Határozatok és előterjesztések

Testületi ülés: 2018. szeptember 26.

1. napirendi pont: Döntés a 2019. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való csatlakozásról.

2. napirendi pont: A kötelező felvételt biztosító Általános Iskola körzethatárának véleményezése.

3. napirendi pont: Döntés Balatonakarattya vízkár-elhárítási tervének elkészítéséről.

4. napirend: Döntés a Bercsényi strand felújítás I. ütem többletköltségeiről és a Lidó strand felújítás többletköltségéről.  Melléklet - Bercsényi Melléklet - Lidó

5. napirendi pont: Döntés az önkormányzatok rendkívüli támogatására kiírt pályázaton való indulásról.

6. napirendi pont: Döntés a Balaton Kapuja Polgárőr Egyesület kérelméről.

Jegyzőkönyv

 

Testületi ülés: 2018. szeptember 12.

1. napirendi pont: Közbeszerzési szabályzatról döntés.

2. napirendi pont: Közbeszerzési eljárás lebonyolítása tekintetében a TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00023 azonosító számú projektre beérkezett árajánlatok kiválasztásáról döntés.

3. napirendi pont: Települések, vagy településközpont és lakott területen kívül elérhető lakott településrész közötti kerékpárforgalmi útvonal kialakítása (építési beruházás) a TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00023 projekt kiírása az eljárást megindító felhívásban foglaltak alapján.

4. napirendi pont: Bíráló Bizottság kijelöléséről döntés.

Jegyzőkönyv

 

Testületi ülés: 2018. augusztus 29.

1. napirendi pont: Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testületének a fák védelméről szóló rendelet megalkotása.

2. napirendi pont: 2018. évi munkaterv II. félévének megtárgyalása.

3. napirendi pont: Szociális tűzifa pályázaton történő indulásról döntés.

4. napirendi pont: Iskolabusz működtetéséről döntés.

5. napirendi pont: Balatonakarattya, Koppány sor 3561/1, 3561/2, 3613/7, 3613/8, 3613/9, és a 3615 helyrajzi számú ingatlan területén lévő építkezéssel kapcsolatos településképi tanulmány jóváhagyása.

Jegyzőkönyv

 

Testületi ülés: 2018. augusztus 01.

1. napirendi pont: Dr. Fülöp Zoltán közbeszerző megbízása az új közbeszerzési terv és szabályzat elkészítésére.

2. napirendi pont: Balatonakarattya településrendezési eszközeinek módosítása állami főépítészi eljárás keretében. Szabályozási terv módosítás Településrendezési terv mód.

3. napirendi pont: Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testlete önkormányzati iskolakezdési támogatásáról szóló rendeletének megalkotása.

Jegyzőkönyv

Testületi ülés: 2018. május 30.

1-2. napirendi pont: 2017. évi költségvetés és zárszámadás. Zárszámadási rendelet terv.

3. napirendi pont: Javaslat a 2017. évi belső ellenőrzési tevékenység végrehajtsáról szóló beszámoló jóváhagyására.

4. napirendi pont: Beszámoló a 2017. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról.

5. napirendi pont: Beszámoló Balatonakarattya Község közbiztonsági helyzetéről.

6. napirendi pont: Beszámoló a Balatonakarattyai Szilfa Óvoda működéséről.

7. napirendi pont: Beszámoló a gyermek és felnőtt háziorvos tevékenységéről.

8. napirendi pont: Beszámoló a védőnő munkájáról.

9. napirendi pont: Beszámoló a Balatonfűzfői Hivatásos Tűzoltóparancsnokság tevékenységéről.

10. napirendi pont: A helyi civil szervezetek, egyházak pénzügyi támogatásáról döntés.

11. napirendi pont: Beszámoló a Balatonakarattya Önkormányzati Élelmiszeripari és Kereskedelmi Kft. 2017. évi tevékenységéről.

Jegyzőkönyv

 

Testületi ülés: 2018. május 23.

