Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015. (VIII.17.) nemzeti vagyonáról szóló önkormányzati rendelet módosítása.

2. napirendi pont: Beszámoló a Balatonakarattyai Szilfa Óvoda működéséről.

3. napirendi pont: Beszámoló a gyermek és felnőtt háziorvos tevékenységéről. (felnőtt) Beszámoló a gyermek háziorvos tevékenységéről.

4. napirendi pont: Beszámoló a védőnő munkájáról.

5. napirendi pont: Beszámoló a Balatonakarattya Önkormányzati Élelmiszeripari és Kereskedelmi Kft. 2016. évi tevékenységéről. Beszámoló.

6. napirendi pont: Balatonakarattya Község Önkormányzatának a strand használatához kapcsolódó lakossági kedvezmény megállapítása.

7. napirendi pont: A helyi civil szervezetek, egyházak pénzügyi támogatásáról döntés.  

8. napirendi pont: A Zentai-Sport Kft-vel strandkézilabda versenyek megszervezésére és lebonyolítására kötött használati szerződés meghosszabbításának megtárgyalása.

Jegyzőkönyv

 

Rendkívüli bizottsági ülés: 2017. május 31.

1. napirendi pont: A helyi civil szervezetek, egyházak pénzügyi támogatásáról döntés.

Jegyzőkönyv

 

Testületi ülés: 2017. május 24.

1. napirendi pont: Beszámoló a 2016. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról. Önkormányzati beszámoló.

2. napirendi pont: Javaslat a 2016. évi költségvetési zárszámadási rendelet és beszámoló jóváhagyására. Rendelet-tervezet

3. napirendi pont: Strandbelépő árak meghatározása. (Bercsényi strand) Lidó strand jegyárak.

4. napirendi pont: Balatonakarattyai Szilfa Óvoda Alapító Okiratának módosítása, és egységes szerkezetének elfogadásáról döntés. Alapító Okirat.  Módosító Okirat.

5. napirendi pont: Gumirádli strandon (3499/6 hrsz.) lévő büfé üzemeltetésére kiírt pályázat elbírálása.

6. napirendi pont: Pályázat benyújtása rendkívüli önkormányzati támogatásra.

Jegyzőkönyv.

 

Rendkívüli bizottsági ülés: 2017. május 24.

1. napirendi pont: Javaslat a 2016. évi mköltségvetési zárszámadási rendelet és beszámoló jóváhagyására.

2. napirendi pont: Strandbelépő árak meghatározása. Bercsényi strand Lidó strand jegyárak

3. napirendi pont: Beszámoló a strandok és pályázatok helyzetéről.

Jegyzőkönyv

 

Testületi ülés: 2017. május 04.

1. napirendi pont: Gumirádli strandon (3499/6 hrsz.) lévő büfé üzemeltetésére kiírt pályázat érvénytelenné nyilvánítása, és új pályázat kiírása.

2. napirendi pont: Balatonakarattya Önkormányzati Kft. ügyvezetőjének kinevezése.

3. napirendi pont: Feltételes közbeszerzési pályázat kiírása a Bercsényi és Lidó strand vonatkozóan, valamint a vis maior keretében benyújtott pályázatra.

Jegyzőkönyv

 

Testületi ülés: 2017. április 26.

1. napirendi pont: Az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosítása.  Költségvetés rendelet-tervezet és mellékletei

2. napirendi pont: Javaslat a 2016. évi költségvetési zárszámadási rendelet és beszámoló jóváhagyására.  Rendelet-tervezet.

3. napirendi pont: Javaslat a 2016. évi belső ellenőrzési tevékenység végrehajtásáról szóló beszámoló jóváhagyására.

4. napirendi pont: Beszámoló adó tartozások alakulásáról, az ezzel kapcsolatos feladatokról.

5. napirendi pont: Beszámoló Balatonakarattya Község közbiztonsági helyzetéről.

6. napirendi pont: Beszámoló a Balatonfűzfői Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2016. évi tűzvédelmi tevékenységéről.

7. napirendi pont: Balatonakarattya Szilfa Óvoda Alapító Okiratának módosítása.

Jegyzőkönyv

 

Rendkívüli testületi ülés: 2017. április 12.

1. napirendi pont: Partvédműben keletkezett jégkár miatti vis maior pályázat benyújtása.

2. napirendi pont: A Magyar Turisztikai Ügynökség által kiírt Balatoni strandok fejlesztése című BTSP-1.1-2016. kódszámú pályázaton történő indulásról döntés.

3. napirendi pont: A Bercsényi strand tervezői árajánlatának kiválasztása.

4. napirendi pont: A strandok nyitásának meghatározása.

5. napirendi pont: A Bercsényi strand stég engedélyezési eljárásának megindítása.

Jegyzőkönyv

 

Rendkívüli bizottsági ülés: 2017. április 12.

1. napirendi pont: Partvédműben keletkezett jégkár miatti vis maior pályázat benyújtása.

Jegyzőkönyv

 

Rendkívüli testületi ülés: 2017. április 05.

1. napirendi pont: Pályázat benyújtása rendkívüli önkormányzati támogatásra.

2. napirendi pont: Balatonkenesei Pilinszkí János Általános Iskola kérelme.

3. napirendi pont: Háziorvosi Központi Ügyelet ügye.  Megállapodás tervezet.

4. napirendi pont: A 2017. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatási pályázaton történő indulásról döntés.

5. napirendi pont: Balatonakarattya 3534/6 hrsz-ú ingatlanon lévő ún.: "Kőműves Étterem" felépítmény megvétele.

6. napirendi pont: Változási vázrajz benyújtásáról döntés.  1. melléklet 2. melléklet

7. napirendi pont: Rákóczi parkban lévő konténerkávézó elhelyezése.

Jegyzőkönyv

 

Testületi ülés: 2017. március 30.

1. napirendi pont: Az Önkormányzat 2017. évi költségvetése. 

Rendelet tervezet az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről 1. melléklet 1/A melléklet 1/B. melléklet 2. melléklet 2/A. melléklet 2/B. melléklet 3. melléklet 4. melléklet  5. melléklet 6. melléklet 7. melléklet 8. melléklet 9. melléklet 10. melléklet

2. napirendi pont: Javaslat a polgármester és alpolgármester szabadságolási ütemtervére.

3. napirendi pont: Javaslat Balatonakarattya Község 2017. évi rendezvény tervére.

4. napirendi pont: Beszámoló a civil szervezetek tevékenységéről.

5. napirendi pont: Lantos András József földhasználati jog bejegyzésére irányuló kérelme.

6. napirendi pont: Partalja Tájvédő Egylet javaslatáról helyi jelentőségű természetvédelmi területté nyilvánításáról döntés.

7. napirendi pont: Gumirádli strandon (3499/6 hrsz.) lévő büfé üzemeltetésére pályázat kiírása.

8. napirendi pont: A közterület-használat engedélyezéséről szóló 8/2014.(XII.17.) önkormányzati rendelet módosítása. Rendelet-tervezet

9. napirendi pont: Balaton Keleti Kapuja Turisztikai Egyesület együttműködési megállapodásról döntés.

Jegyzőkönyv

 

Rendkívüli bizottsági ülés: 2017. március 14.

1. napirendi pont: Az Önkormányzat 2017. évi kötlségvetése.

Jegyzőkönyv

 

Rendkívüli testületi ülés: 2017. február 15.

1. napirendi pont: A kötelező felvételt biztosító iskolák körzethatár tervezetének véleményezése.  Melléklete

2. napirendi pont: KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 azonosító jelű "Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez" című felhívás alapján támogatási kérelem benyújtásához.

3. napirendi pont: Fogászati alapellátási szerződés megkötése.

4. napirendi pont: Beérkezett támogatási kérelmek megtárgyalása.

5. napirendi pont: Balatonakarattya Község Önkormányzata nemzeti vagyonárólszóló rendelet módosítása.

6. napirendi pont: A településrendezési eszközök egyszerűsített eljárással történő módosításának, lezáró határozatainak meghozatala.

Jegyzőkönyv

 

Rendkívüli bizottsági ülés: 2017. február 02.

1. napirendi pont: A 2017. évi munkaterv megbeszélése, elfogadása.

Jegyzőkönyv

 

Testületi ülés: 2017. január 25.

1. napirendi pont: Tájékoztatás az Önkormányzat pénzügyi helyzetéről.  1. melléklet 2. melléklet 3. melléklet

2. napirendi pont: Előterjesztés a Község 2017. évre vonatkozó fejlesztési projektjeiről.

3. napirendi pont: A közfoglalkoztatás 2016. évi tapasztalatai, javaslat a 2017. évi közfoglalkoztatás szervezésére.

Jegyzőkönyv

 

Rendkívüli testületi ülés: 2017. január 18.

1. napirendi pont: A polgármester és alpolgármester illetményének megállapítása.

Jegyzőkönyv

 

Rendkívüli együttes bizottsági ülés: 2017. január 18.

1. napirendi pont: Tájékoztatás az Önkormányzat pénzügyi helyzetéről.  1. melléklet  2. melléklet  3. melléklet

2. napirendi pont: Előterjesztés a Község 2017. évre vonaktozó fejlesztési projektjeiről.

Jegyzőkönyv

Archívum

Pályázatok, közlemények

 

 

BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT

Balatonakarattya Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet

alapján kiírja a 2020. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot.

 

magyarfaluprogrampalyazat

 

Közlemény

Közlemény az Optimum-Gamma Ingatlanbefektetési Kft.Balatonakarattya, Oktatási és Konferencia Központ Tervezett Kikötő Egyesített Vízjogi és Kikötő Létesítési Engedélyezési tervéről

 

Balatonakarattya, Oktatási és Konferencia Központ tervezett Kikötő dokumentációi: 

1668_2018j.pdf

A-A_hossz-szelveny.pdf

ARAMLAS_MUSZAKI_LEIRAS.pdf

B-B_hossz-szelveny.pdf

BALATONAKARATTYA_KIKOTO_JEL_EPITMENY_TERV_LATVANYTERV.pdf

BALATONAKARATTYA_KIKOTO_V_01_ATNEZETI_HSZR.pdf

BALATONAKARATTYA_KIKOTO_V_02_ATTEKINTO_HSZR.pdf

BALATONAKARATTYA_KIKOTO_V_03_MEGLEVO_HSZR.pdf

BALATONAKARATTYA_KIKOTO_V_04_RESZLETES_HSZR.pdf

BALATONAKARATTYA_SZT_MOD_2016.pdf

EVD_BALATONAKARATTYA_ADATLAP.pdf

EVD_Balatonakarattya_kikoto.pdf

fursszelvnyek.pdf

Helyszinrajz_A4.pdf

Kivonat_Balaton_vizpart_szabalyozasi_terv_2019.pdf

KOLTSEGBECSLES.pdf

MEDER_2018.pdf

Megbizo_level_es_tulajdonosi_hozzajarulas.pdf

MINTAVETELI_HSZR.pdf

Tartalomjegyzek.pdf

TM547_3_01_aTTEKINTo_HSZR_V1.pdf

TM547_3_02_aTTEKINTo_HSZR_V2.pdf

TM547_3_03_aTTEKINTo_HSZR_V3.pdf

TM547_3_04_RESZLETES_HSZR_V2_mod.pdf

TM_547_3_MUSZAKI_LEIRAS.pdf

TVJ_Balatonakarattya_tervezett_kikoto_Geovil.pdf

VE-09_KTF_06666-1_2020__EPAPIR-20200819-8969.pdf

VE-09_KTF_06666-2_2020__EPAPIR-20200819-8942.pdf

VE-09_KTF_06666-3_2020__EPAPIR-20200819-8857.pdf

VE-09_KTF_06666-3_2020__Natura2000_hatasbecsles_Balatonakarattya.pdf

VMKHVJH-VE-09Z_05967-15_ELOZETES_VIZSGALATI_ELJARAST_LEZARO_HATAROZAT_20180823.pdf

 
2020.09.02.

 

Pályázati felhívás

Balatonakarattya Község Önkormányzata (továbbiakban: Bérbeadó) 43/2020. (V.11.) polgármesteri határozata alapján az Önkormányzat tulajdonában lévő Bercsényi strandon (3534/6 hrsz-ú) található „Strand Büfé” épület üzemeltetésére pályázatot ír ki, az alábbiakban részletezett feltételek szerint:

 

1.) Bérbe adandó ingatlan elhelyezkedése:

a) Az ingatlan címe: 8172 Balatonakarattya, Bercsényi strand 3534/6 hrsz.

2.) Bérbe adandó ingatlan általános leírása:

1 db épület

-       épület 21 m2

3.) A Bérbeadó által támogatott hasznosítási célok:

Vendéglátó tevékenység (pl. kávézó; büfé; kürtös kalács).

4.) A Bérbeadó által nem támogatott hasznosítás célok:

Településképi-, és településüzemeltetési okok miatt a Bérbeadó a következő hasznosításokat nem támogatja: dohánybolt; fegyver-, lőszer és pirotechnikai eszközök boltja; használt áruk boltja;

zálogkereskedés; nagykereskedelem; raktározás és /vagy egyéb logisztikai tevékenység; ipari mennyiségű, illetve ipari jellegű gyártási tevékenyég;

5.) A bérbeadás időtartama:

Az ingatlant határozott, 3 éves időtartamra lehet bérbe venni, mely 2 évre meghosszabbítható.

6.) A pályázat résztvevői:

a) Egyéni vállalkozó (egyéni cég) vagy jogi személy.

b) Egy résztvevő több pályázatot is benyújthat párhuzamosan.

c) Bérleti szerződés azzal a természetes személlyel vagy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI.

törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott átlátható szervezettel köthető:

-          aki ellen nem indult felszámolási eljárás, nem áll végelszámolás, vagy csődeljárás alatt,

-          aki vállalja, hogy a helyiséget a bérleti szerződési előírásoknak, és a bérbeadói rendelkezéseknek, valamint a meghatározott hasznosítási célnak megfelelően használja,

-          aki a pályázati eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettségének teljesítése során valótlan adatot nem szolgáltatott, illetőleg valótlan tartalmú nyilatkozatot nem tett,

- akinek a Bérbeadó felé semmilyen tartozása nem áll fenn.

7.) Bérleti díj:

a) A Bérbeadó által meghatározott ingatlanra vonatkozó minimális bérleti díj összege: 968x 21 m2x 12 hó= 243.936,- Ft / év.

b) A bérlő működésével kapcsolatban végzett műszaki munkák összege a bérleti díjba nem kerül beszámításra, és egyéb módon sem igényelhető Bérbeadótól a megtérítése.

c) A bérleti díjat egyösszegben minden év május 31-ig köteles megfizetni.

d) Bérleti jog nem megváltható, nem átruházható.

8.) Óvadék:

A nyertes pályázó a szerződéskötést megelőzően a 200.000.- Ft óvadék fizetésére kötelezett.

9.) A Bérlő főbb kötelezettségei:

a) A közüzemi és hulladékszállítási díjak fizetése a leendő Bérlő kötelezettségi körébe tartozik. Rendelkeznie kell egy 1100 literes edényzettel, heti egyszeri ürítéssel.

b) A szerződés megszűnésekor a bérlőnek a helyiséget tiszta, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban kell visszaadni.

c) A Bérlő vállalja, hogy a bérleti időszak alatt csak a Bérbeadó hozzájárulásával változtathatja meg a pályázat elnyerésekor meglévő üzlettevékenységi profilját. Amennyiben a Bérlő ennek nem tesz eleget, úgy a Bérbeadó jogosult felmondani a bérleti szerződést.

d) A Bérlő vállalja, hogy szabadság, ill. betegség okán évi 15 munkanapnál hosszabb időszakra nem korlátozza a bérlemény nyitva tartását. A 15 napot meghaladó zárva tartás esetén a Bérlő

gondoskodni köteles az üzlet rendeltetésszerű zavartalan működéséről.

e) A Bérlő vállalja, hogy minden tárgyév június 1- napjától augusztus 31. napjáig minden nap nyitva tart. A bérlő részletes szolgáltatási kötelezettségeit a Bérleti szerződés tervezet tartalmazza.

f) A Bérlő vállalja, hogy a bérleményen elhelyezendő külső reklámok, (grafika, zászló, felirat, neontábla stb.) a helyi építési szabályzatban foglaltaknak, valamint a településarculati követelményeknek, előírásoknak megfelelően helyezi el.

g) A Bérlő vállalja, hogy a bérleményt a szerződéskötést követő 1 hónapon belül megnyitja.

h) A Bérlő részteles kötelezettségeit a pályázati kiírás mellékletét képező Bérleti szerződés tervezet tartalmazza.

10.) A pályázat benyújtásának határideje és módja:

a) Határideje: 2020. május 20. A határidőn túl beérkezett pályázati dokumentációkat nem áll módunkban kiértékelni.

b) Módja: A pályázat kizárólag postai úton nyújtható be az alábbi névre és címre:

Balatonakarattya Község Önkormányzata (8172 Balatonakarattya, Iskola utca 7.)

Az összeállított pályázati dokumentációt az alábbi módon kérjük Balatonakarattya Község Önkormányzata részére postai úton feladni:

-         A borítékon a Pályázó neve mellett kérjük feltüntetni az alábbi szöveget: „Strand Büfé” bérleti pályázat”.