1. napirendi pont: Balatoni Bringakör - kerékpárút építése tárgyában telekmegosztásról döntés.

Jegyzőkönyv

 

Testületi ülés: 2018. január 25.

1. napirendi pont: Alapvető Jogok Biztosa által küldött jelentés.

2. napirendi pont: Bevándorlás szervező iroda létesítéséről döntés.

Jegyzőkönyv

 

Testületi ülés 2018. május 16. 

1. napirendi pont: Balatonakarattya, Bercsényi strand tetőteraszán kialakított vendéglátóegység üzemeltetésére pályázat kiírása.

2. napirendi pont: Balatonkenesei Református Egyházközösség együttműködési megállapodás aláírásáról döntés.

3. napirendi pont: Balatonakarattya Község Önkormányzatának a strand használatához kapcsolódó lakossági kedvezmény megállapítása.

4. napirendi pont: Az idei évi strandjegy árak meghatározása.

5. napirendi pont: Településszervezési szakértő árajánlatáról döntés.

Jegyzőkönyv

 

Testületi ülés: 2018. április 25.

1. napirendi pont: Balatonakarattya vízkár-elhárítási tervének elkészítéséről döntés.

2. napirendi pont: Beérkezett támogatási kérelmekről döntés: Országos Mentőszolgálat Alapítvány Balatonkenesei Pilinszky János Általános Iskola Dr. Meláth Viola

3. napirendi pont: A 2018. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatási pályázaton történő indulásról döntés.

4. napirendi pont: A 2018. évi lakossági víz-és csatornaszolgáltatás támogatási pályázaton történő indulásról döntés.

Jegyzőkönyv

 

Testületi ülés: 2018. március 21.

1. napirendi pont: A Helyi Választási Bizottság póttagjának lemondása, és új póttag megválasztása.

 Jegyzőkönyv

 

Testületi ülés: 2018. január 17.

1. napirendi pont: A települések, vagy településközpont és lakott területen kívül elérhető lakott településrész közötti kerékpárforgalmi útvonal kialakítása című, TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00023 azonosító számú projekt kapcsánfelmerülő előkészítéssel kapcsolatos tevékenység elvégzésére beérkezett ajánlatok elbírálása.

2. napirendi pont: Balatonakarattya Bercsényi strandon lévő Tengó büfé üzemeltetésére vonatkozó pályázat kiírása.

Jegyzőkönyv

 

Testületi ülés: 2017. december 29.

1. napirendi pont: Településképi Arculati Kézikönyv elfogadásáról döntés.

2. napirendi pont: Balatonkenese Város vízpart-rehabilitációs szabályozási követelményekkel érintett területének lehatárolásáról és vízpartrehabilitációs tanulmánytervének elfogadásáról szóló 14/2005. (IV.21.) TNM rendelet módosítása.

Jegyzőkönyv

 

Testületi ülés: 2017. november 29.

1. napirendi pont: A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata.

2. napirendi pont: 2018. évi belső ellenőrzési terv elfogadása.

3. napirendi pont: A szociális tűzifa helyi szabályairól szóló rendelet megalkotása.

Jegyzőkönyv

 

Testületi ülés: 2017. november 22.

1. napirendi pont: Helyi adórendelet felülvizsgálata.

2. napirendi pont: A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj megállapítására vonatkozó szabályzat módosítása.

3. napirendi pont: Önkormányzati vagyon megosztása tárgyú bírósági tárgyalásra meghatalmazás.

Jegyzőkönyv

 

Együttes bizottsági ülés: 2017. november 22.

1. napirendi pont: Az adórendelet módosításával kapcsolatos javaslattétel.

2. napirendi pont: Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíj megállapításáról szóló szabályzat módosítására javaslattétel.

3. napirendi pont: A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló rendelet módosítására javaslattétel.

Jegyzőkönyv

 

Testületi ülés: 2017. november 20.

1. napirendi pont: A Magyar Turisztikai Ügynökség által kiírt pályázat közbeszerzési eljárásának lezárása.

Jegyzőkönyv

 

Testületi ülés: 2017. november 15.

1. napirendi pont: Balatonakarattya, Kárpátalja és Csittényhegyi utca felújításáról döntés.

2. napirendi pont: Polgármester és alpolgármester év végi jutalma.

Jegyzőkönyv

 

Testületi ülés: 2017. október 25.

1. napirendi pont: Közmeghallgatás.

Jegyzőkönyv

 

Testületi ülés: 2017. szeptember 27.

1. napirendi pont: Az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása. Rendelet-tervezet egységes szerkezetben. Rendelet-tervezet módosító.

2. napirendi pont: Tájékoztató az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról.

3. napirendi pont: Döntés a 2018. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való csatlakozásról.

4. napirendi pont: Balatonfőkajári Közös Önkormányzati Hivatal és a Balatonakarattyai Szilfa Óvoda közötti együttműködési megállapodás megkötéséről döntés feladatellátás megvalósítására.

5. napirendi pont: A kötelező felvételt biztosító Általános Iskola körzethatárának véleményezése.

Jegyzőkönyv

 

Együttes bizottsági ülés: 2017. szeptember 27.

1. napirendi pont: Az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása. Rendelet-tervezet egységes szerkezetben. 

Rendelet-tervezet módosító.

2. napirendi pont: Tájékoztató az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról.

3. napirendi pont: Döntés a 2017. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való csatlakozásról.

Jegyzőkönyv

 

Testületi ülés: 2017. szeptember 20.

1. napirendi pont: Balatonkenese Város Önkormányzatával megkötendő strandüzemeltetési szerződés aláírásáról döntés.

2. napirendi pont: Bercsényi strandon lévő Taslár Henrik Vitorlás Menedék bérleti szerződéséről döntés.

3. napirendi pont: Alpolgármester választása.

4. napirendi pont: Elektromos kisbusz megvásárlásáról döntés.

5. napirendi pont: Önkormányzati vagyon megosztása tárgyú bírósági tárgyalásra meghatalmazás.

6. napirendi pont: Kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek támogatására kiírt pályázaton történő indulásról döntés.

7. napirendi pont: A polgármester és alpolgármester illetményének megállapítása.

8. napirendi pont: A Pénzügyi, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság elnökének megválasztása.

Jegyzőkönyv

 

Testületi ülés: 2017. augusztus 16.

1. napirendi pont: Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló rendelet megalkotása.  Rendelet-tervezet.  Előzetes hatástanulmány.

2. napirendi pont: Települési Arculati Kézikönyv elkészítésére vonatkozó árajánlat elfogadása.

3. napirendi pont: Településfejlesztési Bizottság megszűntetéséről, Pénzügyi és Jogi Bizottság átalakításáról döntés.

4. napirendi pont: Balatonkenese vízpart rehabilitációs szabályozási követelményekkel érintett területének lehatárolásáról és vízpart rehabilitációs tanulmánytervének elfogadásáról szóló 14/2005.(IV.21.) TNM rendelet módosításának kezdeményezéséről.

5. napirendi pont: Kárpátaljai gyermekek üdültetéséről döntés.

6. napirendi pont: Iskolabusz működtetése.

Jegyzőkönyv

 

Testületi ülés: 2017. augusztus 02.

1. napirendi pont: Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testülete önkormányzati iskolakezdési támogatásról szóló rendelet megalkotása. Rendelet-tervezet.

2. napirendi pont: Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2014.(X.27.) önkormányzati rendeletének módosítása a Szervezeti Működési Szabályzatról.  Rendelet-tervezet.  Módosító Rendelet-tervezet.

3. napirendi pont: Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló rendelet megalkotása.  Rendelet-tervezet.  Előzetes hatástanulmány.

4. napirendi pont: Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól szóló rendelet módosítása.  Rendelet-tervezet.  Módosító rendelet-tervezet.