-         A pályázati dokumentációt belföldi tértivevényes küldeményként kérjük a fenti címre

eljuttatni. A feladáskor visszakapott könyvelt küldemény feladóvevényét kérjük a teljes

pályázati időszak alatt megőrizni, mert a postán elveszett küldeményekért felelősséget nem

vállalunk.

A pályázati dokumentáció végső postai beérkezési határideje: a pályázat lejártát követő 5

naptári nap.

A pályázati határidő lejártát követően sor kerül a pályázati dokumentációk bontására. A

beérkezési határidőt követő 10 naptári napon belül a pályázati dokumentációk beérkezését

elektronikusan visszaigazoljuk. Abban az esetben, ha a Pályázó nem kap visszaigazoló

értesítést, kérjük, hogy azt mielőbb jelezze felénk a Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail

címre. Az e-mail tárgyában kérjük, az alábbi szöveget tüntesse fel: „Visszaigazoló e-mail

hiánya”. Az elektronikus üzenet mellé kérjük szkennelve csatolni a postai feladáskor

visszakapott könyvelt küldemény feladóvevényét.

11.) Pályázat lebonyolítása:

A Bérbeadó egy fordulós, két lépcsős szakmai pályázat során dönt a leendő Bérlő személyéről.

12.) A pályázathoz csatolni kell:

a) Jogi személy és egyéni cég esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonatot (kivonat)

b) Jogi személy és egyéni cég esetén a közjegyző által hitelesített aláírási címpéldányt (vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás mintát), vagy ezek másolatát.

c) Egyéni vállalkozó esetében a vállalkozói igazolvány másolatát, vagy a nyilvántartásban való

regisztrációjáról szóló NAV törzslapot.

d) Előnyt jelent a bérelni szándékozott ingatlan leendő belső és külső, kézi/digitális technikával készített látványtervének és a belső kialakítás szöveges leírásának (pl: színvilág, kültéri reklámeszközök, bútorzat stb.) csatolása.

13.) Pályázat benyújtása:

a) A pályázati leírást és a szükséges csatolmányokat (egyéb dokumentumokat és mellékleteket) zárt, megcímzett borítékban kell benyújtani.

b) A pályázatokat kizárólag postai feladással lehet benyújtani.

c) A pályázatokat nyomtatott formában kérjük benyújtani:

a pályázati leírást kinyomtatva (papír alapon) két példányban, cégszerűen aláírva kell postai úton benyújtani a szükséges csatolmányokkal együtt.

14.) A pályázat elbírálásának határideje és helye:

a) Határidő: A pályázati határidő leteltét követő 15 napon belül.

b) Helye: Balatonakarattya Község Önkormányzata (8172 Balatonakarattya, Iskola utca 7.) tárgyalója.

15.) A pályázat bírálói:

Balatonakarattya Község Önkormányzatának képviselő-testülete véleményezi.

16.) A pályázat bírálati módja:

a) Az első fordulós pályázat értékelése az alábbi körökben történik:

- első értékelési kör: a formai követelményeknek való megfelelés, illetve a pályázó tervezett üzletprofiljának vizsgálata

-          második értékelési kör (csak az első értékelési körön továbbjutott pályázók esetében):

a pályázók jogi, gazdasági és szakmai értékelése, minősítése a megajánlott bérleti díj értékelése

b) A benyújtott pályázati anyag kettő körös értékelésére kapott pontok összesítése alapján kerül

kihirdetésre a győztes pályázó.

c) A pályázók a pályázat eredményéről elektronikus értesítést kapnak legkésőbb a pályázat

elbírálásának határidejét követő 7 napon belül.

17.) A pályázati döntés:

Az Önkormányzat – a második értékelési kört követően az elérhető pontból elért összesített pontszám alapján kialakuló végső sorrend szerint az első helyezettel köt szerződést.

Amennyiben a győztes eláll a szerződéskötéstől, úgy a második helyezettel, amennyiben a második helyezett is elállna, úgy a harmadik helyezettel köthető bérleti szerződés.

18.) Eredménytelen pályázat:

Amennyiben a támogatott üzleti profiloknál a jelentkezők között nem biztosítható a verseny, vagy az ajánlott bérleti díj nem éri el az önkormányzat által elvárt szintet, megismételt nyílt pályázat kerülhet lebonyolításra.

19.) Pályázati eredményhirdetés:

a) A pályázati bírálat lezártát követő 3 napon belül a pályázat eredményről a pályázat nyertesei – az általuk közölt e-mail címre – írásos értesítést kapnak a pályázat kiírójától.

b) A nyertes pályázók neve Balatonakarattya Község Önkormányzata hirdetőtábláján 5 napra

kifüggesztésre kerül.

c) A pályázat nyertesei az eredményről szóló írásbeli értesítéstől számított 30 napon belül kötelesek a helyiségbérleti szerződést megkötni Balatonakarattya Község Önkormányzatával. Ha a pályázat valamelyik nyertese a szerződést – önhibájából - nem köti meg az előírt határidőben, akkor ebben az esetben a pályázaton részt vett következő legmagasabb pontszámot elérő részére kell az ingatlant bérbe adni.

20.) Egyéb pályázati megkötések:

Az ajánlatok elbírálásával kapcsolatban jogorvoslatnak helye nincs.

Bérbeadó fenntartja azon jogát, hogy indoklás nélkül teljes egészében eredménytelennek nyilváníthatja a pályázatot, és ismételt pályázatot írjon ki.

21.) Az ingatlan megtekinthető: előzetes bejelentkezés alapján megtekinthető.

 

Balatonakarattya, 2020. május 11.

                                                                                              Matolcsy Gyöngyi

                                   polgármester

 

 

Pályázati felhívás

Balatonakarattya Község Önkormányzata (továbbiakban: Bérbeadó) 42/2020. (V.11.) polgármesteri határozata alapján az Önkormányzat tulajdonában lévő Bercsényi strandon (3534/6 hrsz-ú) található „Mosoly Büfé” épület üzemeltetésére pályázatot ír ki, az alábbiakban részletezett feltételek szerint:

1.) Bérbe adandó ingatlan elhelyezkedése:

a) Az ingatlan címe: 8172 Balatonakarattya, Bercsényi strand 3534/6 hrsz.

2.) Bérbe adandó ingatlan általános leírása:

2 db épület

-       épület 36 m2

-       raktár 35 m2

3.) A Bérbeadó által támogatott hasznosítási célok:

Vendéglátó tevékenység (pl. kávézó; büfé).

4.) A Bérbeadó által nem támogatott hasznosítás célok:

Településképi-, és településüzemeltetési okok miatt a Bérbeadó a következő hasznosításokat nem támogatja: dohánybolt; fegyver-, lőszer és pirotechnikai eszközök boltja; használt áruk boltja;

zálogkereskedés; nagykereskedelem; raktározás és /vagy egyéb logisztikai tevékenység; ipari mennyiségű, illetve ipari jellegű gyártási tevékenyég;

5.) A bérbeadás időtartama:

Az ingatlant határozott, 3 éves időtartamra lehet bérbe venni, mely 2 évre meghosszabbítható.

6.) A pályázat résztvevői:

a) Egyéni vállalkozó (egyéni cég) vagy jogi személy.

b) Egy résztvevő több pályázatot is benyújthat párhuzamosan.

c) Bérleti szerződés azzal a természetes személlyel vagy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI.

törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott átlátható szervezettel köthető:

-          aki ellen nem indult felszámolási eljárás, nem áll végelszámolás, vagy csődeljárás alatt,

-          aki vállalja, hogy a helyiséget a bérleti szerződési előírásoknak, és a bérbeadói rendelkezéseknek, valamint a meghatározott hasznosítási célnak megfelelően használja,

-          aki a pályázati eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettségének teljesítése során valótlan adatot nem szolgáltatott, illetőleg valótlan tartalmú nyilatkozatot nem tett,

- akinek a Bérbeadó felé semmilyen tartozása nem áll fenn.

7.) Bérleti díj:

a) A Bérbeadó által meghatározott ingatlanra vonatkozó minimális bérleti díj összege: 968x 71 m2x 12 hó= 824.736,- Ft / év.

b) A bérlő működésével kapcsolatban végzett műszaki munkák összege a bérleti díjba nem kerül beszámításra, és egyéb módon sem igényelhető Bérbeadótól a megtérítése.

c) A bérleti díjat egyösszegben minden év május 31-ig köteles megfizetni.

d) Bérleti jog nem megváltható, nem átruházható.

8.) Óvadék:

A nyertes pályázó a szerződéskötést megelőzően a 200.000.- Ft óvadék fizetésére kötelezett.

9.) A Bérlő főbb kötelezettségei:

a) A közüzemi és hulladékszállítási díjak fizetése a leendő Bérlő kötelezettségi körébe tartozik. Rendelkeznie kell egy 1100 literes edényzettel, heti egyszeri ürítéssel.

b) A szerződés megszűnésekor a bérlőnek a helyiséget tiszta, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban kell visszaadni.

c) A Bérlő vállalja, hogy a bérleti időszak alatt csak a Bérbeadó hozzájárulásával változtathatja meg a pályázat elnyerésekor meglévő üzlettevékenységi profilját. Amennyiben a Bérlő ennek nem tesz eleget, úgy a Bérbeadó jogosult felmondani a bérleti szerződést.

d) A Bérlő vállalja, hogy szabadság, ill. betegség okán évi 15 munkanapnál hosszabb időszakra nem korlátozza a bérlemény nyitva tartását. A 15 napot meghaladó zárva tartás esetén a Bérlő

gondoskodni köteles az üzlet rendeltetésszerű zavartalan működéséről.

e) A Bérlő vállalja, hogy minden tárgyév június 1- napjától augusztus 31. napjáig minden nap nyitva tart. A bérlő részletes szolgáltatási kötelezettségeit a Bérleti szerződés tervezet tartalmazza.

f) A Bérlő vállalja, hogy a bérleményen elhelyezendő külső reklámok, (grafika, zászló, felirat, neontábla stb.) a helyi építési szabályzatban foglaltaknak, valamint a településarculati követelményeknek, előírásoknak megfelelően helyezi el.

g) A Bérlő vállalja, hogy a bérleményt a szerződéskötést követő 1 hónapon belül megnyitja.

h) A Bérlő részteles kötelezettségeit a pályázati kiírás mellékletét képező Bérleti szerződés tervezet tartalmazza.

10.) A pályázat benyújtásának határideje és módja:

a) Határideje: 2020. május 20. A határidőn túl beérkezett pályázati dokumentációkat nem áll módunkban kiértékelni.

b) Módja: A pályázat kizárólag postai úton nyújtható be az alábbi névre és címre:

Balatonakarattya Község Önkormányzata (8172 Balatonakarattya, Iskola utca 7.)

Az összeállított pályázati dokumentációt az alábbi módon kérjük Balatonakarattya Község Önkormányzata részére postai úton feladni:

-         A borítékon a Pályázó neve mellett kérjük feltüntetni az alábbi szöveget: „Mosoly Büfé” bérleti pályázat”.

-         A pályázati dokumentációt belföldi tértivevényes küldeményként kérjük a fenti címre

eljuttatni. A feladáskor visszakapott könyvelt küldemény feladóvevényét kérjük a teljes

pályázati időszak alatt megőrizni, mert a postán elveszett küldeményekért felelősséget nem

vállalunk.

A pályázati dokumentáció végső postai beérkezési határideje: a pályázat lejártát követő 5

naptári nap.

A pályázati határidő lejártát követően sor kerül a pályázati dokumentációk bontására. A

beérkezési határidőt követő 10 naptári napon belül a pályázati dokumentációk beérkezését

elektronikusan visszaigazoljuk. Abban az esetben, ha a Pályázó nem kap visszaigazoló

értesítést, kérjük, hogy azt mielőbb jelezze felénk a Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail

címre. Az e-mail tárgyában kérjük, az alábbi szöveget tüntesse fel: „Visszaigazoló e-mail

hiánya”. Az elektronikus üzenet mellé kérjük szkennelve csatolni a postai feladáskor

visszakapott könyvelt küldemény feladóvevényét.

11.) Pályázat lebonyolítása:

A Bérbeadó egy fordulós, két lépcsős szakmai pályázat során dönt a leendő Bérlő személyéről.

12.) A pályázathoz csatolni kell:

a) Jogi személy és egyéni cég esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonatot (kivonat)

b) Jogi személy és egyéni cég esetén a közjegyző által hitelesített aláírási címpéldányt (vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás mintát), vagy ezek másolatát.

c) Egyéni vállalkozó esetében a vállalkozói igazolvány másolatát, vagy a nyilvántartásban való

regisztrációjáról szóló NAV törzslapot.

d) Előnyt jelent a bérelni szándékozott ingatlan leendő belső és külső, kézi/digitális technikával készített látványtervének és a belső kialakítás szöveges leírásának (pl: színvilág, kültéri reklámeszközök, bútorzat stb.) csatolása.

13.) Pályázat benyújtása:

a) A pályázati leírást és a szükséges csatolmányokat (egyéb dokumentumokat és mellékleteket) zárt, megcímzett borítékban kell benyújtani.

b) A pályázatokat kizárólag postai feladással lehet benyújtani.

c) A pályázatokat nyomtatott formában kérjük benyújtani:

a pályázati leírást kinyomtatva (papír alapon) két példányban, cégszerűen aláírva kell postai úton benyújtani a szükséges csatolmányokkal együtt.

14.) A pályázat elbírálásának határideje és helye:

a) Határidő: A pályázati határidő leteltét követő 15 napon belül.

b) Helye: Balatonakarattya Község Önkormányzata (8172 Balatonakarattya, Iskola utca 7.) tárgyalója.

15.) A pályázat bírálói:

Balatonakarattya Község Önkormányzatának képviselő-testülete véleményezi.

16.) A pályázat bírálati módja:

a) Az első fordulós pályázat értékelése az alábbi körökben történik:

- első értékelési kör: a formai követelményeknek való megfelelés, illetve a pályázó tervezett üzletprofiljának vizsgálata

-          második értékelési kör (csak az első értékelési körön továbbjutott pályázók esetében):

a pályázók jogi, gazdasági és szakmai értékelése, minősítése a megajánlott bérleti díj értékelése

b) A benyújtott pályázati anyag kettő körös értékelésére kapott pontok összesítése alapján kerül

kihirdetésre a győztes pályázó.

c) A pályázók a pályázat eredményéről elektronikus értesítést kapnak legkésőbb a pályázat

elbírálásának határidejét követő 7 napon belül.

17.) A pályázati döntés:

Az Önkormányzat – a második értékelési kört követően az elérhető pontból elért összesített pontszám alapján kialakuló végső sorrend szerint az első helyezettel köt szerződést.

Amennyiben a győztes eláll a szerződéskötéstől, úgy a második helyezettel, amennyiben a második helyezett is elállna, úgy a harmadik helyezettel köthető bérleti szerződés.

18.) Eredménytelen pályázat:

Amennyiben a támogatott üzleti profiloknál a jelentkezők között nem biztosítható a verseny, vagy az ajánlott bérleti díj nem éri el az önkormányzat által elvárt szintet, megismételt nyílt pályázat kerülhet lebonyolításra.

19.) Pályázati eredményhirdetés:

a) A pályázati bírálat lezártát követő 3 napon belül a pályázat eredményről a pályázat nyertesei – az általuk közölt e-mail címre – írásos értesítést kapnak a pályázat kiírójától.

b) A nyertes pályázók neve Balatonakarattya Község Önkormányzata hirdetőtábláján 5 napra

kifüggesztésre kerül.

c) A pályázat nyertesei az eredményről szóló írásbeli értesítéstől számított 30 napon belül kötelesek a helyiségbérleti szerződést megkötni Balatonakarattya Község Önkormányzatával. Ha a pályázat valamelyik nyertese a szerződést – önhibájából - nem köti meg az előírt határidőben, akkor ebben az esetben a pályázaton részt vett következő legmagasabb pontszámot elérő részére kell az ingatlant bérbe adni.

20.) Egyéb pályázati megkötések:

Az ajánlatok elbírálásával kapcsolatban jogorvoslatnak helye nincs.

Bérbeadó fenntartja azon jogát, hogy indoklás nélkül teljes egészében eredménytelennek nyilváníthatja a pályázatot, és ismételt pályázatot írjon ki.

21.) Az ingatlan megtekinthető: előzetes bejelentkezés alapján megtekinthető.

Balatonakarattya, 2020. május 11.