5. napirendi pont: Balatonakarattya 2934/5 hrsz-ú ingatlanon lévő Napfény pavilonsor 4. sz. felépítmény elővásárlási jogáról döntés.

6. napirendi pont: Szociális tűzifa pályázaton történő indulásról döntés.  Pályázati kiírás.  Pályázati adatlap.

7. napirendi pont: Országos Mentőszolgálat Alapítvány támogatási kérelméről döntés.

8. napirendi pont: A Településfejlesztési Bizottság elnök lemondásának tudomásul vétele.

Jegyzőkönyv

 

Testületi ülés: 2017. június 28.

1. napirendi pont: A helyi közutak létesítéséről, korszerűsítéséről, karbantartásáról és üzemeltetéséről szóló rendelet megalkotása.

2. napirendi pont: Bercsényi strandon lévő Taslár Henrik Vitorlás Menedék bérleti szerződéséről döntés.

3. napirendi pont: 2017. évi munkaterv II. félévének megtárgyalása.

Jegyzőkönyv

 

Testületi ülés: 2017. június 21.

1. napirendi pont: Balatonakarattya Község Önkormányzata Helyi Építési Szabályzatának megállapításáról szóló 6/2014.(XII.8.) önkormányzati rendelet módosítása, határozathozatal. Rendelet.

2. napirendi pont: Mohácsibe Kft. egyedi szálláshely kialakítása tárgyában támogatói nyilatkozat.

3. napirendi pont: Feind Péter egyedi szálláshely kialakítása tárgyában támogatói nyilatkozat.

4. napirendi pont: Tárgyalásos közbeszerzési kiírás a "Balatoni strandok fejlesztése című, BTSP-1.1-2016 kódszámú támogatási konstrukcióra.

5. napirendi pont: Településképi Arculati Kézikönyv elkészítése tárgyában döntéshozatal.

6. napirendi pont: Gumirádli strandon gyermekpancsoló vízjogi létesítéséről döntéshozatal.

7. napirendi pont: Balatonkenese 3534/3 hrsz-ú és a Balatonkenese 3529 hrsz-ú ingatlanok bérbevételéről és bérbeadásáról döntéshozatal.

8. napirendi pont: Elektromos kisbusz bérléséről döntéshozatal.

9. napirendi pont: Urban Family Zrt-vel a konténerkávézó elhelyezésére és bérletére kötendő bérleti szerződés megkötéséről határozathozatal.

Jegyzőkönyv

 

Testületi ülés: 2017. május 31.

1. napirendi pont: Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015. (VIII.17.) nemzeti vagyonáról szóló önkormányzati rendelet módosítása.

2. napirendi pont: Beszámoló a Balatonakarattyai Szilfa Óvoda működéséről.

3. napirendi pont: Beszámoló a gyermek és felnőtt háziorvos tevékenységéről. (felnőtt) Beszámoló a gyermek háziorvos tevékenységéről.

4. napirendi pont: Beszámoló a védőnő munkájáról.

5. napirendi pont: Beszámoló a Balatonakarattya Önkormányzati Élelmiszeripari és Kereskedelmi Kft. 2016. évi tevékenységéről. Beszámoló.

6. napirendi pont: Balatonakarattya Község Önkormányzatának a strand használatához kapcsolódó lakossági kedvezmény megállapítása.

7. napirendi pont: A helyi civil szervezetek, egyházak pénzügyi támogatásáról döntés.  

8. napirendi pont: A Zentai-Sport Kft-vel strandkézilabda versenyek megszervezésére és lebonyolítására kötött használati szerződés meghosszabbításának megtárgyalása.

Jegyzőkönyv

 

Rendkívüli bizottsági ülés: 2017. május 31.

1. napirendi pont: A helyi civil szervezetek, egyházak pénzügyi támogatásáról döntés.

Jegyzőkönyv

 

Testületi ülés: 2017. május 24.

1. napirendi pont: Beszámoló a 2016. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról. Önkormányzati beszámoló.