                                                                                              Matolcsy Gyöngyi

                                 polgármester

 

Pályázati felhívás

Balatonakarattya Község Önkormányzata (továbbiakban: Bérbeadó) 33/2020.(IV.22.) polgármesteri határozata alapján az Önkormányzat tulajdonában lévő „Szépkilátás” épület egy részének bérbeadására pályázatot ír ki, az alábbiakban részletezett feltételek szerint:

 

1.) Bérbe adandó ingatlan elhelyezkedése:

a) Az ingatlan címe: 8172 Balatonakarattya, Rákóczi Ferenc utca 6. (hrsz.: 2922)

2.) Bérbe adandó ingatlan általános leírása:

1 db főépület + terasz (részben fedett)

-          főépület (raktár: 6 m2, előkészítő: 6 m2, konyha: 10 m2, mosogató: 2 m2, bisztró rész: 20 m2, nagyterem: 60 m2, női és férfi mosdók, terasz: 180 m2

3.) Bérbe adandó ingatlan műszaki állapota:

Az ingatlan víz és villany (3x50 A) bekötéssel rendelkezik (gázzal nem), az ingatlanban található helységek burkolattal rendelkeznek, a terasz felülete beton, a hátsó fedett és fedetlen teraszrész. Front részen 1 rétegű üveggel ellátott fa nyílászárók találhatók, még a terasz felöli bejáraton 2 rétegű üveggel ellátott műanyag nyílászáró található.

4.) Az Önkormányzat által támogatott hasznosítási célok:

Vendéglátó tevékenység, pl. kávézó; cukrászda; büfé; melegkonyhás /melegítőkonyhás étterem

(lehetőleg reggelizési lehetőséggel is); ételbár; salátabár, gyorsbüfé (pl. gyros); pizzéria; tejivó.

5.) Az Önkormányzat által nem támogatott hasznosítás célok:

Településképi-, és településüzemeltetési okok miatt az Önkormányzat a következő hasznosításokat nem támogatja: dohánybolt; fegyver-, lőszer és pirotechnikai eszközök boltja; használt áruk boltja;

zálogkereskedés; nagykereskedelem; raktározás és /vagy egyéb logisztikai tevékenység; ipari mennyiségű, illetve ipari jellegű gyártási tevékenyég;

6.) A bérbeadás időtartama:

Az ingatlant határozott, 3 éves időtartamra lehet bérbe venni, mely 2 évre meghosszabbítható.

7.) A pályázat résztvevői:

a) Egyéni vállalkozó (egyéni cég) vagy jogi személy.

b) Egy résztvevő több pályázatot is benyújthat párhuzamosan.

c) Bérleti szerződés azzal a természetes személlyel vagy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI.

törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott átlátható szervezettel köthető:

-          aki ellen nem indult felszámolási eljárás, nem áll végelszámolás, vagy csődeljárás alatt,

-          aki vállalja, hogy a helyiséget a bérleti szerződési előírásoknak, és a bérbeadói rendelkezéseknek, valamint a meghatározott hasznosítási célnak megfelelően használja,

-          aki a pályázati eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettségének teljesítése során valótlan adatot nem szolgáltatott, illetőleg valótlan tartalmú nyilatkozatot nem tett,

-   akinek Balatonakarattya Község Önkormányzata felé semmilyen tartozása nem áll fenn.

8.) Bérleti díj:

a) Az Önkormányzat által meghatározott ingatlanra vonatkozó minimális bérleti díj összege: 500.000.- Ft / év

b) Az Önkormányzat részére az ingatlan bérletéért fizetendő éves bérleti díjra a pályázó tesz

javaslatot. Ezen összeg megállapítása során a pályázónak tekintettel kell lennie a saját reális

gazdasági teherviselő képességére.

c) A bérlő működésével kapcsolatban végzett műszaki munkák összege a bérleti díjba nem kerül beszámításra, és egyéb módon sem igényelhető Bérbeadótól a megtérítése.

d) A bérleti időszak során bérlő által a bérleményen végzett állagmegóvó felújítás összege – indokolt esetben, a Bérbeadóval történő előzetes írásbeli megállapodást követően – a bérleti díjba beszámításra kerülhet.

e) Bérleti jog nem megváltható, nem átruházható.

9.) Óvadék:

A nyertes pályázó a szerződéskötést megelőzően a 200.000.- Ft óvadék fizetésére kötelezett.

10.) A Bérlő főbb kötelezettségei:

a) A közüzemi díjak fizetése a leendő Bérlő kötelezettségi körébe tartozik oly módon, hogy a mérőórák a bérleti jogviszony teljes időtartamára átírásra kerülnek a bérlő részére, így a számlák kiegyenlítéséért teljes mértékben a bérlő felelős. A bérlő az Akarattya Klubhelység fogyasztását a bérbeadó részére kiszámlázza, a teljes fogyasztás 10%-os mértékében.

A hulladékszállítási szolgáltatás tekintetében szintén a bérlő a szolgáltatás igénybevevője, és a számla fizetője.

b) A szerződés megszűnésekor a bérlőnek a helyiséget tiszta, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban kell visszaadni.

c) A Bérlő vállalja, hogy a bérleti időszak alatt csak a Bérbeadó hozzájárulásával változtathatja meg a pályázat elnyerésekor meglévő üzlettevékenységi profilját. Amennyiben a Bérlő ennek nem tesz eleget, úgy a Bérbeadó jogosult felmondani a bérleti szerződést.

d) A Bérlő vállalja, hogy szabadság, ill. betegség okán évi 15 munkanapnál hosszabb időszakra nem korlátozza a bérlemény nyitva tartását. A 15 napot meghaladó zárva tartás esetén a Bérlő

gondoskodni köteles az üzlet rendeltetésszerű zavartalan működéséről.

e) A Bérlő vállalja, hogy minden nap nyitva tart. A bérlő részletes szolgáltatási kötelezettségeit a Bérleti szerződés tervezet tartalmazza.

f) A Bérlő vállalja, hogy a bérleményen elhelyezendő külső reklámok, (grafika, zászló, felirat, neontábla stb.) a helyi építési szabályzatban foglaltaknak, valamint a településarculati követelményeknek, előírásoknak megfelelően helyezi el.

g) A Bérlő vállalja, hogy a bérleményt a szerződéskötést követő 1 hónapon belül megnyitja.

h) A Bérlő részteles kötelezettségeit a pályázati kiírás mellékletét képező a Bérleti szerződés tervezet tartalmazza.

i) A Bérlő vállalja, hogy a nagyterem helységben minden Önkormányzati rendezvénynek helyet biztosít előzetes igények alapján.

11.) A pályázat benyújtásának határideje és módja:

a) Határideje: 2020. május 08. A határidőn túl beérkezett pályázati dokumentációkat nem áll módunkban kiértékelni.

b) Módja: A pályázat kizárólag postai úton nyújtható be az alábbi névre és címre:

Balatonakarattya Község Önkormányzata (8172 Balatonakarattya, Iskola utca 7.)

Az összeállított pályázati dokumentációt az alábbi módon kérjük Balatonakarattya Község Önkormányzata részére postai úton feladni:

-         A borítékon a Pályázó neve mellett kérjük feltüntetni az alábbi szöveget: „Szépkilátás bérleti pályázat”.

-         A pályázati dokumentációt belföldi tértivevényes küldeményként kérjük a fenti címre

eljuttatni. A feladáskor visszakapott könyvelt küldemény feladóvevényét kérjük a teljes

pályázati időszak alatt megőrizni, mert a postán elveszett küldeményekért felelősséget nem

vállalunk.

A pályázati dokumentáció végső postai beérkezési határideje: a pályázat lejártát követő 5

naptári nap.

A pályázati határidő lejártát követően sor kerül a pályázati dokumentációk bontására. A

beérkezési határidőt követő 10 naptári napon belül a pályázati dokumentációk beérkezését

elektronikusan visszaigazoljuk. Abban az esetben, ha a Pályázó nem kap visszaigazoló

értesítést, kérjük, hogy azt mielőbb jelezze felénk a Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail

címre. Az e-mail tárgyában kérjük, az alábbi szöveget tüntesse fel: „Visszaigazoló e-mail

hiánya”. Az elektronikus üzenet mellé kérjük szkennelve csatolni a postai feladáskor

visszakapott könyvelt küldemény feladóvevényét.

12.) Pályázat lebonyolítása:

A Bérbeadó egy fordulós, két lépcsős szakmai pályázat során dönt a leendő Bérlő személyéről.

13.) A pályázathoz csatolni kell:

a) Jogi személy és egyéni cég esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonatot (kivonat)

b) Jogi személy és egyéni cég esetén a közjegyző által hitelesített aláírási címpéldányt (vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás mintát), vagy ezek másolatát.

c) Egyéni vállalkozó esetében a vállalkozói igazolvány másolatát, vagy a nyilvántartásban való

regisztrációjáról szóló NAV törzslapot.

d) Előnyt jelent a bérelni szándékozott ingatlan leendő belső és külső, kézi/digitális technikával készített látványtervének és a belső kialakítás szöveges leírásának (pl: színvilág, kültéri reklámeszközök, bútorzat stb.) csatolása.

14.) Pályázat benyújtása:

a) A pályázati leírást és a szükséges csatolmányokat (egyéb dokumentumokat és mellékleteket) zárt, megcímzett borítékban kell benyújtani.

b) A pályázatokat kizárólag postai feladással lehet benyújtani.

c) A pályázatokat nyomtatott formában kérjük benyújtani:

a pályázati leírást kinyomtatva (papír alapon) két példányban, cégszerűen aláírva kell postai úton benyújtani a szükséges csatolmányokkal együtt.

15.) A pályázat elbírálásának határideje és helye:

a) Határidő: A pályázati határidő leteltét követő 15 napon belül.

b) Helye: Balatonakarattya Község Önkormányzata (8172 Balatonakarattya, Iskola utca 7.) tárgyalója.

16.) A pályázat bírálói:

Balatonakarattya Község Önkormányzatának képviselő-testülete véleményezi.

17.) A pályázat bírálati módja:

a) Az első fordulós pályázat értékelése az alábbi körökben történik:

- első értékelési kör: a formai követelményeknek való megfelelés, illetve a pályázó tervezett üzletprofiljának vizsgálata

-          második értékelési kör (csak az első értékelési körön továbbjutott pályázók esetében):

a pályázók jogi, gazdasági és szakmai értékelése, minősítése a megajánlott bérleti díj értékelése

b) A benyújtott pályázati anyag kettő körös értékelésére kapott pontok összesítése alapján kerül

kihirdetésre a győztes pályázó.

c) A pályázók a pályázat eredményéről elektronikus értesítést kapnak legkésőbb a pályázat

elbírálásának határidejét követő 7 napon belül.

18.) A pályázati döntés:

Az Önkormányzat – a második értékelési kört követően az elérhető pontból elért összesített pontszám alapján kialakuló végső sorrend szerint az első helyezettel köt szerződést.

Amennyiben a győztes eláll a szerződéskötéstől, úgy a második helyezettel, amennyiben a második helyezett is elállna, úgy a harmadik helyezettel köthető bérleti szerződés.

19.) Eredménytelen pályázat:

Amennyiben a támogatott üzleti profiloknál a jelentkezők között nem biztosítható a verseny, vagy az ajánlott bérleti díj nem éri el az önkormányzat által elvárt szintet, megismételt nyílt pályázat kerülhet lebonyolításra.

20.) Pályázati eredményhirdetés:

a) A pályázati bírálat lezártát követő 3 napon belül a pályázat eredményről a pályázat nyertesei – az általuk közölt e-mail címre – írásos értesítést kapnak a pályázat kiírójától.

b) A nyertes pályázók neve Balatonakarattya Község Önkormányzata hirdetőtábláján 5 napra

kifüggesztésre kerül.

c) A pályázat nyertesei az eredményről szóló írásbeli értesítéstől számított 30 napon belül kötelesek a helyiségbérleti szerződést megkötni Balatonakarattya Község Önkormányzatával. Ha a pályázat valamelyik nyertese a szerződést – önhibájából - nem köti meg az előírt határidőben, akkor ebben az esetben a pályázaton részt vett következő legmagasabb pontszámot elérő részére kell az ingatlant bérbe adni.

21.) Egyéb pályázati megkötések:

Az ajánlatok elbírálásával kapcsolatban jogorvoslatnak helye nincs.

Bérbeadó fenntartja azon jogát, hogy indoklás nélkül teljes egészében eredménytelennek nyilváníthatja a pályázatot, és ismételt pályázatot írjon ki.

22.) Az ingatlan megtekinthető: előzetes bejelentkezés alapján.

 

Balatonakarattya, 2020. április 22.

                                                                                              Matolcsy Gyöngyi

                                   polgármester


Pályázati felhívás

Balatonakarattya Község Önkormányzata (továbbiakban: Bérbeadó) 32/2020. (IV.22.) polgármesteri határozata alapján az Önkormányzat tulajdonában lévő Bercsényi strandon (3534/6 hrsz-ú) található „Kőműves” épület üzemeltetésére pályázatot ír ki, az alábbiakban részletezett feltételek szerint:

 

1.) Bérbe adandó ingatlan elhelyezkedése:

a) Az ingatlan címe: 8172 Balatonakarattya, Bercsényi strand 3534/6 hrsz.

2.) Bérbe adandó ingatlan általános leírása:

1 db épület

-       épület 70 m2

3.) A Bérbeadó által támogatott hasznosítási célok:

Vendéglátó tevékenység (pl. kávézó; büfé; melegkonyhás /melegítőkonyhás étterem), sportcélú üzlet, egészségmegőrző szolgáltatás.

4.) A Bérbeadó által nem támogatott hasznosítás célok:

Településképi-, és településüzemeltetési okok miatt a Bérbeadó a következő hasznosításokat nem támogatja: dohánybolt; fegyver-, lőszer és pirotechnikai eszközök boltja; használt áruk boltja;

zálogkereskedés; nagykereskedelem; raktározás és /vagy egyéb logisztikai tevékenység; ipari mennyiségű, illetve ipari jellegű gyártási tevékenyég;

5.) A bérbeadás időtartama:

Az ingatlant határozott, 3 éves időtartamra lehet bérbe venni, mely 2 évre meghosszabbítható.

6.) A pályázat résztvevői:

a) Egyéni vállalkozó (egyéni cég) vagy jogi személy.

b) Egy résztvevő több pályázatot is benyújthat párhuzamosan.

c) Bérleti szerződés azzal a természetes személlyel vagy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI.

törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott átlátható szervezettel köthető:

-          aki ellen nem indult felszámolási eljárás, nem áll végelszámolás, vagy csődeljárás alatt,

-          aki vállalja, hogy a helyiséget a bérleti szerződési előírásoknak, és a bérbeadói rendelkezéseknek, valamint a meghatározott hasznosítási célnak megfelelően használja,

-          aki a pályázati eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettségének teljesítése során valótlan adatot nem szolgáltatott, illetőleg valótlan tartalmú nyilatkozatot nem tett,

- akinek a Bérbeadó felé semmilyen tartozása nem áll fenn.

7.) Bérleti díj:

a) A Bérbeadó által meghatározott ingatlanra vonatkozó minimális bérleti díj összege: 968x 70 m2x 12 hó= 813.120- Ft / év.

b) A bérlő működésével kapcsolatban végzett műszaki munkák összege a bérleti díjba nem kerül beszámításra, és egyéb módon sem igényelhető Bérbeadótól a megtérítése.

c) A bérleti időszak során bérlő által a bérleményen végzett állagmegóvó felújítás összege – indokolt esetben, a Bérbeadóval történő előzetes írásbeli megállapodást követően – a bérleti díjba 50 %-os mértékben beszámításra kerülhet. A bérleti díj 50 %-át egy összegben minden év május 31-ig köteles megfizetni.

d) Bérleti jog nem megváltható, nem átruházható.

8.) Óvadék:

A nyertes pályázó a szerződéskötést megelőzően a 200.000.- Ft óvadék fizetésére kötelezett.

9.) A Bérlő főbb kötelezettségei:

a) A közüzemi és hulladékszállítási díjak fizetése a leendő Bérlő kötelezettségi körébe tartozik. Rendelkeznie kell egy 1100 literes edényzettel, heti egyszeri ürítéssel.

b) A szerződés megszűnésekor a bérlőnek a helyiséget tiszta, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban kell visszaadni.

c) A Bérlő vállalja, hogy a bérleti időszak alatt csak a Bérbeadó hozzájárulásával változtathatja meg a pályázat elnyerésekor meglévő üzlettevékenységi profilját. Amennyiben a Bérlő ennek nem tesz eleget, úgy a Bérbeadó jogosult felmondani a bérleti szerződést.

d) A Bérlő vállalja, hogy szabadság, ill. betegség okán évi 15 munkanapnál hosszabb időszakra nem korlátozza a bérlemény nyitva tartását. A 15 napot meghaladó zárva tartás esetén a Bérlő

gondoskodni köteles az üzlet rendeltetésszerű zavartalan működéséről.

e) A Bérlő vállalja, hogy minden tárgyév június 1- napjától augusztus 31. napjáig minden nap nyitva tart. A bérlő részletes szolgáltatási kötelezettségeit a Bérleti szerződés tervezet tartalmazza.

f) A Bérlő vállalja, hogy a bérleményen elhelyezendő külső reklámok, (grafika, zászló, felirat, neontábla stb.) a helyi építési szabályzatban foglaltaknak, valamint a településarculati követelményeknek, előírásoknak megfelelően helyezi el.

g) A Bérlő vállalja, hogy a bérleményt a szerződéskötést követő 1 hónapon belül megnyitja.

h) A Bérlő részteles kötelezettségeit a pályázati kiírás mellékletét képező Bérleti szerződés tervezet tartalmazza.

10.) A pályázat benyújtásának határideje és módja:

a) Határideje: 2020. május 08. A határidőn túl beérkezett pályázati dokumentációkat nem áll módunkban kiértékelni.

b) Módja: A pályázat kizárólag postai úton nyújtható be az alábbi névre és címre:

Balatonakarattya Község Önkormányzata (8172 Balatonakarattya, Iskola utca 7.)

Az összeállított pályázati dokumentációt az alábbi módon kérjük Balatonakarattya Község Önkormányzata részére postai úton feladni:

-         A borítékon a Pályázó neve mellett kérjük feltüntetni az alábbi szöveget: „Kőműves” bérleti pályázat”.

-         A pályázati dokumentációt belföldi tértivevényes küldeményként kérjük a fenti címre

eljuttatni. A feladáskor visszakapott könyvelt küldemény feladóvevényét kérjük a teljes

pályázati időszak alatt megőrizni, mert a postán elveszett küldeményekért felelősséget nem

vállalunk.

A pályázati dokumentáció végső postai beérkezési határideje: a pályázat lejártát követő 5

naptári nap.

A pályázati határidő lejártát követően sor kerül a pályázati dokumentációk bontására. A

beérkezési határidőt követő 10 naptári napon belül a pályázati dokumentációk beérkezését

elektronikusan visszaigazoljuk. Abban az esetben, ha a Pályázó nem kap visszaigazoló

értesítést, kérjük, hogy azt mielőbb jelezze felénk a Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail

címre. Az e-mail tárgyában kérjük, az alábbi szöveget tüntesse fel: „Visszaigazoló e-mail

hiánya”. Az elektronikus üzenet mellé kérjük szkennelve csatolni a postai feladáskor

visszakapott könyvelt küldemény feladóvevényét.

11.) Pályázat lebonyolítása:

A Bérbeadó egy fordulós, két lépcsős szakmai pályázat során dönt a leendő Bérlő személyéről.

12.) A pályázathoz csatolni kell:

a) Jogi személy és egyéni cég esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonatot (kivonat)

b) Jogi személy és egyéni cég esetén a közjegyző által hitelesített aláírási címpéldányt (vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás mintát), vagy ezek másolatát.

c) Egyéni vállalkozó esetében a vállalkozói igazolvány másolatát, vagy a nyilvántartásban való

regisztrációjáról szóló NAV törzslapot.

d) Előnyt jelent a bérelni szándékozott ingatlan leendő belső és külső, kézi/digitális technikával készített látványtervének és a belső kialakítás szöveges leírásának (pl: színvilág, kültéri reklámeszközök, bútorzat stb.) csatolása.

13.) Pályázat benyújtása:

a) A pályázati leírást és a szükséges csatolmányokat (egyéb dokumentumokat és mellékleteket) zárt, megcímzett borítékban kell benyújtani.

b) A pályázatokat kizárólag postai feladással lehet benyújtani.

c) A pályázatokat nyomtatott formában kérjük benyújtani:

a pályázati leírást kinyomtatva (papír alapon) két példányban, cégszerűen aláírva kell postai úton benyújtani a szükséges csatolmányokkal együtt.

14.) A pályázat elbírálásának határideje és helye:

a) Határidő: A pályázati határidő leteltét követő 15 napon belül.

b) Helye: Balatonakarattya Község Önkormányzata (8172 Balatonakarattya, Iskola utca 7.) tárgyalója.

15.) A pályázat bírálói:

Balatonakarattya Község Önkormányzatának képviselő-testülete véleményezi.

16.) A pályázat bírálati módja:

a) Az első fordulós pályázat értékelése az alábbi körökben történik:

- első értékelési kör: a formai követelményeknek való megfelelés, illetve a pályázó tervezett üzletprofiljának vizsgálata

-          második értékelési kör (csak az első értékelési körön továbbjutott pályázók esetében):

a pályázók jogi, gazdasági és szakmai értékelése, minősítése a megajánlott bérleti díj értékelése

b) A benyújtott pályázati anyag kettő körös értékelésére kapott pontok összesítése alapján kerül

kihirdetésre a győztes pályázó.

c) A pályázók a pályázat eredményéről elektronikus értesítést kapnak legkésőbb a pályázat

elbírálásának határidejét követő 7 napon belül.

17.) A pályázati döntés:

Az Önkormányzat – a második értékelési kört követően az elérhető pontból elért összesített pontszám alapján kialakuló végső sorrend szerint az első helyezettel köt szerződést.

Amennyiben a győztes eláll a szerződéskötéstől, úgy a második helyezettel, amennyiben a második helyezett is elállna, úgy a harmadik helyezettel köthető bérleti szerződés.

18.) Eredménytelen pályázat:

Amennyiben a támogatott üzleti profiloknál a jelentkezők között nem biztosítható a verseny, vagy az ajánlott bérleti díj nem éri el az önkormányzat által elvárt szintet, megismételt nyílt pályázat kerülhet lebonyolításra.

19.) Pályázati eredményhirdetés:

a) A pályázati bírálat lezártát követő 3 napon belül a pályázat eredményről a pályázat nyertesei – az általuk közölt e-mail címre – írásos értesítést kapnak a pályázat kiírójától.

b) A nyertes pályázók neve Balatonakarattya Község Önkormányzata hirdetőtábláján 5 napra

kifüggesztésre kerül.

c) A pályázat nyertesei az eredményről szóló írásbeli értesítéstől számított 30 napon belül kötelesek a helyiségbérleti szerződést megkötni Balatonakarattya Község Önkormányzatával. Ha a pályázat valamelyik nyertese a szerződést – önhibájából - nem köti meg az előírt határidőben, akkor ebben az esetben a pályázaton részt vett következő legmagasabb pontszámot elérő részére kell az ingatlant bérbe adni.

20.) Egyéb pályázati megkötések:

Az ajánlatok elbírálásával kapcsolatban jogorvoslatnak helye nincs.

Bérbeadó fenntartja azon jogát, hogy indoklás nélkül teljes egészében eredménytelennek nyilváníthatja a pályázatot, és ismételt pályázatot írjon ki.

21.) Az ingatlan megtekinthető: előzetes bejelentkezés alapján megtekinthető.

 

Balatonakarattya, 2020. április 22.

                                                                                              Matolcsy Gyöngyi

                                  polgármester

 


Pályázati felhívás

Balatonakarattya Község Önkormányzata (továbbiakban: Bérbeadó) 31/2020. (IV.22.) polgármesteri határozata alapján az Önkormányzat tulajdonában lévő Gumirádli strandon (3499/6 hrsz-ú) található büfé és illemhely üzemeltetésére pályázatot ír ki, az alábbiakban részletezett feltételek szerint:

1.) Bérbe adandó ingatlan elhelyezkedése:

a) Az ingatlan címe: 8172 Balatonakarattya, Gumirádli strand 3499/6 hrsz.

2.) Bérbe adandó ingatlan általános leírása:

1 db büféépület + konténer illemhely+ 1 db baba mama konténer+1 db raktár konténer

3.) Az Önkormányzat által támogatott hasznosítási célok:

Vendéglátó tevékenység, pl. kávézó; büfé; melegkonyhás /melegítőkonyhás étterem

4.) Az Önkormányzat felé kötelezettségek:

Az illemhely,- baba mama konténer,- a raktárkonténer napi szintű takarítása,

1 db fizetős parkoló üzemeltetése

5.) Az Önkormányzat által nem támogatott hasznosítás célok:

Településképi-, és településüzemeltetési okok miatt az Önkormányzat a következő hasznosításokat nem támogatja: dohánybolt; fegyver-, lőszer és pirotechnikai eszközök boltja; használt áruk boltja;

zálogkereskedés; nagykereskedelem; raktározás és /vagy egyéb logisztikai tevékenység; ipari mennyiségű, illetve ipari jellegű gyártási tevékenyég;

6.) A bérbeadás időtartama:

Az ingatlant határozott, 3 éves időtartamra lehet bérbe venni, mely 2 évre meghosszabbítható.

7.) A pályázat résztvevői:

a) Egyéni vállalkozó (egyéni cég) vagy jogi személy.

b) Egy résztvevő több pályázatot is benyújthat párhuzamosan.

c) Bérleti szerződés azzal a természetes személlyel vagy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI.

törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott átlátható szervezettel köthető:

-          aki ellen nem indult felszámolási eljárás, nem áll végelszámolás, vagy csődeljárás alatt,

-          aki vállalja, hogy a helyiséget a bérleti szerződési előírásoknak, és a bérbeadói rendelkezéseknek, valamint a meghatározott hasznosítási célnak megfelelően használja,

-          aki a pályázati eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettségének teljesítése során valótlan adatot nem szolgáltatott, illetőleg valótlan tartalmú nyilatkozatot nem tett,

- akinek Balatonakarattya Község Önkormányzata felé semmilyen tartozása nem áll fenn.

8.) Bérleti díj:

a) Az Önkormányzat által meghatározott ingatlanra vonatkozó minimális bérleti díj összege: 500.000,- Ft / év, a parkoló díja: 150.000,- Ft/év

b) Az Önkormányzat részére az ingatlan bérletéért fizetendő éves bérleti díjra a pályázó tesz

javaslatot. Ezen összeg megállapítása során a pályázónak tekintettel kell lennie a saját reális

gazdasági teherviselő képességére.

c) A bérlő működésével kapcsolatban végzett műszaki munkák összege a bérleti díjba nem kerül beszámításra, és egyéb módon sem igényelhető Bérbeadótól a megtérítése.

d) Bérleti jog nem megváltható, nem átruházható.

9.) Óvadék:

A nyertes pályázó a szerződéskötést megelőzően a 200.000.- Ft óvadék fizetésére kötelezett.

10.) A Bérlő főbb kötelezettségei:

a) A közüzemi és hulladékszállítási díjak fizetése a leendő Bérlő kötelezettségi körébe tartozik. Rendelkeznie kell egy 1100 literes edényzettel, heti egyszeri ürítéssel.

b) A szerződés megszűnésekor a bérlőnek a helyiséget tiszta, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban kell visszaadni.

c) A Bérlő vállalja, hogy a bérleti időszak alatt csak a Bérbeadó hozzájárulásával változtathatja meg a pályázat elnyerésekor meglévő üzlettevékenységi profilját. Amennyiben a Bérlő ennek nem tesz eleget, úgy a Bérbeadó jogosult felmondani a bérleti szerződést.

d) A Bérlő vállalja, hogy szabadság, ill. betegség okán évi 15 munkanapnál hosszabb időszakra nem korlátozza a bérlemény nyitva tartását. A 15 napot meghaladó zárva tartás esetén a Bérlő

gondoskodni köteles az üzlet rendeltetésszerű zavartalan működéséről.

e) A Bérlő vállalja, hogy minden tárgyév június 1- napjától augusztus 31. napjáig minden nap nyitva tart. A bérlő részletes szolgáltatási kötelezettségeit a Bérleti szerződés tervezet tartalmazza.

f) A Bérlő vállalja, hogy a bérleményen elhelyezendő külső reklámok, (grafika, zászló, felirat, neontábla stb.) a helyi építési szabályzatban foglaltaknak, valamint a településarculati követelményeknek, előírásoknak megfelelően helyezi el.

g) A Bérlő vállalja, hogy a bérleményt a szerződéskötést követő 1 hónapon belül megnyitja.

h) A Bérlő részteles kötelezettségeit a pályázati kiírás mellékletét képező Bérleti szerződés tervezet tartalmazza.

11.) A pályázat benyújtásának határideje és módja:

a) Határideje: 2020. május 08. A határidőn túl beérkezett pályázati dokumentációkat nem áll módunkban kiértékelni.

b) Módja: A pályázat kizárólag postai úton nyújtható be az alábbi névre és címre:

Balatonakarattya Község Önkormányzata (8172 Balatonakarattya, Iskola utca 7.)

Az összeállított pályázati dokumentációt az alábbi módon kérjük Balatonakarattya Község Önkormányzata részére postai úton feladni:

-         A borítékon a Pályázó neve mellett kérjük feltüntetni az alábbi szöveget: „Gumirádli bérleti pályázat”.

-         A pályázati dokumentációt belföldi tértivevényes küldeményként kérjük a fenti címre

eljuttatni. A feladáskor visszakapott könyvelt küldemény feladóvevényét kérjük a teljes

pályázati időszak alatt megőrizni, mert a postán elveszett küldeményekért felelősséget nem

vállalunk.

A pályázati dokumentáció végső postai beérkezési határideje: a pályázat lejártát követő 5

naptári nap.

A pályázati határidő lejártát követően sor kerül a pályázati dokumentációk bontására. A

beérkezési határidőt követő 10 naptári napon belül a pályázati dokumentációk beérkezését

elektronikusan visszaigazoljuk. Abban az esetben, ha a Pályázó nem kap visszaigazoló

értesítést, kérjük, hogy azt mielőbb jelezze felénk a Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail

címre. Az e-mail tárgyában kérjük, az alábbi szöveget tüntesse fel: „Visszaigazoló e-mail

hiánya”. Az elektronikus üzenet mellé kérjük szkennelve csatolni a postai feladáskor

visszakapott könyvelt küldemény feladóvevényét.

12.) Pályázat lebonyolítása:

A Bérbeadó egy fordulós, két lépcsős szakmai pályázat során dönt a leendő Bérlő személyéről.

13.) A pályázathoz csatolni kell:

a) Jogi személy és egyéni cég esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonatot (kivonat)

b) Jogi személy és egyéni cég esetén a közjegyző által hitelesített aláírási címpéldányt (vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás mintát), vagy ezek másolatát.

c) Egyéni vállalkozó esetében a vállalkozói igazolvány másolatát, vagy a nyilvántartásban való

regisztrációjáról szóló NAV törzslapot.

d) Előnyt jelent a bérelni szándékozott ingatlan leendő belső és külső, kézi/digitális technikával készített látványtervének és a belső kialakítás szöveges leírásának (pl: színvilág, kültéri reklámeszközök, bútorzat stb.) csatolása.

14.) Pályázat benyújtása:

a) A pályázati leírást és a szükséges csatolmányokat (egyéb dokumentumokat és mellékleteket) zárt, megcímzett borítékban kell benyújtani.

b) A pályázatokat kizárólag postai feladással lehet benyújtani.

c) A pályázatokat nyomtatott formában kérjük benyújtani:

a pályázati leírást kinyomtatva (papír alapon) két példányban, cégszerűen aláírva kell postai úton benyújtani a szükséges csatolmányokkal együtt.

15.) A pályázat elbírálásának határideje és helye:

a) Határidő: A pályázati határidő leteltét követő 15 napon belül.

b) Helye: Balatonakarattya Község Önkormányzata (8172 Balatonakarattya, Iskola utca 7.) tárgyalója.

16.) A pályázat bírálói:

Balatonakarattya Község Önkormányzatának képviselő-testülete véleményezi.

17.) A pályázat bírálati módja:

a) Az első fordulós pályázat értékelése az alábbi körökben történik:

- első értékelési kör: a formai követelményeknek való megfelelés, illetve a pályázó tervezett üzletprofiljának vizsgálata

-          második értékelési kör (csak az első értékelési körön továbbjutott pályázók esetében):

a pályázók jogi, gazdasági és szakmai értékelése, minősítése a megajánlott bérleti díj értékelése

b) A benyújtott pályázati anyag kettő körös értékelésére kapott pontok összesítése alapján kerül kihirdetésre a győztes pályázó.

c) A pályázók a pályázat eredményéről elektronikus értesítést kapnak legkésőbb a pályázat

elbírálásának határidejét követő 7 napon belül.

18.) A pályázati döntés:

Az Önkormányzat – a második értékelési kört követően az elérhető pontból elért összesített pontszám alapján kialakuló végső sorrend szerint az első helyezettel köt szerződést.

Amennyiben a győztes eláll a szerződéskötéstől, úgy a második helyezettel, amennyiben a második helyezett is elállna, úgy a harmadik helyezettel köthető bérleti szerződés.

19.) Eredménytelen pályázat:

Amennyiben a támogatott üzleti profiloknál a jelentkezők között nem biztosítható a verseny, vagy az ajánlott bérleti díj nem éri el az önkormányzat által elvárt szintet, megismételt nyílt pályázat kerülhet lebonyolításra.

20.) Pályázati eredményhirdetés:

a) A pályázati bírálat lezártát követő 3 napon belül a pályázat eredményről a pályázat nyertesei – az általuk közölt e-mail címre – írásos értesítést kapnak a pályázat kiírójától.

b) A nyertes pályázók neve Balatonakarattya Község Önkormányzata hirdetőtábláján 5 napra

kifüggesztésre kerül.

c) A pályázat nyertesei az eredményről szóló írásbeli értesítéstől számított 30 napon belül kötelesek a helyiségbérleti szerződést megkötni Balatonakarattya Község Önkormányzatával. Ha a pályázat valamelyik nyertese a szerződést – önhibájából - nem köti meg az előírt határidőben, akkor ebben az esetben a pályázaton részt vett következő legmagasabb pontszámot elérő részére kell az ingatlant bérbe adni.

21.) Egyéb pályázati megkötések:

Az ajánlatok elbírálásával kapcsolatban jogorvoslatnak helye nincs.