2. napirendi pont: Javaslat a 2016. évi költségvetési zárszámadási rendelet és beszámoló jóváhagyására. Rendelet-tervezet

3. napirendi pont: Strandbelépő árak meghatározása. (Bercsényi strand) Lidó strand jegyárak.

4. napirendi pont: Balatonakarattyai Szilfa Óvoda Alapító Okiratának módosítása, és egységes szerkezetének elfogadásáról döntés. Alapító Okirat.  Módosító Okirat.

5. napirendi pont: Gumirádli strandon (3499/6 hrsz.) lévő büfé üzemeltetésére kiírt pályázat elbírálása.

6. napirendi pont: Pályázat benyújtása rendkívüli önkormányzati támogatásra.

Jegyzőkönyv.

 

Rendkívüli bizottsági ülés: 2017. május 24.

1. napirendi pont: Javaslat a 2016. évi mköltségvetési zárszámadási rendelet és beszámoló jóváhagyására.

2. napirendi pont: Strandbelépő árak meghatározása. Bercsényi strand Lidó strand jegyárak

3. napirendi pont: Beszámoló a strandok és pályázatok helyzetéről.

Jegyzőkönyv

 

Testületi ülés: 2017. május 04.

1. napirendi pont: Gumirádli strandon (3499/6 hrsz.) lévő büfé üzemeltetésére kiírt pályázat érvénytelenné nyilvánítása, és új pályázat kiírása.

2. napirendi pont: Balatonakarattya Önkormányzati Kft. ügyvezetőjének kinevezése.

3. napirendi pont: Feltételes közbeszerzési pályázat kiírása a Bercsényi és Lidó strand vonatkozóan, valamint a vis maior keretében benyújtott pályázatra.

Jegyzőkönyv

 

Testületi ülés: 2017. április 26.

1. napirendi pont: Az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosítása.  Költségvetés rendelet-tervezet és mellékletei

2. napirendi pont: Javaslat a 2016. évi költségvetési zárszámadási rendelet és beszámoló jóváhagyására.  Rendelet-tervezet.

3. napirendi pont: Javaslat a 2016. évi belső ellenőrzési tevékenység végrehajtásáról szóló beszámoló jóváhagyására.

4. napirendi pont: Beszámoló adó tartozások alakulásáról, az ezzel kapcsolatos feladatokról.

5. napirendi pont: Beszámoló Balatonakarattya Község közbiztonsági helyzetéről.

6. napirendi pont: Beszámoló a Balatonfűzfői Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2016. évi tűzvédelmi tevékenységéről.

7. napirendi pont: Balatonakarattya Szilfa Óvoda Alapító Okiratának módosítása.

Jegyzőkönyv

 

Rendkívüli testületi ülés: 2017. április 12.

1. napirendi pont: Partvédműben keletkezett jégkár miatti vis maior pályázat benyújtása.

2. napirendi pont: A Magyar Turisztikai Ügynökség által kiírt Balatoni strandok fejlesztése című BTSP-1.1-2016. kódszámú pályázaton történő indulásról döntés.

3. napirendi pont: A Bercsényi strand tervezői árajánlatának kiválasztása.

4. napirendi pont: A strandok nyitásának meghatározása.

5. napirendi pont: A Bercsényi strand stég engedélyezési eljárásának megindítása.

Jegyzőkönyv

 

Rendkívüli bizottsági ülés: 2017. április 12.

1. napirendi pont: Partvédműben keletkezett jégkár miatti vis maior pályázat benyújtása.

Jegyzőkönyv

 

Rendkívüli testületi ülés: 2017. április 05.

1. napirendi pont: Pályázat benyújtása rendkívüli önkormányzati támogatásra.

2. napirendi pont: Balatonkenesei Pilinszkí János Általános Iskola kérelme.

3. napirendi pont: Háziorvosi Központi Ügyelet ügye.  Megállapodás tervezet.

4. napirendi pont: A 2017. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatási pályázaton történő indulásról döntés.

5. napirendi pont: Balatonakarattya 3534/6 hrsz-ú ingatlanon lévő ún.: "Kőműves Étterem" felépítmény megvétele.

6. napirendi pont: Változási vázrajz benyújtásáról döntés.  1. melléklet 2. melléklet

7. napirendi pont: Rákóczi parkban lévő konténerkávézó elhelyezése.

Jegyzőkönyv

 

Testületi ülés: 2017. március 30.

1. napirendi pont: Az Önkormányzat 2017. évi költségvetése. 

Rendelet tervezet az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről 1. melléklet 1/A melléklet 1/B. melléklet 2. melléklet 2/A. melléklet 2/B. melléklet 3. melléklet 4. melléklet  5. melléklet 6. melléklet 7. melléklet 8. melléklet 9. melléklet 10. melléklet

2. napirendi pont: Javaslat a polgármester és alpolgármester szabadságolási ütemtervére.

3. napirendi pont: Javaslat Balatonakarattya Község 2017. évi rendezvény tervére.

4. napirendi pont: Beszámoló a civil szervezetek tevékenységéről.

5. napirendi pont: Lantos András József földhasználati jog bejegyzésére irányuló kérelme.

6. napirendi pont: Partalja Tájvédő Egylet javaslatáról helyi jelentőségű természetvédelmi területté nyilvánításáról döntés.

7. napirendi pont: Gumirádli strandon (3499/6 hrsz.) lévő büfé üzemeltetésére pályázat kiírása.

8. napirendi pont: A közterület-használat engedélyezéséről szóló 8/2014.(XII.17.) önkormányzati rendelet módosítása. Rendelet-tervezet

9. napirendi pont: Balaton Keleti Kapuja Turisztikai Egyesület együttműködési megállapodásról döntés.

Jegyzőkönyv

 

Rendkívüli bizottsági ülés: 2017. március 14.

1. napirendi pont: Az Önkormányzat 2017. évi kötlségvetése.

Jegyzőkönyv

 

Rendkívüli testületi ülés: 2017. február 15.

1. napirendi pont: A kötelező felvételt biztosító iskolák körzethatár tervezetének véleményezése.  Melléklete

2. napirendi pont: KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 azonosító jelű "Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez" című felhívás alapján támogatási kérelem benyújtásához.

3. napirendi pont: Fogászati alapellátási szerződés megkötése.

4. napirendi pont: Beérkezett támogatási kérelmek megtárgyalása.

5. napirendi pont: Balatonakarattya Község Önkormányzata nemzeti vagyonárólszóló rendelet módosítása.

6. napirendi pont: A településrendezési eszközök egyszerűsített eljárással történő módosításának, lezáró határozatainak meghozatala.

Jegyzőkönyv

 

Rendkívüli bizottsági ülés: 2017. február 02.

1. napirendi pont: A 2017. évi munkaterv megbeszélése, elfogadása.

Jegyzőkönyv

 

Testületi ülés: 2017. január 25.

1. napirendi pont: Tájékoztatás az Önkormányzat pénzügyi helyzetéről.  1. melléklet 2. melléklet 3. melléklet

2. napirendi pont: Előterjesztés a Község 2017. évre vonatkozó fejlesztési projektjeiről.

3. napirendi pont: A közfoglalkoztatás 2016. évi tapasztalatai, javaslat a 2017. évi közfoglalkoztatás szervezésére.

Jegyzőkönyv

 

Rendkívüli testületi ülés: 2017. január 18.

1. napirendi pont: A polgármester és alpolgármester illetményének megállapítása.

Jegyzőkönyv

 

Rendkívüli együttes bizottsági ülés: 2017. január 18.

1. napirendi pont: Tájékoztatás az Önkormányzat pénzügyi helyzetéről.  1. melléklet  2. melléklet  3. melléklet

2. napirendi pont: Előterjesztés a Község 2017. évre vonaktozó fejlesztési projektjeiről.

Jegyzőkönyv

Archívum