Bérbeadó fenntartja azon jogát, hogy indoklás nélkül teljes egészében eredménytelennek nyilváníthatja a pályázatot, és ismételt pályázatot írjon ki.

22.) Az ingatlan megtekinthető: előzetes bejelentkezés alapján.

Balatonakarattya, 2020. április 23.

                                                                                              Matolcsy Gyöngyi

                                  polgármester


Pályázati felhívás

1.) Bérbe adandó ingatlan elhelyezkedése:

a) Az ingatlan címe: 8172 Balatonakarattya, Bercsényi strand 3534/6 hrsz.

2.) Bérbe adandó ingatlan általános leírása:

1 db épület + terasz

-       épület 2,55m x 6 m

-       terasz 10 x 10 m

3.) Az Önkormányzat által támogatott hasznosítási célok

Vendéglátó tevékenység

4.) Az Önkormányzat által nem támogatott hasznosítás célok

Településképi-, és településüzemeltetési okok miatt az Önkormányzat a következő hasznosításokat nem támogatja: dohánybolt; fegyver-, lőszer és pirotechnikai eszközök boltja; használt áruk boltja;

zálogkereskedés; nagykereskedelem; raktározás és /vagy egyéb logisztikai tevékenység; ipari mennyiségű, illetve ipari jellegű gyártási tevékenyég;

5.) A bérbeadás időtartama:

Az ingatlant határozott, 1 éves időtartamra lehet bérbe venni, mely 2 évre meghosszabbítható.

6.) A pályázat résztvevői:

a) Egyéni vállalkozó (egyéni cég) vagy jogi személy.

b) Egy résztvevő több pályázatot is benyújthat párhuzamosan.

c) Bérleti szerződés azzal a természetes személlyel vagy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI.

törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott átlátható szervezettel köthető:

-          aki ellen nem indult felszámolási eljárás, nem áll végelszámolás, vagy csődeljárás alatt,

-          aki vállalja, hogy a helyiséget a bérleti szerződési előírásoknak, és a bérbeadói rendelkezéseknek, valamint a meghatározott hasznosítási célnak megfelelően használja,

-          aki a pályázati eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettségének teljesítése során valótlan adatot nem szolgáltatott, illetőleg valótlan tartalmú nyilatkozatot nem tett,

-   akinek Balatonakarattya Község Önkormányzata felé semmilyen tartozása nem áll fenn.

7.) Bérleti díj:

a) Az Önkormányzat által meghatározott ingatlanra vonatkozó minimális bérleti díj összege: az épületre vonatkozóan 968,- Ft/m2/hó, a teraszra vonatkozóan 560,- Ft/m2/hó.

b) A bérleti időszak során bérlő által a bérleményen végzett állagmegóvó felújítás összege a Bérbeadóval történő előzetes írásbeli megállapodást követően a bérleti díjba beszámításra kerülhet.

c) Bérleti jog nem megváltható, nem átruházható.

8.) Óvadék:

A nyertes pályázó a szerződéskötést megelőzően a 200.000.- Ft óvadék fizetésére kötelezett.

9.) A Bérlő főbb kötelezettségei:

a) A közüzemi és hulladékszállítási díjak fizetése a leendő Bérlő kötelezettségi körébe tartozik.

b) A szerződés megszűnésekor a bérlőnek a helyiséget tiszta, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban kell visszaadni.

c) A Bérlő vállalja, hogy a bérleti időszak alatt csak a Bérbeadó hozzájárulásával változtathatja meg a pályázat elnyerésekor meglévő üzlettevékenységi profilját. Amennyiben a Bérlő ennek nem tesz eleget, úgy a Bérbeadó jogosult felmondani a bérleti szerződést.

10.) A pályázat benyújtásának határideje és módja:

a) Határideje: 2019.04.29. A határidőn túl beérkezett pályázati dokumentációkat nem áll módunkban kiértékelni.

b) Módja: A pályázat személyesen és postai úton nyújtható be az alábbi névre és címre:

Balatonakarattya Község Önkormányzata (8172 Balatonakarattya, Iskola utca 7.)

A pályázati dokumentációt az alábbi módon kérjük Balatonakarattya Község Önkormányzata részére személyesen, vagy postai úton feladni:

-      A borítékon a Pályázó neve mellett kérjük feltüntetni az alábbi szöveget: „Bercsényi terasz bérleti pályázat”.

A pályázati határidő lejártát követően sor kerül a pályázati dokumentációk bontására.

11.) Pályázat lebonyolítása

A Bérbeadó egy fordulós, két lépcsős szakmai pályázat során dönt a leendő Bérlő személyéről.

12.) A pályázathoz csatolni kell:

a) Jogi személy és egyéni cég esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonatot (kivonat)

b) Jogi személy és egyéni cég esetén a közjegyző által hitelesített aláírási címpéldányt (vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás mintát), vagy ezek másolatát.

c) Egyéni vállalkozó esetében a vállalkozói igazolvány másolatát, vagy a nyilvántartásban való

regisztrációjáról szóló NAV törzslapot.

d) Előnyt jelent a bérelni szándékozott ingatlan leendő belső és külső, kézi/digitális technikával készített látványtervének és a belső kialakítás szöveges leírásának (pl: színvilág, kültéri reklámeszközök, bútorzat stb.) csatolása.

13.) Pályázat benyújtása:

a) A pályázati leírást és a szükséges csatolmányokat (egyéb dokumentumokat és mellékleteket) zárt, megcímzett borítékban kell benyújtani.

b) A pályázatokat nyomtatott formában kérjük benyújtani:

c) A pályázati leírást kinyomtatva (papír alapon) két példányban, cégszerűen aláírva kell benyújtani.

14.) A pályázat elbírálásának határideje és helye:

a) Határidő: A pályázati határidő leteltét követő 8 napon belül.

b) Helye: Balatonakarattya Község Önkormányzata (8172 Balatonakarattya, Iskola utca 7.)

15.) A pályázat bírálói:

Balatonakarattya Község Önkormányzatának képviselő-testülete véleményezi zárt tárgyaláson.

16.) A pályázat bírálati módja:

a) Az első fordulós pályázat értékelése az alábbi körökben történik:

- első értékelési kör: a formai követelményeknek való megfelelés, illetve a pályázó tervezett üzletprofiljának vizsgálata

-          második értékelési kör (csak az első értékelési körön továbbjutott pályázók esetében):

a pályázók jogi, gazdasági és szakmai értékelése, minősítése a megajánlott bérleti díj értékelése

b) A benyújtott pályázati anyag kettő körös értékelésére kapott pontok összesítése alapján kerül

kihirdetésre a győztes pályázó.

17.) A pályázati döntés:

Az Önkormányzat – a második értékelési kört követően az elérhető pontból elért összesített pontszám alapján kialakuló végső sorrend szerint az első helyezettel köt szerződést.

Amennyiben a győztes eláll a szerződéskötéstől, úgy a második helyezettel, amennyiben a második helyezett is elállna, úgy a harmadik helyezettel köthető bérleti szerződés.

18.) Eredménytelen pályázat:

Amennyiben a támogatott üzleti profiloknál a jelentkezők között nem biztosítható a verseny, vagy az ajánlott bérleti díj nem éri el az önkormányzat által elvárt szintet, megismételt nyílt pályázat kerülhet lebonyolításra.

19.) Pályázati eredményhirdetés:

a) A pályázati bírálat lezártát követő 3 napon belül a pályázat eredményről a pályázat nyertesei – az általuk közölt e-mail címre – írásos értesítést kapnak a pályázat kiírójától.

b) A nyertes pályázók neve Balatonakarattya Község Önkormányzata hirdetőtábláján 5 napra

kifüggesztésre kerül.

c) A pályázat nyertesei az eredményről szóló írásbeli értesítéstől számított 30 napon belül kötelesek a helyiségbérleti szerződést megkötni Balatonakarattya Község Önkormányzatával. Ha a pályázat valamelyik nyertese a szerződést – önhibájából - nem köti meg az előírt határidőben, akkor ebben az esetben a pályázaton részt vett következő legmagasabb pontszámot elérő részére kell az ingatlant bérbe adni.

20.) Egyéb pályázati megkötések

Az ajánlatok elbírálásával kapcsolatban jogorvoslatnak helye nincs.

Bérbeadó fenntartja azon jogát, hogy indoklás nélkül teljes egészében eredménytelennek nyilváníthatja a pályázatot, és ismételt pályázatot írjon ki.

21.) Az ingatlan megtekinthető:

Előzetes bejelentkezés alapján.

Balatonakarattya, 2019. április 17.


Pályázati felhívás

1.) Bérbe adandó ingatlan elhelyezkedése:

a) Az ingatlan címe: 8172 Balatonakarattya, Bercsényi strand 3534/6 hrsz.

2.) Bérbe adandó ingatlan általános leírása:

1 db épület + terasz

-       épület 139,5 m2

-       terasz 48m2

3.) Az Önkormányzat által támogatott hasznosítási célok

Elsődlegesen sport célú hasznosításra és kapcsolt másodlagos vendéglátó tevékenység.

4.) Az Önkormányzat által nem támogatott hasznosítás célok

Településképi-, és településüzemeltetési okok miatt az Önkormányzat a következő hasznosításokat nem támogatja: dohánybolt; fegyver-, lőszer és pirotechnikai eszközök boltja; használt áruk boltja;

zálogkereskedés; nagykereskedelem; raktározás és /vagy egyéb logisztikai tevékenység; ipari mennyiségű, illetve ipari jellegű gyártási tevékenyég;

5.) A bérbeadás időtartama:

Az ingatlant határozott, 5 éves időtartamra lehet bérbe venni.

6.) A pályázat résztvevői:

a) Egyéni vállalkozó (egyéni cég) vagy jogi személy.

b) Egy résztvevő több pályázatot is benyújthat párhuzamosan.

c) Bérleti szerződés azzal a természetes személlyel vagy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI.

törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott átlátható szervezettel köthető:

-          aki ellen nem indult felszámolási eljárás, nem áll végelszámolás, vagy csődeljárás alatt,

-          aki vállalja, hogy a helyiséget a bérleti szerződési előírásoknak, és a bérbeadói rendelkezéseknek, valamint a meghatározott hasznosítási célnak megfelelően használja,

-          aki a pályázati eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettségének teljesítése során valótlan adatot nem szolgáltatott, illetőleg valótlan tartalmú nyilatkozatot nem tett,

-   akinek Balatonakarattya Község Önkormányzata felé semmilyen tartozása nem áll fenn.

7.) Bérleti díj:

a) Az Önkormányzat által meghatározott ingatlanra vonatkozó minimális bérleti díj összege: az épületre vonatkozóan 968,- Ft/m2/hó, a teraszra vonatkozóan 560,- Ft/m2/hó.

b) A bérleti időszak során bérlő által a bérleményen végzett állagmegóvó felújítás összege a Bérbeadóval történő előzetes írásbeli megállapodást követően a bérleti díjba beszámításra kerülhet.

c) Bérleti jog nem megváltható, nem átruházható.

8.) Óvadék:

A nyertes pályázó a szerződéskötést megelőzően a 200.000.- Ft óvadék fizetésére kötelezett.

9.) A Bérlő főbb kötelezettségei:

a) A közüzemi és hulladékszállítási díjak fizetése a leendő Bérlő kötelezettségi körébe tartozik.

b) A szerződés megszűnésekor a bérlőnek a helyiséget tiszta, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban kell visszaadni.

c) A Bérlő vállalja, hogy a bérleti időszak alatt csak a Bérbeadó hozzájárulásával változtathatja meg a pályázat elnyerésekor meglévő üzlettevékenységi profilját. Amennyiben a Bérlő ennek nem tesz eleget, úgy a Bérbeadó jogosult felmondani a bérleti szerződést.

10.) A pályázat benyújtásának határideje és módja:

a) Határideje: 2019.04.29. A határidőn túl beérkezett pályázati dokumentációkat nem áll módunkban kiértékelni.

b) Módja: A pályázat személyesen és postai úton nyújtható be az alábbi névre és címre:

Balatonakarattya Község Önkormányzata (8172 Balatonakarattya, Iskola utca 7.)

A pályázati dokumentációt az alábbi módon kérjük Balatonakarattya Község Önkormányzata részére személyesen, vagy postai úton feladni:

-      A borítékon a Pályázó neve mellett kérjük feltüntetni az alábbi szöveget: „Bercsényi Csobi büfé bérleti pályázat”.

A pályázati határidő lejártát követően sor kerül a pályázati dokumentációk bontására.

11.) Pályázat lebonyolítása

A Bérbeadó egy fordulós, két lépcsős szakmai pályázat során dönt a leendő Bérlő személyéről.

12.) A pályázathoz csatolni kell:

a) Jogi személy és egyéni cég esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonatot (kivonat)

b) Jogi személy és egyéni cég esetén a közjegyző által hitelesített aláírási címpéldányt (vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás mintát), vagy ezek másolatát.

c) Egyéni vállalkozó esetében a vállalkozói igazolvány másolatát, vagy a nyilvántartásban való

regisztrációjáról szóló NAV törzslapot.

d) Előnyt jelent a bérelni szándékozott ingatlan leendő belső és külső, kézi/digitális technikával készített látványtervének és a belső kialakítás szöveges leírásának (pl: színvilág, kültéri reklámeszközök, bútorzat stb.) csatolása.

13.) Pályázat benyújtása:

a) A pályázati leírást és a szükséges csatolmányokat (egyéb dokumentumokat és mellékleteket) zárt, megcímzett borítékban kell benyújtani.

b) A pályázatokat nyomtatott formában kérjük benyújtani:

c) A pályázati leírást kinyomtatva (papír alapon) két példányban, cégszerűen aláírva kell benyújtani.

14.) A pályázat elbírálásának határideje és helye:

a) Határidő: A pályázati határidő leteltét követő 8 napon belül.

b) Helye: Balatonakarattya Község Önkormányzata (8172 Balatonakarattya, Iskola utca 7.)

15.) A pályázat bírálói:

Balatonakarattya Község Önkormányzatának képviselő-testülete véleményezi zárt tárgyaláson.

16.) A pályázat bírálati módja:

a) Az első fordulós pályázat értékelése az alábbi körökben történik:

- első értékelési kör: a formai követelményeknek való megfelelés, illetve a pályázó tervezett üzletprofiljának vizsgálata

-          második értékelési kör (csak az első értékelési körön továbbjutott pályázók esetében):

a pályázók jogi, gazdasági és szakmai értékelése, minősítése a megajánlott bérleti díj értékelése

b) A benyújtott pályázati anyag kettő körös értékelésére kapott pontok összesítése alapján kerül

kihirdetésre a győztes pályázó.

17.) A pályázati döntés:

Az Önkormányzat – a második értékelési kört követően az elérhető pontból elért összesített pontszám alapján kialakuló végső sorrend szerint az első helyezettel köt szerződést.

Amennyiben a győztes eláll a szerződéskötéstől, úgy a második helyezettel, amennyiben a második helyezett is elállna, úgy a harmadik helyezettel köthető bérleti szerződés.

18.) Eredménytelen pályázat:

Amennyiben a támogatott üzleti profiloknál a jelentkezők között nem biztosítható a verseny, vagy az ajánlott bérleti díj nem éri el az önkormányzat által elvárt szintet, megismételt nyílt pályázat kerülhet lebonyolításra.

19.) Pályázati eredményhirdetés:

a) A pályázati bírálat lezártát követő 3 napon belül a pályázat eredményről a pályázat nyertesei – az általuk közölt e-mail címre – írásos értesítést kapnak a pályázat kiírójától.

b) A nyertes pályázók neve Balatonakarattya Község Önkormányzata hirdetőtábláján 5 napra

kifüggesztésre kerül.

c) A pályázat nyertesei az eredményről szóló írásbeli értesítéstől számított 30 napon belül kötelesek a helyiségbérleti szerződést megkötni Balatonakarattya Község Önkormányzatával. Ha a pályázat valamelyik nyertese a szerződést – önhibájából - nem köti meg az előírt határidőben, akkor ebben az esetben a pályázaton részt vett következő legmagasabb pontszámot elérő részére kell az ingatlant bérbe adni.

20.) Egyéb pályázati megkötések

Az ajánlatok elbírálásával kapcsolatban jogorvoslatnak helye nincs.

Bérbeadó fenntartja azon jogát, hogy indoklás nélkül teljes egészében eredménytelennek nyilváníthatja a pályázatot, és ismételt pályázatot írjon ki.

21.) Az ingatlan megtekinthető:

Előzetes bejelentkezés alapján.

Balatonakarattya, 2019. április 17.


Pályázati felhívás

1.) Bérbe adandó ingatlan elhelyezkedése:

a) Az ingatlan címe: 8172 Balatonakarattya, Bercsényi strand 3534/6 hrsz.

2.) Bérbe adandó ingatlan általános leírása:

1 db épület

-       épület 75 m2

3.) Az Önkormányzat által támogatott hasznosítási célok

Elsődlegesen sport célú hasznosításra és kapcsolt másodlagos vendéglátó tevékenység.

4.) Az Önkormányzat által nem támogatott hasznosítás célok

Településképi-, és településüzemeltetési okok miatt az Önkormányzat a következő hasznosításokat nem támogatja: dohánybolt; fegyver-, lőszer és pirotechnikai eszközök boltja; használt áruk boltja;

zálogkereskedés; nagykereskedelem; raktározás és /vagy egyéb logisztikai tevékenység; ipari mennyiségű, illetve ipari jellegű gyártási tevékenyég;

5.) A bérbeadás időtartama:

Az ingatlant határozott, 5 éves időtartamra lehet bérbe venni.

6.) A pályázat résztvevői:

a) Egyéni vállalkozó (egyéni cég) vagy jogi személy.

b) Egy résztvevő több pályázatot is benyújthat párhuzamosan.

c) Bérleti szerződés azzal a természetes személlyel vagy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI.

törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott átlátható szervezettel köthető:

-          aki ellen nem indult felszámolási eljárás, nem áll végelszámolás, vagy csődeljárás alatt,

-          aki vállalja, hogy a helyiséget a bérleti szerződési előírásoknak, és a bérbeadói rendelkezéseknek, valamint a meghatározott hasznosítási célnak megfelelően használja,

-          aki a pályázati eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettségének teljesítése során valótlan adatot nem szolgáltatott, illetőleg valótlan tartalmú nyilatkozatot nem tett,

-   akinek Balatonakarattya Község Önkormányzata felé semmilyen tartozása nem áll fenn.

7.) Bérleti díj:

a) Az Önkormányzat által meghatározott ingatlanra vonatkozó minimális bérleti díj összege: az épületre vonatkozóan 968,- Ft/m2/hó.

b) A bérleti időszak során bérlő által a bérleményen végzett állagmegóvó felújítás összege a Bérbeadóval történő előzetes írásbeli megállapodást követően a bérleti díjba beszámításra kerülhet.

c) Bérleti jog nem megváltható, nem átruházható.

8.) Óvadék:

A nyertes pályázó a szerződéskötést megelőzően a 200.000.- Ft óvadék fizetésére kötelezett.

9.) A Bérlő főbb kötelezettségei:

a) A közüzemi és hulladékszállítási díjak fizetése a leendő Bérlő kötelezettségi körébe tartozik.

b) A szerződés megszűnésekor a bérlőnek a helyiséget tiszta, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban kell visszaadni.

c) A Bérlő vállalja, hogy a bérleti időszak alatt csak a Bérbeadó hozzájárulásával változtathatja meg a pályázat elnyerésekor meglévő üzlettevékenységi profilját. Amennyiben a Bérlő ennek nem tesz eleget, úgy a Bérbeadó jogosult felmondani a bérleti szerződést.

10.) A pályázat benyújtásának határideje és módja:

a) Határideje: 2019.04.29. A határidőn túl beérkezett pályázati dokumentációkat nem áll módunkban kiértékelni.

b) Módja: A pályázat személyesen és postai úton nyújtható be az alábbi névre és címre:

Balatonakarattya Község Önkormányzata (8172 Balatonakarattya, Iskola utca 7.)

A pályázati dokumentációt az alábbi módon kérjük Balatonakarattya Község Önkormányzata részére személyesen, vagy postai úton feladni:

-      A borítékon a Pályázó neve mellett kérjük feltüntetni az alábbi szöveget: „Bercsényi Kőműves büfé bérleti pályázat”.

A pályázati határidő lejártát követően sor kerül a pályázati dokumentációk bontására.

11.) Pályázat lebonyolítása

A Bérbeadó egy fordulós, két lépcsős szakmai pályázat során dönt a leendő Bérlő személyéről.

12.) A pályázathoz csatolni kell:

a) Jogi személy és egyéni cég esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonatot (kivonat)

b) Jogi személy és egyéni cég esetén a közjegyző által hitelesített aláírási címpéldányt (vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás mintát), vagy ezek másolatát.

c) Egyéni vállalkozó esetében a vállalkozói igazolvány másolatát, vagy a nyilvántartásban való

regisztrációjáról szóló NAV törzslapot.

d) Előnyt jelent a bérelni szándékozott ingatlan leendő belső és külső, kézi/digitális technikával készített látványtervének és a belső kialakítás szöveges leírásának (pl: színvilág, kültéri reklámeszközök, bútorzat stb.) csatolása.

13.) Pályázat benyújtása:

a) A pályázati leírást és a szükséges csatolmányokat (egyéb dokumentumokat és mellékleteket) zárt, megcímzett borítékban kell benyújtani.

b) A pályázatokat nyomtatott formában kérjük benyújtani:

c) A pályázati leírást kinyomtatva (papír alapon) két példányban, cégszerűen aláírva kell benyújtani.

14.) A pályázat elbírálásának határideje és helye:

a) Határidő: A pályázati határidő leteltét követő 8 napon belül.

b) Helye: Balatonakarattya Község Önkormányzata (8172 Balatonakarattya, Iskola utca 7.)

15.) A pályázat bírálói:

Balatonakarattya Község Önkormányzatának képviselő-testülete véleményezi zárt tárgyaláson.

16.) A pályázat bírálati módja:

a) Az első fordulós pályázat értékelése az alábbi körökben történik:

- első értékelési kör: a formai követelményeknek való megfelelés, illetve a pályázó tervezett üzletprofiljának vizsgálata

-          második értékelési kör (csak az első értékelési körön továbbjutott pályázók esetében):

a pályázók jogi, gazdasági és szakmai értékelése, minősítése a megajánlott bérleti díj értékelése

b) A benyújtott pályázati anyag kettő körös értékelésére kapott pontok összesítése alapján kerül

kihirdetésre a győztes pályázó.

17.) A pályázati döntés:

Az Önkormányzat – a második értékelési kört követően az elérhető pontból elért összesített pontszám alapján kialakuló végső sorrend szerint az első helyezettel köt szerződést.

Amennyiben a győztes eláll a szerződéskötéstől, úgy a második helyezettel, amennyiben a második helyezett is elállna, úgy a harmadik helyezettel köthető bérleti szerződés.

18.) Eredménytelen pályázat:

Amennyiben a támogatott üzleti profiloknál a jelentkezők között nem biztosítható a verseny, vagy az ajánlott bérleti díj nem éri el az önkormányzat által elvárt szintet, megismételt nyílt pályázat kerülhet lebonyolításra.

19.) Pályázati eredményhirdetés:

a) A pályázati bírálat lezártát követő 3 napon belül a pályázat eredményről a pályázat nyertesei – az általuk közölt e-mail címre – írásos értesítést kapnak a pályázat kiírójától.

b) A nyertes pályázók neve Balatonakarattya Község Önkormányzata hirdetőtábláján 5 napra

kifüggesztésre kerül.

c) A pályázat nyertesei az eredményről szóló írásbeli értesítéstől számított 30 napon belül kötelesek a helyiségbérleti szerződést megkötni Balatonakarattya Község Önkormányzatával. Ha a pályázat valamelyik nyertese a szerződést – önhibájából - nem köti meg az előírt határidőben, akkor ebben az esetben a pályázaton részt vett következő legmagasabb pontszámot elérő részére kell az ingatlant bérbe adni.

20.) Egyéb pályázati megkötések

Az ajánlatok elbírálásával kapcsolatban jogorvoslatnak helye nincs.

Bérbeadó fenntartja azon jogát, hogy indoklás nélkül teljes egészében eredménytelennek nyilváníthatja a pályázatot, és ismételt pályázatot írjon ki.

21.) Az ingatlan megtekinthető:

Előzetes bejelentkezés alapján.

Balatonakarattya, 2019. április 17.


bicikliut

 

Pályázati felhívás

 

       1.) Bérbe adandó ingatlan elhelyezkedése:

       a) Az ingatlan címe: 8172 Balatonakarattya, Bercsényi strand 3534/6 hrsz.

       2.) Bérbe adandó ingatlan általános leírása:

       1 db épület + terasz

 • épület 2,55 m x 6 m

 • terasz minimum 6 m x 6 m, maximum: 10 m x10 m

  3.) Az Önkormányzat által támogatott hasznosítási célok

  Vendéglátó tevékenység, pl. kávézó; cukrászda; büfé; melegkonyhás /melegítőkonyhás étterem

  4.) Az Önkormányzat által nem támogatott hasznosítás célok

  Településképi-, és településüzemeltetési okok miatt az Önkormányzat a következő hasznosításokat nem támogatja: dohánybolt; fegyver-, lőszer és pirotechnikai eszközök boltja; használt áruk boltja;

  zálogkereskedés; nagykereskedelem; raktározás és /vagy egyéb logisztikai tevékenység; ipari mennyiségű, illetve ipari jellegű gyártási tevékenyég;

  5.) A bérbeadás időtartama:

  Az ingatlant határozott, 3 éves időtartamra lehet bérbe venni, mely 2 évre meghosszabbítható.

  6.) A pályázat résztvevői:

  a) Egyéni vállalkozó (egyéni cég) vagy jogi személy.

  b) Egy résztvevő több pályázatot is benyújthat párhuzamosan.

  c) Bérleti szerződés azzal a természetes személlyel vagy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI.

  törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott átlátható szervezettel köthető:

 • aki ellen nem indult felszámolási eljárás, nem áll végelszámolás, vagy csődeljárás alatt,

 • aki vállalja, hogy a helyiséget a bérleti szerződési előírásoknak, és a bérbeadói rendelkezéseknek, valamint a meghatározott hasznosítási célnak megfelelően használja,

 • aki a pályázati eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettségének teljesítése során valótlan adatot nem szolgáltatott, illetőleg valótlan tartalmú nyilatkozatot nem tett,

  -   akinek Balatonakarattya Község Önkormányzata felé semmilyen tartozása nem áll fenn.

  7.) Bérleti díj:

  a) Az Önkormányzat által meghatározott ingatlanra vonatkozó minimális bérleti díj összege: az épületre vonatkozóan 968,- Ft/m2/hó, a teraszra vonatkozóan 560,- Ft/m2/hó.

  b) A bérlő működésével kapcsolatban végzett műszaki munkák összege a bérleti díjba nem kerül beszámításra, és egyéb módon sem igényelhető Bérbeadótól a megtérítése.

  c) A bérleti időszak során bérlő által a bérleményen végzett állagmegóvó felújítás összege – indokolt esetben, a Bérbeadóval történő előzetes írásbeli megállapodást követően – a bérleti díjba beszámításra kerülhet.

  d) Bérleti jog nem megváltható, nem átruházható.

  8.) Óvadék:

  A nyertes pályázó a szerződéskötést megelőzően a 200.000.- Ft óvadék fizetésére kötelezett.

  9.) A Bérlő főbb kötelezettségei:

  a) A közüzemi és hulladékszállítási díjak fizetése a leendő Bérlő kötelezettségi körébe tartozik.

  b) A szerződés megszűnésekor a bérlőnek a helyiséget tiszta, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban kell visszaadni.

  c) A Bérlő vállalja, hogy a bérleti időszak alatt csak a Bérbeadó hozzájárulásával változtathatja meg a pályázat elnyerésekor meglévő üzlettevékenységi profilját. Amennyiben a Bérlő ennek nem tesz eleget, úgy a Bérbeadó jogosult felmondani a bérleti szerződést.

  10.) A pályázat benyújtásának határideje és módja:

  a) Határideje: 2018.05.24. A határidőn túl beérkezett pályázati dokumentációkat nem áll módunkban kiértékelni.

  b) Módja: A pályázat személyesen és postai úton nyújtható be az alábbi névre és címre:

  Balatonakarattya Község Önkormányzata (8172 Balatonakarattya, Iskola utca 7.)

  A pályázati dokumentációt az alábbi módon kérjük Balatonakarattya Község Önkormányzata részére személyesen, vagy postai úton feladni:

 • A borítékon a Pályázó neve mellett kérjük feltüntetni az alábbi szöveget: „Bercsényi tetőterasz bérleti pályázat”.

  A pályázati dokumentáció végső beérkezési határideje: a pályázat lejártát követő 5 naptári nap.

  A pályázati határidő lejártát követően sor kerül a pályázati dokumentációk bontására.

  11.) Pályázat lebonyolítása

  A Bérbeadó egy fordulós, két lépcsős szakmai pályázat során dönt a leendő Bérlő személyéről.

  12.) A pályázathoz csatolni kell:

  a) Jogi személy és egyéni cég esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonatot (kivonat)

  b) Jogi személy és egyéni cég esetén a közjegyző által hitelesített aláírási címpéldányt (vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás mintát), vagy ezek másolatát.

  c) Egyéni vállalkozó esetében a vállalkozói igazolvány másolatát, vagy a nyilvántartásban való

  regisztrációjáról szóló NAV törzslapot.

  d) Előnyt jelent a bérelni szándékozott ingatlan leendő belső és külső, kézi/digitális technikával készített látványtervének és a belső kialakítás szöveges leírásának (pl: színvilág, kültéri reklámeszközök, bútorzat stb.) csatolása.

  13.) Pályázat benyújtása:

  a) A pályázati leírást és a szükséges csatolmányokat (egyéb dokumentumokat és mellékleteket) zárt, megcímzett borítékban kell benyújtani jelen pályázati kiírás 11) pontja alapján.

  b) A pályázatokat kizárólag postai feladással lehet benyújtani jelen kiírás 11)-es pontjában megjelölt módon és határidővel.

  c) A pályázatokat nyomtatott formában kérjük benyújtani:

  d) A pályázati leírást kinyomtatva (papír alapon) két példányban, cégszerűen aláírva kell postai úton benyújtani.

  14.) A pályázat elbírálásának határideje és helye:

  a) Határidő: A pályázati határidő leteltét követő 15 napon belül.

  b) Helye: Balatonakarattya Község Önkormányzata (8172 Balatonakarattya, Iskola utca 7.)

  15.) A pályázat bírálói:

  Balatonakarattya Község Önkormányzatának képviselő-testülete véleményezi zárt tárgyaláson.

  16.) A pályázat bírálati módja:

  a) Az első fordulós pályázat értékelése az alábbi körökben történik:

  - első értékelési kör: a formai követelményeknek való megfelelés, illetve a pályázó tervezett üzletprofiljának vizsgálata

 • második értékelési kör (csak az első értékelési körön továbbjutott pályázók esetében):

  a pályázók jogi, gazdasági és szakmai értékelése, minősítése a megajánlott bérleti díj értékelése

  b) A benyújtott pályázati anyag kettő körös értékelésére kapott pontok összesítése alapján kerül

  kihirdetésre a győztes pályázó.

  17.) A pályázati döntés:

  Az Önkormányzat – a második értékelési kört követően az elérhető pontból elért összesített pontszám alapján kialakuló végső sorrend szerint az első helyezettel köt szerződést.

  Amennyiben a győztes eláll a szerződéskötéstől, úgy a második helyezettel, amennyiben a második helyezett is elállna, úgy a harmadik helyezettel köthető bérleti szerződés.

  18.) Eredménytelen pályázat:

  Amennyiben a támogatott üzleti profiloknál a jelentkezők között nem biztosítható a verseny, vagy az ajánlott bérleti díj nem éri el az önkormányzat által elvárt szintet, megismételt nyílt pályázat kerülhet lebonyolításra.

  19.) Pályázati eredményhirdetés:

  a) A pályázati bírálat lezártát követő 3 napon belül a pályázat eredményről a pályázat nyertesei – az általuk közölt e-mail címre – írásos értesítést kapnak a pályázat kiírójától.

  b) A nyertes pályázók neve Balatonakarattya Község Önkormányzata hirdetőtábláján 5 napra

  kifüggesztésre kerül.

  c) A pályázat nyertesei az eredményről szóló írásbeli értesítéstől számított 30 napon belül kötelesek a helyiségbérleti szerződést megkötni Balatonakarattya Község Önkormányzatával. Ha a pályázat valamelyik nyertese a szerződést – önhibájából - nem köti meg az előírt határidőben, akkor ebben az esetben a pályázaton részt vett következő legmagasabb pontszámot elérő részére kell az ingatlant bérbe adni.

  20.) Egyéb pályázati megkötések

  Az ajánlatok elbírálásával kapcsolatban jogorvoslatnak helye nincs.

  Bérbeadó fenntartja azon jogát, hogy indoklás nélkül teljes egészében eredménytelennek nyilváníthatja a pályázatot, és ismételt pályázatot írjon ki.

  21.) Az ingatlan megtekinthető:

  Előzetes bejelentkezés alapján.

 

                                                                                                                                 Balatonakarattya, 2018. május 16.

 


Pályázati felhívás

Balatonakarattya Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Bérbeadó) a 8/2018.(II.7.) önkormányzati határozata alapján az Önkormányzat tulajdonában lévő „Szépkilátás” épület egy részének bérbeadására pályázatot ír ki, az alábbiakban részletezett feltételek szerint:

1) Bérbe adandó ingatlan elhelyezkedése:

a) Az ingatlan címe: 8172 Balatonakarattya, Rákóczi Ferenc utca 6. (hrsz.: 2922)

2) Bérbe adandó ingatlan általános leírása:

1 db főépület + terasz (részben fedett)

-          főépület (raktár: 6 m2, előkészítő: 6 m2, konyha: 10 m2, mosogató: 2 m2, bisztró rész: 20 m2, nagyterem: 60 m2, női és férfi mosdók, terasz: 180 m2

3) Bérbe adandó ingatlan műszaki állapota:

Az ingatlan víz és villany (3x50 A) bekötéssel rendelkezik (gázzal nem), az ingatlanban található helységek burkolattal rendelkeznek, a terasz felülete beton. Front részen 1 rétegű üveggel ellátott fa nyílászárók találhatók, még a terasz felöli bejáraton 2 rétegű üveggel ellátott műanyag nyílászáró található. 

4) Az Önkormányzat által támogatott hasznosítási célok

Vendéglátó tevékenység, pl. kávézó; cukrászda; büfé; melegkonyhás /melegítőkonyhás étterem

(lehetőleg reggelizési lehetőséggel is); ételbár; salátabár, gyorsbüfé (pl. gyros); pizzéria; tejivó.

5) Az Önkormányzat által nem támogatott hasznosítás célok

Településképi-, és településüzemeltetési okok miatt az Önkormányzat a következő hasznosításokat nem támogatja: dohánybolt; fegyver-, lőszer és pirotechnikai eszközök boltja; használt áruk boltja;

zálogkereskedés; nagykereskedelem; raktározás és /vagy egyéb logisztikai tevékenység; ipari mennyiségű, illetve ipari jellegű gyártási tevékenyég;

6) A bérbeadás időtartama:

Az ingatlant határozott, 3 éves időtartamra lehet bérbe venni, mely 2 évre meghosszabbítható.

7) A pályázat résztvevői:

a) Egyéni vállalkozó (egyéni cég) vagy jogi személy.

b) Egy résztvevő több pályázatot is benyújthat párhuzamosan.

c) Bérleti szerződés azzal a természetes személlyel vagy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI.

törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott átlátható szervezettel köthető:

-          aki ellen nem indult felszámolási eljárás, nem áll végelszámolás, vagy csődeljárás alatt,

-          aki vállalja, hogy a helyiséget a bérleti szerződési előírásoknak, és a bérbeadói rendelkezéseknek, valamint a meghatározott hasznosítási célnak megfelelően használja,

-          aki a pályázati eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettségének teljesítése során valótlan adatot nem szolgáltatott, illetőleg valótlan tartalmú nyilatkozatot nem tett,

-   akinek Balatonakarattya Község Önkormányzata felé semmilyen tartozása nem áll fenn.

8) Bérleti díj:

a) Az Önkormányzat által meghatározott ingatlanra vonatkozó minimális bérleti díj összege: 500.000.- Ft / év

b) Az Önkormányzat részére az ingatlan bérletéért fizetendő éves bérleti díjra a pályázó tesz

javaslatot. Ezen összeg megállapítása során a pályázónak tekintettel kell lennie a saját reális

gazdasági teherviselő képességére.

c) A bérlő működésével kapcsolatban végzett műszaki munkák összege a bérleti díjba nem kerül beszámításra, és egyéb módon sem igényelhető Bérbeadótól a megtérítése.

d) A bérleti időszak során bérlő által a bérleményen végzett állagmegóvó felújítás összege – indokolt esetben, a Bérbeadóval történő előzetes írásbeli megállapodást követően – a bérleti díjba beszámításra kerülhet.

e) Bérleti jog nem megváltható, nem átruházható.

9) Óvadék:

A nyertes pályázó a szerződéskötést megelőzően a 200.000.- Ft óvadék fizetésére kötelezett.

10) A Bérlő főbb kötelezettségei:

a) A közüzemi és hulladékszállítási díjak fizetése a leendő Bérlő kötelezettségi körébe tartozik oly módon, hogy a mérőórákat időszakos leolvasása alapján, Balatonakarattya Község Önkormányzata a költségek 90 %-át kiszámlázza a Bérlő felé.

b) A szerződés megszűnésekor a bérlőnek a helyiséget tiszta, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban kell visszaadni.

c) A Bérlő vállalja, hogy a bérleti időszak alatt csak a Bérbeadó hozzájárulásával változtathatja meg a pályázat elnyerésekor meglévő üzlettevékenységi profilját. Amennyiben a Bérlő ennek nem tesz eleget, úgy a Bérbeadó jogosult felmondani a bérleti szerződést.

d) A Bérlő vállalja, hogy szabadság, ill. betegség okán évi 15 munkanapnál hosszabb időszakra nem korlátozza a bérlemény nyitva tartását. A 15 napot meghaladó zárva tartás esetén a Bérlő

gondoskodni köteles az üzlet rendeltetésszerű zavartalan működéséről.

e) A Bérlő vállalja, hogy heti 5 napot nyitva tart.

f) A Bérlő vállalja, hogy a bérleményen elhelyezendő külső reklámok, (grafika, zászló, felirat, neontábla stb.) a helyi építési szabályzatban foglaltaknak, valamint a településarculati követelményeknek, előírásoknak megfelelően helyezi el.

g) A Bérlő vállalja, hogy a bérleményt a szerződéskötést követő 1 hónapon belül megnyitja.

h) A Bérlő részteles kötelezettségeit a Bérleti szerződés tervezet tartalmazza.

i) A Bérlő vállalja, hogy a nagyterem helységben minden Önkormányzati rendezvénynek helyet biztosít előzetes igények alapján.

j) A Bérlő vállalja, hogy a bérleti idő alatt az ingatlanon és szolgáltatáshoz kapcsolódóan minimum 5 millió Ft-os fejlesztést végez, amiről a bérbeadóval előzetesen egyeztet.

11) A pályázat benyújtásának határideje és módja:

a) Határideje: 2018.02.28. A határidőn túl beérkezett pályázati dokumentációkat nem áll módunkban kiértékelni.

b) Módja: A pályázat kizárólag postai úton nyújtható be az alábbi névre és címre:

Balatonakarattya Község Önkormányzata (8172 Balatonakarattya, Iskola utca 7.)

A pályázati kiírás 18) pontja alapján összeállított pályázati dokumentációt az alábbi módon kérjük Balatonakarattya Község Önkormányzata részére postai úton feladni:

-         A borítékon a Pályázó neve mellett kérjük feltüntetni az alábbi szöveget: „Szépkilátás bérleti pályázat”.

-         A pályázati dokumentációt belföldi tértivevényes küldeményként kérjük a fenti címre

eljuttatni. A feladáskor visszakapott könyvelt küldemény feladóvevényét kérjük a teljes

pályázati időszak alatt megőrizni, mert a postán elveszett küldeményekért felelősséget nem

vállalunk.

A pályázati dokumentáció végső postai beérkezési határideje: a pályázat lejártát követő 5

naptári nap.

A pályázati határidő lejártát követően sor kerül a pályázati dokumentációk bontására. A

beérkezési határidőt követő 10 naptári napon belül a pályázati dokumentációk beérkezését

elektronikusan visszaigazoljuk. Abban az esetben, ha a Pályázó nem kap visszaigazoló

értesítést, kérjük, hogy azt mielőbb jelezze felénk a Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail

címre. Az e-mail tárgyában kérjük, az alábbi szöveget tüntesse fel: „Visszaigazoló e-mail

hiánya”. Az elektronikus üzenet mellé kérjük szkennelve csatolni a postai feladáskor

visszakapott könyvelt küldemény feladóvevényét.

12) Pályázat lebonyolítása

A Bérbeadó egy fordulós, két lépcsős szakmai pályázat során dönt a leendő Bérlő személyéről.

13) A pályázathoz csatolni kell:

a) Jogi személy és egyéni cég esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonatot (kivonat)

b) Jogi személy és egyéni cég esetén a közjegyző által hitelesített aláírási címpéldányt (vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás mintát), vagy ezek másolatát.

c) Egyéni vállalkozó esetében a vállalkozói igazolvány másolatát, vagy a nyilvántartásban való

regisztrációjáról szóló NAV törzslapot.

d) Előnyt jelent a bérelni szándékozott ingatlan leendő belső és külső, kézi/digitális technikával készített látványtervének és a belső kialakítás szöveges leírásának (pl: színvilág, kültéri reklámeszközök, bútorzat stb.) csatolása.

14) Pályázat benyújtása:

a) A pályázati leírást és a szükséges csatolmányokat (egyéb dokumentumokat és mellékleteket) zárt, megcímzett borítékban kell benyújtani jelen pályázati kiírás 11) pontja alapján.

b) A pályázatokat kizárólag postai feladással lehet benyújtani jelen kiírás 11)-es pontjában megjelölt módon és határidővel.

c) A pályázatokat nyomtatott formában kérjük benyújtani:

d) A pályázati leírást kinyomtatva (papír alapon) két példányban, cégszerűen aláírva kell postai úton benyújtani a szükséges csatolmányokkal együtt jelen pályázati kiírás 11)-es pontjának megfelelően.

15) A pályázat elbírálásának határideje és helye:

a) Határidő: A pályázati határidő leteltét követő 15 napon belül.

b) Helye: Balatonakarattya Község Önkormányzata (8172 Balatonakarattya, Iskola utca 7.) tárgyalója.

16) A pályázat bírálói:

Balatonakarattya Község Önkormányzatának képviselő-testülete véleményezi zárt tárgyaláson.

17) A pályázat bírálati módja:

a) Az első fordulós pályázat értékelése az alábbi körökben történik:

-  első értékelési kör: a formai követelményeknek való megfelelés, illetve a pályázó tervezett üzletprofiljának vizsgálata

-          második értékelési kör (csak az első értékelési körön továbbjutott pályázók esetében):

a pályázók jogi, gazdasági és szakmai értékelése, minősítése a megajánlott bérleti díj értékelése

b) A benyújtott pályázati anyag kettő körös értékelésére kapott pontok összesítése alapján kerül

kihirdetésre a győztes pályázó.

c) A pályázók a pályázat eredményéről elektronikus értesítést kapnak legkésőbb a pályázat

elbírálásának határidejét követő 7 napon belül.

18) A pályázati döntés

Az Önkormányzat – a második értékelési kört követően az elérhető pontból elért összesített pontszám alapján kialakuló végső sorrend szerint az első helyezettel köt szerződést.

Amennyiben a győztes eláll a szerződéskötéstől, úgy a második helyezettel, amennyiben a második helyezett is elállna, úgy a harmadik helyezettel köthető bérleti szerződés.

19) Eredménytelen pályázat

Amennyiben a támogatott üzleti profiloknál a jelentkezők között nem biztosítható a verseny, vagy az ajánlott bérleti díj nem éri el az önkormányzat által elvárt szintet, megismételt nyílt pályázat kerülhet lebonyolításra.

20) Pályázati eredményhirdetés

a) A pályázati bírálat lezártát követő 3 napon belül a pályázat eredményről a pályázat nyertesei – az általuk közölt e-mail címre – írásos értesítést kapnak a pályázat kiírójától.

b) A nyertes pályázók neve Balatonakarattya Község Önkormányzata hirdetőtábláján 5 napra

kifüggesztésre kerül.

c) A pályázat nyertesei az eredményről szóló írásbeli értesítéstől számított 30 napon belül kötelesek a helyiségbérleti szerződést megkötni Balatonakarattya Község Önkormányzatával. Ha a pályázat valamelyik nyertese a szerződést – önhibájából - nem köti meg az előírt határidőben, akkor ebben az esetben a pályázaton részt vett következő legmagasabb pontszámot elérő részére kell az ingatlant bérbe adni.

21) Egyéb pályázati megkötések

Az ajánlatok elbírálásával kapcsolatban jogorvoslatnak helye nincs.

Bérbeadó fenntartja azon jogát, hogy indoklás nélkül teljes egészében eredménytelennek nyilváníthatja a pályázatot, és ismételt pályázatot írjon ki.

22) Az ingatlan megtekinthető:

a) 2018.02.23., előzetes bejelentkezés alapján megtekinthető.

A látogatási igényüket a pályázók 2018. február 19-ig, 12:00 óráig jelezhetik a Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre.

 

Balatonakarattya, 2018. február 12.


 

Pályázati felhívás

1.) Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testülete (8172 Balatonakarattya, Iskola utca 7.) nyilvános pályázati felhívást tesz közzé a Balatonakarattya, 3534/6 hrsz-ú ingatlanon lévő büfé üzemeltetésére. A felépítmény az Önkormányzat tulajdonában van és a pályázati felhívás mellékletét képező helyszínrajzon TENGO Büfé néven van feltüntetve. A felépítmény 50 m2.

2.) Az üzemeltetés 2018. június 15-étől 2023. június hó 15-iég tart, mely üzemeltetési tartam Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testületének külön döntésével meghosszabbítható legfeljebb két évre. A bérleti díjon felül a pályázót terheli az üzemeltetéssel kapcsolatos minden költség, beleértve a rezsi költségeket is. A felújítások önkormányzat által elismert költsége a használati díj részét képezhetik, de tulajdonjogot nem keletkeztethet.

3.) A pályázó csak természetes személy vagy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3.§ 1. pontja szerinti átlátható szervezet lehet.

A pályázónak a szerződésben vállalnia kell, hogy

a) a hasznosításra vonatkozó szerződésben előírt beszámolási, nyilvántartási, adatszolgáltatási kötelezettségeket teljesíti,

b) az átengedett helységeket a szerződési előírásoknak és a tulajdonosi rendelkezéseknek, valamint a meghatározott hasznosítási célnak megfelelően használja,

c) a pályázó vállalja, hogy az üzemeltetés kezdő időpontjáig 5.000.000,- forintot (számlákkal igazolva) a TENGO Büfé felújítására fordít.

c) a hasznosításban - a hasznosítóval közvetlen vagy közvetett módon jogviszonyban álló harmadik félként - kizárólag természetes személyek vagy átlátható szervezetek vesznek részt.

Balatonakarattya Község Önkormányzata a szerződést kártalanítás nélkül és azonnali hatállyal felmondhatja, ha a pályázó vagy bármely - a vele közvetlen vagy közvetett módon jogviszonyban álló harmadik fél - a szerződés megkötését követően beállott körülmény folytán már nem minősül átlátható szervezetnek.

4.) A kiíró fenntartja azon jogát, hogy a pályázat során pályázott egyik pályázóval se kössön szerződést, és ily módon a pályázatot – akár indoklás nélkül is – eredménytelennek minősítheti

5.) A pályázat benyújtásának helye, határideje: A pályázatokat személyesen lehet benyújtani a 8172 Balatonakarattya, Iskola utca 7. szám alatti hivatali helységbe ügyfélfogadási időben 2018. február 20-ig zárt borítékban. A borítékra a „Pályázat TENGO Büfé üzemeltetésre” szöveget kell rávezetni.

6.) Borítékbontás helye: 8172 Balatonakarattya, Iskola u. 7., ideje 2018. február 21. 10 óra.  

Eredményhirdetés helye: 8172 Balatonakarattya, Iskola u. 7., ideje: 2018. február 28.

7.) A képviselő-testület az összességében kedvezőbb ajánlatot tevő pályázót nyilvánítja győztesnek.

8.) Szerződéskötés határideje: 2018. március 5.                

9.) További információk elérésének lehetősége: Lukács Tamásné kirendeltség-vezető

 


 

Tájékoztató az Önkéntes Területvédelmi Tartalékos szolgálatformáról

 

A Magyar Honvédség átalakítja és megújítja önkéntes tartalékos rendszerét, melynek új elemeként, a helyi közösségekre építve hozta létre az önkéntes területvédelmi tartalékos szolgálati formát.

Az ország valamennyi járásában létrehozandó, területi elven szervezett önkéntes területvédelmi tartalékos századok megalakításának célja, hogy szükség esetén helyben álljon rendelkezésre egy kiképzett, felkészített, alkalmazható erő. A területvédelmi tartalékos század tagjai a felkészítések alkalmával olyan elméleti és gyakorlati tudást kapnak, mely a helyi közösség védelmi képességét növeli, legyen szó honvédelmi vagy katasztrófavédelmi helyzetről. Miután protokolláris feladatai is lehetnek a tartalékos katonáknak, jelenlétük emelheti helyi szinten is az ünnepi megemlékezések, koszorúzások színvonalát.

Ha eddig vonzotta a katonaság, de élethelyzete nem tette lehetővé a lakóhelyétől hosszabb időre történő távollétet, hogy kiképzésen/felkészítésen vegyen részt, akkor ez a szolgálati forma pont Önnek szól. A Magyar Honvédség lehetőséget ad arra, hogy lakókörnyezete érdekében kamatoztassa tudását országunk védelmében.

Ne legyen megyénkben olyan település, amely nem rendelkezik tartalékos katonával, bizonyos létszámú kiképzett katonai erővel!

 

Önkéntes Területvédelmi Tartalékos szolgálat

 

A jelentkezés menete

            Amennyiben érdekli a területvédelmi tartalékos (ÖTT) szolgálat, első lépésként regisztrációra van szükség. Ez történhet a megyei toborzó ügyfélszolgálatokon, a Kormányablakokban, illetve Interneten keresztül, az Irány a sereg (www.iranyasereg.hu) honlapon is. A regisztrációt követően a toborzóink felveszik Önnel a kapcsolatot és egyeztetik az alkalmasság vizsgálat időpontját, helyszínét és az ehhez kapcsolódó további tudnivalókat. Az alkalmasság vizsgálat sikeres teljesítését követően történik meg a szerződés megkötése. A regisztrációhoz a személyes okmányokra, valamint az iskolai végzettséget, szakképzettsége(ke)t igazoló bizonyítványokra lesz szükség.

Alkalmassági vizsgálat:

Tartalékos katonai szolgálatra szerződést kötni csak alkalmas minősítésű egészségi, pszichikai vizsgálatot követően lehet. Az önkéntes területvédelmi tartalékos katonai szolgálatra jelentkezőnek a kézi lőfegyverek, lőszerek, gáz- és riasztófegyverek megszerzésének és tartásának egészségi alkalmassági feltétele és vizsgálata szerinti (foglalkozás-egészségügyi) II. típusú alkalmasság-vizsgálaton kell részt venniük. A vizsgálat költségét a Magyar Honvédség fizeti. Aki rendelkezik ilyen típusú, érvényes vizsgálati eredménnyel, nem kell a vizsgálatot újból elvégezni. Az alkalmassági vizsgálatokat a megyei toborzó ügyfélszolgálatok szervezik.

 

Az önkéntes területvédelmi tartalékosok juttatásai

            Az önkéntes területvédelmi tartalékos katona szerződéskötési díjra, rendelkezésre állási díjra továbbá a tényleges szolgálatteljesítés (kiképzés és egyéb igénybevétel) időtartamára – a rendszeresített szolgálati beosztáshoz tartozó besorolási osztálynak és besorolási kategóriának megfelelő – alapilletményre, laktanyai elhelyezésre, térítésmentes élelmezési és ruházati ellátásra, továbbá utazási költségtérítésre jogosult.

Az Önkéntes Területvédelmi Tartalékos katona részére adható főbb juttatások, járandóságok:

 • tényleges katonai szolgálat esetén (1-2 napos igénybevétel esetén is, időarányosan!) a rendfokozatnak megfelelő illetmény; térítésmentes ruházati ellátás-, étkeztetés, útiköltség térítés
 • Egyszeri szerződéskötési díj: a honvédelmi illetményalap 75%-a (2017. évben: bruttó 31.215, Ft, mely 2 évre vállalt ÖTT jogviszony létesítése esetén, a szerződéskötéstől számított 4. hónap 5. napjáig kerül kiutalásra)
 • Rendelkezésre állási díj (éves összeg): teljesített szolgálati évenként a mindenkori minimálbér összege (2017. évben bruttó 127.500 Ft, mely a szerződés időtartama alatt évente, a szerződés évfordulójától számított két hónapon belül kerül kiutalásra)

Az önkéntes területvédelmi tartalékosok igénybevétele

            A tartalékosok felkészítése és az alkalmazása helyben történik, fő szabályként a járásban, esetleg a megyén belül. A felkészítés 20 napos, mely nem egyszerre, hanem moduláris rendszerben, több szakaszra bontva kerül végrehajtásra. Ily módon az egyes összevonások időtartama várhatóan nem haladja meg a 4-5 napot. A felkészítésekre a lakóhelyhez legközelebb eső kiképzési helyszínen kerül sor.

Az állomány feladatát képezheti többek között veszély-, és katasztrófahelyzetben (pl. árvízi védekezés) történő igénybevétel, rendezvénybiztosítási-, toborzási-, illetve különböző díszelgési feladatok ellátása a járási vagy települési rendezvényeken.

Bővebb információk a katonai szolgálatról: www.iranyasereg.hu, vagy www.hadkiegeszites.honvedelem.hu

 

A Veszprém megyei toborzó ügyfélszolgálat címe, elérhetősége:

8200 Veszprém, Jutasi út 20.

tel: 06/88/576-650

e-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

letöltés


 

Balatonakarattya Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával

együttműködve, az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2018. évre
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatokat

 

"A" típusú pályázati kiírás

"B" típusú pályázati kiírás


 

Pályázati felhívás

 

1.) Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testülete (8172 Balatonakarattya, Iskola utca 7.) nyilvános pályázati felhívást tesz közzé a Balatonakarattya, 3499/6 hrsz-ú ingatlanon lévő büfé és illemhely üzemeltetésére.

2.) Az üzemeltetés 2017. június 15-étől 2019. december 31-iég tart, mely időszak Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testületének külön döntésével meghosszabbítható. A bérleti díjon felül a pályázót terheli az üzemeltetéssel kapcsolatos minden költség, beleértve a rezsi költségeket is. A pályázatnak részét kell, hogy képezze az illemhely és büfé épületek építési előírások szerinti megfelelő elhelyezése, amennyiben szükséges áthelyezése, átépítése.

3.) A pályázó csak természetes személy vagy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3.§ 1. pontja szerinti átlátható szervezettel lehet.

A pályázónak a szerződésben vállalnia kell, hogy

a) a hasznosításra vonatkozó szerződésben előírt beszámolási, nyilvántartási, adatszolgáltatási kötelezettségeket teljesíti,

b) az átengedett helységeket a szerződési előírásoknak és a tulajdonosi rendelkezéseknek, valamint a meghatározott hasznosítási célnak megfelelően használja,

c) a hasznosításban - a hasznosítóval közvetlen vagy közvetett módon jogviszonyban álló harmadik félként - kizárólag természetes személyek vagy átlátható szervezetek vesznek részt.

Balatonakarattya Község Önkormányzata a szerződést kártalanítás nélkül és azonnali hatállyal felmondhatja, ha a pályázó vagy bármely - a vele közvetlen vagy közvetett módon jogviszonyban álló harmadik fél - a szerződés megkötését követően beállott körülmény folytán már nem minősül átlátható szervezetnek. 

4.) A kiíró fenntartja azon jogát, hogy a pályázat során pályázott egyik pályázóval se kössön szerződést, és ily módon a pályázatot – akár indoklás nélkül is – eredménytelennek minősítheti

5.) A pályázat benyújtásának helye, határideje: A pályázatokat személyesen lehet benyújtani a 8172 Balatonakarattya, Iskola utca 7. szám alatti hivatali helységbe ügyfélfogadási időben 2017. május 23-ig zárt borítékban. A borítékra a „Pályázat büfé és illemhely üzemeltetésre” szöveget kell rávezetni.

6.) Borítékbontás helye: 8172 Balatonakarattya, Iskola u. 7., ideje 2017. május 24. 10 óra.  

Eredményhirdetés helye: 8172 Balatonakarattya, Iskola u. 7., ideje: a borítékbontástól számított 5 napon belül.

7.) A képviselő-testület az összességében kedvezőbb ajánlatot tevő pályázót nyilvánítja győztesnek.

8.) Szerződéskötés határideje: 2017. május 30.

9.) További információk elérésének lehetősége: Lukács Tamásné kirendeltség-vezető

 


Pályázati felhívás

 

1.) Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testülete (8172 Balatonakarattya Iskola utca 7.) nyilvános pályázati felhívást tesz közzé a Balatonakarattya 3499/6 hrsz.-ú ingatlanon lévő büfé és illemhely helységek hasznosítására, bérbeadására.

2.) Az üzemeltetés 2017. június 15-től 2019. december 31-éig tart, mely időszak Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testületének külön döntésével meghosszabbítható. A bérleti díjon felül a pályázót terheli az üzemeltetéssel kapcsolatos minden költség, beleértve a rezsi költségeket is. A pályázatnak részét kell, hogy képezze az illemhely és büfé épületek építési előírások szerinti megfelelő elhelyezése, amennyiben szükséges áthelyezése, átépítése.

3.) A pályázó csak természetes személy vagy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3.§ 1. pontja szerinti átlátható szervezettel lehet.

A pályázónak a szerződésben vállalnia kell, hogy

a) a hasznosításra vonatkozó szerződésben előírt beszámolási, nyilvántartási, adatszolgáltatási kötelezettségeket teljesíti,

b) az átengedett helységeket a szerződési előírásoknak és a tulajdonosi rendelkezéseknek, valamint a meghatározott hasznosítási célnak megfelelően használja,

c) a hasznosításban - a hasznosítóval közvetlen vagy közvetett módon jogviszonyban álló harmadik félként - kizárólag természetes személyek vagy átlátható szervezetek vesznek részt.

Balatonakarattya Község Önkormányzata a szerződést kártalanítás nélkül és azonnali hatállyal felmondhatja, ha a pályázó vagy bármely - a vele közvetlen vagy közvetett módon jogviszonyban álló harmadik fél - a szerződés megkötését követően beállott körülmény folytán már nem minősül átlátható szervezetnek. 

4.) A kiíró fenntartja azon jogát, hogy a pályázat során pályázott egyik pályázóval se kössön szerződést, és ily módon a pályázatot – akár indoklás nélkül is – eredménytelennek minősítheti

5.) A pályázat benyújtásának helye, határideje: A pályázatokat személyesen lehet benyújtani a 8172 Balatonakarattya, Iskola utca 7. szám alatti hivatali helységbe ügyfélfogadási időben 2017. április 18-ig zárt borítékban. A borítékra a „Pályázat büfé és illemhely üzemeltetésre” szöveget kell rávezetni.

6.) Borítékbontás helye: 8172 Balatonakarattya, Iskola u. 7., ideje 2017. április 21. 11 óra.   

Eredményhirdetés helye: 8172 Balatonakarattya, Iskola u. 7., ideje: 2017. április 24. 11 óra.

7.) A képviselő-testület az összességében kedvezőbb ajánlatot tevő pályázót nyilvánítja győztesnek.

8.) Szerződéskötés határideje: 2017. május 30.

9.) További információk elérésének lehetősége: Lukács Tamásné kirendeltség-vezető


Balatonakarattya Község Önkormányzata

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Balatonakarattyai Szilfa Óvoda 

Óvodavezető

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2021. augusztus 31.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Veszprém megye, 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény zavartalan működésének, színvonalas szakmai munkájának szervezése, irányítása, ellenőrzése, a munkáltatói jogkör gyakorlása, az intézményi munka szakszerű, gazdaságos, törvényes biztosítása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Felsőfokú képesítés, Óvodapedagógus,

§         Óvodapedagógus munkakörben szerzett - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

§         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

§         Pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség, magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség, nem áll foglalkozástól eltiltó ítélet hatálya alatt

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         Montessori-pedagógia ismerete - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         Részletes szakmai önéletrajz, az intézményvezetésre vonatkozó program, iskolai és szakmai végzettséget igazoló okmányok másolata, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, nyilatkozat arról, hogy a pályázatot elbíráló testület személyét érintő ügy tárgyalásakor nyilvános vagy zárt ülést tartson.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2016. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. június 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Lukács Tamásné nyújt, a 0620-215-0620 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Balatonakarattya Község Önkormányzata címére történő megküldésével (8172 Balatonakarattya, Iskola utca 7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 226-2 , valamint a beosztás megnevezését: Óvodavezető.

§         Személyesen: Lukács Tamásné, Veszprém megye, 8172 Balatonakarattya, Iskola utca 7. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. június 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         Balatonakarattya Község Önkormányzat honlapja: www.balatonakarattya.hu - 2016. május 11.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. május 11.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 


 

Pályázati felhívás

1.)Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testülete (8172 Balatonakarattya Iskola utca 7.)  nyilvános pályázati felhívást tesz közzé a Balatonakarattya, Rákóczi út 8. szám alatti ingatlanban vendéglátás célját szolgáló helységek hasznosítására, bérbeadására.

2.) A vendéglátás céljára bérbe adni, hasznosítani kívánt helységek leírása: mellékelt vázrajz

3.) A pályázónak vállalnia kell minimálisan heti öt nap nyitva tartást, legalább napi nyolc óra nyitva tartással. A pályázatban külön kell kitérni a nyári nyitva tartás feltételeire, az ingatlanban található nyitott terasz üzemeltetésének lehetőségére.

4.) Az üzemeltetés 2016. február 15-től 2016. december 31-ig tart, mely időszak Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testületének külön döntésével meghosszabbítható. A bérleti díjon felül a pályázót terheli az üzemeltetéssel kapcsolatos minden költség, beleértve a rezsi költségeket is.

5.) A pályázó csak természetes személy vagy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3.§ 1. pontja szerinti átlátható szervezettel lehet.

A pályázónak a szerződésben vállalnia kell, hogy

a) a hasznosításra vonatkozó szerződésben előírt beszámolási, nyilvántartási, adatszolgáltatási kötelezettségeket teljesíti,

b) az átengedett helységeket a szerződési előírásoknak és a tulajdonosi rendelkezéseknek, valamint a meghatározott hasznosítási célnak megfelelően használja,

c) a hasznosításban - a hasznosítóval közvetlen vagy közvetett módon jogviszonyban álló harmadik félként - kizárólag természetes személyek vagy átlátható szervezetek vesznek részt.

Balatonakarattya Község Önkormányzata a szerződést kártalanítás nélkül és azonnali hatállyal felmondhatja, ha a pályázó vagy bármely - a vele közvetlen vagy közvetett módon jogviszonyban álló harmadik fél - a szerződés megkötését követően beállott körülmény folytán már nem minősül átlátható szervezetnek. 

6.) A kiíró fenntartja azon jogát, hogy a pályázat során pályázott egyik pályázóval se kössön szerződést, és ily módon a pályázatot – akár indoklás nélkül is – eredménytelennek minősítheti

7.) A pályázat benyújtásának helye, határideje: A pályázatokat személyesen lehet benyújtani 8172 Balatonakarattya Iskola utca 7 szám alatti hivatali helységbe ügyfélfogadási időben 2016. február 1-ig zárt borítékban. A borítékra a „Pályázat bisztró üzemeltetésre” szöveget kell rávezetni.

8.) Borítékbontás és eredményhirdetés helye, határideje:

      8172 Balatonakarattya, Iskola u. 7. 2016. február 03. 11 óra

      Eredményhirdetés: a borítékbontást követő 5 munkanapon belül.

9.) A képviselő-testület az összességében kedvezőbb ajánlatot tevő pályázót nyilvánítja győztesnek.

10.) Szerződéskötés határideje: 2016. február 10.

11.) További információk elérésének lehetősége: Lukács Tamásné kirendeltség-vezető

 

vázrajz letöltése


Nyomtatványok

Iskolakezdési támogatás kérelem nyomtatvány 2021.

 

Karácsonyi támogatási kérelem nyomtatványok:

Kérelem gyermekek és fiatalkorúak karácsonyi támogat megállapításához

Kérelem időskorúak karácsonyi támogatás megállapításához

 

Kút bejelentő adatlap

 

Adónyomtatványok

Adóigazolási kérelem

Nyilatkozat túlfizetés visszaigényléséhez

Bejelentés desztilláló berendezésről

Bejelentés lakcímváltozásról

Részletfizetésre, méltányosságra irányuló kérelem

Hatósági bizonyítvány kérelem

 

Helyi iparűzési adó:

Változásbejelentkezés 

2017. évi IPA bevallás főlap

IPA A jelű betétlap, B jelű betétlap, C jelű betétlap, D jelű betétlap, E jelű betétlap, F jelű betétlap, G jelű betétlap, H jelű betétlap, I jelű betétlap

Önellenőrzési lap

Kérelem HIPA adóelőleg módosítására

HIPA adóelőleg kiegészítés bevallás

Igazolási kérelem határidő elmulasztása esetén

Kitöltési útmutató HIPA bevalláshoz

2017. évi KATA bevallás

Tájékoztató KATA adóalanyok bevallásához

Mentességi nyilatkozat IFA és IPA esetén

Bevallás ideiglenesen végzett iparűzési tevékenységről

 

Építményadó:

Építményadó bejelentés megszüntetéshez

Építményadó bevallás főlap

A jelű betétlap

B jelű betétlap

Építményadó igazolási kérelem határidő elmulasztása esetén

Kiegészítő lap az építményadó bevalláshoz (külföldön bejegyzett szervezet)

Megállapodás helyi adóval kapcsolatos kötelezettségekről és jogokról (építményadó és telekadó esetén)

Kitöltési útmutató építményadó bevalláshoz

Nyilatkozat építményadó önkormányzati mentesség megállapításához

 

Reklámtábla adó:

Reklámtábla adó bevallás

 

Telekadó:

Telekadó bevallás

Megállapodás telekadó bejelentési kötelezettségről

Bejelentés telekadó megszüntetéshez 

Igazolási kérelem határidő elmulasztása esetén

Kitöltési útmutató telekadó bevalláshoz

 

Idegenforgalmi adó:

Tájékoztató idegenforgalmi adó bevallási kötelezettségről a COVID-19 idején is

Idegenforgalmi adóbevallás

Szálláshely szolgáltatás bejelentése

Szálláshely bejelentés ügymenete

NTAK tájékoztató

Jelentés a vendégéjszakákról

 

Nyilatkozat alapítványi mentességről (IPA és IFA esetén)

 

Gépjárműadó:

Gépjármű adómentesség bevallás


Talajterhelési díj:

 Talajterhelés bevallás 2017. évről

Talajterhelési díjhoz tájékoztatás


Méh bejelentő, kijelentő lap:

Méh bejelentő, kijelentő


Települési támogatási kérelmek:

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultsághoz és hátrányos helyzet megállapításhoz


Ebösszeírás bejelentő lap:

Bejelentő lap ebösszeírásra


Engedély kérelem:

Közterület használati engedély kérelem

Behajtási engedély kérelem Behajtási engedély megállapodás

Közterületbontási kérelem